1/2021.(X.22.) ELTE KolHÖK Ellenőrző Bizottsági határozat az ELTE KolHÖK 2021. őszi kollégiumi választásainak jelöltállítási eredményéről

Az ELTE KolHÖK Ellenőrző Bizottsága megállapítja, hogy az egyes kollégiumokban az 1. számú táblázatban meghatározott számú képviselő, tisztségviselő megválasztására van mód.

 

 1. számú táblázat

az egyes kollégiumokban szavazati joggal rendelkező hallgatók létszámáról és az ez alapján választható képviselők, illetve tisztségviselők számáról.

Kollégium Hallgatói létszám (fő) Képviselők maximális létszáma (fő)
ADK 274 6
KCSSK 1047 21
NFK 100 5
NUK 728 15
PÁK 583 12
VUK 298 6
DUK 155 5

 

 1. számú táblázat

az Ajtósi Dürer sori kollégiumban érvényes jelölést szerző hallgatók listája

Név Tisztség / pozíció
1. Gábris Attila db elnök
2. Bersán Bernadett Andrea db alelnök
3. Bukus Lilla Antónia db tag
4. Weiszmüller Roland db tag
5. Balogh Dóra db tag

 

 1. számú táblázat

a Kőrösi Csoma Sándor kollégiumban érvényes jelölést szerző hallgatók listája

  Név Tisztség / pozíció
1. Árva Zsófia db elnök
2. Kiss-Batta Rozália db alelnök
3. Szalai Vivien db tag
4. Magyar Boglárka db tag
5. Róka Bálint db tag
6. Opre Eszter db tag
7. Maier-Kurpé Ervin-Christopher db tag
8. Mudela Petra db tag
9. Kozma Bulcsú Benedek db tag
10. Tóth Réka db tag
11. Maurer Kristóf db tag
12. Bakonyi Bertalan db tag
13. Gál Laura db tag
14. Zsigri László db tag
15. Borcsik Zsanett db tag
16. Majoros Alexandra db tag
17. Sári Bertold József db tag
18. Mészáros Nikolett db tag
19. Tóth Emma db tag
20. Kovács Szabolcs db tag
21. Juhász Attila db tag
22. Bedő Boglárka db tag
23. Nagy Marcell db tag
24. Kelemen Ádám András eb tag

 

 1. számú táblázat

a Nándorfejérvári úti kollégiumban érvényes jelölést szerző hallgatók listája

Név Tisztség / pozíció
1. Bencsik Bence Dániel db elnök
2. Nagy Gergő db alelnök
3. Iván Levente Botond db tag
4. Kollár Barbara db tag
5. Kormos Klaudia db tag

 

 1. számú táblázat

a Nagytétényi úti kollégiumban érvényes jelölést szerző hallgatók listája

Név Tisztség / pozíció
1. Sallay Kíra db elnök
2. Borsos Bálint József db alelnök
3. Földes Petra db tag
4. Baráth Richárd db tag
5. Gerely Viktor András db tag
6. Horváth Soma Gábor db tag
7. Rácz Renátó db tag
8. Miklósi László Dávid db tag
9. Kocsis Márk János db tag
10. Demeter Attila Árpád db tag

 

 1. számú táblázat

a Pável Ágoston kollégiumban érvényes jelölést szerző hallgatók listája

  Név Tisztség / pozíció
1. Arany Dániel db elnök
2. Barbalics Mátyás db alelnök
3. Benkő Bence db tag
4. Kamondi Péter db tag
5. Sebesi Patrik db tag

 

 1. számú táblázat

a Vezér úti kollégiumban érvényes jelölést szerző hallgatók listája

Név Tisztség / pozíció
1. Király Judit Mária db elnök
2. Takács Tamara Eszter db alelnök
3. Katona Krisztián db tag
4. Spanics Gergely db tag
5. Kanyári Zsombor db tag

 

A KolHÖK Ellenőrző Bizottsága megállapítja, hogy a Damjanich úti kollégiumból nem érkezett jelölés, sem db elnök-alelnök, sem db tag, sem eb tag listára, így az adott kollégiumban választásokra nem kerül sor.

A 2021. őszi KolHÖK Elnökválasztó Küldöttgyűlésének napjától számított 14 napon belül az újonnan megválasztott KolHÖK Ellenőrző Bizottságának gondoskodnia kell a Damjanich úti kollégiumban történő időközi választások kiírásáról, amennyiben azt az Alapszabályban rögzített választási szabályok ezt lehetővé teszik.

Jogorvoslati záradék

A KolHÖK EB választási eljárása alatt hozott döntései ellen az adott kollégium bármely lakója 5 napos jogvesztő határidőn belül az Ellenőrző Bizottság elnökéhez kifogást nyújthat be. A kifogás eredménye ellen az ELTE HÖK Ellenőrző Bizottságához lehet fellebbezni az eredmény kihirdetésétől számított 5 napos jogvesztő határidőn belül.

Határozat

ADK Elnöki program

KCSSK Elnöki program

NFK Elnöki program

NUK Elnöki program

PÁK Elnöki program

VUK Elnöki program

 

Budapest, 2021.10.22.

Petró Marcell

s.k.

ELTE KolHÖK EB elnök

ELTE KolHÖK elnökválasztás 2021

ELTE KolHÖK elnökválasztás 2021

Az ELTE KolHÖK Ellenőrző Bizottsága az ELTE KolHÖK Alapszabály 138.§ b) és 213.§ alapján kiírja az ELTE KolHÖK 2021. őszi elnökválasztását, amely alapján az ELTE KolHÖK Küldöttgyűlése megválasztja az ELTE KolHÖK elnökét és alelnökét.

Elnöknek indulhat az ELTE KolHÖK minden aktív hallgatói jogviszonnyal rendelkező tagja, aki érvényes kollégiumi felvételi határozattal rendelkezik és megfelel az Nftv. (2011. évi CCIV. törvény) 60.§ (1) bekezdésében foglaltaknak.

 

Elnökválasztás rendje (ELTE KolHÖK Alapszabály 213.§-250.§)

 

Jelöltállítási időszak

 1. október 9. (0:00) és 2021. október 24. (23:59) között

 

Bemutatkozási időszak

 1. október 9. (0:00) és 2021. október 24. (23:59) között

 

Elnökválasztó Küldöttgyűlés

Legkorábban – 2021. november 08.

