Időközi választás: NFK

Választási Bizottság felhívása

Az ELTE Kollégiumi Hallgatói Önkormányzat Választási Bizottsága értesíti az ELTE Nándorfejérvári úti Kollégium lakóit, hogy időközi ellenőrző bizottsági tag választására 2019. november24-28. körött kerül sor.

A választás az ELTE Kollégiumi Hallgatói Önkormányzat Alapszabályának 200. § szerint meghatározott elektronikus választási mód szerint zajlik.

Jelöltállítási időszak

A kollégiumi választások jelöltállítási időszakkal kezdődik. Az Alapszabály 192. § (1) bekezdés figyelembevételével a jelöltállítási időszak:

  1. november 8. 0.00 – 2019. november 16. 23:59

jelölőlap az alábbi linkre kattintva érhető el: jelololap_idokozi_EB_NFK

A kollégiumi választás pontos ideje:

  1. november 24. 0:00 – 2019. november 28. 23:59.

Az Alapszabály 192. § (2) bekezdése szerint az Ellenőrző Bizottságnak lehetőséget kell biztosítania a jelöltek bemutatkozására, amelynek helyszínét és időpontját a jelöltállítási időszak kezdetéig a KolHÖK hivatalos honlapján közzéteszi a bizottság. Akadályoztatás esetén a jelölt a jelölőlappal együtt elküldött pdf kiterjesztésű dokumentumban írásban is megteheti, amelyet az Ellenőrző Bizottság továbbít a kollégium lakói felé a jelöltállítási időszak befejeztével.

Az Alapszabály 195. §-a szerint a Nándorfejérvári úti Kollégium Ellenőrző Bizottsági Tagjának az NFK valamennyi lakója jelölhető, aki érvényes jelölőlapot adott le a jelöltállítási időszakban az Ellenőrző Bizottság felé. Amennyiben egy jelöltnek valamilyen KolHÖK-ben betöltött tisztsége van, jelölése csak akkor érvényes, amennyiben nyilatkozik, hogy megválasztása esetén minden tisztségéről lemond összeférhetetlenség miatt (171-172. §).

Az Ellenőrző Bizottság a jelöltállítási időszak után összesíti a jelöltállítás eredményeit és közzéteszi a KolHÖK hivatalos honlapján az Alapszabály 196. §-a szerint.

Választás menete

Az Alapszabály 199. §-a szerint az elektronikus választás során egy szavazás zajlik. A Nándorfejérvári úti Kollégium lakói általános és egyenlő választójog alapján, titkos és közvetlen szavazással választják meg az Ellenőrző Bizottság egy tagját (198. §). A szavazatok leadására a Neptun tanulmányi rendszeren keresztül lehet szavazni UniPoll kérdőív kitöltésével a választás ideje alatt.A választás során a kérdőívet minden arra jogosult szavazó egyszer töltheti ki. Az Alapszabály 199. §-a szerint érvényes szavazatnak számít minden szavazat, ha legfeljebb egy Ellenőrző Bizottsági Tagjelöltre szavaz.

Érvényes a választás, ha a Nándorfejérvári úti Kollégium választásra jogosult lakóinak legalább egynegyede részt vett a szavazáson, eredményes, ha az egyes jelöltek a választáson résztvevő érvényes szavazatok legalább 10%-át megszerzik (201. §). Ha a választási időszak végéig a választás nem éri el az érvényességhez szükséges részvételi arányt, abban az esetben az Ellenőrző Bizottság pótnapok beiktatásával meghosszabbítja a választási időszakot (202. §). Az Alapszabály 204. §-a szerint az Nándorfejérvári úti Kollégiumban elnyerhető mandátumoknak megfelelő számú, legtöbb érvényes szavazatot kapott jelölt nyer mandátumot.

A választások eredményét az Ellenőrző Bizottság a szavazási időszak utolsó napját követő legkésőbb hét napon belül közzéteszi a KolHÖK hivatalos honlapján (206. §).

Jogorvoslat

A választási eljárásban jogorvoslattal az NFK bármely lakója 5 napos jogvesztő határidőn belül az Ellenőrző Bizottság elnökéhez írásbeli kifogást nyújthat be az Alapszabály 249. §-ban foglaltak szerint. A kifogás eredménye ellen az Alapszabály 250. §-a szerint az ELTE HÖK Ellenőrző Bizottságához lehet fellebbezni az eredmény kihirdetésétől számított 5 napos jogvesztő határidőn belül.

