ELTE Felsőéves kollégiumi felvételi eljárás 2024-2025

Tisztelt Hallgató!

Az ELTE Kollégiumi Központ felsőéves felvételt hirdet az ELTE budapesti telephelyű szociális kollégiumaiba.

2024. április 1. hétfő, 9:00 órától lehet jelentkezni elektronikus úton, a NEPTUN Egységes Tanulmányi Rendszeren keresztül. A felvételi kérelmek beadási határideje: 2023. április 14. hétfő 22:00 óra.

Hiánypótlás: 2024. április 22. hétfő 10:00 órától, 2024. április 30. kedd 22:00 óráig.

Az eljárás eredményéről a NEPTUN Egységes Tanulmányi Rendszeren keresztül elérhető felvételi határozatban értesítjük a pályázókat.

A felvételi kérelmek elbírálása az ELTE Szervezeti és Működési Szabályzat II. kötet Hallgatói Követelményrendszer 121-124. § szerinti kollégiumi felvételi eljárási rend alapján történik. A felvételi szabályzat valamint a sikeres jelentkezést támogató segédanyagok és elérhetőségek megtalálhatók az ELTE Kollégiumi Hallgatói Önkormányzat weboldalán (http://kolhok.elte.hu).

Az esetleges elutasító döntés ellen a Hallgatói Jogorvoslati Bizottságához lehet fellebbezni. A fellebbezés pontos módjáról a Kollégiumi Felvételi Bizottság az elutasító határozatban részletesen tájékoztatja az érintetteket.

További információ:

  • Ajtósi Dürer sori Kollégium: adk-elnok@kolhok.elte.hu
  • Damjanich utcai Kollégium: duk-elnok@kolhok.elte.hu
  • Erdős Pál Kollégium: nuk-elnok@kolhok.elte.hu
  • Kőrösi Csoma Sándor Kollégium: kdb.elnok@csoma.elte.hu
  • Márton Áron Szakkolégium: info@kolhok.elte.hu
  • Nándorfejérvári úti Kollégium: nfk-elnok@kolhok.elte.hu
  • Pável Ágoston Kollégium: pak-elnok@kolhok.elte.hu
  • Vezér úti Kollégium: vuk-elnok@kolhok.elte.hu
  • Általános: jelentkezes@kolhok.elte.hu

Sikeres felvételit kívánunk!

Budapest, 2024. március 21.

dr. Babos János Kis                                       Virág Tamara

szolgáltatási igazgató                                      elnök

a Felvételi Bizottság elnöke             ELTE Kollégiumi Hallgatói Önkormányzat

Felső éves kollégiumi felvételi 2022/23

Az ELTE Kollégiumi Központ felsőéves felvételt hirdet az ELTE budapesti telephelyű szociális kollégiumaiba.

 

  1. április 4. hétfő, 9:00 órától lehet jelentkezni elektronikus úton, a NEPTUN Egységes Tanulmányi Rendszeren keresztül. A felvételi kérelmek beadási határideje: 2022. április 12., kedd 17:00 óra.

 

Hiánypótlás: 2022. április 21., csütörtök 9:00 órától 2022. április 29., péntek 17:00 óráig.

 

Az eljárás eredményéről a NEPTUN Egységes Tanulmányi Rendszeren keresztül elérhető felvételi határozatban értesítjük a pályázókat.

 

A felvételi kérelmek elbírálása az ELTE Szervezeti és Működési Szabályzat II. kötet Hallgatói Követelményrendszer 121-124. § szerinti kollégiumi felvételi eljárási rend alapján történik. A felvételi szabályzat valamint a sikeres jelentkezést támogató segédanyagok és elérhetőségek megtalálhatók az ELTE Kollégiumi Hallgatói Önkormányzat weboldalán (http://kolhok.elte.hu).

 

Az esetleges elutasító döntés ellen a Hallgatói Jogorvoslati Bizottságához lehet fellebbezni. A fellebbezés pontos módjáról a Kollégiumi Felvételi Bizottság az elutasító határozatban részletesen tájékoztatja az érintetteket.

 

További információ: jelentkezes@kolhok.elte.hu

 

Sikeres felvételit kívánunk!

