2022 őszi kollégiumi választási eredmények

1/2022.(XI.07.) ELTE KolHÖK Ellenőrző Bizottsági határozat az ELTE KolHÖK 2022. őszi kollégiumi választásainak eredményéről

 

Az ELTE EHÖK Ellenőrző Bizottsága a KolHÖK Ellenőrző Bizottsága helyett eljárva a KolHÖK Alapszabály 206. § alapján a következő határozatot alkotja a 2022. őszi kollégiumi választások eredményéről.

A KolHÖK Alapszabály 201. § alapján érvényes a választás, ha azon legalább az adott választókerület (kollégium) lakóinak több, mint 25%-a részt vesz. Eredményes a választás továbbá, ha az egyes jelöltek a választáson résztvevő érvényes szavazatok legalább 10%-át megszerzik.

 

 

1.      számú táblázat

az egyes kollégiumokban szavazati joggal rendelkező hallgatók létszámáról és az érvényesen leadott szavazatok számáról

Kollégium Hallgatói létszám (fő) Leadott szavazatok száma (fő) Leadott szavazatok aránya (%)
ADK 274 80 29,2%
DUK 155 83 53,54%
KCSSK 1147 308 26,85%
NFK 96 36 37,5%
NUK 828 221 26,69%
MÁK 200 0%
PÁK 583 0%
VUK 240 83 34,58%
ZUK 156 42 26,92%

 

2.      számú táblázat

az ADK-ban megválasztott hallgatók listája és elnyert tisztsége, illetve pozíciója

Név Szavazat szám (fő) Szavazat arány (%) Tisztség / pozíció
1. Losonczi Vilmos 73 91,25% db elnök
2. Kis Virág Tamara 73 91,25% db alelnök
3. Soós Ádám 66 82,5% db tag
4. Köteles Kata Diána 70 87,5% db tag
5. Jószai Eszter 68 85% db tag

 

3.      számú táblázat

a DUK-ban megválasztott hallgatók listája és elnyert tisztsége, illetve pozíciója

Név Szavazat szám (fő) Szavazat arány (%) Tisztség / pozíció
1. Balassa Bence 48 57,83% db elnök
2. Bognár Krisztián 48 57,83% db alelnök
3. Kis Áron 52 62,65% db tag
4. Balogh Boglárka 52 62,65% db tag
5. Laki Anna Sára 53 63,85% db tag
A 2022. KolHÖK kollégiumi választások során póttagnak megválasztott hallgatók listája
1. Járóka Jázmin Anna 40 48,20% db póttag
2. Márton Tímea 40 48,20% db póttag
3. Várnai Zsófia Izabella 39 46,98% db póttag
A 2022. KolHÖK kollégiumi választások során meg nem választott hallgatók listája a 2022. KolHÖK kollégiumi választások során meg nem választott hallgatók listája
1. Pintér Sándor 30 36,14%
2. Németh Magdaléna Vivien 30 36,14%
 

4.      számú táblázat

a KCSSK-ban megválasztott hallgatók listája és elnyert tisztsége, illetve pozíciója

Név Szavazat szám (fő) Szavazat arány (%) Tisztség / pozíció
1. Nagy Marcell 247 80,19% db elnök
2. Szalai Vivien 247 80,19% db alelnök
3. Maurer Kristóf 226 73,37% db tag
4. Muliter Márk 203 65,9% db tag
5. Forrai Edina 203 65,9% db tag
6. Bakonyi Bertalan 204 66,23% db tag
7. Kozma Márk 216 70,12% db tag
8. Kovács Szabolcs 218 70,77% db tag
9. Magyar Boglárka 207 67,20% db tag
10. Tóth Réka 224 72,72% db tag
11. Zsigri László 214 69,48% db tag
12. Bedő Boglárka 229 74,35% db tag
13. Kozma Bulcsú 232 75,32% db tag
14. Gál Laura 229 74,35% db tag
15. Maier-Kurpé Ervin 216 70,12% db tag
16. Berekméri Barna 211 68,50% db tag
17. Nagy Panna 216 70,12% db tag
18. Borcsik Zsanett 214 69,48% db tag
19. Mészáros Nikolett 213 69,15% db tag
20. Berczi Zoltán 204 66,23% db tag
21. Kiss-Batta Rozália 233 75,64% db tag
22. Bőcskei Dániel 132 42,85% eb tag
A 2022. KolHÖK kollégiumi választások során meg nem választott hallgatók listája
1. Opre Eszter 71 23,05%

 

5.      számú táblázat

az NFK-ban megválasztott hallgatók listája és elnyert tisztsége, illetve pozíciója

Név Szavazat szám (fő) Szavazat arány (%) Tisztség / pozíció
1. Weinhoffer Péter 34 94,44% db elnök
2. Iván Levente Botond 34 94,44% db alelnök
3. Sinkó Renáta 35 97,22% db tag
4. Iski Laura 34 94,44% db tag
5. Rákozdi Máté 34 94,44% db tag

 