A KolHÖK Alapszabályának 278. §-a szerint az Ellenőrző Bizottság feladatkörét, megalakulásáig az előző Alapszabály alapján felállított Választási Bizottság látja el.

 

A KolHÖK Választási Bizottság elérhetősége:

Email: valasztas@kolhok.elte.hu

Pintér Sándor Kelt: Budapest, 2019. október24.
elnök  
KolHÖK Választási Bizottság  

 

Választási eredmények: VUK

Választási Bizottság tájékoztatója

Az ELTE Vezér úti Kollégium a KolHÖK Választási Bizottsága a rendes őszi tisztújító választását 2019. szeptember 14-én írta ki, amely során a kollégium lakói megválasztották a diákbizottsági elnököt és alelnököt, a diákbizottság további öt tagját, valamint az Ellenőrző Bizottság egy tagját. A jelöltállítási időszak során a diákbizottsági elnök-alelnök listán indulóknak, a honlapon is elérhető, jelölőlapot kellett leadniuk legalább 32 fő támogató aláírásával ellátva, valamint csatolniuk kellett egy elnöki programot, melyet a lakók is megkaptak. A diákbizottsági és ellenőrző bizottsági tagjelöltek szintén egy jelölőlapon nyilatkozhattak az indulási szándékukról.

2019. október 20-án a Választási Bizottság megállapította, hogy a Vezér úti Kollégiumnak 285 szavazóképes lakójából 129 fő élt választói jogával, ez 45,26%-os részvétel, a választás érvényes (201. § (1)). A KolHÖK Alapszabályának 201. § (2) bekezdése szerint eredményes a választás, ha a jelöltek a választás során beérkezett érvényes szavazatok legalább 10%-át (13) megszerzik.

Diákbizottsági elnök-alelnök listás eredmények

A Vezér úti Kollégium diákbizottsági elnökének Petró Marcell, alelnökének Milbacher Dániel lett megválasztva 117 szavazattal.

Diákbizottsági tagjelölti eredmények

A Vezér úti Kollégium diákbizottsági tagjának lett megválasztva Takács Tamara Eszter 89, Komár Kinga 80, Hajdu Zsóka 77, Király Judit Mária 76, Pukli Réka 72 szavazattal.

Ellenőrző Bizottsági eredmények

Az Ellenőrző Bizottság Vezér úti Kollégiumlakói által megválasztott tagja Baracskai Vidor 102 szavazattal.

Az előző diákbizottsági elnök, alelnök és tagok mandátuma a mai napon megszűnik.A most megválasztott diákbizottsági elnöknek az Alapszabály 77. § (1) bekezdése alapján 7 napon belül össze kell hívnia a Diákbizottság alakuló ülését, melynek meghívóját az ülés tervezett időpontját megelőzően legalább 5 nappal közölni kell a tagokkal és meghívottakkal. A diákbizottsági elnök, alelnök, továbbá a tagok megbízatása az alakuló ülést követően kezdődik.

A megválasztott ellenőrző bizottsági tag megbízatása az Alapszabály 137. §-át, 219. §-át és 278. §-át figyelembe véve a KolHÖK Ellenőrző Bizottságának elnökének megválasztása után lép érvénybe.

 

Kelt: Budapest, 2019. október 20.

Pintér Sándor

Elnök

KolHÖK Választási Bizottság

Választási eredmények: NFK

Választási Bizottság tájékoztatója

 

Az ELTE Nándorfejérvári úti Kollégium a KolHÖK Választási Bizottsága a rendes őszi tisztújító választását 2019. szeptember 14-én írta ki, amely során a kollégium lakói megválasztották a diákbizottsági elnököt és alelnököt, a diákbizottság továbbihárom tagját, valamint az Ellenőrző Bizottság egy tagját. A jelöltállítási időszak során a diákbizottsági elnök-alelnök listán indulóknak, a honlapon is elérhető, jelölőlapot kellett leadniuk legalább 20 fő támogató aláírásával ellátva, valamint csatolniuk kellett egy elnöki programot, melyet a lakók is megkaptak. A diákbizottsági és ellenőrző bizottsági tagjelöltek szintén egy jelölőlapon nyilatkozhattak az indulási szándékukról.

