Pável Ágoston Kollégium tisztújító választásainak eredménye

 

 Választási Bizottság közleménye 

 

Az ELTE Pável Ágoston Kollégium a KolHÖK Választási Bizottsága a rendes őszi tisztújító választását 2019. október 13-án írta ki, amely során a kollégium lakói megválasztották a diákbizottsági elnö-köt és alelnököt, a diákbizottság 15 tagját, valamint az Ellenőrző Bizottság egy tagját. A jelöltállítási időszak során a diákbizottsági elnök-alelnök listán indulóknak, a honlapon is elérhető, jelölőlapot kellett leadniuk 52 fő támogató aláírásával ellátva, valamint csatolniuk kellett egy elnöki programot, melyet a lakók is megkaptak. A diákbizottsági és ellenőrző bizottsági tagjelöltek szintén egy jelölőlapon nyilatkozhattak az indulási szándékukról.
A tisztújtó választások eredményei

 

2019. október 20-án a Választási Bizottság megállapította, hogy a Pável Ágoston Kollégiumnak 472 szavazóképes lakójából, amelyből 468 fő nappali tanulmányi jogviszonnyal rendelkező, 134 fő vette fel szavazólapját, ez 28,39%-os részvétel, a választás érvényes (201. § (1)). A 134 felvett szavazólap közül 127 lapot tud a Választási Bizottság ismert tanulmányi státuszú emberhez társítani, amelyből 125 szavazat nappali tanulmányi jogviszonnyal rendelkező lakótól érkezett. A maradét 7 szavazólapot a Választási Bizottság nem tudja társítani ismert státuszú hallgatóhoz, ezért az összes jelölttől levontunk 7-7 szavazatot A KolHÖK Alapszabályának 201. § (2) bekezdése szerint eredményes a választás, ha a jelöltek a választás során beérkezett érvényes szavazatok legalább 10%-át (13) megszerzik.

 

Diákbizottsági elnök-alelnök listás eredmények

 

A Pável Ágoston Kollégium diákbizottsági elnökének Hajmási Bálint, alelnökének Juhász Máté lett megválasztva 97 szavazattal.

 

Diákbizottsági tagjelölti eredmények

 

A Pável Ágoston Kollégium diákbizottsági tajának lett megválasztva Arany Daniel és Benkő Bence 66, Szabó Fanni 64, Papp Kristóf 62, Rakos Petra Klaudia 58 szavazattal.

Az előző diákbizottsági elnök, alelnök és tagok mandátuma a mai napon megszűnik. A most megvá-lasztott diákbizottsági elnöknek az Alapszabály 77. § (1) bekezdése alapján 7 napon belül össze kell hívnia a Diákbizottság alakuló ülését, melynek meghívóját az ülés tervezett időpontját megelőzően legalább 5 nappal közölni kell a tagokkal és meghívottakkal. A diákbizottsági elnök, alelnök, továbbá a tagok megbízatása az alakuló ülést követően kezdődik.

 

Pintér Sándor
elnök
KolHÖK Választási Bizottság

KolHÖK Elnökválasztó Küldöttgyűlés

Kedves Kollégisták!

Az ELTE Kollégiumi Hallgatói Önkormányzat Elnökválasztó Küldöttgyűlését az Alapszabály 220. § (1) bekezdése alapján összehívom ellenőrző bizottsági elnök jogkörömnél fogva. Az Elnökválasztó Küldöttgyűlésre 2019. december 2-án (hétfő), 18:00-as kezdéssel kerül sor az Eötvös József Collegium dísztermében (címe 1118 Budapest, Ménesi út 11-13.) az alábbi napirendi pontokkal:
1. Elnöki beszámoló
2. Kabinet tagjainak beszámolója
3. A Választási Bizottság beszámolója
4. A KolHÖK elnökének és alelnökének megválasztása
5. A KolHÖK delegáltjainak és póttagjainak megválasztása az Egyetemi Hallgatói Önkormányzat Küldöttgyűlésébe
6. Felvételi Bizottság tagjainak és póttagjainak megválasztása
7. Ellenőrző Bizottság elnökének megválasztása
Az Alapszabály 221. §-a alapján az Elnökválasztó Küldöttgyűlés akkor határozatképes, ha a szavazati joggal rendelkező tagok legalább kétharmada jelen van.
Megállapítható, hogy a KolHÖK elnökválasztásának jelöltállítási időszaka során két érvényes jelölés érkezett be az Ellenőrző Bizottsághoz, időrendi sorrendben
Vitovszki Marcell elnökjelölt és Kasnyik Adrienn Szilvia alelnökjelölttől [PROGRAM],
valamint dr. Krasz Péter elnökjelölt és Jakó Róbert alelnökjelölttől [PROGRAM].
A 4. napirendi ponthoz tartozó előterjesztése a két elnöki program.

