Választások 2018 – VUK

Választási Bizottság felhívása

Az ELTE Kollégiumi Hallgatói Önkormányzat Választási Bizottsága értesíti az ELTE Vezér úti Tagkollégium lakóit, hogy a rendes 2018/19. tanévi kollégiumi tisztújító választására 2018. november 19-23. között kerül sor.

A választás az ELTE Kollégiumi Hallgatói Részönkormányzat Alapszabályának 205.-206. § illetve 210.-217. § szerint definiált elektronikus választási mód szerint zajlik.

Helyszín: 1141 Budapest, Vezér utca 112.

Jelöltállítási időszak:

2018. november 3. 0:00 – 2018. november 9. 23:59

A választás pontos időpontja:

2018. november 19. 0:00 – 2018. november 23. 23:59

A választás menete

Az ELTE Kollégiumi Hallgatói Önkormányzat Alapszabályának 312. § (2) bekezdése alapján a választás során 2 fős listákra lehet szavazni, melyek egy diákbizottsági elnökjelöltből és egy diákbizottsági alelnökjelöltből állnak. Az Alapszabály 309. § (2) bekezdése szerint VUK DB elnökének és alelnökének bármely VUK HÖK tag indulhat, kivéve a Kollégiumi Küldöttgyűlés szavazati joggal rendelkező tagjai, aki a jelölési időszakban a VUK HÖK tagok 20 támogató aláírásával ellátott jelölőlapot a Választási Bizottság felé lead.Az elnöki programot a választások megkezdése előtt legalább 96 órával kell eljuttatni a Választási Bizottság elnökének, aki ezt a kollégium lakói felé legalább 72 órával a választások megkezdése előtt írásban igazolhatóan továbbítani köteles. A diákbizottság további fennálló 7 helyére bármely VUK HÖK tag pályázhat, aki a jelöltállítási időszakban a VUK HÖK tagok 20 támogató aláírásával ellátott jelölőlapot eljuttatott a Választási Bizottságnak. Egy személy részt vehet mind a két választáson. Azon személy, aki a két fős listák választása során mandátumot szerzett, az egyéni jelöltek soraiból automatikusan kizáratik (312. § (3)).

A jelöltállítási időszakot követően a KolHÖK Választási Bizottság közzéteszi a jelöltállítási időszak alatt leadott érvényes jelöltek listáját. A jelöltállítási időszak és a választási időszak között a Választási Bizottság bemutatkozási lehetőséget biztosít a jelölteknek. A bemutatkozás pontos időpontjáról és helyéről a jelöltállítási időszak végén a Diákbizottság írásban igazolhatóan értesíti a tagkollégium minden tagját. (EHÖK Asz. 2. melléklet HÖOK Választási Kódexe 2.§ (7)) Az Alapszabály 212. § szerint a választási időszak lezárta után a KolHÖK Választási Bizottsága ellenőrzi a részvételi arányt, ha az meghaladja a kollégium lakóinak egynegyedét, akkor a megbízást a legtöbb támogató szavazatot kapó lista tagjai kapják (213. § (1)). Amennyiben a részvételi arány nem éri el a beköltözött lakók számának egynegyedét, abban az esetben a választási bizottság pótnapokat szavazhat meg, legalább 1, legfeljebb 3 napot. A diákbizottsági mandátumokat a választási időszak alatt a legtöbb szavazatot kapó 7 jelölt nyeri el.

Szintképviselői választás

Szintképviselőnek a VUK HÖK bármely tagja indulhat, akinek nincs mandátuma a VUK DB-ben. Minden VUK HÖK tag választható, aki a jelölési időszakban a saját választókörzetében – ebből 9 van – lakó öt VUK HÖK tagtámogató aláírásával érvényesen ellátott jelölőlapot a Választási Bizottság felé lead.

Minden választási körzet esetében a legtöbb érvényes szavazatot kapott induló nyer szintképviselői tisztséget. A választás elektronikus választási mód szerint zajlik.

Jogorvoslat

Az Alapszabály 217. §-a: „A választás eredményének nyilvánosságra hozatalától számított két munkanapon belül az adott kollégiummal tagsági jogviszonyban álló bármely hallgató a Választási Bizottsághoz a jelen Alapszabály 108. §-a alapján meghatározott rend szerint írásban óvást nyújthat be az észlelt szabálytalanságok részletes ismertetésével.

A KolHÖK Választási Bizottságának elérhetősége

Email: valasztas@kolhok.elte.hu

                                                                                        Kelt: Budapest, 2018. október 13.