 

Az elnök személyéről az ELTE KolHÖK Küldöttgyűlése dönt a kollégiumi tisztújító választások és Diákbizottságok alakluló ülését követően – az Elnökválasztó Küldöttgyűlésen.

Jelöltállítás

A jelöltállítás szabályosságának és érvényességének ellenőrzését összeférhetetlenségi okok miatt az ELTE HÖK Ellenőrző Bizottsága látja el. A jelölés érvényességi feltétele, hogy az alábbi dokumentumok maradéktalanul megküldésre kerüljenek az ELTE HÖK EB részére a jelöltállítási időszak végéig.

 1. A jelöltté válás szándékáról szóló nyilatkozat másolata.
 2. Az elnökjelölt nyilatkozata arról, hogy nincs olyan tisztsége, amely összeférhetetlen a képviselői megbízatással, illetve amennyiben van olyan tisztsége, megválasztása esetén arról lemond, továbbá a jelölése nem ütközik az Nftv. (2011. évi CCIV. törvény 60.§ (2a) bekezdésének a) pontjába.
 3. Az elnökjelölt pályázata – elnöki programja, amely tartalmazza az elnök- és alelnökjelölt terveit és elképzeléseit megválasztásuk esetére.
 4. Jelölőlap – amely a KolHÖK tagjai legalább 10%-ának érvényes, támogató aláírását tartalmazza.
 5. Hallgatói jogviszony igazolás (aktív félévről).
KolHÖK elnöki és alelnöki jelöléshez szükséges aláírások száma
Kollégium Férőhelyek Összes férőhely
ADK 274 3185
DUK 155 Minimum érvényes aláírás
KCSSK 1047 319
NFK 100
NUK 728
PÁK 583
VUK 298

 

Jeltöltállításhoz szükséges dokumentumok elküldése

Elektronikus útoneb@ehok.elte.hu e-mail címre – a nyilatkozatokat és az elnöki programot ügyfélkapun keresztüli elektornikus hitelesítést követően (.pdf) formátumban. A jelölőlap minden oldalát olvashatóan bescannelve / fotózva – ügyfélkapun keresztüli elektronikus hitelesítést követően (.pdf) formátumban. Az elektronikus hitelesítést az alábbi linken keresztül lehet elvégezni:

https://niszavdh.gov.hu/index;jsessionid=E44ED134DC1495D1B379D7D3AE05C1B4.route1

Postai úton – Címzett: ELTE Hallgatói Önkormányzat / Cím: 1084 Budapest, Múzeum Körút 4/A.)

A jelöltállításhoz szükséges dokumentumok eredeti példányát, az érvényes jelöltállításhoz, szükséges továbbá leadni az ELTE HÖK EB részére a következő címen: 1088 Budapest, Múzeum körút 4/A., A épület alagsor – 160-as terem.

Jelölés érvényességének megállapítása

A jelöltállítás eredményét az ELTE HÖK Ellenőrző Bizottsága állapítja meg.

Az Elnökválasztó Küldöttgyűlés kiírásáról az ELTE HÖK Ellenőrző Bizottsága gondoskodik.

Jogorvoslat

A jelölést megállapító döntés ellen a döntés közlésétől számított 3 munkanapon belül fellebbezéssel lehet élni, melyet az ELTE HÖK Ellenőrző Bizottsága részére elektronikus formában kell eljuttatni az eb@ehok.elte.hu e-mail címre.

További információ az eb@ehok.elte.hu e-mail címen kérhető.

Budapest, 2021. szeptember 24.

Petró Marcell

s.k.

ELTE KolHÖK EB elnök

Kiírás:

http://kolhok.elte.hu/wp-content/uploads/2021/09/kolhok_elnok_valasztas_kiiras_2021.pdf

Összeférhetetlenségi nyilatkozat:

http://kolhok.elte.hu/wp-content/uploads/2021/09/osszeferhetetlensegi_nyilatkozat_2021.pdf

Nyilatkozat:

http://kolhok.elte.hu/wp-content/uploads/2021/09/jeloles_nyilatkozat_2021.pdf

Jelölőlap:

http://kolhok.elte.hu/wp-content/uploads/2021/09/jelololap_elnokvalasztas_2021.pdf

Kollégiumi választási kiírás 2021 ősz

Kollégiumi választási kiírás

2021 ősz

Az ELTE KolHÖK Ellenőrző Bizottsága az ELTE KolHÖK Alapszabály 138.§ b) és 188.§ alapján kiírja az ELTE KolHÖK 2021. őszi választásait. A 2021/2022. tanévi tisztújító választásokra az alábbi kollégiumokban kerül sor:

 1. ELTE Ajtósi Dürer sori Kollégium (ADK)
 2. ELTE Damjanich utcai Kollégium (DUK)
 3. ELTE Kőrösi Csoma Sándor Kollégium (KCSSK)
 4. ELTE Nagytétényi úti Kollégium (NUK)
 5. ELTE Nándorfejérvári úti Kollégium (NFK)
 6. ELTE Pável Ágoston Kollégiumok (PÁK)
 7. ELTE Vezér úti Kollégium (VUK)

Jelöltállítási időszak

 1. október 9. (0:00) és 2021. október 17. (23:59) között

Bemutatkozási időszak

 1. október 9. (0:00) és 2021. október 17. (23:59) között

Szavazási időszak

 1. október 25. (0:00) és 2021. október 31. (23:59) között

A jelöltállítás menete

A kollégiumi tisztújító választások az ELTE KolHÖK Alapszabály 188.§-207.§ alapján zajlanak.

A választások az ELTE KolHÖK Alapszabály 200.§ (1) alapján elektronikus úton zajlanak, kivéve az aláírásgyűjtést.

Az ELTE KolHÖK Alapszabály 199.§ (2) bekezdése alapján egy személy a kollégiumi választáson indulhat egyszerre diákbizottsági elnök-alelnökjelölt listán, diákbizottsági tagjelöltként, vagy ellenőrző bizottság tagjelöltjeként. Amennyiben ELTE KolHÖK Ellenőrző Bizottsági mandátumért indul egy személy, úgy a Diákbizottsági Elnök és Alelnök, valamint a Diákbizottsági egyéni jelöltségből automatikusan kizáratik.

