1/2021.(X.22.) ELTE KolHÖK Ellenőrző Bizottsági határozat az ELTE KolHÖK 2021. őszi kollégiumi választásainak jelöltállítási eredményéről

Az ELTE KolHÖK Ellenőrző Bizottsága megállapítja, hogy az egyes kollégiumokban az 1. számú táblázatban meghatározott számú képviselő, tisztségviselő megválasztására van mód.

 

 1. számú táblázat

az egyes kollégiumokban szavazati joggal rendelkező hallgatók létszámáról és az ez alapján választható képviselők, illetve tisztségviselők számáról.

Kollégium Hallgatói létszám (fő) Képviselők maximális létszáma (fő)
ADK 274 6
KCSSK 1047 21
NFK 100 5
NUK 728 15
PÁK 583 12
VUK 298 6
DUK 155 5

 

 1. számú táblázat

az Ajtósi Dürer sori kollégiumban érvényes jelölést szerző hallgatók listája

Név Tisztség / pozíció
1. Gábris Attila db elnök
2. Bersán Bernadett Andrea db alelnök
3. Bukus Lilla Antónia db tag
4. Weiszmüller Roland db tag
5. Balogh Dóra db tag

 

 1. számú táblázat

a Kőrösi Csoma Sándor kollégiumban érvényes jelölést szerző hallgatók listája

  Név Tisztség / pozíció
1. Árva Zsófia db elnök
2. Kiss-Batta Rozália db alelnök
3. Szalai Vivien db tag
4. Magyar Boglárka db tag
5. Róka Bálint db tag
6. Opre Eszter db tag
7. Maier-Kurpé Ervin-Christopher db tag
8. Mudela Petra db tag
9. Kozma Bulcsú Benedek db tag
10. Tóth Réka db tag
11. Maurer Kristóf db tag
12. Bakonyi Bertalan db tag
13. Gál Laura db tag
14. Zsigri László db tag
15. Borcsik Zsanett db tag
16. Majoros Alexandra db tag
17. Sári Bertold József db tag
18. Mészáros Nikolett db tag
19. Tóth Emma db tag
20. Kovács Szabolcs db tag
21. Juhász Attila db tag
22. Bedő Boglárka db tag
23. Nagy Marcell db tag
24. Kelemen Ádám András eb tag

 

 1. számú táblázat

a Nándorfejérvári úti kollégiumban érvényes jelölést szerző hallgatók listája

Név Tisztség / pozíció
1. Bencsik Bence Dániel db elnök
2. Nagy Gergő db alelnök
3. Iván Levente Botond db tag
4. Kollár Barbara db tag
5. Kormos Klaudia db tag

 

 1. számú táblázat

a Nagytétényi úti kollégiumban érvényes jelölést szerző hallgatók listája

Név Tisztség / pozíció
1. Sallay Kíra db elnök
2. Borsos Bálint József db alelnök
3. Földes Petra db tag
4. Baráth Richárd db tag
5. Gerely Viktor András db tag
6. Horváth Soma Gábor db tag
7. Rácz Renátó db tag
8. Miklósi László Dávid db tag
9. Kocsis Márk János db tag
10. Demeter Attila Árpád db tag

 

 1. számú táblázat

a Pável Ágoston kollégiumban érvényes jelölést szerző hallgatók listája

  Név Tisztség / pozíció
1. Arany Dániel db elnök
2. Barbalics Mátyás db alelnök
3. Benkő Bence db tag
4. Kamondi Péter db tag
5. Sebesi Patrik db tag

 

 1. számú táblázat

a Vezér úti kollégiumban érvényes jelölést szerző hallgatók listája

Név Tisztség / pozíció
1. Király Judit Mária db elnök
2. Takács Tamara Eszter db alelnök
3. Katona Krisztián db tag
4. Spanics Gergely db tag
5. Kanyári Zsombor db tag

 

A KolHÖK Ellenőrző Bizottsága megállapítja, hogy a Damjanich úti kollégiumból nem érkezett jelölés, sem db elnök-alelnök, sem db tag, sem eb tag listára, így az adott kollégiumban választásokra nem kerül sor.

A 2021. őszi KolHÖK Elnökválasztó Küldöttgyűlésének napjától számított 14 napon belül az újonnan megválasztott KolHÖK Ellenőrző Bizottságának gondoskodnia kell a Damjanich úti kollégiumban történő időközi választások kiírásáról, amennyiben azt az Alapszabályban rögzített választási szabályok ezt lehetővé teszik.

Jogorvoslati záradék

A KolHÖK EB választási eljárása alatt hozott döntései ellen az adott kollégium bármely lakója 5 napos jogvesztő határidőn belül az Ellenőrző Bizottság elnökéhez kifogást nyújthat be. A kifogás eredménye ellen az ELTE HÖK Ellenőrző Bizottságához lehet fellebbezni az eredmény kihirdetésétől számított 5 napos jogvesztő határidőn belül.

Határozat

ADK Elnöki program

KCSSK Elnöki program

NFK Elnöki program

NUK Elnöki program

PÁK Elnöki program

VUK Elnöki program

 

Budapest, 2021.10.22.

Petró Marcell

s.k.

ELTE KolHÖK EB elnök

ELTE KolHÖK elnökválasztás 2021

ELTE KolHÖK elnökválasztás 2021

Az ELTE KolHÖK Ellenőrző Bizottsága az ELTE KolHÖK Alapszabály 138.§ b) és 213.§ alapján kiírja az ELTE KolHÖK 2021. őszi elnökválasztását, amely alapján az ELTE KolHÖK Küldöttgyűlése megválasztja az ELTE KolHÖK elnökét és alelnökét.

Elnöknek indulhat az ELTE KolHÖK minden aktív hallgatói jogviszonnyal rendelkező tagja, aki érvényes kollégiumi felvételi határozattal rendelkezik és megfelel az Nftv. (2011. évi CCIV. törvény) 60.§ (1) bekezdésében foglaltaknak.