Felsős felvételi 2021 – Külhoni magyar hallgatók

A Felvételi Bizottság felhívása:

 

„FONTOS MEGJEGYZÉS: A Budapesti Márton Áron Kollégium felújításának I. üteme várhatóan befejeződik, szeptembertől a külhoni magyar hallgatók a kollégium felújított B épületében kapnak elhelyezést.

Jelentkezési időszak:
2021. április 6. 9:00 órától 2021. április 16. 22:00 óráig
Tájékoztatás az első körben felvett hallgatókról  a NEPTUN Egységes Tanulmányi Rendszeren keresztül elérhető felvételi határozatban:
2021. május 14-17. között
Hiánypótlás:
2021.április 26. 10:00 – 2021. május 05. 22:00
Tájékoztatás valamennyi elutasított pályázatról:
2021. augusztus 24-ig (a pótfelvételi eljárás után)
Budapesti elérhetőség (általános információk) e-mail:
kovacs.ervin@kancellaria.elte.hu

FELVÉTELI SZABÁLYZAT 1., 16. és 21. pont

1. Pályázati feltétel
Pályázásra kizárólag külföldi állandó bejelentett lakcímmel rendelkező, budapesti, vagy Pest megyei
felsőoktatási intézménnyel hallgatói jogviszonyban lévő, magyar nemzetiségű hallgató jogosult. Leendő első évfolyamos hallgatók figyelmébe:
Mindazok, akik a 2021/2022-es tanévben sikeres felvételt nyernek valamely magyarországi felsőoktatási intézménybe, és megfelelnek a fenti pályázati feltételnek, pótfelvételi eljárásban („második kör”) vehetnek részt a  felvételi eredmények várható kihirdetését, 2021. július 22. időpontot követően.
Bővebb információt a Budapesti Márton Áron Kollégium információs oldalán talál a pótfelvételi eljárás időszakában.
A Debreceni, Pécsi, Szegedi Márton Áron Kollégiumba pályázóknak a jelentkezésüket konkrétan az adott kollégiumba kell beadniuk.

2. A jelentkezés benyújtásának helye és ideje
A jelentkezés benyújtása minden esetben az Egységes Tanulmányi Rendszeren (a továbbiakban:
Neptun) keresztül, elektronikus formában történik. A jelentkezés idejéről a hallgatók az Egyetem,
illetve a Kollégium kommunikációs csatornáin keresztül kapnak tájékoztatást. 2.1. Azok a felsőbb éves Hallgatók, akik már szerepelnek az ELTE Neptunban
a kérvényt a Neptun Ügyintézés menüpontja „Kollégiumi jelentkezés” alpontjánál találják meg. Jelentkezési időszakoknál legyen szíves a felsős felvételit választani! Neptun elérhetősége: https://hallgato.neptun.elte.hu/login.aspx
2.2. Azok a Hallgatók, akik még nem szerepelnek az ELTE Neptunban
előzetes regisztráción vesznek részt az Oktatási Hivataltól kapott felvételi határozattal vagy felsőoktatási jogviszony igazolással. A regisztrációs felület megtalálható ITT.
http://regisztracio.martonaron.elte.hu/
Az előzetes regisztráció 10 napot is igénybe vehet. Javasolt minél előbb elindítani a regisztrációt!

3. Kérjük csatolni a Neptun kérvényhez:
1.    Tanulmányi eredmények [az utolsó, lezárt aktív félév tanulmányi eredménye, ha egynél több felsőoktatási intézménybe is jár, akkor a jobbik eredményt töltse fel (Neptun/ETR/ Index), valamint szükséges az eddigi összes félév eredményének feltöltése, (Neptun/ETR/ Index) ]
2.    Érvényes személyazonosító igazolvány feltöltés
3.    Állandó lakcímet igazoló okirat feltöltése
FIGYELEM! Igazolvány kép a beköltözéskor szükséges lesz. Kérjük, feltétlenül adja meg az elérhetőségeit is.
A felvételi pályázatból kizáró általános feltétel:
•    A pályázati idő végén bármilyen tartozása – tárgyi, anyagi – van a kollégium felé.
•    Fegyelmi büntetés során kizárt hallgató jelentkezését nem tudjuk fogadni.
•    Ha a 2021/22. tanévre már jelentkezett valamelyik ELTE kollégiumba. (Az ELTE jogviszonnyal rendelkező külhoni magyar hallgató is csak egy kollégiumi felvételi kérvényt adhat le. Ha ELTE jogviszonnyal rendelkező külhoni magyar hallgató az általános ELTE kollégiumi felvételi eljárásban és a MÁSZ kollégiumi felvételi eljárásban is jelentkezik, akkor az elsőnek leadott kollégiumi kérvény tekintendő érvényesnek. A többi kérvény érvénytelennek minősül.)