Diákbizottsági Elnökének és Alelnökének az egyes kollégiumok tekintetében az adott kollégium bármely lakója jelölhető, aki rendelkezik ELTE hallgatói jogviszonnyal és érvényes felvételi határozattal az adott kollégium tekintetében. A jelöltté válás feltétele, hogy a jelölt a KolHÖK EB számára a jelöltállítási időszak végéig megküldje a jelöltté válása szándékáról szóló nyilatkozat másolatát, a jelöltállításoz szükséges támogató aláírásokkal ellátott jelölőlapot és elnöki programját, amely tartalmazza az elnök- és alelnökjelölt terveit és elképzeléseit megválasztása esetére. A jelölőlap érvényességéhez szükséges az adott kollégium lakói 10%-ának érvényes támogató aláírása, de minimum 20 aláírás. Az alábbi táblázatban kollégiumokra lebontva látható a szükséges aláírások száma. (193.§-194.§)

DB Elnöki és Alelnöki jelöléshesz szükséges minimum érvényes aláírások száma
Kollégium Összes férőhely (2021) Minimum érvényes aláírás
ADK 274 28
DUK 155 20
KCSSK 1047 105
NFK 100 20
NUK 728 73
PÁK 583 59
VUK 298 30

 

Diákbizottság tagjának és ELTE KolHÖK Ellenőrző Bizottság tagjának az adott kollégium bármely lakója jelölhető, aki rendelkezik ELTE hallgatói jogviszonnyal és érvényes felvételi határozattal az adott kollégium tekintetében. A jelöltté válás feltétele, hogy a jelölt az ELTE KolHÖK EB számára a jelöltállítási időszak végéig megküldje a jelöltté válás szándékáról szóló nyilatkozat másolatát. (195.§)

Továbbá minden jelölt (DB elnök- alelnök / DB tag / EB tag) köteles megküldeni a jelenlegi félévről szóló aktív jogviszonyát igazoló hallgatói jogviszony igazolást.

Elektronikus útonellenorzobizottsag@kolhok.elte.hu e-mail címre – a nyilatkozatot és az elnöki programot ügyfélkapun keresztüli elektornikus hitelesítést követően (.pdf) formátumban. A jelölőlap minden oldalát olvashatóan bescannelve / fotózva – ügyfélkapun keresztüli elektronikus hitelesítést követően (.pdf) formátumban. Az elektronikus hitelesítést az alábbi linken keresztül lehet elvégezni:

https://niszavdh.gov.hu/index;jsessionid=E44ED134DC1495D1B379D7D3AE05C1B4.route1

Postai úton – Címzett: ELTE KolHÖK Ellenőrző Bizottság / Cím: 1223 Budapest, Nagytétényi út 162-164 / B216 szoba)

A szavazás menete (197.§-207.§)

Az elektronikus választás során három szavazás zajlik. A kollégium lakói általános és egyenlő választójog alapján, titkos és közvetlen szavazással választják meg a Diákbizottsági Elnököt és Alelnököt, a Diákbizottság tagjait és az Ellenőrző Bizottság egy tagját. A szavazatok leadására a Neptun tanulmányi rendszeren keresztül van mód UniPoll kérdőív kitöltésével a szavazási időszak ideje alatt.

A szavazás során a kérdőívet minden arra jogosult szavazó egyszer töltheti ki. Érvényes szavazásnak számít minden szavazat, ha legfeljebb egy Diákbizottsági Elnök-Alelnökjelölt listára szavaz, legfeljebb 12 fő egyéni Diákbizottsági tagjelöltre szavaz, valamint legfeljebb egy Ellenőrző Bizottsági Tagjelöltre szavaz. Amennyiben egy személy egyszerre van jelölve Diákbizottsági Elnök-Alelnökjelölt listán és egyéni jelöltként, abban az esetben, ha Diákbizottsági Elnök-Alelnök listán mandátumott szerzett, az egyéni jelöltek közül automatikusan kizáratik.

Érvényes a választás, ha az adott kollégium tekintetében szavazásra jogosult lakóinak legalább egynegyede részt vett a szavazáson, eredményes, ha az egyes jelöltek a választáson résztvevő érvényes szavazatok legalább 10%-át megszerzik. Az adott kollégiumban elnyerhető mandátumoknak megfelelő számú, legtöbb érvényes szavazatot kapott jelölt nyer mandátumot. A választások eredményét az ELTE KolHÖK EB a szavazási időszak utolsó napját követő legkésőbb 7 napon belül közzéteszi a KolHÖK hivatalos honlapján.

Adott kollégiumban a betölthető diákbizottsági mandátumok száma legfeljebb az adott kollégium mindenkori férőhelyeinek számát alapul véve, minden megkezdett 50. férőhely után 1 fő, de legalább 5 fő. (199.§ (5))

 

Betölthető diákbizottsági mandátumok száma
Kollégium Férőhely DB helyek
ADK 274 6
DUK 155 5
KCSSK 1047 21
NFK 100 5
NUK 728 15
PÁK 583 12
VUK 298 6

 

A jelölés érvényességének megállapítása

A jelöltállítás eredményét az ELTE KolHÖK Ellenőrző Bizottsága állapítja meg.

Jogorvoslat (249.§-250.§)

A KolHÖK EB vlasztási eljárása alatt hozott döntései ellen az adott kollégium bármely lakója 5 napos jogvesztő határidőn belül az Ellenőrző Bizottság elnökéhez kifogást nyújthat be. A kifogás eredménye ellen az ELTE HÖK Ellenőrző Bizottságához lehet fellebbezni az eredmény kihirdetésétől számított 5 napos jogvesztő határidőn belül.

További információ az ellenorzobizottsag@kolhok.elte.hu címen kérhető.

Budapest, 2021. szeptember 24.

Petró Marcell

s.k.

ELTE KolHÖK EB elnök

Kiírás:

http://kolhok.elte.hu/wp-content/uploads/2021/09/kollegiumi_valasztasok_kiiras_2021.pdf

Összeférhetetlenségi nyilatkozat:

http://kolhok.elte.hu/wp-content/uploads/2021/09/osszeferhetetlensegi_nyilatkozat_2021.pdf

Nyilatkozat:

http://kolhok.elte.hu/wp-content/uploads/2021/09/jeloles_nyilatkozat_2021.pdf

Jelölőlap:

http://kolhok.elte.hu/wp-content/uploads/2021/09/jelololap_DBvalasztas_2021.pdf

 

Elindult az elsőéves felvételi! – Hogyan jelentkezhetsz?

KEDVES ELSŐÉVES HALLGATÓK!

Gratulálunk nektek a sikeres egyetemi felvételetekhez!