 

Elnökválasztás rendje (ELTE KolHÖK Alapszabály 213.§-250.§)

 

Jelöltállítási időszak

 1. október 9. (0:00) és 2021. október 24. (23:59) között

 

Bemutatkozási időszak

 1. október 9. (0:00) és 2021. október 24. (23:59) között

 

Elnökválasztó Küldöttgyűlés

Legkorábban – 2021. november 08.

 

Az elnök személyéről az ELTE KolHÖK Küldöttgyűlése dönt a kollégiumi tisztújító választások és Diákbizottságok alakluló ülését követően – az Elnökválasztó Küldöttgyűlésen.

Jelöltállítás

A jelöltállítás szabályosságának és érvényességének ellenőrzését összeférhetetlenségi okok miatt az ELTE HÖK Ellenőrző Bizottsága látja el. A jelölés érvényességi feltétele, hogy az alábbi dokumentumok maradéktalanul megküldésre kerüljenek az ELTE HÖK EB részére a jelöltállítási időszak végéig.

 1. A jelöltté válás szándékáról szóló nyilatkozat másolata.
 2. Az elnökjelölt nyilatkozata arról, hogy nincs olyan tisztsége, amely összeférhetetlen a képviselői megbízatással, illetve amennyiben van olyan tisztsége, megválasztása esetén arról lemond, továbbá a jelölése nem ütközik az Nftv. (2011. évi CCIV. törvény 60.§ (2a) bekezdésének a) pontjába.
 3. Az elnökjelölt pályázata – elnöki programja, amely tartalmazza az elnök- és alelnökjelölt terveit és elképzeléseit megválasztásuk esetére.
 4. Jelölőlap – amely a KolHÖK tagjai legalább 10%-ának érvényes, támogató aláírását tartalmazza.
 5. Hallgatói jogviszony igazolás (aktív félévről).
KolHÖK elnöki és alelnöki jelöléshez szükséges aláírások száma
Kollégium Férőhelyek Összes férőhely
ADK 274 3185
DUK 155 Minimum érvényes aláírás
KCSSK 1047 319
NFK 100
NUK 728
PÁK 583
VUK 298

 

Jeltöltállításhoz szükséges dokumentumok elküldése

Elektronikus útoneb@ehok.elte.hu e-mail címre – a nyilatkozatokat és az elnöki programot ügyfélkapun keresztüli elektornikus hitelesítést követően (.pdf) formátumban. A jelölőlap minden oldalát olvashatóan bescannelve / fotózva – ügyfélkapun keresztüli elektronikus hitelesítést követően (.pdf) formátumban. Az elektronikus hitelesítést az alábbi linken keresztül lehet elvégezni:

https://niszavdh.gov.hu/index;jsessionid=E44ED134DC1495D1B379D7D3AE05C1B4.route1

Postai úton – Címzett: ELTE Hallgatói Önkormányzat / Cím: 1084 Budapest, Múzeum Körút 4/A.)

A jelöltállításhoz szükséges dokumentumok eredeti példányát, az érvényes jelöltállításhoz, szükséges továbbá leadni az ELTE HÖK EB részére a következő címen: 1088 Budapest, Múzeum körút 4/A., A épület alagsor – 160-as terem.

Jelölés érvényességének megállapítása

A jelöltállítás eredményét az ELTE HÖK Ellenőrző Bizottsága állapítja meg.

Az Elnökválasztó Küldöttgyűlés kiírásáról az ELTE HÖK Ellenőrző Bizottsága gondoskodik.

Jogorvoslat

A jelölést megállapító döntés ellen a döntés közlésétől számított 3 munkanapon belül fellebbezéssel lehet élni, melyet az ELTE HÖK Ellenőrző Bizottsága részére elektronikus formában kell eljuttatni az eb@ehok.elte.hu e-mail címre.

További információ az eb@ehok.elte.hu e-mail címen kérhető.

Budapest, 2021. szeptember 24.

Petró Marcell

s.k.

ELTE KolHÖK EB elnök

Kiírás:

http://kolhok.elte.hu/wp-content/uploads/2021/09/kolhok_elnok_valasztas_kiiras_2021.pdf

Összeférhetetlenségi nyilatkozat:

http://kolhok.elte.hu/wp-content/uploads/2021/09/osszeferhetetlensegi_nyilatkozat_2021.pdf

Nyilatkozat:

http://kolhok.elte.hu/wp-content/uploads/2021/09/jeloles_nyilatkozat_2021.pdf

Jelölőlap:

http://kolhok.elte.hu/wp-content/uploads/2021/09/jelololap_elnokvalasztas_2021.pdf

Kollégiumi választási kiírás 2021 ősz

Kollégiumi választási kiírás

2021 ősz

Az ELTE KolHÖK Ellenőrző Bizottsága az ELTE KolHÖK Alapszabály 138.§ b) és 188.§ alapján kiírja az ELTE KolHÖK 2021. őszi választásait. A 2021/2022. tanévi tisztújító választásokra az alábbi kollégiumokban kerül sor:

 1. ELTE Ajtósi Dürer sori Kollégium (ADK)
 2. ELTE Damjanich utcai Kollégium (DUK)
 3. ELTE Kőrösi Csoma Sándor Kollégium (KCSSK)
 4. ELTE Nagytétényi úti Kollégium (NUK)
 5. ELTE Nándorfejérvári úti Kollégium (NFK)
 6. ELTE Pável Ágoston Kollégiumok (PÁK)
 7. ELTE Vezér úti Kollégium (VUK)

Jelöltállítási időszak

 1. október 9. (0:00) és 2021. október 17. (23:59) között

Bemutatkozási időszak

 1. október 9. (0:00) és 2021. október 17. (23:59) között

Szavazási időszak

 1. október 25. (0:00) és 2021. október 31. (23:59) között

A jelöltállítás menete

A kollégiumi tisztújító választások az ELTE KolHÖK Alapszabály 188.§-207.§ alapján zajlanak.

A választások az ELTE KolHÖK Alapszabály 200.§ (1) alapján elektronikus úton zajlanak, kivéve az aláírásgyűjtést.