Pintér Sándor

elnök

KolHÖK Választási Bizottság

A választási jelölőlapok itt érhetők el:

Elnöki jelölőlap

Diákbizottsági jelölőlap

Szintképviselői jelölőlap

Választások 2018 – KUK

Választási Bizottság felhívása

Az ELTE Kollégiumi Hallgatói Önkormányzat Választási Bizottsága értesíti az ELTE Kerekes Tagkollégium lakóit, hogy a rendes 2018/19. tanévi kollégiumi tisztújító választására 2018. november 19-23. között kerül sor.

A választás az ELTE Kollégiumi Hallgatói Részönkormányzat Alapszabályának 205.-206. § illetve 210.-217. § szerint definiált elektronikus választási mód szerint zajlik.

Helyszín: 1135 Budapest, Kerekes u. 12-20.

Jelöltállítási időszak:

2018. november 3. 0:00 – 2018. november 9. 23:59

A választás pontos időpontja:

2018. november 19. 0:00 – 2018. november 23. 23:59

A választás menete:

Az ELTE Kollégiumi Hallgatói Önkormányzat Alapszabályának 257. § (1) bekezdése alapján a választás során 2 fős listákra lehet szavazni, melyek egy diákbizottsági elnökjelöltből és egy diákbizottsági alelnökjelöltből állnak. Az Alapszabály 254. § (2) bekezdése szerint KUK DB elnökének és alelnökének bármely KUK HÖK tag indulhat, aki a jelölési időszakban a KUK HÖK tagok 40 támogató aláírásával ellátott jelölőlapot a Választási Bizottság felé lead. Az elnöki programot a választások megkezdése előtt legalább 96 órával kell eljuttatni a Választási Bizottság elnökének, aki ezt a kollégium lakói felé legalább 72 órával a választások megkezdése előtt írásban igazolhatóan továbbítani köteles. A jelöltállítási időszakot követően a KolHÖK Választási Bizottsága közzéteszi a jelöltállítási időszak alatt leadott érvényes jelöltek listáját. A jelöltállítási időszak és a választási időszak között a Választási Bizottság bemutatkozási lehetőséget biztosít a jelölteknek. A bemutatkozás pontos időpontjáról és helyéről a jelöltállítási időszak végén a Diákbizottság írásban igazolhatóan értesíti a tagkollégium minden tagját. (EHÖK Asz. 2. melléklet HÖOK Választási Kódexe 2.§ (7)) A választási időszakban minden KUK HÖK tagnak egy, át nem ruházható szavazati joga van, amellyel egy lista támogatható érvényesen (208. § (3)).212. § szerint a választási időszak lezárta után a KolHÖK Választási Bizottsága ellenőrzi a részvételi arányt, amely, ha meghaladja a kollégium lakóinak egynegyedét, akkor a megbízást a legtöbb támogató szavazatot kapó lista tagjai kapják (213. § (1)). Amennyiben a részvételi arány nem éri el a beköltözött lakók számának egynegyedét, abban az esetben a Választási Bizottság pótnapokat szavazhat meg, legalább 1, legfeljebb 3 napot.

Küldöttgyűlés tagjainak megválasztása

A KUK HÖK Kollégiumi Küldöttgyűlésének 30 szavazati joggal rendelkező tagja van. A KUK HÖK Kollégiumi Küldöttgyűlés tagjának bármely KUK HÖK tag indulhat. Minden KUK HÖK tag választható, aki a jelölési időszak lezárultáig tizenöt KUK HÖK tag támogató aláírásával érvényesen ellátott jelölőlapot ad le a Választási Bizottság felé. (253. §)

Jogorvoslat

Az Alapszabály 217. §-aszerint: „A választás eredményének nyilvánosságra hozatalától számított két munkanapon belül az adott kollégiummal tagsági jogviszonyban álló bármely hallgató a Választási Bizottsághoz a jelen Alapszabály 108. §-ban meghatározott rend szerint írásban óvást nyújthat be az észlelt szabálytalanságok részletes ismertetésével.

A KolHÖK Választási Bizottságának elérhetősége

Email: valasztas@kolhok.elte.hu

                                                                               Kelt: Budapest, 2018. október 13.

Pintér Sándor

elnök

KolHÖK Választási Bizottság

A választási jelölőlapok itt érhetők el:

Elnöki jelölőlap

Küldöttgyűlési jelölőlap

Választások 2018 – ADK

Választási Bizottság felhívása

Az ELTE Kollégiumi Hallgatói Önkormányzat Választási Bizottsága értesíti az ELTE Ajtósi Dürer sori Tagkollégium lakóit, hogy a rendes 2018/19. tanévi kollégiumi tisztújító választásra 2018. november 19-23. között kerül sor.

