Választási eredmények: NUK

Választási Bizottság tájékoztatója

 

Az ELTE Nagytétényi úti Kollégium a KolHÖK Választási Bizottsága a rendes őszi tisztújító választását 2019. szeptember 14-én írta ki, amely során a kollégium lakói megválasztották a diákbizottsági elnököt és alelnököt, a diákbizottság további legfeljebb 15 tagját, valamint az Ellenőrző Bizottság egy tagját. A jelöltállítási időszak során a diákbizottsági elnök-alelnök listán indulóknak, a honlapon is elérhető, jelölőlapot kellett leadniuk legalább 55 fő támogató aláírásával ellátva, valamint csatolniuk kellett egy elnöki programot, melyet a lakók is megkaptak. A diákbizottsági és ellenőrző bizottsági tagjelöltek szintén egy jelölőlapon nyilatkozhattak az indulási szándékukról.

2019. október 20-án a Választási Bizottság megállapította, hogy a Nagytétényi úti Kollégiumnak 531 szavazóképes lakójából 213 fő élt választói jogával, ez 40,11%-os részvétel, a választás érvényes (201. § (1)). A KolHÖK Alapszabályának 201. § (2) bekezdése szerint eredményes a választás, ha a jelöltek a választás során beérkezett érvényes szavazatok legalább 10%-át (22) megszerzik.

Diákbizottsági elnök-alelnök listás eredmények

A Nagytétényi úti Kollégium diákbizottsági elnökének Takács Eszter, alelnökének Fodor Zoltán lett megválasztva 173 szavazattal.

Diákbizottsági tagjelölti eredmények

A Nagytétényi úti Kollégium diákbizottsági tagjának lett megválasztva Sallay Kíra 130, Vona Zsófia 115, Bárány Dóra 107, Borsos Bálint József 104, Demeter Attila Árpád 101, Cortea Levente és Kocsis Márk János 99, Osváth Magdolna 98 szavazattal.

Ellenőrző Bizottsági eredmények

Az Ellenőrző Bizottság Nagytétényi úti Kollégiumlakói által megválasztott tagja Schermann Dániel 161 szavazattal.

Az előző diákbizottsági elnök, alelnök és tagok mandátuma a mai napon megszűnik.A most megválasztott diákbizottsági elnöknek az Alapszabály 77. § (1) bekezdése alapján 7 napon belül össze kell hívnia a Diákbizottság alakuló ülését, melynek meghívóját az ülés tervezett időpontját megelőzően legalább 5 nappal közölni kell a tagokkal és meghívottakkal. A diákbizottsági elnök, alelnök, továbbá a tagok megbízatása az alakuló ülést követően kezdődik.

A megválasztott ellenőrző bizottsági tag megbízatása az Alapszabály 137. §-át, 219. §-át és 278. §-át figyelembe véve a KolHÖK Ellenőrző Bizottságának elnökének megválasztása után lép érvénybe.

 

Kelt: Budapest, 2019. október 20.

Pintér Sándor

Elnök

KolHÖK Választási Bizottság