2023 Időközi kollégiumi választási eredmények

1/2023. (IV. 08.) ELTE KolHÖK Ellenőrző Bizottsági határozat az ELTE KolHÖK 2023. időközi kollégiumi választásainak eredményéről

Az ELTE KolHÖK Ellenőrző Bizottsága a KolHÖK Alapszabály 206. § alapján a következő határozatot alkotja a 2023. időközi kollégiumi választások eredményéről.

A KolHÖK Alapszabály 201. § alapján érvényes a választás, ha azon legalább az adott választókerület (kollégium) lakóinak több, mint 25%-a részt vesz. Eredményes a választás továbbá, ha az egyes jelöltek a választáson résztvevő érvényes szavazatok legalább 10%-át megszerzik.

  1. számú táblázat

az egyes kollégiumokban szavazati joggal rendelkező hallgatók létszámáról és az érvényesen leadott szavazatok számáról

Kollégium

Hallgatói létszám (fő)

Leadott szavazatok száma (fő)

Leadott szavazatok aránya (%)

Érvényesen leadott szavazatok száma (fő)

KCSSK

1147

293

25,54%

233

PÁK

583

158

27,10%

158

VUK

240

73

30,41%

31

 

  1. számú táblázat

a KCSSK-ban megválasztott hallgatók listája és elnyert tisztsége, illetve pozíciója

Név

Szavazat szám (fő)

Szavazat arány (%)

Tisztség / pozíció

1.

Tóth Emma

142

60,94%

db tag

2.

Tóth György

72

30,90%

db tag

A 2022. KolHÖK kollégiumi választások során póttagnak megválasztott hallgatók listája

1.

Szabó Anett Zsuzsanna

60

25,75%

db póttag

 

  1. számú táblázat

a PÁK-ban megválasztott hallgatók listája és elnyert tisztsége, illetve pozíciója

Név

Szavazat szám (fő)

Szavazat arány (%)

Tisztség / pozíció

1.

Klujber Kristóf

146

92,40%

db elnök

2.

Góczán Péter

146

92,40%

db alelnök

3.

Mikl Tamás Zoltán

105

66,45%

db tag

4.

Csizmadia Pálma

102

64,55%

db tag

5.

Kamondi Péter

97

61,39%

db tag

6.

Hodocsek Dominika

116

79,45%

eb tag

  1. számú táblázat

a VUK-ban megválasztott hallgatók listája és elnyert tisztsége, illetve pozíciója

 

Név

Szavazat szám (fő)

Szavazat arány (%)

Tisztség / pozíció

1.

Papp Nóra Nikolet

10

13,69%

eb tag

 

A 2022. KolHÖK kollégiumi választások során meg nem választott hallgatók listája

1.

Teleki Zsófia

4

5,47%

Az Alapszabály 205. § alapján azon hallgatók, akik a választásokon érvényes jelöléssel indultak, de mandátumot nem szereztek, automatikusan póttag listára kerülnek. A póttag listáról a két választás közötti időszakban megüresedő mandátumokra a jelöltek közötti sorrendiség alapján lehet bekerülni.

Az ELTE EHÖK Ellenőrző Bizottsága megállapítja, hogy a 2023. időközi kollégiumi választások választások megfeleltek az Alapszabály 201.§-ban foglaltaknak, így a 2.-4. táblázatokban megnevezett hallgatók megválasztásra kerültek a nevezett tisztségekre, pozíciókra.

Jogorvoslati záradék

A KolHÖK EB választási eljárása alatt hozott döntései ellen az adott kollégium bármely lakója 5 (azaz öt) napos jogvesztő határidőn belül az Ellenőrző Bizottság elnökéhez kifogást nyújthat be. A kifogás eredménye ellen az ELTE KolHÖK Ellenőrző Bizottságához lehet fellebbezni az eredmény kihirdetésétől számított 5 (azaz öt) napos jogvesztő határidőn belül.

Budapest, 2023. 04. 08.

KolHÖK Ellenőrző Bizottság