A választás az ELTE Kollégiumi Hallgatói Részönkormányzat Alapszabályának 205.-206. § illetve 210.-217. § szerint definiált elektronikus választási mód szerint zajlik.

Helyszín: 1146 Budapest, Ajtósi Dürer sor 23.

Jelöltállítási időszak:

2018. november 3. 0:00 – 2018. november 9.23:59

A választás pontos időpontja:

2018. november 19. 0:00 – 2018. november 23. 23:59

A választás menete:

Az ELTE Kollégiumi Hallgatói Önkormányzat Alapszabályának 233. § (2) bekezdése alapján a választás során 2 fős listákra lehet szavazni, melyek egy diákbizottsági elnökjelöltből és egy diákbizottsági alelnökjelöltből állnak. Az Alapszabály 230. § (2) bekezdése szerint ADK DB elnökének és alelnökének bármely ADK HÖK tag indulhat, kivéve a Kollégiumi Küldöttgyűlés szavazati joggal rendelkező tagjai, aki a jelölési időszakban az ADK HÖK tagok 50 támogató aláírásával ellátott jelölőlapot a Választási Bizottság felé lead. Az elnöki programot a választások megkezdése előtt legalább 96 órával el kell juttatni a Választási Bizottság elnökének, aki ezta kollégium lakói felé legalább 72 órával a választások megkezdése előtt írásban igazolhatóan továbbítani köteles. A jelöltállítási időszakot követően a KolHÖK Választási Bizottsága közzéteszi a jelöltállítási időszak alatt leadott érvényes jelöltek listáját. A jelöltállítási időszak és a választási időszak között a Választási Bizottság bemutatkozási lehetőséget biztosít a jelölteknek. A bemutatkozás pontos időpontjáról és helyéről a jelöltállítási időszak végén a Diákbizottság írásban igazolhatóan értesíti a tagkollégium minden tagját. (EHÖK Asz. 2. melléklet HÖOK Választási Kódexe 2.§ (7)) A választási időszakban minden ADK HÖK tagnak egy, át nem ruházható szavazati joga van, amellyel egy lista támogatható érvényesen (208. § (3)). 212. § szerint a választási időszak lezárta után a KolHÖK Választási Bizottsága ellenőrzi a részvételi arányt, amely, ha meghaladja a kollégium lakóinak egynegyedét, akkor a megbízást a legtöbb támogató szavazatot kapó lista tagjai kapják (213. § (1)). Amennyiben a részvételi arány nem éri el a beköltözött lakók számának egynegyedét, abban az esetben a Választási Bizottság pótnapokat szavazhat meg, legalább 1, legfeljebb 3 napot.

Szintképviselői választás

Szintképviselőnek az ADK HÖK bármely tagja indulhat.Minden ADK HÖK tag választható, aki a jelölési időszakban a saját választókörzetében lakó tíz ADK HÖK tag támogató aláírásával érvényesen ellátott jelölőlapot a Választási Bizottság felé lead, kivéve az ADK DB tagjait, vagy akik az aktuális választási időszakban ADK DB mandátumért indulnak. A választás elektronikus választási mód szerint zajlik. Minden választási körzet esetében a két legtöbb érvényes szavazatot kapott induló nyer szintképviselői tisztséget. (231. §)

Jogorvoslat

Az Alapszabály 217. §-a: „A választás eredményének nyilvánosságra hozatalától számított két munkanapon belül az adott kollégiummal tagsági jogviszonyban álló bármely hallgató a Választási Bizottsághoz a jelen Alapszabály 108. § meghatározott rend szerint írásban óvást nyújthat be az észlelt szabálytalanságok részletes ismertetésével.”

A KolHÖK Választási Bizottságának elérhetősége

Email: valasztas@kolhok.elte.hu

                                                                                   Kelt: Budapest, 2018. október 13.

Pintér Sándor

elnök

KolHÖK Választási Bizottság

A választási jelölőlapok itt érhetők el:

Elnöki jelölőlap

Szintképviselői jelölőlap

Választások 2018 – NUK

Választási Bizottság felhívása

Az ELTE Kollégiumi Hallgatói Önkormányzat Választási Bizottsága értesíti az ELTE Nagytétényi úti Tagkollégium lakóit, hogy a rendes 2018/19. tanévi kollégiumi tisztújító választására 2018. november 19-21. között kerül sor.