4. A kollégiumi elhelyezés feltétele
Az aktív hallgatói jogviszony-, illetve annak határidőre történő igazolásának hiánya esetén a kollégista férőhelyét elveszíti és azonnali hatállyal kiköltöztethető a kollégiumból. Ezen feltétel a 2021-2022. tanév II. félévére vonatkozóan is érvényes.
A kollégista felsőoktatási intézményét, szakját-, karát kollégiumi ciklusonként – tanévenként – legfeljebb kettő alkalommal változtathatja meg és ezt közölnie kell a kollégiummal:
– felvételi eljárás során
– adott kollégiumi ciklusra történő beiratkozáskor
Amennyiben a felvételi pontozási rendszerben azonos pontszámot érnek el hallgatók, az a pályázó élvez előnyt, akinek az adott kollégiumi tanévben nem volt késedelmes kollégiumi térítési díjfizetése valamint nem volt fegyelmi büntetése.

5.Díjak
5.1. Kollégiumi díj a Márton Áron Kollégiumban
A felújított kollégium díjairól még nincs döntés. (Viszonyításként a Nagytétényi úti Kollégiumban két férőhelyes szoba: 17.475,- Ft/fő/hó.)
5.2. Az alapszolgáltatáson túli lakhatási körülmények biztosítására tekintettel fizetendő fejlesztési és kompenzációs kerethez hozzájárulás  – még nincs döntés (Viszonyításként a Nagytétényi úti Kollégiumban 1.000,- Ft/fő/hó.)
6. Fellebbezés elutasítás esetén
Azon pályázóknak, akiknek a jelentkezése elutasításra került, lehetőségük van fellebbezni. A fellebbezést elektronikus formában, a Neptun tanulmányi rendszeren keresztül lehet leadni. A Felvételi Bizottság döntése ellen – az ELTE SZMSZ-ében foglaltaknak megfelelően – fellebbezéssel a Hallgatói Jogorvoslati Bizottság (HJB) felé lehet élni. A fellebbezés pontos menetét, határidejét a Felvételi Bizottság az elektronikus felvételi határozatban feltünteti. A fellebbezés során hiánypótlásra nincs lehetőség, a HJB a kérvényeket azok aktuális állapota szerint bírálja el. A pályázó a fellebbezés során eljárási hibára hivatkozhat.
Budapesti elérhetőség (általános információk) e-mail: kovacs.ervin@kancellaria.elte.hu

7. JELENTKEZÉS A VIDÉKI MÁSZ KOLLÉGIUMOKBA
7.1. Debrecen
Első és felsőbb éves hallgatóknak is a http://koli.unideb.hu honlapon az elektronikus űrlap kitöltésével lehet jelentkezni. Az online jelentkezési lapot a Debreceni Egyetemes Neptun kódjával és jelszavával tudja elérni. A kitöltés során legördülő listából lehet kiválasztani a Márton Áron Szakkollégiumot. Amennyiben valamilyen okból kifolyólak nem jelenik meg a MÁSZ a legördülő listában, kérjük az „egyéb közlendők”, vagy „megjegyzés” rovatba beírni, hogy „a Debreceni MÁSZ-ba kérem felvételemet!”
7.2. Pécs
A felsőéves hallgatók a kollégiumban személyesen jelentkezhetnek a kollégiumban.
Az első éves hallgatók szintén leadhatják személyesen a kollégiumban a felvételi kérelmüket, vagy e-mailben.  (Ld. https://martonaron.elte.hu/kollegium/pecs/ugyintezes). A jelentkező legyen szíves a vazsonyi.otto@kancellaria.elte.hu ,horvath.agota@kancellaria.elte.hu  email címre kell levelet írni, és felvételi nyomtatványt igényelni, amit aztán kitöltve, aláírva szintén erre az e-mail címre kell visszaküldeni.
7.3. Szeged
A felsőéves hallgatók a kollégiumban személyesen jelentkezhetnek a kollégiumban.
Az első éves hallgatók szintén leadhatják személyesen a kollégiumban a felvételi kérelmüket, vagy e-mailben a kanyari.jozsef@kancellaria.elte.hu címen.
(Ld. https://martonaron.elte.hu/kollegium/szeged/ugyintezes).