6.      számú táblázat

a NUK/EPK-ban megválasztott hallgatók listája és elnyert tisztsége, illetve pozíciója

Név Szavazat szám (fő) Szavazat arány (%) Tisztség / pozíció
1. Becse Donát 174 78,73% db elnök
2. Horváth Soma Gábor 174 78,73% db alelnök
3. Fodor Zoltán 161 72,85% db tag
4. Kocsis Márk 171 77,37% db tag
5. Vikor Bogdán Vitold 163 73,75% db tag
6. Kalamár Kevin 172 77,82% db tag
7. Demeter Orsi 165 74,66% db tag
8. Makkos Dávid 148 66,96% db tag
9. Hellmann Zoltán 163 73,75% db tag
10. Sarusi-Kis Olivér 168 76,01% db tag
11. Gerely Viktor András 168 76,01% db tag
12. Nagy Zétény 168 76,01% db tag
13. Vincze Natália 164 74,20% db tag

 

 

7.      számú táblázat

a VUK-ban megválasztott hallgatók listája és elnyert tisztsége, illetve pozíciója

Név Szavazat szám (fő) Szavazat arány (%) Tisztség / pozíció
1. Takács Tamara Eszter 77 92,7% db elnök
2. Komár Kinga 77 92,7% db alelnök
3. Géczy Patrik Gábor 64 77,10% db tag
4. Fülep Diána 65 78,31% db tag
Szavazategyenlőség miatt megismételt szavazáson részt vevő jelöltek listája
1. Ujvári Bálint 59 71,08%  
2. Kanyári Zsombor 59 71,08%  
3. Katona Krisztián 59 71,08%  
         

 

8.      számú táblázat

a ZUK-ban megválasztott hallgatók listája és elnyert tisztsége, illetve pozíciója

Név Szavazat szám (fő) Szavazat arány (%) Tisztség / pozíció
1. Szeles Bence 38 90,47% db elnök
2. Galgóczi Anna 38 90,47% db alelnök
3. Eged Miklós László 37 88,09% db tag
Szavazategyenlőség miatt megismételt szavazáson részt vevő jelöltek listája
1. Hujber András 35 83,33%  
2. Glaser Zina 35 83,33%  
3. Temesi Ádám 35 83,33%  
         

 

Az Alapszabály 205. § alapján azon hallgatók, akik a választásokon érvényes jelöléssel indultak, de mandátumot nem szereztek, automatikusan póttag listára kerülnek. A póttag listáról a két választás közötti időszakban megüresedő mandátumokra a jelöltek közötti sorrendiség alapján lehet bekerülni.

Az ELTE EHÖK Ellenőrző Bizottsága megállapítja, hogy a 2022. őszi kollégiumi választások választások megfeleltek az Alapszabály 201.§-ban foglaltaknak, így a 2.-8. táblázatokban megnevezett hallgatók megválasztásra kerültek a nevezett tisztségekre, pozíciókra.

Tekintettel az Alapszabály 207.§-ban foglaltakra, a 7. és 8. táblázatokban feltüntetett személyek vonatkozásában az ELTE EHÖK Ellenőrző Bizottsága 7 (azaz hét) napon belül új szavazási időszakot állapít meg.

 

Jogorvoslati záradék

Az EHÖK EB választási eljárása alatt hozott döntései ellen az adott kollégium bármely lakója 5 (azaz öt) napos jogvesztő határidőn belül az Ellenőrző Bizottság elnökéhez kifogást nyújthat be. A kifogás eredménye ellen az ELTE EHÖK Ellenőrző Bizottságához lehet fellebbezni az eredmény kihirdetésétől számított 5 (azaz öt) napos jogvesztő határidőn belül.

Budapest, 2022. november 07.

 

 1. Krasz Péter

s.k.

ELTE EHÖK EB elnök

Kollégiumi választási kiírás 2022 ősz

Kollégiumi választási kiírás

2022 ősz

Az ELTE KolHÖK Ellenőrző Bizottsága az ELTE KolHÖK Alapszabály 138.§ b) és 188.§ alapján kiírja az ELTE KolHÖK 2022. őszi választásait. A 2022/2023. tanévi tisztújító választásokra az alábbi kollégiumokban kerül sor:

 1. ELTE Ajtósi Dürer sori Kollégium (ADK)
 2. ELTE Damjanich utcai Kollégium (DUK)
 3. ELTE Kőrösi Csoma Sándor Kollégium (KCSSK)
 4. ELTE Nagytétényi úti Kollégium (NUK)
 5. ELTE Nándorfejérvári úti Kollégium (NFK)
 6. ELTE Pável Ágoston Kollégiumok (PÁK)
 7. ELTE Vezér úti Kollégium (VUK)

Jelöltállítási időszak

 1. október 12. (0:00) és 2022. október 18. (23:59) között

Bemutatkozási időszak              

 1. október 12. (0:00) és 2022. október 18. (23:59) között

Szavazási időszak

 1. október 25. (0:00) és 2022. október 30. (23:59) között

A jelöltállítás menete

A kollégiumi tisztújító választások az ELTE KolHÖK Alapszabály 188.§-207.§ alapján zajlanak.