2019. október 20-án a Választási Bizottság megállapította, hogy a Nándorfejérvári úti Kollégiumnak 87 szavazóképes lakójából 52 fő élt választói jogával, ez 63,22%-os részvétel, a választás érvényes (201. § (1)). A KolHÖK Alapszabályának 201. § (2) bekezdése szerint eredményes a választás, ha a jelöltek a választás során beérkezett érvényes szavazatok legalább 10%-át (6) megszerzik.

Diákbizottsági elnök-alelnök listás eredmények

A Nándorfejérvári úti Kollégium diákbizottsági elnökének Poór Katalin Anett, alelnökének Papp Tamás Ernő lett megválasztva 44 szavazattal.

Diákbizottsági tagjelölti eredmények

A Nándorfejérvári úti Kollégium diákbizottsági tagjának lett megválasztva Bedő József Botond 46, Fodor Melinda 42, Bencsik Bence Dániel 36 szavazattal.

Az előző diákbizottsági elnök, alelnök és tagok mandátuma a mai napon megszűnik.A most megválasztott diákbizottsági elnöknek az Alapszabály 77. § (1) bekezdése alapján 7 napon belül össze kell hívnia a Diákbizottság alakuló ülését, melynek meghívóját az ülés tervezett időpontját megelőzően legalább 5 nappal közölni kell a tagokkal és meghívottakkal. A diákbizottsági elnök, alelnök, továbbá a tagok megbízatása az alakuló ülést követően kezdődik.

A megválasztott ellenőrző bizottsági tag megbízatása az Alapszabály 137. §-át, 219. §-át és 278. §-át figyelembe véve a KolHÖK Ellenőrző Bizottságának elnökének megválasztása után lép érvénybe.

 

Kelt: Budapest, 2019. október 20.

Pintér Sándor

Elnök

KolHÖK Választási Bizottság

Választási eredmények: NUK

Választási Bizottság tájékoztatója

 

Az ELTE Nagytétényi úti Kollégium a KolHÖK Választási Bizottsága a rendes őszi tisztújító választását 2019. szeptember 14-én írta ki, amely során a kollégium lakói megválasztották a diákbizottsági elnököt és alelnököt, a diákbizottság további legfeljebb 15 tagját, valamint az Ellenőrző Bizottság egy tagját. A jelöltállítási időszak során a diákbizottsági elnök-alelnök listán indulóknak, a honlapon is elérhető, jelölőlapot kellett leadniuk legalább 55 fő támogató aláírásával ellátva, valamint csatolniuk kellett egy elnöki programot, melyet a lakók is megkaptak. A diákbizottsági és ellenőrző bizottsági tagjelöltek szintén egy jelölőlapon nyilatkozhattak az indulási szándékukról.

2019. október 20-án a Választási Bizottság megállapította, hogy a Nagytétényi úti Kollégiumnak 531 szavazóképes lakójából 213 fő élt választói jogával, ez 40,11%-os részvétel, a választás érvényes (201. § (1)). A KolHÖK Alapszabályának 201. § (2) bekezdése szerint eredményes a választás, ha a jelöltek a választás során beérkezett érvényes szavazatok legalább 10%-át (22) megszerzik.

Diákbizottsági elnök-alelnök listás eredmények

A Nagytétényi úti Kollégium diákbizottsági elnökének Takács Eszter, alelnökének Fodor Zoltán lett megválasztva 173 szavazattal.

Diákbizottsági tagjelölti eredmények

A Nagytétényi úti Kollégium diákbizottsági tagjának lett megválasztva Sallay Kíra 130, Vona Zsófia 115, Bárány Dóra 107, Borsos Bálint József 104, Demeter Attila Árpád 101, Cortea Levente és Kocsis Márk János 99, Osváth Magdolna 98 szavazattal.

Ellenőrző Bizottsági eredmények

Az Ellenőrző Bizottság Nagytétényi úti Kollégiumlakói által megválasztott tagja Schermann Dániel 161 szavazattal.