Az ELTE KolHÖK Alapszabály 199.§ (2) bekezdése alapján egy személy a kollégiumi választáson indulhat egyszerre diákbizottsági elnök-alelnökjelölt listán, diákbizottsági tagjelöltként, vagy ellenőrző bizottság tagjelöltjeként. Amennyiben ELTE KolHÖK Ellenőrző Bizottsági mandátumért indul egy személy, úgy a Diákbizottsági Elnök és Alelnök, valamint a Diákbizottsági egyéni jelöltségből automatikusan kizáratik.

Diákbizottsági Elnökének és Alelnökének az egyes kollégiumok tekintetében az adott kollégium bármely lakója jelölhető, aki rendelkezik ELTE hallgatói jogviszonnyal és érvényes felvételi határozattal az adott kollégium tekintetében. A jelöltté válás feltétele, hogy a jelölt a KolHÖK EB számára a jelöltállítási időszak végéig megküldje a jelöltté válása szándékáról szóló nyilatkozat másolatát, a jelöltállításoz szükséges támogató aláírásokkal ellátott jelölőlapot és elnöki programját, amely tartalmazza az elnök- és alelnökjelölt terveit és elképzeléseit megválasztása esetére. A jelölőlap érvényességéhez szükséges az adott kollégium lakói 10%-ának érvényes támogató aláírása, de minimum 20 aláírás. Az alábbi táblázatban kollégiumokra lebontva látható a szükséges aláírások száma. (193.§-194.§)

DB Elnöki és Alelnöki jelöléshesz szükséges minimum érvényes aláírások száma
Kollégium Összes férőhely (2021) Minimum érvényes aláírás
ADK 274 28
DUK 155 20
KCSSK 1047 105
NFK 100 20
NUK 728 73
PÁK 583 59
VUK 298 30

 

Diákbizottság tagjának és ELTE KolHÖK Ellenőrző Bizottság tagjának az adott kollégium bármely lakója jelölhető, aki rendelkezik ELTE hallgatói jogviszonnyal és érvényes felvételi határozattal az adott kollégium tekintetében. A jelöltté válás feltétele, hogy a jelölt az ELTE KolHÖK EB számára a jelöltállítási időszak végéig megküldje a jelöltté válás szándékáról szóló nyilatkozat másolatát. (195.§)

Továbbá minden jelölt (DB elnök- alelnök / DB tag / EB tag) köteles megküldeni a jelenlegi félévről szóló aktív jogviszonyát igazoló hallgatói jogviszony igazolást.

Elektronikus útonellenorzobizottsag@kolhok.elte.hu e-mail címre – a nyilatkozatot és az elnöki programot ügyfélkapun keresztüli elektornikus hitelesítést követően (.pdf) formátumban. A jelölőlap minden oldalát olvashatóan bescannelve / fotózva – ügyfélkapun keresztüli elektronikus hitelesítést követően (.pdf) formátumban. Az elektronikus hitelesítést az alábbi linken keresztül lehet elvégezni:

https://niszavdh.gov.hu/index;jsessionid=E44ED134DC1495D1B379D7D3AE05C1B4.route1

Postai úton – Címzett: ELTE KolHÖK Ellenőrző Bizottság / Cím: 1223 Budapest, Nagytétényi út 162-164 / B216 szoba)

A szavazás menete (197.§-207.§)

Az elektronikus választás során három szavazás zajlik. A kollégium lakói általános és egyenlő választójog alapján, titkos és közvetlen szavazással választják meg a Diákbizottsági Elnököt és Alelnököt, a Diákbizottság tagjait és az Ellenőrző Bizottság egy tagját. A szavazatok leadására a Neptun tanulmányi rendszeren keresztül van mód UniPoll kérdőív kitöltésével a szavazási időszak ideje alatt.

A szavazás során a kérdőívet minden arra jogosult szavazó egyszer töltheti ki. Érvényes szavazásnak számít minden szavazat, ha legfeljebb egy Diákbizottsági Elnök-Alelnökjelölt listára szavaz, legfeljebb 12 fő egyéni Diákbizottsági tagjelöltre szavaz, valamint legfeljebb egy Ellenőrző Bizottsági Tagjelöltre szavaz. Amennyiben egy személy egyszerre van jelölve Diákbizottsági Elnök-Alelnökjelölt listán és egyéni jelöltként, abban az esetben, ha Diákbizottsági Elnök-Alelnök listán mandátumott szerzett, az egyéni jelöltek közül automatikusan kizáratik.

Érvényes a választás, ha az adott kollégium tekintetében szavazásra jogosult lakóinak legalább egynegyede részt vett a szavazáson, eredményes, ha az egyes jelöltek a választáson résztvevő érvényes szavazatok legalább 10%-át megszerzik. Az adott kollégiumban elnyerhető mandátumoknak megfelelő számú, legtöbb érvényes szavazatot kapott jelölt nyer mandátumot. A választások eredményét az ELTE KolHÖK EB a szavazási időszak utolsó napját követő legkésőbb 7 napon belül közzéteszi a KolHÖK hivatalos honlapján.

Adott kollégiumban a betölthető diákbizottsági mandátumok száma legfeljebb az adott kollégium mindenkori férőhelyeinek számát alapul véve, minden megkezdett 50. férőhely után 1 fő, de legalább 5 fő. (199.§ (5))

 

Betölthető diákbizottsági mandátumok száma
Kollégium Férőhely DB helyek
ADK 274 6
DUK 155 5
KCSSK 1047 21
NFK 100 5
NUK 728 15
PÁK 583 12
VUK 298 6

 

A jelölés érvényességének megállapítása

A jelöltállítás eredményét az ELTE KolHÖK Ellenőrző Bizottsága állapítja meg.

Jogorvoslat (249.§-250.§)

A KolHÖK EB vlasztási eljárása alatt hozott döntései ellen az adott kollégium bármely lakója 5 napos jogvesztő határidőn belül az Ellenőrző Bizottság elnökéhez kifogást nyújthat be. A kifogás eredménye ellen az ELTE HÖK Ellenőrző Bizottságához lehet fellebbezni az eredmény kihirdetésétől számított 5 napos jogvesztő határidőn belül.

További információ az ellenorzobizottsag@kolhok.elte.hu címen kérhető.

Budapest, 2021. szeptember 24.

Petró Marcell

s.k.