 

Kelt.: Budapest, 2019. november 15.
Pintér Sándor
elnök
KolHÖK Választási Bizottság

PÁK tisztújító választások – jelöltek és elnöki program

Kedves Kollégisták!

A Kollégiumi Hallgatói Önkormányzat Pável Ágoston Kollégium őszi tisztújító választásának jelöltállítási időszaka véget ért. A Választási Bizottsághoz az alábbi hallgatók adtak le érvényes jelölést az egyes kollégiumokban. A választáson induló hallgatókra 2019. november 18. 0:00 és 2019. november 22. 23:59 között elektronikusan az Egységes tanulmányi rendszerben tudja szavazatát leadni.

Diákbizottsági elnök-alelnökjelölti lista

Hajmási Bálint elnökjelölt – Juhász Máté alelnökjelölt

Programjuk az alábbi linken érhető el: PAK_program

Diákbizottsági egyéni jelöltek

Benkő Bence

Papp Kristóf

Szabó Fanni

Rakos Petra Klaudia

Ellenőrző Bizottsági jelöltek

 

 

Baráti üdvözlettel,

Pintér Sándor

elnök

KolHÖK Választási Bizottság

Kőrösi Csoma Sándor Kollégium – Szavazategyenlőség miatti új választási időszak eredménye

Kedves Kollégisták!

A rendes őszi tisztújító választások során a Kőrösi Csoma Sándor Kollégiumban a diákbizottsági tagok választásakor két jelölt között, Molnár Adrienn és Pántya Réka között szavazategyenlőség állt fenn, ezért az utolsó diákbizottsági mandátumot egyértelműen nem lehetett meghatározni, ezért új választási időszak döntött a két jelölt között, amely 2019. november 4. és 11. között volt. A rendes választási időszakhoz hasonlóan ebben az esetben is elektronikus választási forma szerint zajlott a választás, amely során a választásra jogosultak egy egyszer kitölthető UniPoll kérdőív formájában adhatták le szavazataikat a Neptun tanulmányi rendszeren keresztül.

A választás során 1052 hallgatónak volt jogosultsága szavazni, köztük 1047 nappali tagozatos hallgató. A választási időszak végéig 272 érvényes szavazat érkezett be, 272 nappali tagozatos hallgatótól, ami 25,86%-os részvételi arány, a választás érvényes. 

A választási során a két hallgató közül diákbizottsági tagnak a több szavazatot szerző induló lett megválasztva, a kevesebb szavazatot szerző induló pedig a diákbizottsági póttaglista első helyét.

A Kőrösi Csoma Sándor Kollégium Diákbizottságának tagjának Molnár Adrienn lett megválasztva 130 érvényes szavazattal, elsőszámú póttagnak Pántya Réka lett megválasztva 124 szavazattal.

Kelt.: Budapest, 2019. november 15.

 

Pintér Sándor

elnök

KolHÖK Választási Bizottság

Időközi választás: NFK

Választási Bizottság felhívása

Az ELTE Kollégiumi Hallgatói Önkormányzat Választási Bizottsága értesíti az ELTE Nándorfejérvári úti Kollégium lakóit, hogy időközi ellenőrző bizottsági tag választására 2019. november24-28. körött kerül sor.

A választás az ELTE Kollégiumi Hallgatói Önkormányzat Alapszabályának 200. § szerint meghatározott elektronikus választási mód szerint zajlik.