Budapest, 2021. április 1.

| dr. Babos János  igazgató Kollégiumi Központ, a Felvételi Bizottság elnöke |            | Barbér Máté elnök ELTE Kollégiumi Hallgatói Önkormányzat |”

Felsőéves felvételi 2021 – Pável Ágoston Kollégium, Szombathely

A Felvételi Bizottság felhívása:

 

„Tisztelt Hallgató!

Az ELTE Kollégiumi Központ felsőéves felvételt hirdet az ELTE szombathelyi telephelyű szociális kollégiumaiba.

2021. április 6. szerda 9:00 órától lehet jelentkezni elektronikus úton, a NEPTUN Egységes Tanulmányi Rendszeren keresztül. A felvételi kérelmek beadási határideje: 2021. április 16, szerda 22:00.

A felvételi kérelmet az ELTE Neptun Egységes Tanulmányi Rendszerben kell kitölteni. (A kérvényt Ügyintézés menüpont „Kollégiumi jelentkezés” alpontjánál találják meg. Jelentkezési időszakoknál legyen szíves a SEK-re vonatkozó kérvényt választani! Neptun elérhetősége: https://hallgato.neptun.elte.hu/login.aspx)

Hiánypótlás: 2021. április 26. 10:00 órától 2021. május 5. 22:00 óráig.

Az eljárás eredményéről várhatóan 2021. május 14-17. között, a NEPTUN Egységes Tanulmányi Rendszeren keresztül elérhető felvételi határozatban értesítjük a pályázókat.

A felvételi kérelmek elbírálása az ELTE Szervezeti és Működési Szabályzat II. kötet Hallgatói Követelményrendszer 121-124. § szerinti kollégiumi felvételi eljárási rend alapján történik. A felvételi szabályzat valamint a sikeres jelentkezést támogató segédanyagok és elérhetőségek megtalálhatók az ELTE Kollégiumi Hallgatói Önkormányzat weboldalán (http://kolhok.elte.hu).

Az esetleges elutasító döntés ellen a Hallgatói Jogorvoslati Bizottsághoz lehet fellebbezni. A fellebbezés pontos módjáról a Kollégiumi Felvételi Bizottság az elutasító határozatban részletesen tájékoztatja az érintetteket.

További információ: jelentkezes@kolhok.elte.hu

Sikeres felvételit kívánunk!

Budapest, 2021. április 1.

| dr. Babos János igazgató Kollégiumi Központ, a Felvételi Bizottság elnöke |            | Barbér Máté elnök ELTE Kollégiumi Hallgatói Önkormányzat |”

Felsőéves felvételi 2021

A Felvételi Bizottság felhívása:

 

„Tisztelt Hallgató!

Az ELTE Kollégiumi Központ felsőéves felvételt hirdet az ELTE budapesti telephelyű szociális kollégiumaiba.

2021. április 6. kedd, 9:00 órától lehet jelentkezni elektronikus úton, a NEPTUN Egységes Tanulmányi Rendszeren keresztül. A felvételi kérelmek beadási határideje: 2021. április 16. péntek 22:00 óra.

Hiánypótlás: 2021. április 26. 10:00 órától 2021. május 5. 22:00 óráig.

Az eljárás eredményéről várhatóan 2021. május 14-17. között a NEPTUN Egységes Tanulmányi Rendszeren keresztül elérhető felvételi határozatban értesítjük a pályázókat.

A felvételi kérelmek elbírálása az ELTE Szervezeti és Működési Szabályzat II. kötet Hallgatói Követelményrendszer 121-124. § szerinti kollégiumi felvételi eljárási rend alapján történik. A felvételi szabályzat valamint a sikeres jelentkezést támogató segédanyagok és elérhetőségek megtalálhatók az ELTE Kollégiumi Hallgatói Önkormányzat weboldalán (http://kolhok.elte.hu).