ELTE KolHÖK EB elnök

Kiírás:

http://kolhok.elte.hu/wp-content/uploads/2021/09/kollegiumi_valasztasok_kiiras_2021.pdf

Összeférhetetlenségi nyilatkozat:

http://kolhok.elte.hu/wp-content/uploads/2021/09/osszeferhetetlensegi_nyilatkozat_2021.pdf

Nyilatkozat:

http://kolhok.elte.hu/wp-content/uploads/2021/09/jeloles_nyilatkozat_2021.pdf

Jelölőlap:

http://kolhok.elte.hu/wp-content/uploads/2021/09/jelololap_DBvalasztas_2021.pdf

 

Igazolások, dokumentumok beszerzése a 2021/2022 tanévre vonatkozó elsőéves ELTE kollégiumi felvételi eljáráshoz

Tisztelt Hallgató!

Amennyiben kollégiumi elhelyezésre szeretne pályázni akkor kérjük, hogy az alábbi szükséges és beszerzendő igazolásokat haladéktalanul kezdje beszerezni.

A Neptun tanulmányi rendszer elérésével kapcsolatosan hamarosan megküldött információk után elkezdheti a dokumentumok feltöltését.

A pályázathoz szükséges igazolások témakörök szerint:

 • kötelező igazolás,
 • a kérvényezővel egy háztartásban élőkhöz tartozó státuszok és igazolások,
 • egészségkárosodás, képzés, tanulmányi,
 • többletpontokért (sport, tanulmányi, közéleti tevékenység),
 • kérvényezővel egy háztartásban élők egy főre jutó nettó jövedelme.

Részletes tájékoztató segédlet

dokumentumban található.

További segédanyagok a http://kolhok.elte.hu/elsoeves-felveteli/ oldalon találhatóak, többek között az alábbiak:

További információt a jelentkezes@kolhok.elte.hu címről kérhet.

ELTE tanulmányaihoz sok sikert kívánunk és várjuk kollégiumi pályázatát.

Elindult az elsőéves felvételi! – Hogyan jelentkezhetsz?

KEDVES ELSŐÉVES HALLGATÓK!

Gratulálunk nektek a sikeres egyetemi felvételetekhez!

 

Köszöntünk benneteket az ELTE polgárai között! Reméljük számos emlékezetes és sikeres év áll előttetek az egyetem keretein belül. Külön örömet jelent számunkra az, ha az ELTE-s életérzést kollégistaként szeretnéd megtapasztalni, ehhez pedig jelentkezel az idei elsőéves felvételin! Most ehhez a jelentkezéshez szeretnénk segítséget nyújtani. A továbbiakban röviden végigvesszük a jelentkezés állomásait, és jelezzük nektek, hogy hol találtok további segítséget és információkat!

 

 

AZ EÖTVÖS LORÁND TUDOMÁNYEGYETEM KOLLÉGIUMAIBA A JELENTKEZÉS JÚLIUS 26. 8 ÓRÁTÓL AUGUSZTUS 2. 20 ÓRÁIG TART!

 

====>> Hogyan tudtok jelentkezni?

 

Legelőször is: a jelentkezés a Neptunban történik. A Neptun az egyetem Egységes Tanulmányi Rendszere, ahol a tanulmányaid során a legtöbb információs, adminisztrációs, oktatási és pénzügyi dolog zajlik majd (értesítések, jelentkezések, be- és kifizetések stb.).

Az egyetemre való felvételt követően e-mailben kapjátok meg a Neptun kódotokat és az információkat, hogy hogyan tudtok hozzá jelszót kérni, így aztán már be tudtok majd lépni a Neptunba.

A kollégiumi jelentkezést az Ügyintézés -> Kollégiumi jelentkezés menüpont alatt találjátok meg. A jelentkezés folyamatáról itt találsz ábrákkal illusztrált bővebb anyagot: Segédanyag a kitöltéshez

A jelentkezés során először egy preferenciasorrendet kell megadnod azon kollégiumok megjelölésével, amelyekbe szeretnél mindinkább bekerülni.

FONTOS: a jelentkezésed a Kollégiumba történik, tehát a sikeres kollégiumi felvételi csupán a férőhelyet garantálja. Mivel a lakók kollégiumi elosztása több szempont alapján kerül mérlegelésre, lehetséges, hogy olyan kollégiumba nyertek felvételt, amely hátrébb szerepelt a preferencialistán, illetve lehet, hogy meg sem jelölted (abban az esetben, ha nem mindet vetted bele a listába).

 

=>> Talán már láthattátok, hogy készítettünk nektek egy kis összefoglalót a kollégiumainkról, amely segíthet tájékozódni, melyik is a szimpatikus és a megfelelő számotokra.

Az összefoglalót itt találjátok meg:

Összefoglalók az ELTE kollégiumairól

A kollégiumok és az egyetemi karok térképen való elhelyezkedését pedig itt találjátok:

Kollégiumok a térképen <<=

 

Ezután következik a státuszok igazolása és a dokumentumok feltöltése, amelyek alapján a pontjaitok számításra kerülnek. Nagyon fontos, hogy itt minden státuszt és igazolást pontosan és precízen adjatok meg és töltsetek fel, hiszen a nem megfelelő ki- és feltöltés esetleg pontvesztést vonhat maga után.

 

– A legfontosabb igazolás típus az a hatósági bizonyítvány az egy lakcímre bejelentett személyekről, vagy más néven az önkormányzati igazolás. Ha ez nem megfelelő, esetleg nem töltitek fel, a jelentkezésre automatikusan nulla pontot kaptok. Figyeljetek rá, hogy lehetőleg olyan igazolást kérjetek, amelyen nem csak az szerepel, hogy hányan vagytok egy lakcímre bejelentve, de látszódjon a lakók neve is. Amennyiben az önkormányzat vagy kormányablak ilyen igazolást nem ad ki, szükséges lesz az egy lakcímre bejelentett személyek lakcímkártyájának feltöltésére is.

– Ezt követően a veletek egy lakcímre bejelentett személyek, pl. szülők, testvérek, nagyszülők stb. státuszát kell igazolni a megfelelő módok és szempontok szerint.

