KolHÖK Elnökválasztás

Választási Bizottság felhívása

 

Az ELTE Kollégiumi Hallgatói Önkormányzat Választási Bizottsága értesíti az ELTE kollégiumok polgárait, hogy a 2019/20. tanévi rendes tisztújító KolHÖK elnök és alelnök választására 2019. október 22-én kerül sor.

A választás az ELTE Kollégiumi Hallgatói Önkormányzat Alapszabályának 219.§-a alapján a KolHÖK rendes Elnökválasztó Küldöttgyűlésén kerül sor titkos szavazással, amelynek pontos időpontja:2019. október 22. 18:30, helyszíne: Eötvös József Collegium díszterme, 1118 Budapest, Ménesi út 11-13.

A választás jelöltállítással kezdődik. A jelöltállítási időszaka 2019. október 7. 0:00-tól és 2019. október 13. 23:59-ig tart. Az Alapszabály 216. §-a alapján a KolHÖK Elnökének és Alelnökének a KolHÖK tagjait tartalmazó azon két fős listákjelölhetők és választhatók, amely lista tagjai a jelöltállítási időszakban a KolHÖK tagjainak a választás kiírásakor legalább 10%-a által aláírt (416 fő)jelölőlapot juttatnak el az Ellenőrző Bizottság felé, valamint ezzel együtt elnöki programot adtak le. Az Elnökválasztó Küldöttgyűlés ülésén kerül megválasztásraa KolHÖK Elnöke és Alelnöke, továbbá a KolHÖK delegáltjai és póttagjai az Egyetemi Hallgatói Önkormányzat Küldöttgyűlésébe, a Felvételi Bizottság tagjai és póttagjai, valamint az Ellenőrző Bizottság (219. §), amely ülés csak a Küldöttgyűlés rendes ülésén tartható meg (220. § (2)).

Választás menete

Az Elnökválasztó Küldöttgyűlés ülésének meghívóját minden esetben az ülés tervezett időpontját legalább 8 nappal megelőzően írásban, igazolhatóan közölni kell a tagokkal, a meghívottakkal és az Ellenőrző Bizottsággal (220. § (3)). Az ülést az Ellenőrző Bizottság egy tagja vezeti, ez a tag az Ellenőrző Bizottság Elnöke feltéve, hogy az Alapszabály 219.§-ban meghatározott választások kimenetelében nem érdekelt (222. §). Az Ellenőrző Bizottság elnöke ismerteti a jelöltállítási időszak eredményét, majd az elnök- és alelnökjelöltek személyesen ismertetik programjukat a Küldöttgyűlés előtt (223. §). Az Alapszabály 224. §-a szerint a szavazás során egy küldöttgyűlési tag csak egy listára szavazhat, valamint a KolHÖKelnökének az új elnök és alelnökválasztásakor nincs szavazati joga, amennyiben a választások kimenetelében érdekelt.

Egy lista tagjainak elnökké és alelnökké választásához a Küldöttgyűlés jelenlevő szavazati joggal rendelkező tagjai kétharmadának érvényes szavazata szükséges (224. § (1)). Amennyiben az első szavazás alkalmával egyik lista sem éri el ezt az arányt, úgy újabb szavazást kell tartani, a megismételt szavazáson azon Elnöki és Alelnöki lista nyeri el a mandátumokat, amely a tagok többségi szavazatával rendelkezik (225. §). Szavazategyenlőség és sikertelen szavazás esetén új szavazást kell tartani.

Jogorvoslat

A választási eljárásban jogorvoslattal a KolHÖK bármely tagja 5 napos jogvesztő határidőn belül az Ellenőrző Bizottság elnökéhez írásbeli kifogást nyújthat be az Alapszabály 249. §-ban foglaltak szerint. A kifogás eredménye ellen az Alapszabály 250. §-a szerint az ELTE HÖK Ellenőrző Bizottságához lehet fellebbezni az eredmény kihirdetésétől számított 5 napos jogvesztő határidőn belül.

A KolHÖK Alapszabályának 278. §-a szerint az Ellenőrző Bizottság feladatkörét, megalakulásáig az előző Alapszabály alapján felállított Választási Bizottság látja el.

A KolHÖKVálasztási Bizottság elérhetősége:

Email: valasztas@kolhok.elte.hu

jelölőlap az alábbi linken érhető el: jelololap_evkgy

 

Pintér Sándor Kelt: Budapest, 2019. szeptember 20.
elnök  
KolHÖKVálasztási Bizottság