Az előző diákbizottsági elnök, alelnök és tagok mandátuma a mai napon megszűnik.A most megválasztott diákbizottsági elnöknek az Alapszabály 77. § (1) bekezdése alapján 7 napon belül össze kell hívnia a Diákbizottság alakuló ülését, melynek meghívóját az ülés tervezett időpontját megelőzően legalább 5 nappal közölni kell a tagokkal és meghívottakkal. A diákbizottsági elnök, alelnök, továbbá a tagok megbízatása az alakuló ülést követően kezdődik.

A megválasztott ellenőrző bizottsági tag megbízatása az Alapszabály 137. §-át, 219. §-át és 278. §-át figyelembe véve a KolHÖK Ellenőrző Bizottságának elnökének megválasztása után lép érvénybe.

 

Kelt: Budapest, 2019. október 20.

Pintér Sándor

Elnök

KolHÖK Választási Bizottság

 

Választási eredmények: KCSSK

Választási Bizottság tájékoztatója

 

Az ELTE Kőrösi Csoma Sándor Kollégium a KolHÖK Választási Bizottsága a rendes őszi tisztújító választását 2019. szeptember 14-én írta ki, amely során a kollégium lakói megválasztották a diákbizottsági elnököt és alelnököt, a diákbizottság további 22 tagját, valamint az Ellenőrző Bizottság egy tagját. A jelöltállítási időszak során a diákbizottsági elnök-alelnök listán indulóknak, a honlapon is elérhető, jelölőlapot kellett leadniuk legalább 111 fő támogató aláírásával ellátva, valamint csatolniuk kellett egy elnöki programot, melyet a lakók is megkaptak. A diákbizottsági és ellenőrző bizottsági tagjelöltek szintén egy jelölőlapon nyilatkozhattak az indulási szándékukról.

2019. október 20-án a Választási Bizottság megállapította, hogy a Kőrösi Csoma Sándor Kollégiumnak 1051 szavazóképes lakójából 527 fő élt választói jogával, ez 50,14%-os részvétel, a választás érvényes (201. § (1)). A KolHÖK Alapszabályának 201. § (2) bekezdése szerint eredményes a választás, ha a jelöltek a választás során beérkezett érvényes szavazatok legalább 10%-át (53) megszerzik.

 

Diákbizottsági elnök-alelnök listás eredmények

A Kőrösi Csoma Sándor Kollégium diákbizottsági elnökének Árva Zsófia, alelnökének Kis Hunor lett megválasztva 387 szavazattal.

Diákbizottsági tagjelölti eredmények

A Kőrösi Csoma Sándor Kollégium diákbizottsági tagjának lett megválasztva Havasi Dóra 184, Kiss-Batta Rozália 177, Garancsi Fanni 173, Szabó Kornél László 170, Balogh Fruzsina Tímea 162, Mentes Alexa Dóra 158, Káposzta Gergő 150, Kelemen Ádám András 146, Basa Bettina és Morgan Ronald Gordon 142, Bordi Sára 137, Májer Alexandra és Majoros Alexandra 135, Lőczi Benjamin László 131, Pálfi Gyöngyvér 130, Karácsony Katalin Elizabet 127, Nádai Zsombor Csaba 119, Árki Nóra és Rácz Botond 118, Egle Botond 116, Csinyi Zsófia 114 szavazattal.

A Kőrösi Csoma Sándor Kollégium diákbizottságának póttaglistájára kerül Savu Ágnes 101, Vidó Katinka 92, Sári Bertold József 91, Balázs Bálint 89, Lippai Tivadar 81 szavazattal.

A kollégium rendes őszi tisztújító választásai során két diákbizottsági tagjelölt között szavazategyenlőség áll fenn a diákbizottsági egyéni jelöltek utolsó mandátumáért. Molnár Adrienn és Pántya Réka egyaránt 106-106 szavazatot gyűjtött be, ezért a KolHÖK Alapszabályának 207. § (1) bekezdése szerint új választási időszak dönt. A választás során csak erre a két jelöltre lehet szavazni, amely időszak 7 napig tart. A választás során legfeljebb 1 jelöltre lehet szavazni, a diákbizottsági egyéni mandátumot az egyszerű többséget megszerző jelölt nyeri el, míg a másik jelölt a póttaglista első helyére kerül. Amennyiben újabb szavazategyenlőség áll fenn, abban az esetben újabb választási időszak dönt, az előbbiek szerint.

Ellenőrző Bizottsági eredmények

Az Ellenőrző Bizottság Kőrösi Csoma Sándor Kollégiumlakói által megválasztott tagja Szűr Gábor 340 szavazattal.