 

Köszöntünk benneteket az ELTE polgárai között! Reméljük számos emlékezetes és sikeres év áll előttetek az egyetem keretein belül. Külön örömet jelent számunkra az, ha az ELTE-s életérzést kollégistaként szeretnéd megtapasztalni, ehhez pedig jelentkezel az idei elsőéves felvételin! Most ehhez a jelentkezéshez szeretnénk segítséget nyújtani. A továbbiakban röviden végigvesszük a jelentkezés állomásait, és jelezzük nektek, hogy hol találtok további segítséget és információkat!

 

 

AZ EÖTVÖS LORÁND TUDOMÁNYEGYETEM KOLLÉGIUMAIBA A JELENTKEZÉS JÚLIUS 26. 8 ÓRÁTÓL AUGUSZTUS 2. 20 ÓRÁIG TART!

 

====>> Hogyan tudtok jelentkezni?

 

Legelőször is: a jelentkezés a Neptunban történik. A Neptun az egyetem Egységes Tanulmányi Rendszere, ahol a tanulmányaid során a legtöbb információs, adminisztrációs, oktatási és pénzügyi dolog zajlik majd (értesítések, jelentkezések, be- és kifizetések stb.).

Az egyetemre való felvételt követően e-mailben kapjátok meg a Neptun kódotokat és az információkat, hogy hogyan tudtok hozzá jelszót kérni, így aztán már be tudtok majd lépni a Neptunba.

A kollégiumi jelentkezést az Ügyintézés -> Kollégiumi jelentkezés menüpont alatt találjátok meg. A jelentkezés folyamatáról itt találsz ábrákkal illusztrált bővebb anyagot: Segédanyag a kitöltéshez

A jelentkezés során először egy preferenciasorrendet kell megadnod azon kollégiumok megjelölésével, amelyekbe szeretnél mindinkább bekerülni.

FONTOS: a jelentkezésed a Kollégiumba történik, tehát a sikeres kollégiumi felvételi csupán a férőhelyet garantálja. Mivel a lakók kollégiumi elosztása több szempont alapján kerül mérlegelésre, lehetséges, hogy olyan kollégiumba nyertek felvételt, amely hátrébb szerepelt a preferencialistán, illetve lehet, hogy meg sem jelölted (abban az esetben, ha nem mindet vetted bele a listába).

 

=>> Talán már láthattátok, hogy készítettünk nektek egy kis összefoglalót a kollégiumainkról, amely segíthet tájékozódni, melyik is a szimpatikus és a megfelelő számotokra.

Az összefoglalót itt találjátok meg:

Összefoglalók az ELTE kollégiumairól

A kollégiumok és az egyetemi karok térképen való elhelyezkedését pedig itt találjátok:

Kollégiumok a térképen <<=

 

Ezután következik a státuszok igazolása és a dokumentumok feltöltése, amelyek alapján a pontjaitok számításra kerülnek. Nagyon fontos, hogy itt minden státuszt és igazolást pontosan és precízen adjatok meg és töltsetek fel, hiszen a nem megfelelő ki- és feltöltés esetleg pontvesztést vonhat maga után.

 

– A legfontosabb igazolás típus az a hatósági bizonyítvány az egy lakcímre bejelentett személyekről, vagy más néven az önkormányzati igazolás. Ha ez nem megfelelő, esetleg nem töltitek fel, a jelentkezésre automatikusan nulla pontot kaptok. Figyeljetek rá, hogy lehetőleg olyan igazolást kérjetek, amelyen nem csak az szerepel, hogy hányan vagytok egy lakcímre bejelentve, de látszódjon a lakók neve is. Amennyiben az önkormányzat vagy kormányablak ilyen igazolást nem ad ki, szükséges lesz az egy lakcímre bejelentett személyek lakcímkártyájának feltöltésére is.

– Ezt követően a veletek egy lakcímre bejelentett személyek, pl. szülők, testvérek, nagyszülők stb. státuszát kell igazolni a megfelelő módok és szempontok szerint.

– A kérvényezőre vonatkozó körülményeket, pl. egészségkárosodás, sport, tanulmányi és közéleti tevékenység stb. igazolása is a megfelelő dokumentumok feltöltésével történik.

 FONTOS: Kérjük, hogy figyeljetek a kérvényetek státuszára is, hiszen a Felfüggesztett státuszú kérvény NEM minősül leadott kérvénynek! Leadott, érvényes kérvénynek csak az számít, amelyet végig kitöltöttetek és le is adtatok!

– TIPP: A kérvényeteket a jelentkezési időszakban akár igazolások nélkül is leadhatjátok! Az érvényes jelentkezéshez csupán egy leadott kérvény kell, így, ha még nem állnak rendelkezésre a szükséges igazolások, akár azok nélkül is le lehet adni a kérvényt.

A szükséges igazolásokat a hiánypótlási időszak során EGYSZERI ALKALOMMAL lesz lehetőségetek pótolni. Ezért kérünk titeket, hogy csak legvégső esetben éljetek az összes dokumentum utólagos feltöltésének a lehetőségével, hiszen az egyszeri hiánypótlás azt is jelenti, hogy az esetleges hibákat utólag már nem tudjátok korrigálni!

 

A szükséges igazolásokat, azok típusait és az azokra járó pontszámokat részletesen az igazolásokhoz készült segédletben és a Felvételi Szabályzatban találhattok! Nézzétek át a Gyakran Ismételt Kérdéseket is!

 

Segédlet az igazolásokhoz

Felvételi Szabályzat

Gyakran Ismételt Kérdések

 

 

====>> Segítségkérés, kapcsolattartás

 

A jelentkezés teljes ideje alatt azon leszünk, hogy mindenben segítsünk nektek. Mivel a hiánypótlási időszakban csak egyszer lesz lehetőségetek javításra/hiánypótlásra, kérünk titeket minden probléma vagy bizonytalanság esetén kérdezzetek minket bátran!

Ha a Neptunnal kapcsolatban akad problémátok, akkor azt a neptun@kolhok.elte.hu címen, ha pedig a jelentkezéssel, igazolásokkal, akkor pedig a jelentkezes@kolhok.elte.hu címen tudjátok jelezni.