A választások az ELTE KolHÖK Alapszabály 200.§ (1) bekezdés alapján elektronikus úton zajlanak, kivéve az aláírásgyűjtést.

Az ELTE KolHÖK Alapszabály 199.§ (2) bekezdés alapján egy személy egyszerre indulhat diákbizottsági elnök és alelnöki listán, illetve mint diákbizottsági egyéni jelölt. Amennyiben ellenőrző bizottsági mandátumért indul egy személy, úgy a diákbizottsági elnök és alelnöki listáról, valamit a diákbizottsági egyéni jelöltségéből automatikusan kizárásra kerül.

Diákbizottság Elnökének és Alelnökének az egyes kollégiumok tekintetében az adott kollégium bármely lakója jelölhető, aki rendelkezik ELTE hallgatói jogviszonnyal és érvényes felvételi határozattal az adott kollégium vonatkozásában. A jelöltté válás feltétele, hogy a jelölt a KolHÖK EB számára a jelöltállítási időszak végéig megküldje a jelöltté válása szándékáról szóló nyilatkozat másolatát, a jelöltállításhoz szükséges támogató aláírásokkal ellátott jelölőlapot és elnöki programját, amely tartalmazza az elnök- és alelnökjelölt terveit és elképzeléseit megválasztása esetére. A jelölőlap érvényességéhez szükséges az adott kollégium lakói 10%-ának érvényes támogató aláírása, de minimum 20 (azaz húsz) aláírás. Az alábbi táblázatban kollégiumokra lebontva látható a szükséges aláírások száma. (193.§-194.§)

DB Elnöki és Alelnöki jelöléshez szükséges minimum érvényes aláírások száma
Kollégium Összes férőhely (2022) Minimum érvényes aláírás
ADK 274 28
DUK 155 20
KCSSK 1147 115
NFK 96 20
NUK 828 83
PÁK 583 59
VUK 240 24

 

Diákbizottság tagjának és ELTE KolHÖK Ellenőrző Bizottság tagjának az adott kollégium bármely lakója jelölhető, aki rendelkezik ELTE hallgatói jogviszonnyal és érvényes felvételi határozattal az adott kollégium tekintetében. A jelöltté válás feltétele, hogy a jelölt az ELTE KolHÖK EB számára a jelöltállítási időszak végéig megküldje a jelöltté válás szándékáról szóló nyilatkozat másolatát. (195.§)

Továbbá minden jelölt (DB elnök- alelnök / DB tag / EB tag) köteles megküldeni a jelenlegi félévről szóló aktív jogviszonyát igazoló hallgatói jogviszony igazolást.

Elektronikus úton – ellenorzobizottsag@kolhok.elte.hu e-mail címre – a nyilatkozatot és az elnöki programot ügyfélkapun keresztüli elektornikus hitelesítést követően (.pdf) formátumban. A jelölőlap minden oldalát olvashatóan bescannelve / fotózva – ügyfélkapun keresztüli elektronikus hitelesítést követően (.pdf) formátumban. Az elektronikus hitelesítést az alábbi linken keresztül lehet elvégezni:

https://niszavdh.gov.hu/index;jsessionid=E44ED134DC1495D1B379D7D3AE05C1B4.route1

Postai úton – Címzett: ELTE KolHÖK Ellenőrző Bizottság / Cím: 1223 Budapest, Nagytétényi út 162-164 / B216 szoba)

A szavazás menete (197.§-207.§)

Az elektronikus választás során három szavazás zajlik. A kollégium lakói általános és egyenlő választójog alapján, titkos és közvetlen szavazással választják meg a Diákbizottsági Elnököt és Alelnököt, a Diákbizottság tagjait és az Ellenőrző Bizottság egy tagját. A szavazatok leadására a Neptun tanulmányi rendszeren keresztül van mód UniPoll kérdőív kitöltésével a szavazási időszak ideje alatt.

A szavazás során a kérdőívet minden arra jogosult szavazó egyszer töltheti ki. Érvényes szavazásnak számít minden szavazat, ha legfeljebb egy Diákbizottsági Elnök-Alelnökjelölt listára szavaz, legfeljebb 12 (azaz tizenkét) fő egyéni Diákbizottsági tagjelöltre szavaz, valamint legfeljebb egy Ellenőrző Bizottsági Tagjelöltre szavaz. Amennyiben egy személy egyszerre van jelölve Diákbizottsági Elnök-Alelnökjelölt listán és egyéni jelöltként, abban az esetben, ha Diákbizottsági Elnök-Alelnök listán mandátumott szerzett, az egyéni jelöltek közül automatikusan kizáratik.

