Választások 2018 – KCsSK

Választási Bizottság felhívása

Az ELTE Kollégiumi Hallgatói Önkormányzat Választási Bizottsága értesíti az ELTE Kőrösi Csoma Sándor Tagkollégium lakóit, hogy a rendes 2018/19. tanévi kollégiumi tisztújító választásra 2018. november 19-23. között kerül sor.

A választás az ELTE Kollégiumi Hallgatói Részönkormányzat Alapszabályának 205.-206. § illetve 210.-217. § szerint definiált elektronikus választási mód szerint zajlik.

Helyszín: 1118 Dayka Gábor utca 4.

Jelöltállítási időszak:

2018. november 3. 0:00 – 2018. november 9. 23:59

A választás pontos időpontja:

2018. november 19. 0:00 – 2018. november 23. 23:59

A jelöltek bemutatkozására szolgáló informális ülés

Az Alapszabály 266. és 267. §-a alapján a jelöltek számára biztosítani kell a jelöltállítási időszakban az időszak lezárulta előtt legalább 48 órával a bemutatkozás lehetőségét egy informális ülésen. Az informális ülést a diákbizottsági elnök hívja össze és vezeti le, akadályoztatása esetén az általa megbízott személy. Az informális ülésnek egy napirendi pontja van, amely a jelöltek és indulni szándékozók bemutatkozása. Az ülésen határozathozatal nem történik, tanácskozási jogkörrel jelen lehet az adott választási körzet minden tagja, az ülést vezető személy, illetve meghívottak. Az ülés a KCsSK HÖK minden tagja számára nyilvános.

Az informális ülések időpontjai és helyszínei

2018.november 7. 20:00, D035-ös terem (Lepény)

A választási körzetek által tartott informális ülések egymás után fognak kezdődni az adott időponttól. A sorrend a következő:

  1. Állam- és Jogtudományi Kari (ÁJTK) választási körzet,
  2. Bölcsészettudományi Kari (BTK) választási körzet
  3. Informatikai Kari és Bárczi Gusztáv Gyógypedagógiai Kari (IK-BGGyK) választási körzet
  4. Pedagógiai és Pszichológiai Kari és Társadalomtudományi Kari (PPK-TáTK) választási körzet
  5. Természettudományi Kari és Tanító- és Óvóképző Kari (TTK-TÓK) választási körzet

Küldöttgyűlés tagjainak megválasztása

A KCsSK HÖK Kollégiumi Küldöttgyűlésének 60 szavazati joggal rendelkező tagja van, körzeti felbontásban ÁJTK 8 fő, BTK 12 fő, IK-BGGyK 12 fő, PPK-TáTK 12 fő, TTK-TÓK 16 fő (262. § (2)). A KCsSK HÖK Kollégiumi Küldöttgyűlés tagjának minden KCsSK HÖK tag választható, aki a jelölési időszak lezárultáig érvényes jelölőlapot ad le a Választási Bizottság felé. A választáson az adott választási körzet minden tagja egy szavazattal rendelkezik. (264. §)

A választás menete:

Diákbizottsági elnök és alelnökválasztás

Az ELTE Kollégiumi Hallgatói Önkormányzat Alapszabályának 268. § (3) bekezdése alapján a választás során 2 fős listákra lehet szavazni, melyek egy diákbizottsági elnökjelöltből és egy diákbizottsági alelnökjelöltből állnak. Az Alapszabály 268. § (1) bekezdése szerint KCsSK DB elnökének és alelnökének bármely KCsSK HÖK tag indulhat, aki a jelöltállítási időszakban érvényes jelölőlapot a Választási Bizottság felé lead. Az elnöki programot a választások megkezdése előtt legalább 96 órával kell eljuttatni a Választási Bizottságelnökének, aki ezt a kollégium lakói felé legalább 72 órával a választások megkezdése előtt írásban igazolhatóan továbbítani köteles (160. § (2)). A jelöltállítási időszakot követően a KolHÖK Választási Bizottsága közzéteszi a jelöltállítási időszak alatt leadott érvényes jelöltek listáját. A választási időszakban minden KCsSK HÖK tagnak egy, át nem ruházható szavazati joga van, amellyel egy lista támogatható érvényesen (208. § (3)).212. § szerint a választási időszak lezárta után a KolHÖK Választási Bizottsága ellenőrzi a részvételi arányt, amely, ha meghaladja a kollégium lakóinak egynegyedét, akkor a megbízást a legtöbb támogató szavazatot kapó lista tagjai kapják (213. § (1)). Amennyiben a részvételi arány nem éri el a beköltözött lakók számának egynegyedét, abban az esetben a Választási Bizottság pótnapokat szavazhat meg, legalább 1, legfeljebb 3 napot.