 

Ezen kívül létrehoztunk nektek egy csoportot a Facebookon, ahol szintén tehettek fel kérdéseket, illetve tájékozódhattok, hogy mások korábban mit kérdeztek, lehet, hogy a problémád így korábban már megválaszolásra került. A csoport linkje:

 

ELTE kollégiumok gólyái Facebook csoport

 

 

====>> Jelentkezés után

 

A KolHÖK csapata minden kérvényt átvizsgál és ellenőriz. A javítandó vagy hiányos kérvényeket mindenki a hiánypótlás kezdetén, augusztus 6-én reggel kapja majd vissza. A hiánypótlási időszak augusztus 5-én 10 órától augusztus 12-én 20 óráig tart.

FONTOS: A hiánypótlási időszakban CSAK EGYSZER lesz lehetőségetek javításra vagy hiánypótlásra! Csak akkor adjátok le a kérvényt, ha meggyőződtetek róla, hogy minden jó, és minden megfelelő igazolás fel van töltve a megfelelő helyre!

 

 

====>> Ponthatárhúzás és felvételi határozat

 

A hiánypótlási időszakot követően kerül meghatározásra a ponthatár, ezzel együtt pedig az, hogy ki nyert felvételt valamelyik kollégiumba. Az, hogy pontosan melyik kollégiumba nyertetek felvételt, illetve az erről való további információk majd csak ezt követően, várhatóan augusztus 18 és 19 között kerülnek kiküldésre a felvételi határozatban.

 

====>> Várólistás jelentkezés

 

Akkor sem kell aggódnotok, ha esetleg nem kerültök be valamelyik kollégiumba az első körben, hiszen a várólistás jelentkezés során az év folyamán folyamatosan veszünk fel hallgatókat a megüresedő helyekre.

 

Ennyit tehát elöljáróban a kollégiumi jelentkezésről. Tanácsoljuk, hogy a fent említett Felvételi Szabályzatot és a segédanyagokat alaposan tanulmányozzátok át, és ha problémátok van, ne habozzatok segítséget kérni!

 

Lájkoljátok és kövessétek a KolHÖK Facebook oldalát és Instagram oldalát is, hogy első kézből értesüljetek a hírekről és a fontos dolgokról!

 

Sikeres felvételit kíván,

 

a KolHÖK csapata

Felsős felvételi 2021 – Külhoni magyar hallgatók

A Felvételi Bizottság felhívása:

 

„FONTOS MEGJEGYZÉS: A Budapesti Márton Áron Kollégium felújításának I. üteme várhatóan befejeződik, szeptembertől a külhoni magyar hallgatók a kollégium felújított B épületében kapnak elhelyezést.

Jelentkezési időszak:
2021. április 6. 9:00 órától 2021. április 16. 22:00 óráig
Tájékoztatás az első körben felvett hallgatókról  a NEPTUN Egységes Tanulmányi Rendszeren keresztül elérhető felvételi határozatban:
2021. május 14-17. között
Hiánypótlás:
2021.április 26. 10:00 – 2021. május 05. 22:00
Tájékoztatás valamennyi elutasított pályázatról:
2021. augusztus 24-ig (a pótfelvételi eljárás után)
Budapesti elérhetőség (általános információk) e-mail:
kovacs.ervin@kancellaria.elte.hu

FELVÉTELI SZABÁLYZAT 1., 16. és 21. pont

1. Pályázati feltétel
Pályázásra kizárólag külföldi állandó bejelentett lakcímmel rendelkező, budapesti, vagy Pest megyei
felsőoktatási intézménnyel hallgatói jogviszonyban lévő, magyar nemzetiségű hallgató jogosult. Leendő első évfolyamos hallgatók figyelmébe:
Mindazok, akik a 2021/2022-es tanévben sikeres felvételt nyernek valamely magyarországi felsőoktatási intézménybe, és megfelelnek a fenti pályázati feltételnek, pótfelvételi eljárásban („második kör”) vehetnek részt a  felvételi eredmények várható kihirdetését, 2021. július 22. időpontot követően.
Bővebb információt a Budapesti Márton Áron Kollégium információs oldalán talál a pótfelvételi eljárás időszakában.
A Debreceni, Pécsi, Szegedi Márton Áron Kollégiumba pályázóknak a jelentkezésüket konkrétan az adott kollégiumba kell beadniuk.

2. A jelentkezés benyújtásának helye és ideje
A jelentkezés benyújtása minden esetben az Egységes Tanulmányi Rendszeren (a továbbiakban:
Neptun) keresztül, elektronikus formában történik. A jelentkezés idejéről a hallgatók az Egyetem,
illetve a Kollégium kommunikációs csatornáin keresztül kapnak tájékoztatást. 2.1. Azok a felsőbb éves Hallgatók, akik már szerepelnek az ELTE Neptunban
a kérvényt a Neptun Ügyintézés menüpontja „Kollégiumi jelentkezés” alpontjánál találják meg. Jelentkezési időszakoknál legyen szíves a felsős felvételit választani! Neptun elérhetősége: https://hallgato.neptun.elte.hu/login.aspx
2.2. Azok a Hallgatók, akik még nem szerepelnek az ELTE Neptunban
előzetes regisztráción vesznek részt az Oktatási Hivataltól kapott felvételi határozattal vagy felsőoktatási jogviszony igazolással. A regisztrációs felület megtalálható ITT.
http://regisztracio.martonaron.elte.hu/
Az előzetes regisztráció 10 napot is igénybe vehet. Javasolt minél előbb elindítani a regisztrációt!

3. Kérjük csatolni a Neptun kérvényhez:
1.    Tanulmányi eredmények [az utolsó, lezárt aktív félév tanulmányi eredménye, ha egynél több felsőoktatási intézménybe is jár, akkor a jobbik eredményt töltse fel (Neptun/ETR/ Index), valamint szükséges az eddigi összes félév eredményének feltöltése, (Neptun/ETR/ Index) ]
2.    Érvényes személyazonosító igazolvány feltöltés
3.    Állandó lakcímet igazoló okirat feltöltése
FIGYELEM! Igazolvány kép a beköltözéskor szükséges lesz. Kérjük, feltétlenül adja meg az elérhetőségeit is.
A felvételi pályázatból kizáró általános feltétel:
•    A pályázati idő végén bármilyen tartozása – tárgyi, anyagi – van a kollégium felé.
•    Fegyelmi büntetés során kizárt hallgató jelentkezését nem tudjuk fogadni.
•    Ha a 2021/22. tanévre már jelentkezett valamelyik ELTE kollégiumba. (Az ELTE jogviszonnyal rendelkező külhoni magyar hallgató is csak egy kollégiumi felvételi kérvényt adhat le. Ha ELTE jogviszonnyal rendelkező külhoni magyar hallgató az általános ELTE kollégiumi felvételi eljárásban és a MÁSZ kollégiumi felvételi eljárásban is jelentkezik, akkor az elsőnek leadott kollégiumi kérvény tekintendő érvényesnek. A többi kérvény érvénytelennek minősül.)