Érvényes a választás, ha az adott kollégium tekintetében szavazásra jogosult lakóinak legalább egynegyede részt vett a szavazáson, eredményes, ha az egyes jelöltek a választáson résztvevő érvényes szavazatok legalább 10%-át megszerzik. Az adott kollégiumban elnyerhető mandátumoknak megfelelő számú, legtöbb érvényes szavazatot kapott jelölt nyer mandátumot. A választások eredményét az ELTE KolHÖK EB a szavazási időszak utolsó napját követő legkésőbb 7 (azaz hét) napon belül közzéteszi a KolHÖK hivatalos honlapján.

Adott kollégiumban a betölthető diákbizottsági mandátumok száma legfeljebb az adott kollégium mindenkori férőhelyeinek számát alapul véve, minden megkezdett 50. (azaz ötvenedik) férőhely után 1 (azaz egy) fő, de legalább 5 (azaz öt) fő. (199.§ (5).

 

Betölthető diákbizottsági mandátumok száma
Kollégium Férőhely DB helyek
ADK 274 6
DUK 155 5
KCSSK 1147 23
NFK 96 5
NUK 828 17
PÁK 583 12
VUK 240 5

 

A jelölés érvényességének megállapítása

A jelöltállítás eredményét az ELTE KolHÖK Ellenőrző Bizottsága állapítja meg.

Jogorvoslat (249.§-250.§)

A KolHÖK EB választási eljárása alatt hozott döntései ellen az adott kollégium bármely lakója 5 (azaz öt) napos jogvesztő határidőn belül az Ellenőrző Bizottság elnökéhez kifogást nyújthat be. A kifogás eredménye ellen az ELTE HÖK Ellenőrző Bizottságához lehet fellebbezni az eredmény kihirdetésétől számított 5 (azaz öt) napos jogvesztő határidőn belül.

További információ az ellenorzobizottsag@kolhok.elte.hu címen kérhető.

Budapest, 2022. szeptember 28.

 1. Krasz Péter

s.k.

ELTE EHÖK EB elnök

Kiírás:

Kollégiumi-választási-kiírás

Összeférhetetlenségi nyilatkozat:

osszeferhetetlensegi_nyilatkozat_2022

Nyilatkozat:

jeloles_nyilatkozat_2022

Jelölőlap:

jelololap_DBvalasztas_2022

ELTE KolHÖK Elnökválasztás 2022

ELTE KolHÖK elnökválasztás 2022

 

Az ELTE KolHÖK Ellenőrző Bizottsága az ELTE KolHÖK Alapszabály 138.§ b) és 213.§ alapján kiírja az ELTE KolHÖK 2022. őszi elnökválasztását, amely alapján az ELTE KolHÖK Küldöttgyűlése megválasztja az ELTE KolHÖK elnökét és alelnökét.

Elnöknek indulhat az ELTE KolHÖK minden aktív hallgatói jogviszonnyal rendelkező tagja, aki érvényes kollégiumi felvételi határozattal rendelkezik és megfelel az Nftv. (2011. évi CCIV. törvény) 60.§ (1) bekezdésében foglaltaknak.

 

Elnökválasztás rendje (ELTE KolHÖK Alapszabály 213.§-250.§)


Jelöltállítási időszak

 1. október 13. (0:00) és 2022. október 19. (23:59) között

Bemutatkozási időszak

 1. október 13. (0:00) és 2022. október 19. (23:59) között

Elnökválasztó Küldöttgyűlés

Legkorábban – 2022. november 11.

Az elnök személyéről az ELTE KolHÖK Küldöttgyűlése dönt a kollégiumi tisztújító választások és Diákbizottságok alakuló ülését követően – az Elnökválasztó Küldöttgyűlésen.

Jelöltállítás

A jelöltállítás szabályosságának és érvényességének ellenőrzését összeférhetetlenségi okok miatt az ELTE HÖK Ellenőrző Bizottsága látja el. A jelölés érvényességi feltétele, hogy az alábbi dokumentumok maradéktalanul megküldésre kerüljenek az ELTE HÖK EB részére a jelöltállítási időszak végéig.

 1. A jelöltté válás szándékáról szóló nyilatkozat másolata.
 2. Az elnökjelölt nyilatkozata arról, hogy nincs olyan tisztsége, amely összeférhetetlen a képviselői megbízatással, illetve amennyiben van olyan tisztsége, megválasztása esetén arról lemond, továbbá a jelölése nem ütközik az Nftv. (2011. évi CCIV. törvény 60.§ (2a) bekezdésének a) pontjába.
 3. Az elnökjelölt pályázata – elnöki programja, amely tartalmazza az elnök- és alelnökjelölt terveit és elképzeléseit megválasztásuk esetére.
 4. Jelölőlap – amely a KolHÖK tagjai legalább 10%-ának érvényes, támogató aláírását tartalmazza.
 5. Hallgatói jogviszony igazolás (aktív félévről).
KolHÖK elnöki és alelnöki jelöléshez szükséges aláírások száma
Kollégium Férőhelyek Összes férőhely
ADK 274 3323
DUK 155 Minimum érvényes aláírás
KCSSK 1147 333
NFK 96
NUK 828
PÁK 583
VUK 240

Jeltől állításhoz szükséges dokumentumok elküldése

Elektronikus úton – eb@ehok.elte.hu e-mail címre – a nyilatkozatokat és az elnöki programot ügyfélkapun keresztüli elektronikus hitelesítést követően (.pdf) formátumban. A jelölőlap minden oldalát olvashatóan bescannelve / fotózva – ügyfélkapun keresztüli elektronikus hitelesítést követően (.pdf) formátumban. Az elektronikus hitelesítést az alábbi linken keresztül lehet elvégezni:

https://niszavdh.gov.hu/index

Postai úton – Címzett: ELTE Hallgatói Önkormányzat / Cím: 1084 Budapest, Múzeum Körút 4/A.)