Az előző diákbizottsági elnök, alelnök és tagok mandátuma a mai napon megszűnik.A most megválasztott diákbizottsági elnöknek az Alapszabály 77. § (1) bekezdése alapján 7 napon belül össze kell hívnia a Diákbizottság alakuló ülését, melynek meghívóját az ülés tervezett időpontját megelőzően legalább 5 nappal közölni kell a tagokkal és meghívottakkal. A diákbizottsági elnök, alelnök, továbbá a tagok megbízatása az alakuló ülést követően kezdődik.

A megválasztott ellenőrző bizottsági tag megbízatása az Alapszabály 137. §-át, 219. §-át és 278. §-át figyelembe véve a KolHÖK Ellenőrző Bizottságának elnökének megválasztása után lép érvénybe.

 

Kelt: Budapest, 2019. október 20.

Pintér Sándor

Elnök

KolHÖK Választási Bizottság

Választási eredmények: KUK

Választási Bizottság tájékoztatója

 

Az ELTE Kerekes úti Kollégium a KolHÖK Választási Bizottsága a rendes őszi tisztújító választását 2019. szeptember 14-én írta ki, amely során a kollégium lakói megválasztották a diákbizottsági elnököt és alelnököt, a diákbizottság 12 tagját, valamint az Ellenőrző Bizottság egy tagját. A jelöltállítási időszak során a diákbizottsági elnök-alelnök listán indulóknak, a honlapon is elérhető, jelölőlapot kellett leadniuk legalább 40 fő támogató aláírásával ellátva, valamint csatolniuk kellett egy elnöki programot, melyet a lakók is megkaptak. A diákbizottsági és ellenőrző bizottsági tagjelöltek szintén egy jelölőlapon nyilatkozhattak az indulási szándékukról.

2019. október 20-án a Választási Bizottság megállapította, hogy a Kerekes úti Kollégiumnak 381 szavazóképes lakójából 163 fő élt választói jogával, ez 42,78%-os részvétel, a választás érvényes (201. § (1)). A KolHÖK Alapszabályának 201. § (2) bekezdése szerint eredményes a választás, ha a jelöltek a választás során beérkezett érvényes szavazatok legalább 10%-át (17) megszerzik.

Diákbizottsági elnök-alelnök listás eredmények

A Kerekes úti Kollégium diákbizottsági elnökének Dobó Márk, alelnökének Kajati Marcell lett megválasztva 140 szavazattal.

Diákbizottsági tagjelölti eredmények

A Kerekes úti Kollégium diákbizottsági tagjának lett megválasztva Vaszilandó János 117, Botka Eszter 104, Vincze Dóra 98, Balázs Enikő és Szabó Szabolcs 96, Simon Kincső Gabriella 93, Stelkovics Réka 92, Havasdi Dániel 89 szavazattal.

Ellenőrző Bizottsági eredmények

Az Ellenőrző Bizottság Kerekes úti Kollégiumlakói által megválasztott tagja Gurzó Zsanett 132 szavazattal.

 

Az előző diákbizottsági elnök, alelnök és tagok mandátuma a mai napon megszűnik.A most megválasztott diákbizottsági elnöknek az Alapszabály 77. § (1) bekezdése alapján 7 napon belül össze kell hívnia a Diákbizottság alakuló ülését, melynek meghívóját az ülés tervezett időpontját megelőzően legalább 5 nappal közölni kell a tagokkal és meghívottakkal. A diákbizottsági elnök, alelnök, továbbá a tagok megbízatása az alakuló ülést követően kezdődik.

A megválasztott ellenőrző bizottsági tag megbízatása az Alapszabály 137. §-át, 219. §-át és 278. §-át figyelembe véve a KolHÖK Ellenőrző Bizottságának elnökének megválasztása után lép érvénybe.

 

Kelt: Budapest, 2019. október 20.

