KolHÖK Elnökválasztó Küldöttgyűlés

Kedves Kollégisták!

Az ELTE Kollégiumi Hallgatói Önkormányzat Elnökválasztó Küldöttgyűlését az Alapszabály 220. § (1) bekezdése alapján összehívom ellenőrző bizottsági elnök jogkörömnél fogva. Az Elnökválasztó Küldöttgyűlésre 2019. december 2-án (hétfő), 18:00-as kezdéssel kerül sor az Eötvös József Collegium dísztermében (címe 1118 Budapest, Ménesi út 11-13.) az alábbi napirendi pontokkal:
1. Elnöki beszámoló
2. Kabinet tagjainak beszámolója
3. A Választási Bizottság beszámolója
4. A KolHÖK elnökének és alelnökének megválasztása
5. A KolHÖK delegáltjainak és póttagjainak megválasztása az Egyetemi Hallgatói Önkormányzat Küldöttgyűlésébe
6. Felvételi Bizottság tagjainak és póttagjainak megválasztása
7. Ellenőrző Bizottság elnökének megválasztása
Az Alapszabály 221. §-a alapján az Elnökválasztó Küldöttgyűlés akkor határozatképes, ha a szavazati joggal rendelkező tagok legalább kétharmada jelen van.
Megállapítható, hogy a KolHÖK elnökválasztásának jelöltállítási időszaka során két érvényes jelölés érkezett be az Ellenőrző Bizottsághoz, időrendi sorrendben
Vitovszki Marcell elnökjelölt és Kasnyik Adrienn Szilvia alelnökjelölttől [PROGRAM],
valamint dr. Krasz Péter elnökjelölt és Jakó Róbert alelnökjelölttől [PROGRAM].
A 4. napirendi ponthoz tartozó előterjesztése a két elnöki program.

 

Kelt.: Budapest, 2019. november 15.
Pintér Sándor
elnök
KolHÖK Választási Bizottság