4. A kollégiumi elhelyezés feltétele
Az aktív hallgatói jogviszony-, illetve annak határidőre történő igazolásának hiánya esetén a kollégista férőhelyét elveszíti és azonnali hatállyal kiköltöztethető a kollégiumból. Ezen feltétel a 2021-2022. tanév II. félévére vonatkozóan is érvényes.
A kollégista felsőoktatási intézményét, szakját-, karát kollégiumi ciklusonként – tanévenként – legfeljebb kettő alkalommal változtathatja meg és ezt közölnie kell a kollégiummal:
– felvételi eljárás során
– adott kollégiumi ciklusra történő beiratkozáskor
Amennyiben a felvételi pontozási rendszerben azonos pontszámot érnek el hallgatók, az a pályázó élvez előnyt, akinek az adott kollégiumi tanévben nem volt késedelmes kollégiumi térítési díjfizetése valamint nem volt fegyelmi büntetése.

5.Díjak
5.1. Kollégiumi díj a Márton Áron Kollégiumban
A felújított kollégium díjairól még nincs döntés. (Viszonyításként a Nagytétényi úti Kollégiumban két férőhelyes szoba: 17.475,- Ft/fő/hó.)
5.2. Az alapszolgáltatáson túli lakhatási körülmények biztosítására tekintettel fizetendő fejlesztési és kompenzációs kerethez hozzájárulás  – még nincs döntés (Viszonyításként a Nagytétényi úti Kollégiumban 1.000,- Ft/fő/hó.)
6. Fellebbezés elutasítás esetén
Azon pályázóknak, akiknek a jelentkezése elutasításra került, lehetőségük van fellebbezni. A fellebbezést elektronikus formában, a Neptun tanulmányi rendszeren keresztül lehet leadni. A Felvételi Bizottság döntése ellen – az ELTE SZMSZ-ében foglaltaknak megfelelően – fellebbezéssel a Hallgatói Jogorvoslati Bizottság (HJB) felé lehet élni. A fellebbezés pontos menetét, határidejét a Felvételi Bizottság az elektronikus felvételi határozatban feltünteti. A fellebbezés során hiánypótlásra nincs lehetőség, a HJB a kérvényeket azok aktuális állapota szerint bírálja el. A pályázó a fellebbezés során eljárási hibára hivatkozhat.
Budapesti elérhetőség (általános információk) e-mail: kovacs.ervin@kancellaria.elte.hu

7. JELENTKEZÉS A VIDÉKI MÁSZ KOLLÉGIUMOKBA
7.1. Debrecen
Első és felsőbb éves hallgatóknak is a http://koli.unideb.hu honlapon az elektronikus űrlap kitöltésével lehet jelentkezni. Az online jelentkezési lapot a Debreceni Egyetemes Neptun kódjával és jelszavával tudja elérni. A kitöltés során legördülő listából lehet kiválasztani a Márton Áron Szakkollégiumot. Amennyiben valamilyen okból kifolyólak nem jelenik meg a MÁSZ a legördülő listában, kérjük az „egyéb közlendők”, vagy „megjegyzés” rovatba beírni, hogy „a Debreceni MÁSZ-ba kérem felvételemet!”
7.2. Pécs
A felsőéves hallgatók a kollégiumban személyesen jelentkezhetnek a kollégiumban.
Az első éves hallgatók szintén leadhatják személyesen a kollégiumban a felvételi kérelmüket, vagy e-mailben.  (Ld. https://martonaron.elte.hu/kollegium/pecs/ugyintezes). A jelentkező legyen szíves a vazsonyi.otto@kancellaria.elte.hu ,horvath.agota@kancellaria.elte.hu  email címre kell levelet írni, és felvételi nyomtatványt igényelni, amit aztán kitöltve, aláírva szintén erre az e-mail címre kell visszaküldeni.
7.3. Szeged
A felsőéves hallgatók a kollégiumban személyesen jelentkezhetnek a kollégiumban.
Az első éves hallgatók szintén leadhatják személyesen a kollégiumban a felvételi kérelmüket, vagy e-mailben a kanyari.jozsef@kancellaria.elte.hu címen.
(Ld. https://martonaron.elte.hu/kollegium/szeged/ugyintezes).

Budapest, 2021. április 1.

| dr. Babos János  igazgató Kollégiumi Központ, a Felvételi Bizottság elnöke |            | Barbér Máté elnök ELTE Kollégiumi Hallgatói Önkormányzat |”

Felsőéves felvételi 2021 – Pável Ágoston Kollégium, Szombathely

A Felvételi Bizottság felhívása:

 

„Tisztelt Hallgató!

Az ELTE Kollégiumi Központ felsőéves felvételt hirdet az ELTE szombathelyi telephelyű szociális kollégiumaiba.

2021. április 6. szerda 9:00 órától lehet jelentkezni elektronikus úton, a NEPTUN Egységes Tanulmányi Rendszeren keresztül. A felvételi kérelmek beadási határideje: 2021. április 16, szerda 22:00.

A felvételi kérelmet az ELTE Neptun Egységes Tanulmányi Rendszerben kell kitölteni. (A kérvényt Ügyintézés menüpont „Kollégiumi jelentkezés” alpontjánál találják meg. Jelentkezési időszakoknál legyen szíves a SEK-re vonatkozó kérvényt választani! Neptun elérhetősége: https://hallgato.neptun.elte.hu/login.aspx)

Hiánypótlás: 2021. április 26. 10:00 órától 2021. május 5. 22:00 óráig.

Az eljárás eredményéről várhatóan 2021. május 14-17. között, a NEPTUN Egységes Tanulmányi Rendszeren keresztül elérhető felvételi határozatban értesítjük a pályázókat.

A felvételi kérelmek elbírálása az ELTE Szervezeti és Működési Szabályzat II. kötet Hallgatói Követelményrendszer 121-124. § szerinti kollégiumi felvételi eljárási rend alapján történik. A felvételi szabályzat valamint a sikeres jelentkezést támogató segédanyagok és elérhetőségek megtalálhatók az ELTE Kollégiumi Hallgatói Önkormányzat weboldalán (http://kolhok.elte.hu).