Pintér Sándor

Elnök

KolHÖK Választási Bizottság

Választási eredmények: DUK

Választási Bizottság tájékoztatója

 

Az ELTE Damjanich utcai Kollégium a KolHÖK Választási Bizottsága a rendes őszi tisztújító választását 2019. szeptember 14-én írta ki, amely során a kollégium lakói megválasztották a diákbizottsági elnököt és alelnököt, a diákbizottság három tagját, valamint az Ellenőrző Bizottság egy tagját. A jelöltállítási időszak során a diákbizottsági elnök-alelnök listán indulóknak, a honlapon is elérhető, jelölőlapot kellett leadniuk legalább 20 fő támogató aláírásával ellátva, valamint csatolniuk kellett egy elnöki programot, melyet a lakók is megkaptak. A diákbizottsági és ellenőrző bizottsági tagjelöltek szintén egy jelölőlapon nyilatkozhattak az indulási szándékukról.

2019. október 20-án a Választási Bizottság megállapította, hogy a Damjanich utcai Kollégiumnak 162 szavazóképes lakójából 61 fő élt választói jogával, ez 37,65%-os részvétel, a választás érvényes (201. § (1)). A KolHÖK Alapszabályának 201. § (2) bekezdése szerint eredményes a választás, ha a jelöltek a választás során beérkezett érvényes szavazatok legalább 10%-át (7) megszerzik.

Diákbizottsági elnök-alelnök listás eredmények

A Damjanich utcai Kollégium diákbizottsági elnökének Tóth Tímea, alelnökének Hegedüs Dóra lett megválasztva 49 szavazattal.

Diákbizottsági tagjelölti eredmények

A Damjanich utcai Kollégium diákbizottsági tagjának lett megválasztva Kovács Petra 44, Sarkadi Réka 44, Szladovics Vanessza 40 szavazattal.

Ellenőrző Bizottság tagjelölti eredmények

Az Ellenőrző Bizottság Damjanich utcai Kollégium lakói által megválasztott tagja Horváth Réka 27 szavazattal, póttaglistára került Pichler Patrícia 18 szavazattal.

Az előző diákbizottsági elnök, alelnök és tagok mandátuma a mai napon megszűnik.A most megválasztott diákbizottsági elnöknek az Alapszabály 77. § (1) bekezdése alapján 7 napon belül össze kell hívnia a Diákbizottság alakuló ülését, melynek meghívóját az ülés tervezett időpontját megelőzően legalább 5 nappal közölni kell a tagokkal és meghívottakkal. A diákbizottsági elnök, alelnök, továbbá a tagok megbízatása az alakuló ülést követően kezdődik.

A megválasztott ellenőrző bizottsági tag megbízatása az Alapszabály 137. §-át, 219. §-át és 278. §-át figyelembe véve a KolHÖK Ellenőrző Bizottságának elnökének megválasztása után lép érvénybe.

 

Kelt: Budapest, 2019. október 20.

Pintér Sándor

Elnök

KolHÖK Választási Bizottság

Választási eredmények: ADK

Választási Bizottság tájékoztatása

Az ELTE Ajtósi Dürer sori Kollégium a KolHÖK Választási Bizottsága a rendes őszi tisztújító választását 2019. szeptember 14-én írta ki, amely során a kollégium lakói megválasztották a diákbizottsági elnököt és alelnököt, a diákbizottság 4 tagját, valamint az Ellenőrző Bizottság egy tagját. A jelöltállítási időszak során a diákbizottsági elnök-alelnök listán indulóknak, a honlapon is elérhető, jelölőlapot kellett leadniuk legalább 26 fő támogató aláírásával ellátva, valamint csatolniuk kellett egy elnöki programot, melyet a lakók is megkaptak. A diákbizottsági és ellenőrző bizottsági tagjelöltek szintén egy jelölőlapon nyilatkozhattak az indulási szándékukról.

2019. október 20-án a Választási Bizottság megállapította, hogy az Ajtósi Dürer sori Kollégiumnak 243 szavazóképes lakójából 116 fő élt választói jogával, ez 47,74%-os részvétel, a választás érvényes (201. § (1)). A KolHÖK Alapszabályának 201. § (2) bekezdése szerint eredményes a választás, ha a jelöltek a választás során beérkezett érvényes szavazatok legalább 10%-át (12) megszerzik.

Diákbizottsági elnök-alelnök listás eredmények

Az Ajtósi Dürer sori Kollégium diákbizottsági elnökének Kis Zsanett, alelnökének Ujj Kíra Diána lett megválasztva 103 szavazattal.