A választás az ELTE Kollégiumi Hallgatói Részönkormányzat Alapszabályának 207.-209. § illetve 212.-217. § szerint definiált urnás választási mód szerint zajlik.

Helyszín: 1223 Budapest, Nagytétényi út 162-164., Aula

Jelöltállítási időszak:

2018. november 3. 0:00 – 2018. november 9. 23:59

A választás pontos időpontja:

2018. november 19. 18:00-21:00
2018. november 20. 18:00-21:00
2018. november 21. 18:00-22:00

A választás menete

Az ELTE Kollégiumi Hallgatói Önkormányzat Alapszabályának 285. § (2) bekezdése alapján a választás során 2 fős listákra lehet szavazni, melyek egy diákbizottsági elnökjelöltből és egy diákbizottsági alelnökjelöltből állnak. Az Alapszabály 282. § (2) bekezdése szerint NUK DB elnökének és alelnökének bármely NUK HÖK tag indulhat, aki a jelölési időszakban a NUK HÖK tagok legalább 25 százalékának (137) támogató aláírásával ellátott jelölőlapot a Választási Bizottság felé lead. Az elnöki programot a választások megkezdése előtt legalább 96 órával kell eljuttatni a Választási Bizottság elnökének, aki ezt a kollégium lakói felé a választások megkezdése előtt legalább 72 órával írásban igazolhatóan továbbítani köteles. A jelöltállítási időszakot követően a KolHÖK Választási Bizottság közzéteszi a jelöltállítási időszak alatt leadott érvényes jelöltek listáját. A jelöltállítási időszak és a választási időszak között a Választási Bizottság bemutatkozási lehetőséget biztosít a jelölteknek. A bemutatkozás pontos időpontjáról és helyéről a jelöltállítási időszak végén a Diákbizottság írásban igazolhatóan értesíti a tagkollégium minden tagját. (EHÖK Asz. 2. melléklet HÖOK Választási Kódexe 2.§ (7)) A választási időszakban minden NUK HÖK tagnak egy át nem ruházható szavazati joga van, amellyel egy lista támogatható érvényesen (208. § (3)).212. § szerint a választási időszak lezárta után a KolHÖK Választási Bizottsága ellenőrzi a részvételi arányt, ha az meghaladja a kollégium lakóinak egynegyedét, akkor a megbízást a legtöbb támogató szavazatot kapó lista tagjai kapják (213. § (1)). Amennyiben a részvételi arány nem éri el a beköltözött lakók számának egynegyedét, abban az esetben a Választási Bizottság pótnapokat szavazhat meg, legalább 1, legfeljebb 3 napot.

Szintképviselői választás

Szintképviselőnek a NUK HÖK bármely tagja indulhat, minden NUK HÖK tag választható, aki a jelölési időszakban a saját választókörzetében lakó tíz NUK HÖK tag támogató aláírásával érvényesen ellátott jelölőlapot a Választási Bizottság felé lead, kivéve a NUK DB tagjait, vagy akik az aktuális választási időszakban NUK DB mandátumért indulnak.A Nagytétényi úti Kollégiumi Hallgatói Részegység szintképviselőinek száma megegyezik a NUK HÖK választási körzeteinek számával, a NUK HÖK tagok által lakott lakószintek választási körzetei által megválasztott szintenkénti egy fő. Minden választási körzet esetében a legtöbb érvényes szavazatot kapott induló nyer szintképviselői tisztséget. (284. §)

Jogorvoslat

Az Alapszabály 217. §-a: „A választás eredményének nyilvánosságra hozatalától számított két munkanapon belül az adott kollégiummal tagsági jogviszonyban álló bármely hallgató a Választási Bizottsághoz a jelen Alapszabály 108. § meghatározott rend szerint írásban óvást nyújthat be az észlelt szabálytalanságok részletes ismertetésével.”

A KolHÖK Választási Bizottságának elérhetősége

Email: valasztas@kolhok.elte.hu

Kelt: Budapest, 2018. október 13.

Pintér Sándor

elnök

KolHÖK Választási Bizottság

A választási jelölőlapok itt érhetők el:

Elnöki jelölőlap

Szintképviselői jelölőlap

Választások 2018 – PÁK

Választási Bizottság felhívása

Az ELTE Kollégiumi Hallgatói Önkormányzat Választási Bizottsága értesíti az ELTE Pável Ágoston Tagkollégium lakóit, hogy a rendes 2018/19. tanévi kollégiumi tisztújító választásra 2018. november 19-21. között kerül sor.

