4/2020. (IX.19.) ELTE HÖK Ellenőrző Bizottsági határozat az ELTE KolHÖK 2020. őszi választás jelöltállítási eredményéről az ELTE KolHÖK 2020. őszi választás jelöltállítási eredményéről

A jelöltállításról szóló határozat az alábbi linken olvasható:
Link