A jelöltállításhoz szükséges dokumentumok eredeti példányát, az érvényes jelöltállításhoz, szükséges továbbá leadni az ELTE HÖK EB részére a következő címen: 1088 Budapest, Múzeum körút 4/A., A épület alagsor – 160-as terem.

Jelölés érvényességének megállapítása

A jelöltállítás eredményét az ELTE HÖK Ellenőrző Bizottsága állapítja meg.

Az Elnökválasztó Küldöttgyűlés kiírásáról az ELTE HÖK Ellenőrző Bizottsága gondoskodik.

Jogorvoslat

A jelölést megállapító döntés ellen a döntés közlésétől számított 3 munkanapon belül fellebbezéssel lehet élni, melyet az ELTE HÖK Ellenőrző Bizottsága részére elektronikus formában kell eljuttatni az eb@ehok.elte.hu e-mail címre.

További információ az eb@ehok.elte.hu e-mail címen kérhető.

Budapest, 2022. szeptember 28.

 1. Krasz Péter

s.k.

ELTE EHÖK EB elnök

Kiírás:

ELTE-KolHÖK-elnökválasztás-2022

Összeférhetetlenségi nyilatkozat:

osszeferhetetlensegi_nyilatkozat_2022

Nyilatkozat:

jeloles_nyilatkozat_2022

Jelölőlap:

jelololap_DBvalasztas_2022

Kollégiumi várólistás jelentkezés

 

Kedves Hallgatók!


 

A kollégiumi várólistás jelentkezés első szakasza lezárásra került. Amennyiben továbbra is szeretnétek kollégiumi férőhelyhez jutni, a Várólistás kollégiumi jelentkezés 2022/23/1 kérvényt szükséges újra leadni a Neptun tanulmányi rendszeren belül, az ügyintézés, kollégiumi jelentkezés fül alatt.

A jelentkezés és a felvétel is egész évben folyamatos.
Sikeres jelentkezést kívánunk!
További kérdés esetén: info@kolhok.elte.hu vagy jelentkezes@kolhok.elte.hu

2022/2023 évi első éves kollégiumi felvételi

Tisztelt Hallgató! 

Az ELTE Kollégiumi Központ elsőéves felvételt hirdet az ELTE budapesti telephelyű szociális kollégiumaiba.

 
2022. július 22. péntek, 8:00 órától lehet jelentkezni elektronikus úton, a NEPTUN Egységes Tanulmányi Rendszeren keresztül. A felvételi kérelmek beadási határideje: 2022. július 30. szombat 20:00 óra.
 

Hiánypótlás: 2022. augusztus 4. csütörtök 8:00 órától, 2022. augusztus 10. szerda 20:00 óráig.

 

Az eljárás eredményéről a NEPTUN Egységes Tanulmányi Rendszeren keresztül elérhető felvételi határozatban értesítjük a pályázókat.

 

A felvételi kérelmek elbírálása az ELTE Szervezeti és Működési Szabályzat II. kötet Hallgatói Követelményrendszer 121-124. § szerinti kollégiumi felvételi eljárási rend alapján történik. A felvételi szabályzat valamint a sikeres jelentkezést támogató segédanyagok és elérhetőségek megtalálhatók az ELTE Kollégiumi Hallgatói Önkormányzat weboldalán (http://kolhok.elte.hu).

 

Az esetleges elutasító döntés ellen a Hallgatói Jogorvoslati Bizottságához lehet fellebbezni. A fellebbezés pontos módjáról a Kollégiumi Felvételi Bizottság az elutasító határozatban részletesen tájékoztatja az érintetteket.

 

További információ: jelentkezes@kolhok.elte.hu

 

Sikeres felvételit kívánunk!


Budapest, 2022. július 20.

3/2021.(X.22.) ELTE KolHÖK Ellenőrző Bizottsági határozat az ELTE KolHÖK 2022. tavaszi időközi kollégiumi választásainak eredményéről

Az ELTE KolHÖK Ellenőrző Bizottsága megállapítja, hogy a 2022. tavaszi időközi választásokon az egyes kollégiumokban az alábbi eredmények születtek és a jelen határozatban megjelölt képviselők és tisztségviselők megválasztására került sor.