A választás az ELTE Kollégiumi Hallgatói Részönkormányzat Alapszabályának 207.-209. § illetve 212.-217. § szerint definiált urnás választási mód szerint zajlik.

Helyszín: 9700 Szombathely, Ady tér 3/A 014-es szoba

Jelöltállítási időszak:

2018. november 3. 0:00 – 2018. november 9. 23:59

A választás pontos időpontja:

2018. november 19. 17:00-20:00
2018. november 20. 17:00-20:00
2018. november 21. 17:00-20:00

Helyi Választási Bizottság

A választások megkezdése előtt a Választási Bizottság egy 3 tagú Helyi Választási Bizottságot nevez ki a PÁK DB jóváhagyásával (301. § (1)). A Helyi Választási Bizottság a PÁK HÖK választásainak szabályszerű lezajlását ellenőrzi, valamint a beérkező jelölések feldolgozásának, Választási Bizottsághoz való hiánytalan továbbításának, a szavazás lebonyolításának, és a szavazatok összeszámolásának a feladatát végzik (302. § (1)). A Helyi Választási Bizottság önálló szervezetet nem alkot, a tevékenységét a Választási Bizottság irányítja. Minden esetben a Választási Bizottságnak tartozik felelősséggel és számol be a tevékenységről (303. §).

A Helyi Választási Bizottság tagjai: Benkő Bence, Sári Dávid, Szerecz Dávid

A választás menete:

Az ELTE Kollégiumi Hallgatói Önkormányzat Alapszabályának 304. § (2) bekezdése alapján a választás során 2 fős listákra lehet szavazni, melyek egy diákbizottsági elnökjelöltből és egy diákbizottsági alelnökjelöltből állnak. Az Alapszabály 299. § (2) bekezdése szerint PÁK DB elnökének és alelnökének bármely PÁK HÖK tag indulhat, kivéve a Kollégiumi Küldöttgyűlés szavazati joggal rendelkező tagjai, aki a jelölési időszakban a PÁK HÖK tagok 15 támogató aláírásával ellátott jelölőlapot a Helyi Választási Bizottság felé lead. Az elnöki programot a választások megkezdése előtt legalább 96 órával el kell juttatni a Választási Bizottság elnökének, aki ezt a kollégium lakói felé legalább 72 órával a választások megkezdése előtt írásban igazolhatóan továbbítani köteles. Az Alapszabály 302. § (1) bekezdése alapján jelöltállítási időszakot követően a Helyi Választási Bizottsága közzéteszi a jelöltállítási időszak alatt leadott érvényes jelöltek listáját. A jelöltállítási időszak és a választási időszak között a Választási Bizottság bemutatkozási lehetőséget biztosít a jelölteknek. A bemutatkozás pontos időpontjáról és helyéről a jelöltállítási időszak végén a Diákbizottság írásban igazolhatóan értesíti a tagkollégium minden tagját. (EHÖK Asz. 2. melléklet HÖOK Választási Kódexe 2.§ (7)) A választási időszakban minden PÁK HÖK tagnak egy, át nem ruházható szavazati joga van, amellyel egy lista támogatható érvényesen (208. § (3)). A Helyi Választási Bizottság ellenőrzi a részvételi arányt, ha az meghaladja a kollégium lakóinak egynegyedét, akkor a megbízást a legtöbb támogató szavazatot kapó lista tagjai kapják (213. § (1)). Amennyiben a részvételi arány nem éri el a beköltözött lakók számának egynegyedét, abban az esetben a Választási Bizottság pótnapokat szavazhat meg, legalább 1, legfeljebb 3 napot.

Küldöttgyűlés tagjainak megválasztása

A PÁK HÖK Kollégiumi Küldöttgyűlése tagjának bármely PÁK HÖK tag választható. A jelöltség feltétele a jelölési időszak lezárultáig 15 PÁK HÖK tag támogató aláírásával érvényesen ellátott jelölőlap leadása a Helyi Választási Bizottság felé. A PÁK HÖK Kollégiumi Küldöttgyűlésének legalább 10, legfeljebb 20 szavazati joggal rendelkező tagja van. A választás urnás választási módszerrel történik.

Jogorvoslat

Az Alapszabály 217. §-a: „A választás eredményének nyilvánosságra hozatalától számított két munkanapon belül az adott kollégiummal tagsági jogviszonyban álló bármely hallgató a Választási Bizottsághoz a jelen Alapszabály 108. § meghatározott rend szerint írásban óvást nyújthat be az észlelt szabálytalanságok részletes ismertetésével.”