Jelöltállítási időszak

A kollégiumi választások jelöltállítási időszakkal kezdődik. Az Alapszabály 192. § (1) bekezdés figyelembevételével a jelöltállítási időszak:

  1. november 8. 0.00 – 2019. november 16. 23:59

jelölőlap az alábbi linkre kattintva érhető el: jelololap_idokozi_EB_NFK

A kollégiumi választás pontos ideje:

  1. november 24. 0:00 – 2019. november 28. 23:59.

Az Alapszabály 192. § (2) bekezdése szerint az Ellenőrző Bizottságnak lehetőséget kell biztosítania a jelöltek bemutatkozására, amelynek helyszínét és időpontját a jelöltállítási időszak kezdetéig a KolHÖK hivatalos honlapján közzéteszi a bizottság. Akadályoztatás esetén a jelölt a jelölőlappal együtt elküldött pdf kiterjesztésű dokumentumban írásban is megteheti, amelyet az Ellenőrző Bizottság továbbít a kollégium lakói felé a jelöltállítási időszak befejeztével.

Az Alapszabály 195. §-a szerint a Nándorfejérvári úti Kollégium Ellenőrző Bizottsági Tagjának az NFK valamennyi lakója jelölhető, aki érvényes jelölőlapot adott le a jelöltállítási időszakban az Ellenőrző Bizottság felé. Amennyiben egy jelöltnek valamilyen KolHÖK-ben betöltött tisztsége van, jelölése csak akkor érvényes, amennyiben nyilatkozik, hogy megválasztása esetén minden tisztségéről lemond összeférhetetlenség miatt (171-172. §).

Az Ellenőrző Bizottság a jelöltállítási időszak után összesíti a jelöltállítás eredményeit és közzéteszi a KolHÖK hivatalos honlapján az Alapszabály 196. §-a szerint.

Választás menete

Az Alapszabály 199. §-a szerint az elektronikus választás során egy szavazás zajlik. A Nándorfejérvári úti Kollégium lakói általános és egyenlő választójog alapján, titkos és közvetlen szavazással választják meg az Ellenőrző Bizottság egy tagját (198. §). A szavazatok leadására a Neptun tanulmányi rendszeren keresztül lehet szavazni UniPoll kérdőív kitöltésével a választás ideje alatt.A választás során a kérdőívet minden arra jogosult szavazó egyszer töltheti ki. Az Alapszabály 199. §-a szerint érvényes szavazatnak számít minden szavazat, ha legfeljebb egy Ellenőrző Bizottsági Tagjelöltre szavaz.

Érvényes a választás, ha a Nándorfejérvári úti Kollégium választásra jogosult lakóinak legalább egynegyede részt vett a szavazáson, eredményes, ha az egyes jelöltek a választáson résztvevő érvényes szavazatok legalább 10%-át megszerzik (201. §). Ha a választási időszak végéig a választás nem éri el az érvényességhez szükséges részvételi arányt, abban az esetben az Ellenőrző Bizottság pótnapok beiktatásával meghosszabbítja a választási időszakot (202. §). Az Alapszabály 204. §-a szerint az Nándorfejérvári úti Kollégiumban elnyerhető mandátumoknak megfelelő számú, legtöbb érvényes szavazatot kapott jelölt nyer mandátumot.

A választások eredményét az Ellenőrző Bizottság a szavazási időszak utolsó napját követő legkésőbb hét napon belül közzéteszi a KolHÖK hivatalos honlapján (206. §).

Jogorvoslat

A választási eljárásban jogorvoslattal az NFK bármely lakója 5 napos jogvesztő határidőn belül az Ellenőrző Bizottság elnökéhez írásbeli kifogást nyújthat be az Alapszabály 249. §-ban foglaltak szerint. A kifogás eredménye ellen az Alapszabály 250. §-a szerint az ELTE HÖK Ellenőrző Bizottságához lehet fellebbezni az eredmény kihirdetésétől számított 5 napos jogvesztő határidőn belül.

A KolHÖK Alapszabályának 278. §-a szerint az Ellenőrző Bizottság feladatkörét, megalakulásáig az előző Alapszabály alapján felállított Választási Bizottság látja el.