– A kérvényezőre vonatkozó körülményeket, pl. egészségkárosodás, sport, tanulmányi és közéleti tevékenység stb. igazolása is a megfelelő dokumentumok feltöltésével történik.

 FONTOS: Kérjük, hogy figyeljetek a kérvényetek státuszára is, hiszen a Felfüggesztett státuszú kérvény NEM minősül leadott kérvénynek! Leadott, érvényes kérvénynek csak az számít, amelyet végig kitöltöttetek és le is adtatok!

– TIPP: A kérvényeteket a jelentkezési időszakban akár igazolások nélkül is leadhatjátok! Az érvényes jelentkezéshez csupán egy leadott kérvény kell, így, ha még nem állnak rendelkezésre a szükséges igazolások, akár azok nélkül is le lehet adni a kérvényt.

A szükséges igazolásokat a hiánypótlási időszak során EGYSZERI ALKALOMMAL lesz lehetőségetek pótolni. Ezért kérünk titeket, hogy csak legvégső esetben éljetek az összes dokumentum utólagos feltöltésének a lehetőségével, hiszen az egyszeri hiánypótlás azt is jelenti, hogy az esetleges hibákat utólag már nem tudjátok korrigálni!

 

A szükséges igazolásokat, azok típusait és az azokra járó pontszámokat részletesen az igazolásokhoz készült segédletben és a Felvételi Szabályzatban találhattok! Nézzétek át a Gyakran Ismételt Kérdéseket is!

 

Segédlet az igazolásokhoz

Felvételi Szabályzat

Gyakran Ismételt Kérdések

 

 

====>> Segítségkérés, kapcsolattartás

 

A jelentkezés teljes ideje alatt azon leszünk, hogy mindenben segítsünk nektek. Mivel a hiánypótlási időszakban csak egyszer lesz lehetőségetek javításra/hiánypótlásra, kérünk titeket minden probléma vagy bizonytalanság esetén kérdezzetek minket bátran!

Ha a Neptunnal kapcsolatban akad problémátok, akkor azt a neptun@kolhok.elte.hu címen, ha pedig a jelentkezéssel, igazolásokkal, akkor pedig a jelentkezes@kolhok.elte.hu címen tudjátok jelezni.

 

Ezen kívül létrehoztunk nektek egy csoportot a Facebookon, ahol szintén tehettek fel kérdéseket, illetve tájékozódhattok, hogy mások korábban mit kérdeztek, lehet, hogy a problémád így korábban már megválaszolásra került. A csoport linkje:

 

ELTE kollégiumok gólyái Facebook csoport

 

 

====>> Jelentkezés után

 

A KolHÖK csapata minden kérvényt átvizsgál és ellenőriz. A javítandó vagy hiányos kérvényeket mindenki a hiánypótlás kezdetén, augusztus 6-én reggel kapja majd vissza. A hiánypótlási időszak augusztus 5-én 10 órától augusztus 12-én 20 óráig tart.

FONTOS: A hiánypótlási időszakban CSAK EGYSZER lesz lehetőségetek javításra vagy hiánypótlásra! Csak akkor adjátok le a kérvényt, ha meggyőződtetek róla, hogy minden jó, és minden megfelelő igazolás fel van töltve a megfelelő helyre!

 

 

====>> Ponthatárhúzás és felvételi határozat

 

A hiánypótlási időszakot követően kerül meghatározásra a ponthatár, ezzel együtt pedig az, hogy ki nyert felvételt valamelyik kollégiumba. Az, hogy pontosan melyik kollégiumba nyertetek felvételt, illetve az erről való további információk majd csak ezt követően, várhatóan augusztus 18 és 19 között kerülnek kiküldésre a felvételi határozatban.

 

====>> Várólistás jelentkezés

 

Akkor sem kell aggódnotok, ha esetleg nem kerültök be valamelyik kollégiumba az első körben, hiszen a várólistás jelentkezés során az év folyamán folyamatosan veszünk fel hallgatókat a megüresedő helyekre.

 

Ennyit tehát elöljáróban a kollégiumi jelentkezésről. Tanácsoljuk, hogy a fent említett Felvételi Szabályzatot és a segédanyagokat alaposan tanulmányozzátok át, és ha problémátok van, ne habozzatok segítséget kérni!

 

Lájkoljátok és kövessétek a KolHÖK Facebook oldalát és Instagram oldalát is, hogy első kézből értesüljetek a hírekről és a fontos dolgokról!

 

Sikeres felvételit kíván,

 

a KolHÖK csapata

Összefoglalók az ELTE kollégiumairól

KEDVES ELSŐÉVES HALLGATÓK!

Ha már most tudjátok, hogy kollégisták szeretnétek lenni az egyetemi éveitek alatt, van egy nagyszerű hírünk! Az ELTE-nek több kollégiuma is van, ahová jelentkezni lehet, az alábbiakban a szociális kollégiumainkat mutatjuk be! Budapesten hét szociális kollégiumban kapnak elhelyezést a kollégiumba felvételt nyert hallgatók. Ezek mindegyike más-más, az ELTE-s életérzés, a jó közösség és a jó programok megléte azonban mindegyikben közös!

 

====>> Ajtósi Dürer sori kollégium (ADK)

ajtosi

A 256 férőhellyel rendelkező Ajtósi Dürer sori kollégium A XIV. kerületben, Zuglóban, a Városliget közvetlen szomszédságában fekszik. Az összesen kilenc hallgatói karról érkező diákok kétágyas szobákban laknak, minden szinten van konyha, wc és zuhanyzó.

A Városliget közelsége miatt a sportolni, kikapcsolódni, sétálni vágyóknak nem kell messzire, mindössze az út túloldalára menniük, de a belváros és az egyetemi karok is könnyedén megközelíthetők innen. A kollégium előtt van a 74-es és 75-ös troli megállója, de 5-10 perc sétával elérhető az egyes villamos, a másik irányban pedig a Dózsa György úton számos más busz megállója is. Itt szintén található több bolt is, de a belvárosi üzletek is könnyen elérhetők.