A KolHÖK Választási Bizottságának elérhetősége

Email: valasztas@kolhok.elte.hu

 

Kelt: Budapest, 2018. október 13.

Pintér Sándor
elnök
KolHÖK Választási Bizottság

A választási jelölőlapok itt érhetők el:

Elnöki jelölőlap

Küldöttgyűlési jelölőlap

Választások 2018 – KCsSK

Választási Bizottság felhívása

Az ELTE Kollégiumi Hallgatói Önkormányzat Választási Bizottsága értesíti az ELTE Kőrösi Csoma Sándor Tagkollégium lakóit, hogy a rendes 2018/19. tanévi kollégiumi tisztújító választásra 2018. november 19-23. között kerül sor.

A választás az ELTE Kollégiumi Hallgatói Részönkormányzat Alapszabályának 205.-206. § illetve 210.-217. § szerint definiált elektronikus választási mód szerint zajlik.

Helyszín: 1118 Dayka Gábor utca 4.

Jelöltállítási időszak:

2018. november 3. 0:00 – 2018. november 9. 23:59

A választás pontos időpontja:

2018. november 19. 0:00 – 2018. november 23. 23:59

A jelöltek bemutatkozására szolgáló informális ülés

Az Alapszabály 266. és 267. §-a alapján a jelöltek számára biztosítani kell a jelöltállítási időszakban az időszak lezárulta előtt legalább 48 órával a bemutatkozás lehetőségét egy informális ülésen. Az informális ülést a diákbizottsági elnök hívja össze és vezeti le, akadályoztatása esetén az általa megbízott személy. Az informális ülésnek egy napirendi pontja van, amely a jelöltek és indulni szándékozók bemutatkozása. Az ülésen határozathozatal nem történik, tanácskozási jogkörrel jelen lehet az adott választási körzet minden tagja, az ülést vezető személy, illetve meghívottak. Az ülés a KCsSK HÖK minden tagja számára nyilvános.

Az informális ülések időpontjai és helyszínei

2018.november 7. 20:00, D035-ös terem (Lepény)

A választási körzetek által tartott informális ülések egymás után fognak kezdődni az adott időponttól. A sorrend a következő:

  1. Állam- és Jogtudományi Kari (ÁJTK) választási körzet,
  2. Bölcsészettudományi Kari (BTK) választási körzet
  3. Informatikai Kari és Bárczi Gusztáv Gyógypedagógiai Kari (IK-BGGyK) választási körzet
  4. Pedagógiai és Pszichológiai Kari és Társadalomtudományi Kari (PPK-TáTK) választási körzet
  5. Természettudományi Kari és Tanító- és Óvóképző Kari (TTK-TÓK) választási körzet

Küldöttgyűlés tagjainak megválasztása

A KCsSK HÖK Kollégiumi Küldöttgyűlésének 60 szavazati joggal rendelkező tagja van, körzeti felbontásban ÁJTK 8 fő, BTK 12 fő, IK-BGGyK 12 fő, PPK-TáTK 12 fő, TTK-TÓK 16 fő (262. § (2)). A KCsSK HÖK Kollégiumi Küldöttgyűlés tagjának minden KCsSK HÖK tag választható, aki a jelölési időszak lezárultáig érvényes jelölőlapot ad le a Választási Bizottság felé. A választáson az adott választási körzet minden tagja egy szavazattal rendelkezik. (264. §)

A választás menete:

Diákbizottsági elnök és alelnökválasztás

Az ELTE Kollégiumi Hallgatói Önkormányzat Alapszabályának 268. § (3) bekezdése alapján a választás során 2 fős listákra lehet szavazni, melyek egy diákbizottsági elnökjelöltből és egy diákbizottsági alelnökjelöltből állnak. Az Alapszabály 268. § (1) bekezdése szerint KCsSK DB elnökének és alelnökének bármely KCsSK HÖK tag indulhat, aki a jelöltállítási időszakban érvényes jelölőlapot a Választási Bizottság felé lead. Az elnöki programot a választások megkezdése előtt legalább 96 órával kell eljuttatni a Választási Bizottságelnökének, aki ezt a kollégium lakói felé legalább 72 órával a választások megkezdése előtt írásban igazolhatóan továbbítani köteles (160. § (2)). A jelöltállítási időszakot követően a KolHÖK Választási Bizottsága közzéteszi a jelöltállítási időszak alatt leadott érvényes jelöltek listáját. A választási időszakban minden KCsSK HÖK tagnak egy, át nem ruházható szavazati joga van, amellyel egy lista támogatható érvényesen (208. § (3)).212. § szerint a választási időszak lezárta után a KolHÖK Választási Bizottsága ellenőrzi a részvételi arányt, amely, ha meghaladja a kollégium lakóinak egynegyedét, akkor a megbízást a legtöbb támogató szavazatot kapó lista tagjai kapják (213. § (1)). Amennyiben a részvételi arány nem éri el a beköltözött lakók számának egynegyedét, abban az esetben a Választási Bizottság pótnapokat szavazhat meg, legalább 1, legfeljebb 3 napot.