Az esetleges elutasító döntés ellen a Hallgatói Jogorvoslati Bizottsághoz lehet fellebbezni. A fellebbezés pontos módjáról a Kollégiumi Felvételi Bizottság az elutasító határozatban részletesen tájékoztatja az érintetteket.

További információ: jelentkezes@kolhok.elte.hu

Sikeres felvételit kívánunk!

Budapest, 2021. április 1.

| dr. Babos János igazgató Kollégiumi Központ, a Felvételi Bizottság elnöke |            | Barbér Máté elnök ELTE Kollégiumi Hallgatói Önkormányzat |”

Választások 2020 – Eredmények

VÁLASZTÁSOK 2020 – EREDMÉNYEK

 

A Kollégiumi Hallgatói Önkormányzat őszi tisztújító választásai rendben és sikeresen lezajlottak. Az eredményeket már közzé tette az ELTE HÖK Ellenőrző Bizottsága, amelyet a EHÖK honlapján, illetve ide kattintva is meg lehet tekinteni: Eredmények.

Minden megválasztott képviselőnek gratulálunk és jó munkát kívánunk nekik!

Választások 2020 – elnöki programok, bemutatkozások

Kedves kollégisták!

A 2020-as őszi kollégiumi választások jelöltállítási időszakában minden tagkollégium elnökjelöltjei benyújtották programjukat az EHÖK Ellenőrző Bizottsága felé. Ezeket a programokat, illetve ahol van ilyen, a diákbizottsági tagjelöltek bemutatkozását az alábbiakban olvashatjátok:

ADK – Kis Zsanett – Elnöki program

DUK – Havasdi Dániel – Elnöki program

KCSSK – Árva Zsófia – Elnöki program

NFK – Papp Tamás – Elnöki program

NFK – Simon Csilla bemutatkozás

NFK – Fodor Melinda bemutatkozás

NFK – Csiba Regina bemutatkozás

NUK – Sallay Kíra – Elnöki program

VUK – Király Judit – Elnöki program

PÁVEL – Arany Daniel – Elnöki program

Választások 2020 – az ELTE SEK Pável Ágoston Kollégium jelöltállítási eredménye

Választások 2020 – ELTE SEK

˝6/2020. (IX.22.) ELTE HÖK Ellenőrző Bizottsági határozat az ELTE KolHÖK szombathelyi intézményeinek 2020. őszi kollégiumi választás jelöltállítási eredményéről

 

A 46/2020. (VIII.22.) ELTE HÖK Küldöttgyűlés határozat rendkívüli működési rendben való működés elrendeléséről, és egyes mandátumok terjedelméről, és rendkívüli választások kiírásáról, valamint a 47/2020. (IX.9.) ELTE HÖK Küldöttgyűlés határozat rendkívüli működési rendben való működés elrendeléséről, és a jelöltállítás rendjéről a 2020/21/I. félév választási időszakában, valamint az ELTE KolHÖK Alapszabályának egyes rendelkezései alapján 2020. őszi félévben lefolytatott kollégiumi választások jelöltállításának eredményét az ELTE HÖK Ellenőrző Bizottsága az alábbiak szerint állapítja meg.

 

Az ELTE HÖK Ellenőrző Bizottság megállapítja, hogy az ELTE Pável Ágoston Kollégium I., II., III.-ban a 2. számú táblázatban meghatározott számú képviselő, tisztségviselő megválasztására van mód.

Az ELTE HÖK Ellenőrző Bizottság megállapítja, hogy a 3. táblázatban meghatározott személyek az ELTE Pável Ágoston Kollégium I., II., III.-ban a meghatározott tisztségekre, pozíciókra nézve érvényes jelölést szereztek, így a 2020. őszi kollégiumi választáson jelöltként részt vehetnek.

 

1. számú táblázat

a 2. – 3. számú táblázatokban használt rövidítések jegyzéke

ELTE Pável Ágoston Kollégium I., II., III. PÁVEL
Diákbizottság elnöke db elnök
Diákbizottság alelnöke db alelnök
Diákbizottság tagja db tag
ELTE KolHÖK Ellenőrző Bizottsági tag eb tag

 

 

 

 

2. számú táblázat

a PÁVEL-ben szavazati joggal rendelkező hallgatók létszámáról és az ez alapján választható képviselők, illetve tisztségviselők számáról[1]

Kollégium Hallgatói létszám (fő) Képviselők létszáma (fő)
PÁVEL 502 11

 

Az ELTE HÖK Ellenőrző Bizottság az ELTE kollégiumok lakóit ezúton tájékoztatja, hogy az ELTE KolHÖK Alapszabály 199. § (6) bekezdése alapján a 2. számú táblázatban meghatározott kollégiumok lakói maguk közül kollégiumonként 1 tagot választhatnak az ELTE KolHÖK Ellenőrző Bizottságába.

 

3. számú táblázat

a PÁVEL-ben érvényes jelölést szerző hallgatók listája

  Név Tisztség/Pozíció
1. Arany Daniel db elnök
2. Barbalics Mátyás db alelnök
3. Tóth Brigitta db tag
4. Benkő Bence db tag
5. Csepeli Angéla db tag
6. Szabó Fanni db tag

 

Jogorvoslat

A választási eljárásban jogorvoslattal az adott kollégium választási eljárása tekintetében az adott kollégium lakója 5 napos jogvesztő határidőn belül az ELTE HÖK EB elnökéhez írásbeli kifogást nyújthat be az Alapszabály 249. §-ban foglaltak szerint. A kifogás eredménye ellen az ELTE HÖK Alapszabály 71-72. §-a szerint lehet jogorvoslattal élni 5 napos jogvesztő határidőn belül.

[1] ELTE KolHÖK Alapszabály 199. § (5) Adott kollégiumban a betölthető diákbizottsági mandátumok száma legfeljebb az adott kollégium mindenkori férőhelyeinek számát alapul véve, minden megkezdett 50. férőhely után 1 fő, de legalább 5 fő.˝

Választások 2020 – a jelöltállítás eredménye

KolHÖK Választások 2020

 

˝4/2020. (IX.19.) ELTE HÖK Ellenőrző Bizottsági határozat az ELTE KolHÖK 2020. őszi kollégiumi választás jelöltállítási eredményéről

 

A 46/2020. (VIII.22.) ELTE HÖK Küldöttgyűlés határozat rendkívüli működési rendben való működés elrendeléséről, és egyes mandátumok terjedelméről, és rendkívüli választások kiírásáról, valamint a 47/2020. (IX.9.) ELTE HÖK Küldöttgyűlés határozat rendkívüli működési rendben való működés elrendeléséről, és a jelöltállítás rendjéről a 2020/21/I. félév választási időszakában, valamint az ELTE KolHÖK Alapszabályának egyes rendelkezései alapján 2020. őszi félévben lefolytatott kollégiumi választások jelöltállításának eredményét az ELTE HÖK Ellenőrző Bizottsága az alábbiak szerint állapítja meg.