Az épülethez tartozik egy kert is, ahová a kollégisták előszeretettel járnak ki beszélgetni vagy akár sütögetésre is. Bent is akad program, ugyanis az itt lakók időről időre teaházat, többféle kulturális programot vagy bulit szerveznek, így mindenki megtalálhatja a neki megfelelő kikapcsolódást. A kollégium hagyományos tavaszi ünnepe az Ajtósi Napok.

További információ: ajtosi.elte.hu

====>> Damjanich Utcai Kollégium (DUK)

577392e452d6c-thumb

A Városligettől nem messze található a 154 férőhellyel rendelkező Damjanich Utcai Kollégium, amelynek különlegessége, hogy nagyrészt csak lányok lakják. Az épület első három emeletén iskola működik, felette pedig maga a kollégium, ahol 16 db tízfős és 5 db két fős lakóegység ad otthont az összesen kilenc egyetemi karról érkező hallgatókak. Hogyan is kell egy lakóegységet elképzelni? Egy tízfős lakóegységben három szoba, konyha, wc, fürdő és egy nappali található, a két fős szobában élőknek pedig közös fürdő áll rendelkezésére.

Az épület jól frekventált helyen van, mind az egyetemi karok, mind pedig a belváros hamar és könnyen elérhető. A kollégium előtt áll meg a 70-es troli, de a közelben van a 75-ös és 79-es troli, és a 30, 30A és 230-as buszok megállói is. A környéken található Spar, Tesco, pékség, és egy írószer bolt is, így a vásárlás miatt sem kell aggódni. Kiváló sportolási lehetőséget nyújt a Városliget közelsége, de a kollégiumban is rendszeresen vannak sport programok. A lakók kényelméről egyébként még egy Teaház és egy TV-szoba is gondoskodik.

JÁRD BE A DUK-OT! Nézz szét a kollégiumban virtuálisan, KATT IDE!

További információ: www.duk.elte.hu

====>> Kőrösi Csoma Sándor Kollégium (KCsSK)

20190518_143402

Az egyetem legnagyobb kollégiumában összesen 1101 fő lakik három épületben (A, B, C,). A kollégiumot néhány éve újították fel, így kedvelt célpont az elsősök és a felsőévesek körében is. A 175 db háromágyas szobához saját wc és zuhanyzó, a 276 db kétágyas pedig kétszobánként tartozik wc és zuhanyzó. A közösségi életről itt a különböző klubok gondoskodnak, ahová bárki csatlakozhat. A klubok a legkülönfélébb programokat szervezik tagjaik és a kollégium számára, legyen szó akár közös étkezésekről, filmnézésről, kirándulásról vagy bulikról.

A kollégiumot több járattal is meg lehet közelíteni, az egyetemi karok 30-50 perc alatt elérhetőek innen. Busszal kb. negyedóra alatt elérhető Újbuda és Kelenföld is, amely mind közlekedés, mind vásárlás tekintetében előnyös, de ha valaki nem szeretne messzebb menni párszáz méternél, akkor rendelkezésére áll a közeli CBA is.

Sportolás tekintetében a KCSSK kiemelkedő választékkal rendelkezik. Saját foci és kosárpályája van, de az itt lakók használhatják a kis tornatermet és a konditermet is. Hetente többször vannak edzések, ahol mindenki megtalálhatja a kedvére valót.

A heti programok és a klubos programok mellett itt is vannak hagyományos, nagyobb rendezvények, például többek között a népszerű Showhajtás, a Kultúr7 és a minden évben sokak által várt Budaörsi Napok is.

JÁRD BE A KCSSK-T! A kollégiumban körülnézhetsz virtuálisan is, KATT IDE!

További információ: www.csoma.elte.hu

 

====>>  Márton Áron Kollégium (MÁK)

FB_IMG_1627746940734FB_IMG_1627746947700

 

Örömmel jelenthetjük be, hogy a Kunigunda útján található Márton Áron Kollégium ˝B˝ épületének felújítása sikeresen befejeződött! A felújított kollégium szeptembertől már várja új lakóit, akik kétfős szobákban lakhatnak majd, melyekhez WC és zuhanyzó is tartozik. A négyemeletes épületben liftek könnyítik meg a közlekedést, minden szinten találhatunk egy tanulószobát, két konyhát, valamint két mosókonyhát is.

A Márton Áron Kollégium speciális helyet tölt be a budapesti kollégiumok között. A MÁK-ba első sorban a külhoni magyar hallgatókat várják, valamint itt kap helyet a Márton Áron Szakkollégium is, amely az itt lakók szakmai és tudományos továbbképzésében is kiemelkedő szerepet vállal.

A Márton Áron Kollégium közvetlen szomszédságában találhatunk egy LIDL-t, de nem messze tőle egy Aldi és egy Penny is található. A kollégiumtól kb. tíz perc sétával elérhetjük az 1-es villamost, de a közelben áll meg a 118-as busz is.

A felújított kollégiumról még a bútorozás előtt láthattok pár képet az Épkar Zrt. Facebook oldalán:

https://www.facebook.com/Epkar/posts/3321359747964101

További információ: https://martonaron.elte.hu/

 

====>>  Nagytétényi Úti Kollégium (NUK)

teteny

A 828 férőhellyel rendelkező kollégium a második legnagyobb az ELTE kollégiumai között. A belvárostól kicsit messzebb található, de tömegközlekedéssel megfelelően elérhető kollégiumot egy felújítási időszak után végre birtokukba vehetik régi és új lakói. A felújítási munkák végeztével a hallgatók számára egy megfelelően modern és esztétikus környezet áll rendelkezésre. A háromágyas szobákhoz saját zuhanyzó tartozik, illetve minden szinten található konyha is.

A kollégium saját sportpályákkal, szabadtéri edzőparkkal és konditeremmel rendelkezik, így a sportolni vágyók megtalálhatják a nekik tetsző elfoglaltságot, de ezen kívül csocsózni és biliárdozni is lehet. A vásárlás sem okozhat itt gondot, ugyanis az út túloldalán található a Campona bevásárlóközpont üzleteivel és éttermeivel.

A kollégium hagyományos nagyszabású rendezvénye a TTNY Napok a tavaszi félév során, de évközben is vannak mindig kisebb programok, amelyek segítenek, hogy itt a hétköznapok is különlegesek legyenek!