 

A KolHÖK Választási Bizottság elérhetősége:

Email: valasztas@kolhok.elte.hu

Pintér Sándor Kelt: Budapest, 2019. október24.
elnök  
KolHÖK Választási Bizottság  

 

Választási eredmények: VUK

Választási Bizottság tájékoztatója

Az ELTE Vezér úti Kollégium a KolHÖK Választási Bizottsága a rendes őszi tisztújító választását 2019. szeptember 14-én írta ki, amely során a kollégium lakói megválasztották a diákbizottsági elnököt és alelnököt, a diákbizottság további öt tagját, valamint az Ellenőrző Bizottság egy tagját. A jelöltállítási időszak során a diákbizottsági elnök-alelnök listán indulóknak, a honlapon is elérhető, jelölőlapot kellett leadniuk legalább 32 fő támogató aláírásával ellátva, valamint csatolniuk kellett egy elnöki programot, melyet a lakók is megkaptak. A diákbizottsági és ellenőrző bizottsági tagjelöltek szintén egy jelölőlapon nyilatkozhattak az indulási szándékukról.

2019. október 20-án a Választási Bizottság megállapította, hogy a Vezér úti Kollégiumnak 285 szavazóképes lakójából 129 fő élt választói jogával, ez 45,26%-os részvétel, a választás érvényes (201. § (1)). A KolHÖK Alapszabályának 201. § (2) bekezdése szerint eredményes a választás, ha a jelöltek a választás során beérkezett érvényes szavazatok legalább 10%-át (13) megszerzik.

Diákbizottsági elnök-alelnök listás eredmények

A Vezér úti Kollégium diákbizottsági elnökének Petró Marcell, alelnökének Milbacher Dániel lett megválasztva 117 szavazattal.

Diákbizottsági tagjelölti eredmények

A Vezér úti Kollégium diákbizottsági tagjának lett megválasztva Takács Tamara Eszter 89, Komár Kinga 80, Hajdu Zsóka 77, Király Judit Mária 76, Pukli Réka 72 szavazattal.

Ellenőrző Bizottsági eredmények

Az Ellenőrző Bizottság Vezér úti Kollégiumlakói által megválasztott tagja Baracskai Vidor 102 szavazattal.

Az előző diákbizottsági elnök, alelnök és tagok mandátuma a mai napon megszűnik.A most megválasztott diákbizottsági elnöknek az Alapszabály 77. § (1) bekezdése alapján 7 napon belül össze kell hívnia a Diákbizottság alakuló ülését, melynek meghívóját az ülés tervezett időpontját megelőzően legalább 5 nappal közölni kell a tagokkal és meghívottakkal. A diákbizottsági elnök, alelnök, továbbá a tagok megbízatása az alakuló ülést követően kezdődik.

A megválasztott ellenőrző bizottsági tag megbízatása az Alapszabály 137. §-át, 219. §-át és 278. §-át figyelembe véve a KolHÖK Ellenőrző Bizottságának elnökének megválasztása után lép érvénybe.

 

Kelt: Budapest, 2019. október 20.

Pintér Sándor

Elnök

KolHÖK Választási Bizottság

Választási eredmények: NFK

Választási Bizottság tájékoztatója

 

Az ELTE Nándorfejérvári úti Kollégium a KolHÖK Választási Bizottsága a rendes őszi tisztújító választását 2019. szeptember 14-én írta ki, amely során a kollégium lakói megválasztották a diákbizottsági elnököt és alelnököt, a diákbizottság továbbihárom tagját, valamint az Ellenőrző Bizottság egy tagját. A jelöltállítási időszak során a diákbizottsági elnök-alelnök listán indulóknak, a honlapon is elérhető, jelölőlapot kellett leadniuk legalább 20 fő támogató aláírásával ellátva, valamint csatolniuk kellett egy elnöki programot, melyet a lakók is megkaptak. A diákbizottsági és ellenőrző bizottsági tagjelöltek szintén egy jelölőlapon nyilatkozhattak az indulási szándékukról.