Az esetleges elutasító döntés ellen a Hallgatói Jogorvoslati Bizottságához lehet fellebbezni. A fellebbezés pontos módjáról a Kollégiumi Felvételi Bizottság az elutasító határozatban részletesen tájékoztatja az érintetteket.

További információ: jelentkezes@kolhok.elte.hu

Sikeres felvételit kívánunk!

Budapest, 2021. április 1.

| dr. Babos János igazgató Kollégiumi Központ, a Felvételi Bizottság elnöke |    | Barbér Máté elnök ELTE Kollégiumi Hallgatói Önkormányzat |”

Felsőéves felvételi 2020 – ponthatár, lemondás, lakhatási támogatás, fellebbezés

Kedves felsőévesek!

 

A 2020/2021-es felsőéves kollégiumi felvételi eljárás ponthatára: 30 pont.

 

Gratulálunk minden felvételt nyert kollégistánknak!

 

Amennyiben mégsem tartotok igényt a férőhelyetekre, azt a Neptunban, az erre szolgáló kérvény (Ügyintézés -> Kérvények -> Kitölthető kérvények) kitöltésével tudjátok lemondani 2020. augusztus 15-ig!

 

Lakhatási támogatás: ha a jelentkezés során azt jelölted, hogy a kollégiumi jelentkezés elutasítása esetén igényled a lakhatási támogatást, és a határozat alapján meg is kaptad, a Neptunban egy erre szolgáló kérvénnyel (Ügyintézés -> Kérvények -> Kitölthető kérvények) nyilatkoznod kell, hogyan kívánod azt felhasználni. A nyilatkozatban megtalálhatók a felhasználás módjai és a szálláshelyek díjai is. A nyilatkozat leadási határideje: 2020. augusztus 12. 8 óra! (Amennyiben kizárólag lakhatási támogatásra pályáztál, úgy számodra ez nem opció, további teendőd nincs.)

Lakhatási támogatást érintő kérdéseiteket a kollegium@kancellaria.elte.hu -n tudjátok feltenni.

 

Fellebbezés: A határozat ellen élhettek a fellebbezés lehetőségével, amire a kérvényt szintén a Neptunban találjátok meg (Ügyintézés -> Kérvények -> Kitölthető kérvények), és a határozat kézhez vételétől számítva 15 nap all rendelkezésre leadni. A fellebezésről a Hallgatói Jogorvoslati Bizottság dönt majd.

 

Figyelem!

Ha felvételt nyertél a kollégiumba, utólag már nem tudod a férőhelyed lemondásával a lakhatási támogatást igényelni.

Ha lakhatási támogatást kapsz, és passzíválod a félévedet, akkor a lakhatási támogatást nem tudja az Egyetem biztosítani.

Iskolalátogatás igazolása a 2020/2021-es felsős felvételin

 

Kedves hallgatók!

Számos megkeresés érkezett felénk az elmúlt napokban az iskolalátogatási/hallgatói jogviszony igazolásokkal kapcsolatban. A kérdésekhez és a jelenlegi helyzethez kapcsolódóan Vitovszki Marcell, a Kollégiumi Hallgatói Önkormányzat elnökének előterjesztése nyomán a Felvételi Bizottság úgy határozott, hogy a jelenlegi felvételi eljárás során a testvérek státuszát az érvényes diákigazolványukkal is lehet igazolni.

A testvérek iskolalátogatását ennek megfelelően az alábbiak szerint tudjátok leigazolni:

👉 16 év alatt: születési anyakönyvi kivonat, a tanévben kikért iskolalátogatási igazolás vagy érvényes diákigazolvány

👉 16 év felett (tanulók/hallgatók esetén): a tanévben kikért iskolalátogatási/hallgatói jogviszony igazolás vagy érvényes diákigazolvány

📧 További kérdések esetén is forduljatok hozzánk bizalommal, a jelentkezéssel kapcsolatosan írhattok a jelentkezes@kolhok.elte.hu, míg Neptunnal kapcsolatos kérdések esetén a neptun@kolhok.elte.hu címre!