JÁRD BE A NUK-OT! A kollégiumban körülnézhetsz virtuálisan is, KATT IDE!

További információ: www.nuk.elte.hu

====>> Nándorfejérvári Úti Kollégium (NFK)

56e3fe6513a02

 

A száz fős Nándorfejérvári Kollégium az ELTE legcsaládiasabb hangulatú kollégiuma, amely Budán található, csendesebb környezetben. Az ötemeletes kollégium különlegessége, hogy itt kap helyet 3 szakkolléigum is, ezek a Bolyai Kollégium, az Angelusz Róbert Társadalomtudományi Szallokkégium és az Illyés Sándor Szakkollégium. Az épület nemrégiben teljes energetikai felújításon esett át.

A kollégiumi Diákbizottság itt is minden évben azon dolgozik, hogy a kis létszám ellenére a lakók jól érezzék magukat, a kikapcsolódásról különböző rendezvények, társas- és filmestek, szezonális és kerti programok szolgálnak. A kollégiumban található konditerem, pingpong asztal és a tavalyi évben átadott multifunkcós sportpálya is a lakók rendelkezésére áll.

Az NFK kiválóan megközelíthető az egyes villamossal, a 103-as busszal és szintén pár perc sétára elérhető a Fehérvári úton közlekedő számos villamosjárat is. A bevásárlást megkönnyíti, hogy a közelben található Aldi és Tesco, valamint a villamosokkal könnyen elérhető az Allee bevásárlóközpont, valamint a jövőben átadásra kerülő Etele Pláza is.

További információ: http://nfk.elte.hu/

====>> Vezér Úti Kollégium (VUK)

578aa101aa114

A Vezér úti kollégium a XIV. kerületben található, távolabb a belvárosi nyüzsgéstől és zajtól.

A kilenc egyetemi karról érkező 319 fő részére két- és háromágyas szobák állnak rendelkezésre. A szobákat engedélykérés után szabadon lehet festeni.

A kert megfelelő helyszín lehet kisebb kikapcsolódásra, sütögetésre, beszélgetésre, illetve a sportolni vágyók számára adott számos sport program: foci- és kosárpálya illetve konditerem is. A futók egyik kedvelt helyszíne a közeli Rákos-patak környéke.

A kollégium az Örs vezér terétől 10 percnyire található, így az egyetemi karok 30-55 perc alatt elérhetők.

Az itt lakóknak sem kell lemondani a változatos programokról, ugyanis rendszeresen rendeznek Halloween, Mikulás és Farsangi bulit, de nem ritka a tea- és palacsintaház, bográcsozás és a filmklub sem. Az év leginkább várt eseménye a tavaszi Vezér napok.

További információ: www.vuk.elte.hu

Elsőéves kollégiumi felvételi eljárás a 2021/2022-es tanévre az ELTE budapesti telephelyű szociális kollégiumaiba

Tisztelt Hallgató!

Az ELTE Kollégiumi Központ elsőéves felvételt hirdet az ELTE budapesti telephelyű szociális kollégiumaiba.

2021. július 26. hétfő, 8:00 órától lehet jelentkezni elektronikus úton, a NEPTUN Egységes Tanulmányi Rendszeren keresztül (Neptunba belépve az Ügyintézés, Kollégiumi jelentkezés fül alatt találják meg, az Elsős jelentkezési időszakot kiválasztva.). A felvételi kérelmek beadási határideje: 2021. augusztus 02. hétfő 20:00 óra.

Hiánypótlás: 2021. augusztus 5. 10:00 órától 2021. augusztus 12. 20:00 óráig.

Az eljárás eredményéről várhatóan 2021. augusztus 18-19. között a NEPTUN Egységes Tanulmányi Rendszeren keresztül elérhető felvételi határozatban értesítjük a pályázókat.

A felvételi kérelmek elbírálása az ELTE Szervezeti és Működési Szabályzat II. kötet Hallgatói Követelményrendszer 121-124. § szerinti kollégiumi felvételi eljárási rend alapján történik. A felvételi szabályzat valamint a sikeres jelentkezést támogató segédanyagok és elérhetőségek megtalálhatók az ELTE Kollégiumi Hallgatói Önkormányzat weboldalán (http://kolhok.elte.hu).

Az esetleges elutasító döntés ellen a Hallgatói Jogorvoslati Bizottságához lehet fellebbezni. A fellebbezés pontos módjáról a Kollégiumi Felvételi Bizottság az elutasító határozatban részletesen tájékoztatja az érintetteket.

További információ: jelentkezes@kolhok.elte.hu

Sikeres felvételit kívánunk!

Budapest, 2021. július 15.

dr. Babos Jánosigazgató

Kollégiumi Központ,

a Felvételi Bizottság elnöke

Barbér Máté

elnök

ELTE Kollégiumi Hallgatói Önkormányzat

Felsőéves várólistás kollégiumi jelentkezés 2021

A Kollégiumi központ felhívása:

Tisztelt Hallgatók!

Az Egyetem felsőéves hallgatói számára a Kollégiumi Központ várólistás jelentkezést hirdet meg a 2021/2022. tanév kollégiumi férőhelyeire. A várólistás jelentkezés 2021. június 21. és július 15. között van lehetőség jelentkezni. A várólistás jelentkezés feltételeiről és a részleteiről a www.kolhok.elte.hu oldalon olvashat bővebben. 

Üdvözlettel:

ELTE Kollégiumi Központ

Amennyiben a felvételi kapcsán neptunhoz kötődő kérdésetek van írjatok a neptun@kolhok.elte.hu címre, ha pedig a jelentkezéssel kapcsolatban merül fel bármilyen kérdés akkor írjatok a jelentkezes@kolhok.elte.hu oldalra és igyekszünk segíteni.

További segédanyagokat a http://kolhok.elte.hu/varolista/ oldalon találhattok, többek között a felvételi szabályzatot, segédletet az igazolásokhoz, online dokumentum igényléshez útmutatót.