2019. október 20-án a Választási Bizottság megállapította, hogy a Nándorfejérvári úti Kollégiumnak 87 szavazóképes lakójából 52 fő élt választói jogával, ez 63,22%-os részvétel, a választás érvényes (201. § (1)). A KolHÖK Alapszabályának 201. § (2) bekezdése szerint eredményes a választás, ha a jelöltek a választás során beérkezett érvényes szavazatok legalább 10%-át (6) megszerzik.

Diákbizottsági elnök-alelnök listás eredmények

A Nándorfejérvári úti Kollégium diákbizottsági elnökének Poór Katalin Anett, alelnökének Papp Tamás Ernő lett megválasztva 44 szavazattal.

Diákbizottsági tagjelölti eredmények

A Nándorfejérvári úti Kollégium diákbizottsági tagjának lett megválasztva Bedő József Botond 46, Fodor Melinda 42, Bencsik Bence Dániel 36 szavazattal.

Az előző diákbizottsági elnök, alelnök és tagok mandátuma a mai napon megszűnik.A most megválasztott diákbizottsági elnöknek az Alapszabály 77. § (1) bekezdése alapján 7 napon belül össze kell hívnia a Diákbizottság alakuló ülését, melynek meghívóját az ülés tervezett időpontját megelőzően legalább 5 nappal közölni kell a tagokkal és meghívottakkal. A diákbizottsági elnök, alelnök, továbbá a tagok megbízatása az alakuló ülést követően kezdődik.

A megválasztott ellenőrző bizottsági tag megbízatása az Alapszabály 137. §-át, 219. §-át és 278. §-át figyelembe véve a KolHÖK Ellenőrző Bizottságának elnökének megválasztása után lép érvénybe.

 

Kelt: Budapest, 2019. október 20.

Pintér Sándor

Elnök

KolHÖK Választási Bizottság

Választási eredmények: NUK

Választási Bizottság tájékoztatója

 

Az ELTE Nagytétényi úti Kollégium a KolHÖK Választási Bizottsága a rendes őszi tisztújító választását 2019. szeptember 14-én írta ki, amely során a kollégium lakói megválasztották a diákbizottsági elnököt és alelnököt, a diákbizottság további legfeljebb 15 tagját, valamint az Ellenőrző Bizottság egy tagját. A jelöltállítási időszak során a diákbizottsági elnök-alelnök listán indulóknak, a honlapon is elérhető, jelölőlapot kellett leadniuk legalább 55 fő támogató aláírásával ellátva, valamint csatolniuk kellett egy elnöki programot, melyet a lakók is megkaptak. A diákbizottsági és ellenőrző bizottsági tagjelöltek szintén egy jelölőlapon nyilatkozhattak az indulási szándékukról.

2019. október 20-án a Választási Bizottság megállapította, hogy a Nagytétényi úti Kollégiumnak 531 szavazóképes lakójából 213 fő élt választói jogával, ez 40,11%-os részvétel, a választás érvényes (201. § (1)). A KolHÖK Alapszabályának 201. § (2) bekezdése szerint eredményes a választás, ha a jelöltek a választás során beérkezett érvényes szavazatok legalább 10%-át (22) megszerzik.

Diákbizottsági elnök-alelnök listás eredmények

A Nagytétényi úti Kollégium diákbizottsági elnökének Takács Eszter, alelnökének Fodor Zoltán lett megválasztva 173 szavazattal.

Diákbizottsági tagjelölti eredmények

A Nagytétényi úti Kollégium diákbizottsági tagjának lett megválasztva Sallay Kíra 130, Vona Zsófia 115, Bárány Dóra 107, Borsos Bálint József 104, Demeter Attila Árpád 101, Cortea Levente és Kocsis Márk János 99, Osváth Magdolna 98 szavazattal.

Ellenőrző Bizottsági eredmények

Az Ellenőrző Bizottság Nagytétényi úti Kollégiumlakói által megválasztott tagja Schermann Dániel 161 szavazattal.

Az előző diákbizottsági elnök, alelnök és tagok mandátuma a mai napon megszűnik.A most megválasztott diákbizottsági elnöknek az Alapszabály 77. § (1) bekezdése alapján 7 napon belül össze kell hívnia a Diákbizottság alakuló ülését, melynek meghívóját az ülés tervezett időpontját megelőzően legalább 5 nappal közölni kell a tagokkal és meghívottakkal. A diákbizottsági elnök, alelnök, továbbá a tagok megbízatása az alakuló ülést követően kezdődik.