 

Az ELTE HÖK Ellenőrző Bizottság megállapítja, hogy az egyes kollégiumokban 2. számú táblázatban meghatározott számú képviselő, tisztségviselő megválasztására van mód.

Az ELTE HÖK Ellenőrző Bizottság megállapítja, hogy a 3. – 8. számú táblázatokban meghatározott személyek az alább meghatározott kollégiumokban és meghatározott tisztségekre, pozíciókra nézve érvényes jelölést szereztek, így a 2020. őszi kollégiumi választáson jelöltként részt vehetnek.

1. számú táblázat

a 2. – 8. számú táblázatokban használt rövidítések jegyzéke

ELTE Ajtósi Dürer sori Kollégium ADK
ELTE Damjanich utcai Kollégium DUK
ELTE Kőrösi Csoma Sándor Kollégium KCSSK
ELTE Nagytétényi úti Kollégium NUK
ELTE Nándorfejérvári úti Kollégium NFK
ELTE Vezér úti Kollégium VUK
Diákbizottság elnöke db elnök
Diákbizottság alelnöke db alelnök
Diákbizottság tagja db tag
ELTE KolHÖK Ellenőrző Bizottsági tag eb tag

 

2. számú táblázat

az egyes kollégiumokban szavazati joggal rendelkező hallgatók létszámáról és az ez alapján választható képviselők, illetve tisztségviselők számáról[1]

Kollégium Hallgatói létszám (fő) Képviselők létszáma (fő)
ADK 254 6
DUK 99 5
KCSSK 896 18
NUK 398 8
NFK 63 5
VUK 204 5

 

Az ELTE HÖK Ellenőrző Bizottság az ELTE kollégiumok lakóit ezúton tájékoztatja, hogy az ELTE KolHÖK Alapszabály 199. § (6) bekezdése alapján a 2. számú táblázatban meghatározott kollégiumok lakói maguk közül kollégiumonként 1 tagot választhatnak az ELTE KolHÖK Ellenőrző Bizottságába.

 

3. számú táblázat

az ADK-ban érvényes jelölést szerző hallgatók listája

  Név Tisztség/Pozíció
1. Kis Zsanett db elnök
2. Kis Virág Tamara db alelnök
3. Brutóczki András db tag
4. Huszár Dorina db tag
5. Tózer Kitti db tag
6. Donkó Rebeka Mária db tag
7. Ribly Zita db tag

 

4. számú táblázat

a DUK-ban érvényes jelölést szerző hallgatók listája

  Név Tisztség/Pozíció
1. Havasdi Dániel db elnök
2. Krištófová Vivienn db alelnök
3. Ranga Lilla Elizabet db tag
4. Horváth Réka db tag
5. Pichler Patrícia db tag

 

5. számú táblázat

a KCSK-ban érvényes jelölést szerző hallgatók listája

  Név Tisztség/Pozíció
1. Árva Zsófia db elnök
2. Kiss-Batta Rozália db alelnök
3. Bakonyi Bertalan db tag
4. Havasi Dóra db tag
5. Káposzta Gergő db tag
6. Kozma Bulcsú Benedek db tag
7. Lőczi Benjamin László db tag
8. Majoros Alexandra db tag
9. Mentes Alexa Dóra db tag
10. Molnár Adrienn db tag
11. Morgan Ronald Gordon db tag
12. Nagy Marcell Endre db tag
13. Sári Bertold József db tag
14. Szabó Kornél László db tag
15. Szalai Vivien db tag
16. Tóth Emma db tag
17. Tóth György db tag
18. Vass Imola db tag
19. Magyar Boglárka db tag
20. Juhász Attila db tag
21. Kósa Panna db tag
22. Kelemen Ádám András eb tag

 

6. számú táblázat

a NUK-ban érvényes jelölést szerző hallgatók listája

  Név Tisztség/Pozíció
1. Sallay Kíra db elnök
2. Kocsis Márk János db alelnök
3. Becse Donát db tag
4. Borsos Bálint József db tag
5. Demeter Attila Árpád db tag
6. Földes Petra db tag
7. Vona Zsófia db tag

 

7. számú táblázat

az NFK-ban érvényes jelölést szerző hallgatók listája

  Név Tisztség/Pozíció
1. Papp Tamás Ernő db elnök
2. Bencsik Bence Dániel db alelnök
3. Simon Csilla db tag
4. Fodor Melinda db tag
5. Csiba Regina db tag

 

 

 

 

8. számú táblázat

a VUK-ban érvényes jelölést szerző hallgatók listája

  Név Tisztség/Pozíció
1. Király Judit Mária db elnök
2. Milbacher Dániel db alelnök
3. Hajdu Zsóka db tag
4. Takács Tamara Eszter db tag
5. Komár Kinga db tag
6. Pukli Réka Kinga db tag

 

Az ELTE HÖK Ellenőrző Bizottsága az ELTE Pável Ágoston Kollégiumokban választható képviselők, illetve tisztségviselők számát, valamint az érvényes jelölést szerzett hallgatók listáját külön határozatban teszi közzé.

 

Jogorvoslat

A választási eljárásban jogorvoslattal az adott kollégium választási eljárása tekintetében az adott kollégium lakója 5 napos jogvesztő határidőn belül az ELTE HÖK EB elnökéhez írásbeli kifogást nyújthat be az Alapszabály 249. §-ban foglaltak szerint. A kifogás eredménye ellen az ELTE HÖK Alapszabály 71-72. §-a szerint lehet jogorvoslattal élni 5 napos jogvesztő határidőn belül.

[1] ELTE KolHÖK Alapszabály 199. § (5) Adott kollégiumban a betölthető diákbizottsági mandátumok száma legfeljebb az adott kollégium mindenkori férőhelyeinek számát alapul véve, minden megkezdett 50. férőhely után 1 fő, de legalább 5 fő.˝