Diákbizottsági tagjelölti eredmények

Az Ajtósi Dürer sori Kollégium diákbizottsági tagjának lett megválasztva Brutóczki András 80, Huszár Dorina 79, Kiss Virág Tamara 78, Donkó Rebeka 77 szavazattal.

Ellenőrző Bizottsági tagjelölti eredmények

Az Ellenőrző Bizottság Ajtósi Dürer sori Kollégium lakói által megválasztott tagja Bodó Laura 88 szavazattal.

 

Az előző diákbizottsági elnök, alelnök és tagok mandátuma a mai napon megszűnik.A most megválasztott diákbizottsági elnöknek az Alapszabály 77. § (1) bekezdése alapján 7 napon belül össze kell hívnia a Diákbizottság alakuló ülését, melynek meghívóját az ülés tervezett időpontját megelőzően legalább 5 nappal közölni kell a tagokkal és meghívottakkal. A diákbizottsági elnök, alelnök, továbbá a tagok megbízatása az alakuló ülést követően kezdődik.

A megválasztott ellenőrző bizottsági tag megbízatása az Alapszabály 137. §-át, 219. §-át és 278. §-át figyelembe véve a KolHÖK Ellenőrző Bizottságának elnökének megválasztása után lép érvénybe.

 

Kelt: Budapest, 2019. október 20.

Pintér Sándor 

Elnök

KolHÖK Választási Bizottság

Elnökválasztó Küldöttgyűlés időpont- FELHÍVÁS

Választási Bizottság közleménye

Ezúton értesítem az ELTE kollégiumok lakóit, hogy az eredetileg 2019. október 22-én 18:30-kor kezdődő KolHÖK Elnökválasztó Küldöttgyűlését a KolHÖK Alapszabály 220. § (1) bekezdése miatt nem lehetséges összehívni. Ennek oka, hogy a Pável Ágoston Kollégium (PÁK) őszi tisztújító választásai a tervezett időpontig nem történnek meg, ezért Alapszabályba ütközne.

A PÁK 2019/20. tanévi őszi tisztújító választásainak választási időszaka 2019. novemer 18. és 22. között lesz, ezért a KolHÖK Elnökválasztó Küldöttgyűlése az ezt követő hétre hívható össze.

A kellemetlenségekért ezúton is elnézést kérünk!

Üdvözlettel,

Pintér Sándor
elnök
KolHÖK Választási Bizottság

VÁLASZTÁSOK 2019: PÁK

Választási Bizottság felhívása

Az ELTE Kollégiumi Hallgatói Önkormányzat Választási Bizottsága értesíti az ELTE Pável Ágoston Kollégium lakóit, hogy a 2019/20. tanévi kollégiumi rendes tisztújító választására 2019.november 18-22. körött kerül sor.

A választás az ELTE Kollégiumi Hallgatói Önkormányzat Alapszabályának 200. § szerint meghatározott elektronikus választási mód szerint zajlik.

Jelöltállítási időszak

2019.november 4. 0.00 – 2019. november 10. 23:59

jelölőlapok az alábbi linkre kattintva érhetőek el:

jelololap_PAK_DB

PÁK lista

Választási időszak

  1. november 18. 0:00 – 2019. november 22. 23:59

Az Alapszabály 192. § (2) bekezdése szerint az Ellenőrző Bizottságnak lehetőséget kell biztosítania a jelöltek bemutatkozására, amelynek helyszínét és időpontját a jelöltállítási időszak kezdetéig a KolHÖK hivatalos honlapján közzéteszi a bizottság. Akadályoztatás esetén a jelölt a jelölőlappal együtt elküldött .pdf kiterjesztésű dokumentumban írásban is megteheti, amelyet az Ellenőrző Bizottság továbbít a kollégium lakói felé a jelöltállítási időszak befejeztével.

Az Alapszabály 199. § (2) bekezdése alapján egy személy a kollégiumi választáson indulhat egyszerre diákbizottsági elnök-alelnökjelölt listán és diákbizottsági tagjelöltként vagy indulhat a kollégium ellenőrző bizottság tagjelöltjeként. Amennyiben Ellenőrző Bizottsági mandátumért indul egy személy, úgy a Diákbizottsági Elnök és Alelnöki listáról és a Diákbizottsági egyéni jelöltségből automatikusan kizáratik.