A megválasztott ellenőrző bizottsági tag megbízatása az Alapszabály 137. §-át, 219. §-át és 278. §-át figyelembe véve a KolHÖK Ellenőrző Bizottságának elnökének megválasztása után lép érvénybe.

 

Kelt: Budapest, 2019. október 20.

Pintér Sándor

Elnök

KolHÖK Választási Bizottság

 

Választási eredmények: KCSSK

Választási Bizottság tájékoztatója

 

Az ELTE Kőrösi Csoma Sándor Kollégium a KolHÖK Választási Bizottsága a rendes őszi tisztújító választását 2019. szeptember 14-én írta ki, amely során a kollégium lakói megválasztották a diákbizottsági elnököt és alelnököt, a diákbizottság további 22 tagját, valamint az Ellenőrző Bizottság egy tagját. A jelöltállítási időszak során a diákbizottsági elnök-alelnök listán indulóknak, a honlapon is elérhető, jelölőlapot kellett leadniuk legalább 111 fő támogató aláírásával ellátva, valamint csatolniuk kellett egy elnöki programot, melyet a lakók is megkaptak. A diákbizottsági és ellenőrző bizottsági tagjelöltek szintén egy jelölőlapon nyilatkozhattak az indulási szándékukról.

2019. október 20-án a Választási Bizottság megállapította, hogy a Kőrösi Csoma Sándor Kollégiumnak 1051 szavazóképes lakójából 527 fő élt választói jogával, ez 50,14%-os részvétel, a választás érvényes (201. § (1)). A KolHÖK Alapszabályának 201. § (2) bekezdése szerint eredményes a választás, ha a jelöltek a választás során beérkezett érvényes szavazatok legalább 10%-át (53) megszerzik.

 

Diákbizottsági elnök-alelnök listás eredmények

A Kőrösi Csoma Sándor Kollégium diákbizottsági elnökének Árva Zsófia, alelnökének Kis Hunor lett megválasztva 387 szavazattal.

Diákbizottsági tagjelölti eredmények

A Kőrösi Csoma Sándor Kollégium diákbizottsági tagjának lett megválasztva Havasi Dóra 184, Kiss-Batta Rozália 177, Garancsi Fanni 173, Szabó Kornél László 170, Balogh Fruzsina Tímea 162, Mentes Alexa Dóra 158, Káposzta Gergő 150, Kelemen Ádám András 146, Basa Bettina és Morgan Ronald Gordon 142, Bordi Sára 137, Májer Alexandra és Majoros Alexandra 135, Lőczi Benjamin László 131, Pálfi Gyöngyvér 130, Karácsony Katalin Elizabet 127, Nádai Zsombor Csaba 119, Árki Nóra és Rácz Botond 118, Egle Botond 116, Csinyi Zsófia 114 szavazattal.

A Kőrösi Csoma Sándor Kollégium diákbizottságának póttaglistájára kerül Savu Ágnes 101, Vidó Katinka 92, Sári Bertold József 91, Balázs Bálint 89, Lippai Tivadar 81 szavazattal.

A kollégium rendes őszi tisztújító választásai során két diákbizottsági tagjelölt között szavazategyenlőség áll fenn a diákbizottsági egyéni jelöltek utolsó mandátumáért. Molnár Adrienn és Pántya Réka egyaránt 106-106 szavazatot gyűjtött be, ezért a KolHÖK Alapszabályának 207. § (1) bekezdése szerint új választási időszak dönt. A választás során csak erre a két jelöltre lehet szavazni, amely időszak 7 napig tart. A választás során legfeljebb 1 jelöltre lehet szavazni, a diákbizottsági egyéni mandátumot az egyszerű többséget megszerző jelölt nyeri el, míg a másik jelölt a póttaglista első helyére kerül. Amennyiben újabb szavazategyenlőség áll fenn, abban az esetben újabb választási időszak dönt, az előbbiek szerint.

