Kollégiumi választási kiírás 2020 ősz

Kollégiumi választási kiírás

2020 ősz

 

Az ELTE HÖK Ellenőrző Bizottságának (továbbiakban: ELTE HÖK EB) képviseletében az ELTE HÖK EB elnöke az ELTE KolHÖK Alapszabály 188. § és az ELTE HÖK Alapszabály 68. § (2) c) és az ELTE HÖK Küldöttgyűlés 46/2020. (VIII.22.) határozata alapján kiírja az ELTE KolHÖK 2020. őszi választásait. A 2020/2021. tanévi tisztújító választásokra az alábbiak szerint és az alábbi kollégiumokban kerül sor:

  1. ELTE Pável Ágoston Kollégiumok,
  2. ELTE Damjanich utcai Kollégium,
  3. ELTE Ajtósi Dürer sori Kollégium,
  4. ELTE Vezér úti Kollégium,
  5. ELTE Nándorfejérvári úti Kollégium,
  6. ELTE Kőrösi Csoma Sándor Kollégium,
  7. ELTE Nagytétényi úti Kollégium.

 

Jelöltállítási időszak

  1. szeptember 7. és 2020. szeptember 17. között

 

Bemutatkozási időszak

  1. szeptember 18. és 2020. szeptember 25. között

 

Szavazási időszak

  1. szeptember 26. és 2020. október 10. között

 

A választás menete

A tisztújító választások az ELTE KolHÖK Alapszabály 200. § alapján elektronikusan zajlanak.

Az Alapszabály 192. § (2) bekezdése szerint az ELTE HÖK EB-nek lehetőséget kell biztosítania a jelöltek bemutatkozására, amelynek helyszínét és időpontját a jelöltállítási időszak kezdetéig a KolHÖK hivatalos honlapján közzéteszi az ELTE HÖK EB. Akadályoztatás esetén a jelölt a jelölőlappal együtt elküldött pdf kiterjesztésű dokumentumban írásban is megteheti, amelyet az ELTE HÖK EB továbbít a kollégium lakói felé a jelöltállítási időszak befejeztével.

Az Alapszabály 199. § (2) bekezdése alapján egy személy a kollégiumi választáson indulhat egyszerre diákbizottsági elnök-alelnökjelölt listán és diákbizottsági tagjelöltként vagy indulhat a kollégium ellenőrző bizottság tagjelöltjeként. Amennyiben ELTE KolHÖK Ellenőrző Bizottsági mandátumért indul egy személy, úgy a Diákbizottsági Elnök és Alelnöki listáról és a Diákbizottsági egyéni jelöltségből automatikusan kizáratik.

A Diákbizottsági Elnökének és Alelnökének az egyes kollégiumok tekintetében az adott kollégium bármely lakója jelölhető. A jelöltté válás feltétele, hogy a jelölt az ELTE HÖK EB számára a jelöltállítási időszak végéig megküldje az eb@ehok.elte.hu email címre a jelöltté válás szándékáról szóló nyilatkozat másolatát és elnöki programját (193. §), amely tartalmazza az elnök- és alelnökjelölt terveit és elképzeléseit megválasztása esetére, illetve továbbításra kerül az ELTE HÖK EB által a kollégium lakóinak (194. §). A jelöltté válásról szóló nyilatkozat eredeti példányát a jelöltállítási időszak végéig postázni kell az ELTE HÖK EB számára (Címzett: ELTE Hallgatói Önkormányzat, Cím: 1084 Budapest, Múzeum körút 4/A.).

Az Alapszabály 195. §-a szerint valamennyi kollégium tekintetében Diákbizottsági Tagjának és ELTE KolHÖK Ellenőrző Bizottsági Tagjának az adott kollégium bármely lakója jelölhető. A jelöltté válás feltétele, hogy a jelölt az ELTE HÖK EB számára a jelöltállítási időszak végéig megküldje az eb@ehok.elte.hu email címre a jelöltté válás szándékáról szóló nyilatkozat másolatát. A jelöltté válásról szóló nyilatkozat eredeti példányát a jelöltállítási időszak végéig postázni kell az ELTE HÖK EB számára (Címzett: ELTE Hallgatói Önkormányzat, Cím: 1084 Budapest, Múzeum körút 4/A.). Amennyiben a jelölt elektronikusan hitelesített nyilatkozatot küld, akkor saját kezű aláírás nem szükséges a nyilatkozatra és postázni sem szükséges az. Az elektronikus hitelesítést ügyfélkapuval az alábbi linken lehet elvégezni.
https://niszavdh.gov.hu/index;jsessionid=E44ED134DC1495D1B379D7D3AE05C1B4.route1

Az ELTE HÖK EB a jelöltállítási időszak után összesíti a jelöltállítás eredményeit és közzéteszi a KolHÖK hivatalos honlapján az Alapszabály 196. §-a szerint.