Nyári kollégiumi férőhelyek 2021

Az ELTE Kollégiumi Központ az idei évben is meghirdeti a nyári kollégiumi jelentkezést, melyekre az alábbi módon lehet jelentkezni:

A jelentkezés a Neptunban történik, a jelentkezési felületet a Neptunba belépve az Ügyintézés, Kollégiumi jelentkezés fül alatt találják meg, a Nyári jelentkezési időszakot kiválasztva.

A hallgatók, a jelentkezés során a nyári kollégium teljes idejére fennálló védettségüket előzetesen igazolni kötelesek az alábbi módok egyikével:

-védettségi igazolvány
-védettségi igazolvány hiányában: igazolás SARS-COV-2 elleni védőoltásról (pecsétes papír)
-vagy oltási ellenjavallatról orvosi igazolás (ebben az esetben beköltözéskor negatív PCR teszt bemutatása kötelező)

A jelentkezési felület 2021. május 20-án, 18:00 – kor nyílik meg.

Az idei, 2021-es évben az alábbi táblázatban megjelölt díj ellenében vehető igénybe a nyári kollégiumi szolgáltatás:

Kőrösi Csoma Sándor Kollégium

ELTE kedvezményes : 15 320 Ft
ELTE : 36 640 Ft
Nem ELTE  : 47 250 Ft

Nagytétényi úti Kollégium 2 ágyas

ELTE kedvezményes : 17 475 Ft
ELTE : 36 640 Ft
Nem ELTE : 47 250 Ft

Nagytétényi úti Kollégium 3 ágyas

ELTE kedvezményes : 15 320 Ft
ELTE : 36 640 Ft
Nem ELTE : 47 250 Ft

Damjanich utcai Kollégium

ELTE kedvezményes : 9 320 Ft
ELTE : 26 640 Ft
Nem ELTE : 42 000 Ft

SEK Pável Ágoston Kollégium

ELTE kedvezményes : 9 320 Ft
ELTE : 28 000 Ft
Nem ELTE : 40 000 Ft

ELTE hallgató kedvezményes térítési díjat fizetnek:

a doktoranduszok (finanszírozott, nappali);
az államközi egyezményes ELTE külföldi hallgatók, akiknek 12 hónapra jár a kollégium (A2 kategória);
az árva és volt állami gondozott hallgatók;
valamint, külön igazolás benyújtásával
a tanulmányi illetve tudományos tevékenységet végző hallgatók a tevékenység időtartamára (tanszékvezetői igazolás szükséges, mely tartalmazza a tevékenység leírását, és pontos időtartamát);
és az Egyetem érdekében tevékenységet végző hallgatók a tevékenység időtartamára (dékán-helyettesi, EHÖK/KolHÖK Elnöki igazolás szükséges).

Azon hallgatók, akik kedvezményre jogosultak, 2021. június 15-ig jelezhetik ezt a jelentkezési felületen, a megfelelő eredeti igazolásokat digitális formában kell csatolni! A kedvezményes helyek száma korlátozott, a pályázatokat bírálják, tehát nem kapja meg mindenki automatikusan a kedvezményt.

ELTE hallgató térítési díjat fizetnek:

azok a tavaszi félévben (végzősöket illetően tehát akik májusban, júniusban abszolváltak) aktív vagy passzív jogviszonnyal rendelkező hallgatók, akik számára ezt kérelmükre, szociális körülményeikre tekintettel a tagkollégiumi hallgatói részönkormányzatok javaslata alapján a szolgáltatási igazgató engedélyezi,

azok a külhoni magyar hallgatók (MÁSZ hallgatók), akik az ELTE Nagytétényi úti Kollégiumában nyertek elhelyezést a 2020/21/2. félévben (csak a Nagytétényi úti Kollégiumban!).

Nem ELTE hallgató térítési díjat fizetnek:

Azok a más felsőoktatási intézménnyel aktív hallgatói jogviszonnyal rendelkező hallgatók, akik az ELTE valamely tagkollégiumába nyári kollégiumi férőhelyre jelentkeznek. Számukra a kollégiumi férőhely igénybevételére 2021. július 5. és augusztus 28. között van lehetőség.

Más felsőoktatási intézmény hallgatói az adott tagkollégium vezetőjénél tudnak jelentkezni e-mailben. A jelentkezésben meg kell jelölni, hogy mely tagkollégiumba, mely hónapokra kíván jelentkezni, valamint csatolni kell a védettséget igazoló dokumentumon túl egy három hónapnál nem régebbi hallgatói jogviszony igazolást is.

Az ELTE hallgatói számára a nyári kollégium havi térítési díja a Neptunban kerül kivetésre. A kivetés július, augusztus hónapra szól, azonban aki július 31-ig szabályszerűen kiköltözik, annak az augusztusi díj törlésre kerül.

Mindemelett felhívom a figyelmét a következőkre:

A nyári kollégium teljes ideje alatt, minden bentlakóra az ELTE Járványügyi Operatív Koordináló Testületének intézkedései és a Kollégium Házirendje az irányadóak. A Házirendet és a – veszélyhelyzetre és járványügyi készültségre vonatkozóan kiegészített – kollégiumi szabályokat megsértő bentlakó lakhatását azonnali hatállyal megszüntetjük.

Az idei évben az Ajtósi Dürer sori Kollégiumban, a Nándorfejérvári úti és a Vezér úti Kollégiumban nyári férőhelyek nem állnak rendelkezésre.

A nem ELTE hallgatók számára is igénybe vehető a nyári kollégiumi férőhely, erről az adott kollégium vezetőjétől e-mailben kérhet tájékoztatást.

A külhoni magyar (MÁSZ) hallgatók jelentkezése a ELTE hagyományos kollégiumaival egyszerre és együtt – a Neptunban – történik. (Neptun regisztrációval kapcsolatban ld. http://regisztracio.martonaron.elte.hu/). A nem ELTE, de MÁSZ hallgatók ELTE hallgatói térítési díj mellett csak a Nagytétényi úti Kollégiumban nyerhetnek elhelyezést.

Amennyiben további kérdése van a nyári kollégiumi férőhely igénybevételéről, forduljon bizalommal a kollégium vezetőjéhez és a Kollégiumi Hallgatói Önkormányzat képviselőihez!

Sikeres jelentkezést kívánunk!