Megújult a weboldalunk

Átmenetileg a gombra kattintva érhetitek el KolHÖK új oldalát

Tovább az új oldalra

(Az elsős felvételivel kapcsolatos információkat már itt találjátok meg)

Főoldal

Pályázati felhívás!

 

Pályázati felhívás

 

pályázat.jpg

 

Az ELTE Kollégiumi Hallgatói Önkormányzat pályázatot hirdet a KolHÖK Kommunikációs Bizottság fotós, grafikai anyagokért felelős, webes anyagokért felelős operatív tag betöltésére, továbbá a Kollázs magazin főszerkesztői pozíciójának betöltésére.

 

A pályázat megtalálható a Neptun -> Ügyintézés -> Kérvények között.


A főszerkesztői pozícióra benyújtott pályázat leadásának határideje: 2016. 07. 17.
A pályázatok leadásának határideje: 2016. 07. 24.

Bővebb információt a pályázatokról az alábbi csatolt dokumentumokban találtok.

Sikeres pályázást kívánunk!

 

Attachments:
Download this file (Főszerkesztő_pályázati_kiírás (1).pdf)Főszerkesztő pályázati kiírás[ ]196 Kb07/09/16 19:41
Download this file (Fotós_pályázati_kiírás.pdf)Fotós_pályázati_kiírás.pdf[ ]216 Kb07/09/16 11:34
Download this file (Grafikus_pályázati_kiírás.pdf)Grafikus_pályázati_kiírás.pdf[ ]195 Kb07/09/16 11:34
Download this file (Webes_pályázati_kiírás.pdf)Webes_pályázati_kiírás.pdf[ ]198 Kb07/09/16 11:34

Új elnökség

Új elnökség

 

2016. 06. 11-én hatályba lépett a Kollégiumi Hallgatói Önkormányzat új elnöksége.

Az elnöki pozíciót Fekete Flóra, míg az alelnökit Csermák Attila fogja betölteni. Az idei évben a KolHÖK vezetősége a következőképpen alakul:

 

Csoportkép.jpg

 

 

Adonics Adrienn – esélyegyenlőségi és szociális ügyekért felelős referens

Almási Annamária – továbbképzésekért, és utánpótlásképzésekért felelős referens

Bicsák Dániel Zsolt – tanulmányi rendszerért felelős elnöki megbízott

Borbényi Teodóra – tudományos referens

Daám Alexandra – külügyi referens

Erdélyi Hanga – gazdasági- és belügyekért felelős referens

Gargya Sára – titkári és szabályzati ügyekért felelős referens

Kis Marcell – kulturális referens

Varga Adrienn – kommunikációs referens

Varholik Máté – informatikai ügyekért felelős elnöki megbízott

 

2016. 06. 09-én Orosz Gábor leköszönt elnök megnyitotta a Záró Küldöttgyűlést, majd az előzetesen kiküldött napirendi pontok alapján megtartotta a gyűlést. A napirendi pontok az alábbiak szerint alakultak:

1. A KolHÖK Elnökségének beszámolója 

2. Az Ellenőrző Bizottság tájékoztatója 

3. A Választási Bizottság tájékoztatója

4. Cikluszárás 

5. Egyebek

 

A Záró Küldöttgyűlés alkalmával Fekete Flóra cikluszáró beszédében búcsúztatta az előző elnökség tagjait, és ajándékkal valamint egy örök emlékkel köszönte meg a tagok áldozatos munkáját. A már leköszönt elnökség kitartó és alázatos munkáját ezúton is szeretnénk megköszönni és további sikereket kívánunk nekik úgy szakmailag, mint a magánéletben. Az új elnökség számára pedig eredményes munkát kívánunk az elkövetkezendő időszakra.