Diákbizottsági tagok választása

A KCsSK DB létszáma 36 fő, amely áll a diákbizottsági elnök és alelnökből, 1-1 fő, akik szavazati joggal is rendelkeznek. A fennmaradó 34 diákbizottsági hely a következők alapján alakul a Választási Körzetek alapján: ÁJTK:6 fő, melyből 2 fő szavazati joggal rendelkezik, BTK: 8 fő, melyből 3 fő szavazati joggal rendelkezik, IK-BGGyK: 6 fő, melyből 3 fő szavazati joggal rendelkezik, PPK-TáTK: 6 fő, amelyből 3 fő szavazati joggal rendelkezik, TTK-TÓK: 8 fő, amelyből 4 fő rendelkezik szavazati joggal. Azon DB tagoknak, akiknek nincs szavazati joguk, póttagok, az üléseken tanácskozási joggal vannak jelen. Amennyiben valamely szavazati joggal akadályoztatása esetén nem tud részt venni ülésen, abban az esetben az Alapszabály 266. §-a alapján a póttagok gyakorolják szavazati jogukat (263. §).

A választási körzet minden tagja jelölhető. Választható az adott választási körzet minden tagja, aki a jelölőidőszak végéig a Választási Bizottság részére érvényes jelölőlapot leadott. A választáson az adott választási körzet minden tagja egy szavazattal rendelkezik. A Választási Körzet lakói csak a saját jelöltjeikre szavazhatnak a következő négy pozíció szerint: 1 fő szavazati joggal rendelkező diákbizottsági tagot, aki a Diákbizottságon belül kiemelten felel az adott választási körzet tagjainak érdekképviseletéért, illetve 1 fő szavazati joggal rendelkező tagot, aki az előbb ismertetett tag első számú helyettesítője. Ezen felül szavaznak a választási körzet által megválasztandó egyéb szavazati joggal rendelkező tagokra, akik létszáma választási körzetenként az előző bekezdésben ismertetett szavazati joggal rendelkező diákbizottsági tagok száma mínusz 2, ezen felül póttagokra szavaznak a választási körzet lakói, akik száma a fennmaradó diákbizottsági helyek számával egyezik meg választási körzetenként. A póttagok között sorrendiség áll fönn, amely a jelöltre beérkezett szavazatok számától függ. Egy személy több pozícióra is jelöltetheti magát (265. §).

Jogorvoslat

Az Alapszabály 217. §-aszerint: „A választás eredményének nyilvánosságra hozatalától számított két munkanapon belül az adott kollégiummal tagsági jogviszonyban álló bármely hallgató a Választási Bizottsághoz a jelen Alapszabály 108. §-ban meghatározott rend szerint írásban óvást nyújthat be az észlelt szabálytalanságok részletes ismertetésével.

A KolHÖK Választási Bizottságának elérhetősége

Email: valasztas@kolhok.elte.hu

                                                                                         Kelt: Budapest, 2018. október 13.

Pintér Sándor

elnök

KolHÖK Választási Bizottság

A választási jelölőlapok itt érhetők el:

Elnöki jelölőlap

Diákbizottsági jelölőlap

Küldöttgyűlési jelölőlap

Választások halasztása – Az EHÖK Elnökség közleménye a részönkormányzati választásokról

Az ELTE EHÖK Elnökség közleménye a Kollégiumi Hallgatói Önkormányzati választásokkal kapcsolatban

 

˝Az EHÖK Elnöksége szabálytalanságokat fedezett fel az egyes részönkormányzatok választási kiírásaival kapcsolatban. Ilyesformán egy átfogó vizsgálatot tartunk, melynek keretein belül néhány részönkormányzat esetében az aktuálisan kiírt választás érvénytelenítését kértük a részönkormányzatoktól. Sajnos ezen vizsgálat alkalmával megállapításra került, hogy a KolHÖK jelenleg futó választási kiírásai és választási folyamata nem felel meg a választással kapcsolatos kívánalmaknak.