A Pável Ágoston Kollégium Diákbizottsági Elnökének és Alelnökének a PÁK valamennyi lakója jelölhető, aki az Ellenőrző Bizottság felé a jelöltállítási időszakban jelölőlapot adott le minimum 52 fő támogató aláírásával és elnöki programot adtak le (193. §), amely tartalmazza az elnök- és alelnökjelölt terveit és elképzeléseit megválasztása esetére, illetve továbbításra kerül az Ellenőrző Bizottság által a kollégium lakóinak (194. §).

Az Alapszabály 195. §-a szerint a Pável Ágoston Kollégium Diákbizottsági Tagjának és Ellenőrző Bizottsági Tagjának a PÁK valamennyi lakója jelölhető, aki érvényes jelölőlapot adott le a jelöltállítási időszakban az Ellenőrző Bizottság felé.

Az Ellenőrző Bizottság a jelöltállítási időszak után összesíti a jelöltállítás eredményeit és közzéteszi a KolHÖK hivatalos honlapján az Alapszabály 196. §-a szerint.

Választás menete

Az Alapszabály 199. §-a szerint az elektronikus választás során három szavazás zajlik. A Pável Ágoston Kollégium lakói általános és egyenlő választójog alapján, titkos és közvetlen szavazással választják meg a Diákbizottsági Elnököt és Alelnököt, a Diákbizottság tagjait és az Ellenőrző Bizottság egy tagját (198. §). A szavazatok leadására a Neptun tanulmányi rendszeren keresztül lehet szavazni UniPoll kérdőív kitöltésével a választás ideje alatt.

A választás során a kérdőívet minden arra jogosult szavazó egyszer töltheti ki. Az Alapszabály 199. §-a szerint érvényes szavazatnak számít minden szavazat, ha legfeljebb egy diákbizottsági elnök-alelnökjelölt listára szavaz, legfeljebb 15 fő egyéni diákbizottsági tagjelöltre szavaz(199.§ (5)),valamint legfeljebb egy Ellenőrző Bizottsági Tagjelöltre szavaz. Amennyiben egy személy egyszerre van jelölve Diákbizottsági Elnök-Alelnökjelölt listán és egyéni jelöltként, abban az esetben, ha diákbizottsági elnök-alelnök listán mandátumot szerzett, az egyéni jelöltek közül automatikusan kizáratik (199. § (2)).

Érvényes a választás, ha a Pável Ágoston Kollégium választásra jogosult lakóinak legalább egynegyede részt vett a szavazáson, eredményes, ha az egyes jelöltek a választáson résztvevő érvényes szavazatok legalább 10%-át megszerzik (201. §). Ha a választási időszak végéig a választás nem éri el az érvényességhez szükséges részvételi arányt, abban az esetben az Ellenőrző Bizottság pót napok beiktatásával meghosszabbítja a választási időszakot (202. §). Az Alapszabály 204. §-a szerint a Pável Ágoston Kollégiumban elnyerhető mandátumoknak megfelelő számú, legtöbb érvényes szavazatot kapott jelölt nyer mandátumot. A választások eredményét az Ellenőrző Bizottság a szavazási időszak utolsó napját követő legkésőbb hét napon belül közzéteszi a KolHÖK hivatalos honlapján (206. §).

Jogorvoslat

A választási eljárásban jogorvoslattal a Pável Ágoston Kollégium bármely lakója 5 napos jogvesztő határidőn belül az Ellenőrző Bizottság elnökéhez írásbeli kifogást nyújthat be az Alapszabály 249. §-ban foglaltak szerint. A kifogás eredménye ellen az Alapszabály 250. §-a szerint az ELTE HÖK Ellenőrző Bizottságához lehet fellebbezni az eredmény kihirdetésétől számított 5 napos jogvesztő határidőn belül.

A KolHÖK Alapszabályának 278. §-a szerint az Ellenőrző Bizottság feladatkörét, megalakulásáig az előző Alapszabály alapján felállított Választási Bizottság látja el.

A KolHÖKVálasztási Bizottság elérhetősége:

Email: valasztas@kolhok.elte.hu

A Pável Ágoston Kollégium Diákbizottsága által megbízott választást felügyelő személy (270.§ (2)):

Cservég Ádám, elérhetősége cservegad@gmail.com

Pintér Sándor Kelt: Budapest, 2019. október13.
elnök  
KolHÖK Választási Bizottság