 

A szavazás menete

Az Alapszabály 199. §-a szerint az elektronikus választás során három szavazás zajlik. A kollégium lakói általános és egyenlő választójog alapján, titkos és közvetlen szavazással választják meg a Diákbizottsági Elnököt és Alelnököt, a Diákbizottság tagjait és az Ellenőrző Bizottság egy tagját (198. §). A szavazatok leadására a Neptun tanulmányi rendszeren keresztül van mód UniPoll kérdőív kitöltésével a szavazási időszak ideje alatt.

A szavazás során a kérdőívet minden arra jogosult szavazó egyszer töltheti ki. Az Alapszabály 199. §-a szerint érvényes szavazatnak számít minden szavazat, ha legfeljebb egy Diákbizottsági Elnök-Alelnökjelölt listára szavaz, legfeljebb 12 fő egyéni Diákbizottsági Tagjelöltre szavaz (199.§ (5)), valamint legfeljebb egy Ellenőrző Bizottsági Tagjelöltre szavaz. Amennyiben egy személy egyszerre van jelölve Diákbizottsági Elnök-Alelnökjelölt listán és egyéni jelöltként, abban az esetben, ha Diákbizottsági Elnök-Alelnök listán mandátumot szerzett, az egyéni jelöltek közül automatikusan kizáratik (199. § (2)).

Érvényes a választás, ha a az adott kollégium tekintetében szavazásra jogosult lakóinak legalább egynegyede részt vett a szavazáson, eredményes, ha az egyes jelöltek a választáson résztvevő érvényes szavazatok legalább 10%-át megszerzik (201. §). Ha a választási időszak végéig a választás nem éri el az érvényességhez szükséges részvételi arányt, abban az esetben az ELTE HÖK EB az a 46/2020. (VIII.22.) KGYH. 3. § (3d) bekezdése és az ELTE KolHÖK Alapszabály 202. § alapján pótnapok beiktatásával meghosszabbítja a választási időszakot. Az ELTE KolHÖK Alapszabály 204. §-a szerint az adott kollégiumban elnyerhető mandátumoknak megfelelő számú, legtöbb érvényes szavazatot kapott jelölt nyer mandátumot. A választások eredményét az ELTE HÖK EB a szavazási időszak utolsó napját követő legkésőbb hét napon belül közzéteszi a KolHÖK hivatalos honlapján (206. §).

Az ELTE KolHÖK Alapszabály 204. § szerinti elnyerhető mandátumok számát az ELTE HÖK EB legkésőbb 2020. szeptember 7-én közzéteszi az ELTE KolHÖK honlapján.

 

Jogorvoslat

A választási eljárásban jogorvoslattal az adott kollégium választási eljárása tekintetében az adott kollégium lakója 5 napos jogvesztő határidőn belül az ELTE HÖK EB elnökéhez írásbeli kifogást nyújthat be az Alapszabály 249. §-ban foglaltak szerint. A kifogás eredménye ellen az ELTE HÖK Alapszabály 71-72. §-a szerint lehet jogorvoslattal élni 5 napos jogvesztő határidőn belül.

 

Budapest, 2020. augusztus 22.

 

A jelöltállítás elektronikus menetének biztosítása céljából eszközölt módosításokra a 47/2020. (IX.9.) ELTE HÖK küldöttgyűlési határozat alapján 2020. szeptember 10-én került sor.

 

Szabó Tamás (s.k.)

ELTE HÖK EB elnök

Kiírás:
http://kolhok.elte.hu/wp-content/uploads/2020/09/KolHÖK-tisztújítás-2020-ősz.pdf

Összeférhetetlenségi nyilatkozat:
http://kolhok.elte.hu/wp-content/uploads/2020/09/KolHÖK-Összeférhetetlenségi-Nyilatkozat.pdf

Nyilatkozat:
http://kolhok.elte.hu/wp-content/uploads/2020/09/KolHÖK-Nyilatkozati-sablon-2020-ősz-KolHÖK.pdf