Ellenőrző Bizottsági eredmények

Az Ellenőrző Bizottság Kőrösi Csoma Sándor Kollégiumlakói által megválasztott tagja Szűr Gábor 340 szavazattal.

Az előző diákbizottsági elnök, alelnök és tagok mandátuma a mai napon megszűnik.A most megválasztott diákbizottsági elnöknek az Alapszabály 77. § (1) bekezdése alapján 7 napon belül össze kell hívnia a Diákbizottság alakuló ülését, melynek meghívóját az ülés tervezett időpontját megelőzően legalább 5 nappal közölni kell a tagokkal és meghívottakkal. A diákbizottsági elnök, alelnök, továbbá a tagok megbízatása az alakuló ülést követően kezdődik.

A megválasztott ellenőrző bizottsági tag megbízatása az Alapszabály 137. §-át, 219. §-át és 278. §-át figyelembe véve a KolHÖK Ellenőrző Bizottságának elnökének megválasztása után lép érvénybe.

 

Kelt: Budapest, 2019. október 20.

Pintér Sándor

Elnök

KolHÖK Választási Bizottság

Választási eredmények: KUK

Választási Bizottság tájékoztatója

 

Az ELTE Kerekes úti Kollégium a KolHÖK Választási Bizottsága a rendes őszi tisztújító választását 2019. szeptember 14-én írta ki, amely során a kollégium lakói megválasztották a diákbizottsági elnököt és alelnököt, a diákbizottság 12 tagját, valamint az Ellenőrző Bizottság egy tagját. A jelöltállítási időszak során a diákbizottsági elnök-alelnök listán indulóknak, a honlapon is elérhető, jelölőlapot kellett leadniuk legalább 40 fő támogató aláírásával ellátva, valamint csatolniuk kellett egy elnöki programot, melyet a lakók is megkaptak. A diákbizottsági és ellenőrző bizottsági tagjelöltek szintén egy jelölőlapon nyilatkozhattak az indulási szándékukról.

2019. október 20-án a Választási Bizottság megállapította, hogy a Kerekes úti Kollégiumnak 381 szavazóképes lakójából 163 fő élt választói jogával, ez 42,78%-os részvétel, a választás érvényes (201. § (1)). A KolHÖK Alapszabályának 201. § (2) bekezdése szerint eredményes a választás, ha a jelöltek a választás során beérkezett érvényes szavazatok legalább 10%-át (17) megszerzik.

Diákbizottsági elnök-alelnök listás eredmények

A Kerekes úti Kollégium diákbizottsági elnökének Dobó Márk, alelnökének Kajati Marcell lett megválasztva 140 szavazattal.

Diákbizottsági tagjelölti eredmények

A Kerekes úti Kollégium diákbizottsági tagjának lett megválasztva Vaszilandó János 117, Botka Eszter 104, Vincze Dóra 98, Balázs Enikő és Szabó Szabolcs 96, Simon Kincső Gabriella 93, Stelkovics Réka 92, Havasdi Dániel 89 szavazattal.

Ellenőrző Bizottsági eredmények

Az Ellenőrző Bizottság Kerekes úti Kollégiumlakói által megválasztott tagja Gurzó Zsanett 132 szavazattal.

 

Az előző diákbizottsági elnök, alelnök és tagok mandátuma a mai napon megszűnik.A most megválasztott diákbizottsági elnöknek az Alapszabály 77. § (1) bekezdése alapján 7 napon belül össze kell hívnia a Diákbizottság alakuló ülését, melynek meghívóját az ülés tervezett időpontját megelőzően legalább 5 nappal közölni kell a tagokkal és meghívottakkal. A diákbizottsági elnök, alelnök, továbbá a tagok megbízatása az alakuló ülést követően kezdődik.

A megválasztott ellenőrző bizottsági tag megbízatása az Alapszabály 137. §-át, 219. §-át és 278. §-át figyelembe véve a KolHÖK Ellenőrző Bizottságának elnökének megválasztása után lép érvénybe.

 

Kelt: Budapest, 2019. október 20.

Pintér Sándor

Elnök

KolHÖK Választási Bizottság