 

Nyári kollégium - 2016

Nyári kollégiumi férőhelyek 2016

Az ELTE Kollégiumi Szolgáltató Központ tagkollégiumaiban az idei évben is meghirdetésre kerülnek a nyári kollégiumi férőhelyek, melyekre az alábbi módon lehet jelentkezni:

A jelentkezés a Kerekes Kollégium kivételével Neptunban történik. A jelentkezési felületet a Neptunba belépve az Ügyintézés, Kollégiumi jelentkezés fül alatt találják meg, és a Nyári jelentkezés jelentkezési időszakot kell kiválasztani. A jelentkezési felület 2016. május 27. 8:00-kor nyílik meg. A Kerekes Kollégiumban történő nyári bentlakásra a kollégium portáján egyénileg lehet jelentkezni.

A 2016. évi nyári kollégiumba az alábbi díjkategóriákban lehet jelentkezni:

Tagkollégium:

ELTE hallgató kedvezményes

ELTE hallgató

nem ELTE hallgató

ADK

12320 Ft

15320 Ft

24000 Ft

DUK

10320 Ft

13320 Ft

22000 Ft

KUK

Egy hónapra 17000 Ft, két hónapra 31.000 Ft.

 -

KCSSK

15320 Ft

18320 Ft

27000 Ft

NFK

12320 Ft

15320 Ft

24000 Ft

NUK

9320 Ft

12320 Ft

21000 Ft

VUK

9320 Ft

12320 Ft

21000 Ft

A Kollégiumi Szolgáltató Központ igazgatója által meghatározott díjszabás szerint a nyári időszakban, 2016. július 2. és szeptember 6. között:

ELTE hallgató kedvezményes térítési díjat fizetnek:

- a doktoranduszok (finanszírozott, nappali),

- az államközi egyezménnyel itt tanuló külföldiek, akiknek 12 hónapra jár a kollégium (A2 kategória),

- az árva és volt állami gondozott hallgatók,

valamint külön igazolás benyújtásával

- a tanulmányi illetve tudományos tevékenységet végző hallgatók a tevékenység időtartamára (tanszékvezetői igazolás szükséges, mely tartalmazza a tevékenység leírását, és pontos időtartamát),

- és az Egyetem érdekében tevékenységet végző hallgatók a tevékenység időtartamára (dékán-helyettesi, EHÖK/KolHÖK Elnöki igazolás szükséges).

Azon hallgatók, akik kedvezményre jogosultak, 2016. június 7-ig jelezhetik ezt a jelentkezési felületen, a megfelelő eredeti igazolásokat digitális formában kell csatolni! A kedvezményes helyek száma korlátozott, a pályázatokat bírálják, tehát nem kapja meg mindenki automatikusan a kedvezményt.

ELTE hallgató térítési díjat fizetnek:

- azok a tavaszi félévben (tehát akik májusban, júniusban abszolváltak) aktív vagy passzív jogviszonnyal rendelkező hallgatók, akik számára ezt kérelmükre, szociális körülményeikre tekintettel a tagkollégiumi hallgatói részönkormányzatok javaslata alapján a KSZK igazgató engedélyezi,

- valamint az ELTE-vel szerződésben álló felsőoktatási intézmények (BME, OE) azon hallgatói, akik a tanév során az ELTE Nagytétényi úti kollégiumában kaptak helyet.

nem ELTE hallgató térítési díjat fizetnek:

Azok a más felsőoktatási intézménnyel aktív hallgatói jogviszonnyal rendelkező hallgatók, akik az ELTE valamely tagkollégiumába nyári kollégiumi férőhelyre jelentkeznek. Számukra a kollégiumi férőhely biztosítására 2016. július 4. és 2016. szeptember 2. között van lehetőség.

Más felsőoktatási intézmény hallgatói az adott tagkollégium vezetőjénél tudnak jelentkezni e-mailben. A jelentkezésben meg kell jelölni, hogy mely tagkollégiumba, mely hónapokra kíván jelentkezni, valamint csatolni kell egy három hónapnál nem régebbi hallgatói jogviszony igazolást is.

Általános információk:

A Kerekes utcai Kollégiumba kizárólag a helyszínen, személyesen lehet jelentkezni, a Neptunon keresztül nem!