A Damjanich úti kollégiumban:

Szavazati joggal rendelkezett: 148 fő
Érvényesen szavazott: 59 fő (39,86%)
Érvénytelenül szavazott: 0 fő (0%)

Pintér Sándor (DB elnök-jelölt) és Németh Magdaléna Vivien (DB alelnök-jelölt): 59 érvényes szavazat, 56 igen szavazat (94,64%), 3 nem szavazat (5,36%);
Balogh Boglárka (DB tag-jelöl): 59 érvényes szavazat, 54 igen szavazat (90,74%), 5 nem szavazat (9,26%);
Bognár Krisztián (DB tag-jelölt): 59 érvényes szavazat, 53 igen szavazat (88,68%), 6 nem szavazat (11,32%);
Laki Anna Sára (DB tag-jelölt): 59 érvényes szavazat, 55 igen szavazat (92,73%), 4 nem szavazat (7,27%).

Megállapítom, hogy a szavazáson részt vettek száma elérte a KolHÖK Alapszabályának 201. § (1) bekezdésben rögzített érvényességi küszöböt, a leadott érvényes szavazatok száma pedig megfelel a KolHÖK Alapszabály 201. § (2) bekezdésében meghatározott 10%-os határnak, így a szavazás érvényes és eredményes volt, melynek eredményeként Pintér Sándor a Damjanich úti kollégiumban kollégiumi diákbizottsági elnök mandátumot, Németh Magdaléna Vivien a Damjanich úti kollégiumban kollégiumi diákbizottsági alelnök mandátumot, Balogh Boglárka, Bognár Krisztián és Laki Anna Sára pedig a Damjanich úti kollégiumban kollégiumi diákbizottsági tag mandátumot szereztek.

További kollégiumokban:

Megállapítom, hogy a szavazáson részt vettek száma az ELTE Kőrösi Csoma Sándor kollégiumában, valamint Nagytétényi úti kollégiumában nem éri el a KolHÖK Alapszabályának 201. § (1) bekezdésben rögzített érvényességi küszöböt, így a fent megjelölt két kollégiumban 2022/23 tanév őszi félévében új eljárásra kerül sor.

Jogorvoslati záradék

A KolHÖK EB választási eljárása alatt hozott döntései ellen az adott kollégium bármely lakója 5 napos jogvesztő határidőn belül az Ellenőrző Bizottság elnökéhez kifogást nyújthat be. A kifogás eredménye ellen az ELTE HÖK Ellenőrző Bizottságához lehet fellebbezni az eredmény kihirdetésétől számított 5 napos jogvesztő határidőn belül.

Budapest, 2022.05.21.

dr. Krasz Péter
s.k.
ELTE KolHÖK EB elnök

1/2022.(V.05.) ELTE KolHÖK Ellenőrző Bizottsági határozat az ELTE KolHÖK 2022. tavaszi időközi kollégiumi választásainak jelöltállítási eredményéről

Az ELTE KolHÖK Ellenőrző Bizottsága 2022. március 26. napján az ELTE KolHÖK Alapszabály 209. § (6) bekezdés, a 210. § (1), (2) és (3) bekezdés, a 211. § (1) és (2) bekezdése, valamint a 212. § alapján kiírta az ELTE KolHÖK 2022. tavaszi időközi választásait.
A kiírt választás során szavazásra minden aktív szavazati joggal rendelkező számára a neptun elektronikus felületen van lehetősége. A szavazás technikai megszervezése során felmerült előre nem látott akadályok miatt a szavazás időtartama az eredetileg tervezetthez képest az alábbiak szerint módosul.

Szavazási időszak
2022. május 6. (0:00) és 2022. május 11. (23:59) között

Jelöltek

Az ELTE KolHÖK Ellenőrző Bizottsága megállapítja, hogy az egyes kollégiumokban az alábbiakban felsorolt jelöltek megválasztására van mód.

A Damjanich úti kollégiumban érvényes jelölést szerző hallgatók listája

 • Pintér Sándor db elnök
 • Németh Magdaléna Vivien db alelnök
 • Balogh Boglárka db tag
 • Bognár Krisztián db tag
 • Laki Anna Sára db tag

A Kőrösi Csoma Sándor kollégiumban érvényes jelölést szerző hallgatók listája

 • Opre Eszter eb tag

A Nagytétényi úti kollégiumban érvényes jelölést szerző hallgatók listája

 • Hellmann Zoltán eb tag

A Nándorfejérvári úti kollégiumban érvényes jelölést szerző hallgatók listája

 • Weinhoffer Pétrer db tag


Jogorvoslat (249.§-250.§)

A KolHÖK EB vlasztási eljárása alatt hozott döntései ellen az adott kollégium bármely lakója 5 napos jogvesztő határidőn belül az Ellenőrző Bizottság elnökéhez kifogást nyújthat be. A kifogás eredménye ellen az ELTE HÖK Ellenőrző Bizottságához lehet fellebbezni az eredmény kihirdetésétől számított 5 napos jogvesztő határidőn belül.
További információ az ellenorzobizottsag@kolhok.elte.hu címen kérhető.

Budapest, 2022. május 5.
dr. Krasz Péter

s.k.