A választási kiírásokkal kapcsolatban megfigyelhető az az általános, ám mindenképp kardinális tévedés, ami az Alapszabály 2. sz. mellékletét képező (…) rész ismeretének hiányából fakad. Így aztán noha a kiírások (többnyire) megfelelnek a KolHÖK választási előírásainak, az Alapszabály fent eml – s minden részönkormányzatra érvényes – részének sajnos nem felelnek meg. Ez a szabálytalanság arra kötelezi az Ellenőrző Bizottságot, hogy az a választási kiírások érvénytelenítését kérje.

A fenti megállapítások alapján tisztelettel kérem a KolHÖK választási eljárásában érdekelteket, hogy érvénytelenítsék a kiírást a jelenleg folyamatban lévő választások esetében, s a szükséges passzusok ismeretében legyenek kedvesek megismételni a választási kiírást! 

(…)˝

 A fentiek tükrében a Kollégiumi Hallgatói Önkormányzat részéről újból kiírásra kerül a korábban már meghirdetett két tagkollégiumi választás, amely a Pável Ágoston Kollégiumot és a Kőrösi Csoma Sándor Kollégiumot érinti. A kollégiumokban történő őszi választások hivatalos, érvényes információkat és határidőket tartalmazó kiírásai a közeljövőben kerülnek majd fel a KolHÖK honlapjára.

Időközi Elnökválasztás 2018

Az ELTE KolHÖK Választási Bizottságának felhívása

 

Az ELTE Kollégiumi Hallgatói Önkormányzatának Választási Bizottsága Időközi Elnökválasztást ír ki, melynek

 időpontja: 2018.10.11. 18:00 (Időközi Elnökválasztó Küldöttgyűlés)

 helye: Eötvös József Collegium, Díszterem (1118 Budapest, Ménesi út 11-13.)

 Az Időközi Elnökválasztás kiírását a KolHÖK Elnöke kezdeményezte a KolHÖK Alapszabályának 17. § 2. pontjára hivatkozva.

 Az Alapszabály 17.§7. pontja alapján a választás a jelöléssel kezdődik. Az Elnöknek és Alelnöknek az ELTE azon hallgatói jogviszonnyal rendelkező és kollégiumi tagsággal rendelkező polgáraiból álló, elnök-és alelnök jelöltet tartalmazó kétfős lista jelölhető és választható, akik az Időközi Elnökválasztó Küldöttgyűlés megnyitása előtt 120 órával (2018.10.06.18 óra) a KolHÖK tagjainak a választás kiírásakor legalább 10%-a (331fő) által aláírt jelölőlapot a KolHÖK Választási Bizottságának leadtak. A jelölőlapot legkésőbb a választás kiírását követő 72 órán belül a Választási Bizottság minden KolHÖK tag számára elektronikusan elérhetővé teszi. A jelölőlaphoz a jelöltek elnöki programot csatolnak, amelynek kötelező tartalmi eleme a kétfős lista tagjai közül az elnöknek és az alelnöknek jelölt személy megnevezése, valamint terveik és elképzeléseik kifejtése. A programot a Választási Bizottság köteles az Időközi Elnökválasztó Küldöttgyűlést megelőzően a KolHÖK minden tagjához írásban, igazolhatóan eljuttatni.

 Az Alapszabály 17.§9. pontja szerint az elnökjelölt a Küldöttgyűlés előtt személyesen ismerteti elnöki programját. Az Alapszabály 17.§10. pontja szerint a Küldöttgyűlés szavazati joggal rendelkező tagjai szavazatának több, mint a fele szükséges. Egy Küldöttgyűlési tag csak egy listára szavazhat. A KolHÖK elnökének az új elnök és alelnök megválasztásakor nincs szavazati joga; őt a szavazati joggal rendelkező tagok számlálásakor e szavazásnál figyelmen kívül kell hagyni.

 Az Alapszabály 17.§11. pontja szerint, amennyiben az első szavazás alkalmával 17.§ 10. pontban írt arányt egyik lista sem éri el, újabb szavazást kell tartani. Szavazategyenlőség és sikertelen szavazás esetén új szavazást kell tartani.

 

Budapest, 2018.10.03.

 

Surján Virág

Elnök

KolHÖK Választási Bizottság

Az elnöki jelölőlap itt érhető el: elnoki_jelololap2018

Beérkezett elnöki program az alábbi linkre kattintva érhető el:Egyetemistának lenni, kollégistának lenni_Vitovszki Marcell elnöki programja_2018