Az ADK, DUK, KCSSK és az NFK esetében a nyári vendégfogadás, valamint karbantartások miatt csak korlátozott mértékben tudunk nyári kollégiumi férőhelyet biztosítani, ezért tájékoztatjuk a hallgatókat, hogy a jelentkezések sorrendje is számíthat az elbírálás során.

A jelentkezés folyamatos, de a tanulmányi vagy közéleti kedvezményre pályázók jelentkezésüket június 7-ig le kell, hogy adják!

Az ELTE hallgatói számára a nyári kollégium havi térítési díja a Neptunban kerül kivetésre. A kivetés július, augusztus hónapra szól, azonban aki július 31-ig szabályszerűen kiköltözik, annak az augusztusi díj törlésre kerül.

Budapest, 2016. május 26.

Elnökválasztó küldöttgyűlés - 2016.05.12.

Elnökválasztó Küldöttgyűlés

 

2016. május 12-én sor került az ELTE Kollégiumi Hallgatói Önkormányzat Elnökválasztó Küldöttgyűlésére, a hagyományokhoz híven az Eövöt József Collegiumban. A KolHÖK elnöki pozícióját Fekete Flóra, alelnöki pozícióját pedig Csermák Attila pályázta meg, összesen 398 kollégista ajánlásával. 

 

Az első napirendi pont során a küldöttgyűlés elfogadta az elnökség beszámolóját, a második napirendi pontban az Ellenőrző Bizottság tájékoztatóját, harmadik napirendi pontban a Választási Bizottság tájékoztatóját hallgatta meg. A Választási Bizottság elmondta, hogy Steinmacher Viktor lemondását követően Nagy Bence került megválasztásra a Választási Bizottság elnökének. 

 

A negyedik napirendi pontban került sor a KolHÖK elnökének és alelnökének megválasztására. Fekete Flóra beszédében bemutatkozott a Küldöttgyűlésnek, majd ismertette az induláshoz vezető motivációját és programját. Elmondta, hogy az elmúlt négy év során szerzett pozitív tapasztalatokat elnöki munkájával szeretné viszonozni, valamint úgy véli, hogy a felelősséggel és kihívásokkal járó munka vállalása az ember élete során a személyes fejlődést nagyban elősegíti - ezért is szeretné a tisztséget vállalni. Ezt követően röviden ismertette az Új kihívások, minőségi megújulás című programját, melyben a következő év 5 fő feladatának a Nagytétényi úti Kollégium felújítását, a bérelt tagkollégiumok helyzetének megoldását, a kollégiumok internetszolgáltatásának rendezését, a rendezvények támogatását és az elsőéves felvételi minél gördülékenyebbé tételét jelölte meg. A program másik fő eleme a szervezet működésének minőségi fejlesztéséről szólt: szeretné a KolHÖK működésében bevezetni a projektszemléletet, valamint előtérbe helyezni a hosszú távú fenntartást elősegítő képzéseket. A szakmai képzéseken túl szükségesnek tartja, hogy erőforrást áldozzanak a készségek és a közösség fejlesztésére. A hatékonyság elősegítése érdekében az alelnökkel együtt szeretné a csapat munkáját koordinálni. Végül bemutatta a csapatát, akikkel a következő ciklusban dolgozni szeretne.

Csermák Attila ezt követően elmondta, hogy legfontosabb feladatának az elnök és az elnökség munkájának támogatását tartja, hiszen az elnök fő feladata, hogy a külső fórumokon megfelelően képviselje a hallgatókat, ehhez viszont a belső ügyekben szükség van tehermentesítésre.

 

A küldöttgyűlés tagjai ezt követően leadták voksaikat. A szavazás eredményeként 9 igen, 2 nem, és 1 érvénytelen szavazat mellett megválasztásra került Fekete Flóra a KolHÖK elnökének és Csermák Attila a KolHÖK alelnökének. Az új vezetés mandátuma 2016. június 11-ével lép hatályba.

 

Fekete Flóra és Csermák Attila megköszönték az Elnökválasztó Küldöttgyűlés bizalmát, és kiemelték, hogy a nemmel szavazók részére különösen szeretnének rászolgálni a bizalomra, valamint szívesen várják a kritikát, hiszen ez is előre tudja vinni az együttműködést.