ELTE KolHÖK EB elnök

Felső éves kollégiumi felvételi 2022/23

Az ELTE Kollégiumi Központ felsőéves felvételt hirdet az ELTE budapesti telephelyű szociális kollégiumaiba.

 

 1. április 4. hétfő, 9:00 órától lehet jelentkezni elektronikus úton, a NEPTUN Egységes Tanulmányi Rendszeren keresztül. A felvételi kérelmek beadási határideje: 2022. április 12., kedd 17:00 óra.

 

Hiánypótlás: 2022. április 21., csütörtök 9:00 órától 2022. április 29., péntek 17:00 óráig.

 

Az eljárás eredményéről a NEPTUN Egységes Tanulmányi Rendszeren keresztül elérhető felvételi határozatban értesítjük a pályázókat.

 

A felvételi kérelmek elbírálása az ELTE Szervezeti és Működési Szabályzat II. kötet Hallgatói Követelményrendszer 121-124. § szerinti kollégiumi felvételi eljárási rend alapján történik. A felvételi szabályzat valamint a sikeres jelentkezést támogató segédanyagok és elérhetőségek megtalálhatók az ELTE Kollégiumi Hallgatói Önkormányzat weboldalán (http://kolhok.elte.hu).

 

Az esetleges elutasító döntés ellen a Hallgatói Jogorvoslati Bizottságához lehet fellebbezni. A fellebbezés pontos módjáról a Kollégiumi Felvételi Bizottság az elutasító határozatban részletesen tájékoztatja az érintetteket.

 

További információ: jelentkezes@kolhok.elte.hu

 

Sikeres felvételit kívánunk!

ELTE KOLLÉGIUMI IDŐKÖZI VÁLASZTÁSI KIÍRÁS 2022 TAVASZ

ELTE KOLLÉGIUMI IDŐKÖZI VÁLASZTÁSI KIÍRÁS
2022 TAVASZ

Az ELTE KolHÖK Ellenőrző Bizottsága az ELTE KolHÖK Alapszabály 209. § (6) bekezdés, a 210. § (1), (2) és (3) bekezdés, a 211. § (1) és (2) bekezdése, valamint a 212. § alapján kiírja az ELTE KolHÖK 2022. tavaszi időközi választásait. A 2021/2022. tanévi időközi választásokra az alábbi kollégiumokban kerül sor:

Ellenőrző Bizottsági tag időközi választása:

 1. ELTE Ajtósi Dürer sori Kollégium (ADK)
 2. ELTE Damjanich utcai Kollégium (DUK)
 3. ELTE Kőrösi Csoma Sándor Kollégium (KCSSK)
 4. ELTE Nagytétényi úti Kollégium (NUK)
 5. ELTE Nándorfejérvári úti Kollégium (NFK)
 6. ELTE Pável Ágoston Kollégiumok (PÁK)
 7. ELTE Vezér úti Kollégium (VUK)

Diákbizottsági tag időközi választása:

 1. ELTE Nándorfejérvári úti Kollégium (NFK)
 2. ELTE Damjanich utcai Kollégium (DUK)

Diákbizottsági Elnök és Alelnök választása:

 1. ELTE Damjanich utcai Kollégium (DUK)

Jelöltállítási időszak

2022. április 10. (0:00) és 2022. április 17. (23:59) között

Bemutatkozási időszak

2022. április 9. (0:00) és 2022. április 17. (23:59) között

Szavazási időszak

2022. április 25. (0:00) és 2022. április 30. (23:59) között


A jelöltállítás menete

A kollégiumi időközi választások az ELTE KolHÖK Alapszabály 188.§-207.§ alapján zajlanak.
A választások az ELTE KolHÖK Alapszabály 200.§ (1) alapján elektronikus úton zajlanak, kivéve az aláírásgyűjtést.
Az ELTE KolHÖK Alapszabály 199.§ (2) bekezdése alapján egy személy a kollégiumi választáson indulhat egyszerre diákbizottsági elnök-alelnökjelölt listán, diákbizottsági tagjelöltként, vagy ellenőrző bizottság tagjelöltjeként. Amennyiben ELTE KolHÖK Ellenőrző Bizottsági mandátumért indul egy személy, úgy a Diákbizottsági Elnök és Alelnök, valamint a Diákbizottsági egyéni jelöltségből automatikusan kizáratik.
Diákbizottsági Elnökének és Alelnökének az egyes kollégiumok tekintetében az adott kollégium bármely lakója jelölhető, aki rendelkezik ELTE hallgatói jogviszonnyal és érvényes felvételi határozattal az adott kollégium tekintetében. A jelöltté válás feltétele, hogy a jelölt a KolHÖK EB számára a jelöltállítási időszak végéig megküldje a jelöltté válása szándékáról szóló nyilatkozat másolatát, a jelöltállításoz szükséges támogató aláírásokkal ellátott jelölőlapot és elnöki programját, amely tartalmazza az elnök- és alelnökjelölt terveit és elképzeléseit megválasztása esetére. A jelölőlap érvényességéhez szükséges az adott kollégium lakói 10%-ának érvényes támogató aláírása, de minimum 20 aláírás. Az alábbi táblázatban kollégiumokra lebontva látható a szükséges aláírások száma. (193.§-194.§)