2020-as felsős felvételi eljárás újraindulása

A Felvételi Bizottság felhívása:

 

Tisztelt Hallgató!

 

 

Az ELTE Kollégiumi Központ felsőéves jelentkezési időszakot hirdet az ELTE budapesti telephelyű szociális kollégiumaiba és lakhatási hozzájárulásra.  Azon hallgatók számára, akik szociális helyzetüket a kollégiumi felvételi eljárás során igazolják, azonban kollégiumi férőhelyet nem kapnak és lakhatási hozzájárulásra szóló igényüket a tárgyban megjelölt kérvényben jelzik, az őszi szemeszterben előreláthatólag 20.000-40.000 Ft/fő/hó ösztöndíjat folyósítunk. Az ösztöndíj pontos összegről, az abban részesülők pontos számáról a járványhelyzet, a lehetőségek és az igények alapján születik döntés, melyről az alább meghatározott időben és módon tájékoztatjuk Önöket.

 

2020. június 26., péntek 18:00 órától lehet jelentkezni jelektronikus úton, a NEPTUN Egységes Tanulmányi Rendszeren keresztül.

A kérelmek beadási határideje: 

2020. július 13., hétfő 20:00. 

Hiánypótlás: 2020. július 20., 8:00 órától 2020. július 27. 20:00 óráig. 

 

Az eljárás eredményéről várhatóan 2020. július 31.-én, a NEPTUN Egységes Tanulmányi Rendszeren keresztül elérhető felvételi határozatban értesítjük a pályázókat. 

A kollégiumi felvételi kérelmek elbírálása az ELTE Szervezeti és Működési Szabályzat II. kötet Hallgatói Követelményrendszer 121-124. § szerinti kollégiumi felvételi eljárási rend alapján történik. A felvételi szabályzat valamint a sikeres jelentkezést támogató segédanyagok és elérhetőségek megtalálhatók az ELTE Kollégiumi Hallgatói Önkormányzat weboldalán (http://kolhok.elte.hu). A lakhatási hozzájárulás odaítélését illetően a fenti dokumentumok az irányadóak, az elbírálás a kollégiumi felvételi eljárás szempontjai szerint történik.

 

Az esetleges elutasító döntés ellen a Hallgatói Jogorvoslati Bizottsághoz lehet fellebbezni. A fellebbezés pontos módjáról a Kollégiumi Felvételi Bizottság az elutasító határozatban részletesen tájékoztatja az érintetteket. 

 

A járványügyi helyzet aktuális állására való tekintettel a rendelkezésre álló férőhelyszámokról a későbbiekben tájékoztatjuk Önöket, illetve a fenti dátumok ugyanezen okból változhatnak, melyről idejében, a Neptun-felületen informáljuk az érintetteket. 

További információ: jelentkezes@kolhok.elte.hu

Sikeres jelentkezést kívánunk! 

Budapest, 2020. június 26.  

dr. Babos János 

igazgató 

Kollégiumi Központ,  

a Felvételi Bizottság elnöke 

  Vitovszki Marcell 

elnök 

ELTE Kollégiumi Hallgatói Önkormányzat 

Felsős felvételi: felfüggesztve!

A Felvételi Bizottság felhívása

 

Tisztelt Hallgató!

Az Egyetem a rendkívüli körülményekre való tekintettel a Felvételi Bizottság döntése alapján úgy határozott, hogy a jelenleg zajló tavaszi felsőéves kollégiumi felvételi időszakot határozatlan időre felfüggeszti.

Az eddig a Neptunban leadott jelentkezések, feltöltött igazolások érvényesek. Új jelentkezés leadására és az új igazolások feltöltésére csak a felfüggesztés után lesz lehetőség. A felvételi további menetéről később adunk tájékoztatást. Arra kérünk, minden jelentkezőt, hogy a szükséges igazolásokat csak a felfüggesztésről szóló tájékoztatás után szerezze be.

Az üggyel járó esetleges kellemetlenségek miatt kérjük szíves türelmét és megértését.

További információ: jelentkezes@kolhok.elte.hu

Budapest, 2020. március 23.

 

dr. Babos János

igazgató Kollégiumi Központ, a Felvételi Bizottság elnöke

Vitovszki Marcell

elnök ELTE Kollégiumi Hallgatói Önkormányzat