 

Az ötödik napirendi pontban Lázár László, a Kerekes Kollégium korábbi ügyintézője, dr. Babos János Kollégiumi Szolgáltató Központ vezető, Kiss Edina ELTE HÖK elnök, Ribling Tamás ELTE Kollégiumi Hallgatói Alapítvány Kuratóriumi elnök, és Varga Viktória Vezér úti Kollégiumi Diákbizottsági elnök megköszönték Orosz Gábor eddigi munkáját és támogatását, a megválasztott elnöknek és alelnöknek pedig sok sikert, kitartást kívántak a munkához.

 

 

KolHÖK elnökválasztás - 2016 május

Választás 2016

A Választási Bizottság tájékoztatója

A Kollégiumi Hallgatói Önkormányzat Elnökválasztó Küldöttgyűlésére 2016. 05. 12-én, 18:00-tól a Eötvös József Collegium (1118 Budapest, Ménesi út 11-13) dísztermében kerül sor. Ezen az ülésen kerül megválasztásra a KolHÖK Elnöke és Alelnöke, továbbá a KolHÖK delegáltjai az Egyetemi Hallgatói Önkormányzat Küldöttgyűlésébe, a 3 póttaggal. Megválasztását követően az Elnök kinevezi a KolHÖK referenseit.
 
A választás a jelöléssel kezdődik. Elnöknek és Alelnöknek az ELTE azon hallgatói jogviszonnyal és kollégiumi tagsági jogviszonnyal rendelkező polgáraiból álló, elnök- és alelnökjelöltet tartalmazó két fős lista jelölhető és választható, akik az Elnökválasztó Küldöttgyűlés megnyitása előtt 120 órával (2016. 05. 07., 18:00) a KolHÖK tagjainak a választás kiírásakor legalább 10%-a (331 fő) által aláírt jelölőlapot a KolHÖK Választási Bizottságának leadtak.
 
A jelölőlaphoz a jelöltek elnöki és alelnöki programot csatolnak, amelynek kötelező tartalmi eleme a kétfős lista tagjai közül az elnöknek és alelnöknek jelölt személy megnevezése, valamint terveik és elképzeléseik kifejtése, és megválasztásuk esetére a KolHÖK referenseinek megnevezése. Az elnök-jelölt a Küldöttgyűlés előtt személyesen is ismerteti elnöki programját.
 
Egy lista tagjainak elnökké illetve alelnökké választásához a Küldöttgyűlés szavazati joggal rendelkező tagjai szavazatainak több mint fele szükséges. Egy Küldöttgyűlési tag csak egy listára szavazhat. A KolHÖK elnökének az új elnök és alelnök megválasztásakor nincs szavazati joga; őt a szavazati joggal rendelkező tagok számbavételekor e szavazásnál figyelmen kívül kell hagyni. 
 
Amennyiben az első szavazás alkalmával a megfelelő arányt egyik lista sem éri el, újabb szavazást kell tartani. A második szavazás alkalmával arra a két listára lehet szavazni, amelyek az első szavazáskor a legtöbb szavazatot kapták. Az így megtartott második szavazás eredményeként az Elnök és az Alelnök annak a listának a tagjai, amelyik a tagok szavazatainak többségét elnyerte. Szavazategyenlőség és sikertelen szavazás esetén új szavazást kell tartani.
 
Hlavacska Darinka Steinmacher Viktor Nagy Bence
Választási Bizottság tag Választási Bizottság elnök Választási Bizottság tag

 

Budapest, 2016. május 4.

Attachments:
Download this file (Jelölőlap.pdf)Jelölőlap.pdf[ ]456 Kb05/04/16 16:14
Download this file (Új_kihívások_minőségi_megújulás_Fekete_Flóra_elnöki_programja_2016.pdf)Új_kihívások_minőségi_megújulás_Fekete_Flóra_elnöki_programja_2016.pdf[ ]765 Kb05/08/16 13:47
Minden jog fenntartva - 2012