DB Elnöki és Alelnöki jelöléshesz szükséges minimum érvényes aláírások száma
Kollégium Összes férőhely (2022) Minimum érvényes aláírás
DUK 155 20

Diákbizottság tagjának és ELTE KolHÖK Ellenőrző Bizottság tagjának az adott kollégium bármely lakója jelölhető, aki rendelkezik ELTE hallgatói jogviszonnyal és érvényes felvételi határozattal az adott kollégium tekintetében. A jelöltté válás feltétele, hogy a jelölt az ELTE KolHÖK EB számára a jelöltállítási időszak végéig megküldje a jelöltté válás szándékáról szóló nyilatkozat másolatát. (195.§)
Továbbá minden jelölt (DB elnök- alelnök / DB tag / EB tag) köteles megküldeni a jelenlegi félévről szóló aktív jogviszonyát igazoló hallgatói jogviszony igazolást.
Elektronikus útonellenorzobizottsag@kolhok.elte.hu e-mail címre – a nyilatkozatot és az elnöki programot ügyfélkapun keresztüli elektornikus hitelesítést követően (.pdf) formátumban. A jelölőlap minden oldalát olvashatóan bescannelve / fotózva – ügyfélkapun keresztüli elektronikus hitelesítést követően (.pdf) formátumban. Az elektronikus hitelesítést az alábbi linken keresztül lehet elvégezni:
https://niszavdh.gov.hu/index;jsessionid=E44ED134DC1495D1B379D7D3AE05C1B4.route1
Postai úton – Címzett: ELTE KolHÖK Ellenőrző Bizottság / Cím: 1118 Budapest, Dayka Gábor utca 4.

A szavazás menete (197.§-207.§)

Az elektronikus választás során három szavazás zajlik. A kollégium lakói általános és egyenlő választójog alapján, titkos és közvetlen szavazással választják meg a Diákbizottsági Elnököt és Alelnököt, a Diákbizottság tagjait és az Ellenőrző Bizottság egy tagját. A szavazatok leadására a Neptun tanulmányi rendszeren keresztül van mód UniPoll kérdőív kitöltésével a szavazási időszak ideje alatt.
A szavazás során a kérdőívet minden arra jogosult szavazó egyszer töltheti ki. Érvényes szavazásnak számít minden szavazat, ha legfeljebb egy Diákbizottsági Elnök-Alelnökjelölt listára szavaz, legfeljebb 12 fő egyéni Diákbizottsági tagjelöltre szavaz, valamint legfeljebb egy Ellenőrző Bizottsági Tagjelöltre szavaz. Amennyiben egy személy egyszerre van jelölve Diákbizottsági Elnök-Alelnökjelölt listán és egyéni jelöltként, abban az esetben, ha Diákbizottsági Elnök-Alelnök listán mandátumott szerzett, az egyéni jelöltek közül automatikusan kizáratik.
Érvényes a választás, ha az adott kollégium tekintetében szavazásra jogosult lakóinak legalább egynegyede részt vett a szavazáson, eredményes, ha az egyes jelöltek a választáson résztvevő érvényes szavazatok legalább 10%-át megszerzik. Az adott kollégiumban elnyerhető mandátumoknak megfelelő számú, legtöbb érvényes szavazatot kapott jelölt nyer mandátumot. A választások eredményét az ELTE KolHÖK EB a szavazási időszak utolsó napját követő legkésőbb 7 napon belül közzéteszi a KolHÖK hivatalos honlapján.

Adott kollégiumban a betölthető diákbizottsági mandátumok száma legfeljebb az adott kollégium mindenkori férőhelyeinek számát alapul véve, minden megkezdett 50. férőhely után 1 fő, de legalább 5 fő. (199.§ (5))

Az időközi választás során betölthető diákbizottsági mandátumok száma
Kollégium DB helyek
DUK 5
NFK 1

A jelölés érvényességének megállapítása

A jelöltállítás eredményét az ELTE KolHÖK Ellenőrző Bizottsága állapítja meg.

Jogorvoslat (249.§-250.§)

A KolHÖK EB vlasztási eljárása alatt hozott döntései ellen az adott kollégium bármely lakója 5 napos jogvesztő határidőn belül az Ellenőrző Bizottság elnökéhez kifogást nyújthat be. A kifogás eredménye ellen az ELTE HÖK Ellenőrző Bizottságához lehet fellebbezni az eredmény kihirdetésétől számított 5 napos jogvesztő határidőn belül.
További információ az ellenorzobizottsag@kolhok.elte.hu címen kérhető.
Budapest, 2022. március 26.

Összeférhetetlenségi nyilatkozat 2022
Időközi kollégiumi választások kiírás 2022
Jelöles nyilatkozat 2022
Jelölőlap DBválasztás 2022