Diákbizottsági tagok választása

A KCsSK DB létszáma 36 fő, amely áll a diákbizottsági elnök és alelnökből, 1-1 fő, akik szavazati joggal is rendelkeznek. A fennmaradó 34 diákbizottsági hely a következők alapján alakul a Választási Körzetek alapján: ÁJTK:6 fő, melyből 2 fő szavazati joggal rendelkezik, BTK: 8 fő, melyből 3 fő szavazati joggal rendelkezik, IK-BGGyK: 6 fő, melyből 3 fő szavazati joggal rendelkezik, PPK-TáTK: 6 fő, amelyből 3 fő szavazati joggal rendelkezik, TTK-TÓK: 8 fő, amelyből 4 fő rendelkezik szavazati joggal. Azon DB tagoknak, akiknek nincs szavazati joguk, póttagok, az üléseken tanácskozási joggal vannak jelen. Amennyiben valamely szavazati joggal akadályoztatása esetén nem tud részt venni ülésen, abban az esetben az Alapszabály 266. §-a alapján a póttagok gyakorolják szavazati jogukat (263. §).

A választási körzet minden tagja jelölhető. Választható az adott választási körzet minden tagja, aki a jelölőidőszak végéig a Választási Bizottság részére érvényes jelölőlapot leadott. A választáson az adott választási körzet minden tagja egy szavazattal rendelkezik. A Választási Körzet lakói csak a saját jelöltjeikre szavazhatnak a következő négy pozíció szerint: 1 fő szavazati joggal rendelkező diákbizottsági tagot, aki a Diákbizottságon belül kiemelten felel az adott választási körzet tagjainak érdekképviseletéért, illetve 1 fő szavazati joggal rendelkező tagot, aki az előbb ismertetett tag első számú helyettesítője. Ezen felül szavaznak a választási körzet által megválasztandó egyéb szavazati joggal rendelkező tagokra, akik létszáma választási körzetenként az előző bekezdésben ismertetett szavazati joggal rendelkező diákbizottsági tagok száma mínusz 2, ezen felül póttagokra szavaznak a választási körzet lakói, akik száma a fennmaradó diákbizottsági helyek számával egyezik meg választási körzetenként. A póttagok között sorrendiség áll fönn, amely a jelöltre beérkezett szavazatok számától függ. Egy személy több pozícióra is jelöltetheti magát (265. §).

Jogorvoslat

Az Alapszabály 217. §-aszerint: „A választás eredményének nyilvánosságra hozatalától számított két munkanapon belül az adott kollégiummal tagsági jogviszonyban álló bármely hallgató a Választási Bizottsághoz a jelen Alapszabály 108. §-ban meghatározott rend szerint írásban óvást nyújthat be az észlelt szabálytalanságok részletes ismertetésével.

A KolHÖK Választási Bizottságának elérhetősége

Email: valasztas@kolhok.elte.hu

                                                                                         Kelt: Budapest, 2018. október 13.

Pintér Sándor

elnök

KolHÖK Választási Bizottság

A választási jelölőlapok itt érhetők el:

Elnöki jelölőlap

Diákbizottsági jelölőlap

Küldöttgyűlési jelölőlap

Vélemény, hozzászólás?

Az e-mail címet nem tesszük közzé. A kötelező mezőket * karakterrel jelöltük