Eredmények – 2017 Őszi Választások PÁK

 

2017. november 6-8 között lezajlottak a rendes őszi kollégiumi választások, ahol megválasztásra került az

ELTE Pável Ágoston Kollégiumi Hallgatói Részegység
Diákbizottsága és a Szintképviselők.

A Diákbizottság megválasztása
A választás az Eötvös Loránd Tudományegyetem Kollégiumi Hallgatói Részönkormányzat Alapszabály 205-217. § szerint definiált urnás választási mód szerint zajlott.
A két kollégiumban a 463 hallgatóból 204 szavazott.

Diákbizottság Elnök- és Alelnök választás: 189 szavazat érkezett be

Hajmási Bálint(elnök) / Földes András (alelnök)
További DB tagok:
Andalics Petra —>99 szavazat
Juhász Máté——>104 szavazat
Mátyás Fanni—->102 szavazat
Rakos Petra—–>65 szavazat
Sáray Petra—->132 szavazat

A Küldöttgyűlési tagok megválasztása:

Albert Krisztián: 119 szavazat
Berecz Bálint: 82 szavazat
Hegyi Gergely: 81 Szavazat
Jancsekity Judit: 97 szavazat
Korcsmáros Barna: 82 szavazat
Mesics Dániel: 81 szavazat
Molnár Mátyás: 86 szavazat
Nagy Norbert: 82 szavazat
Oláh Levente: 91 szavazat
Péntek Axel: 78 szavazat
Rédecsi Bence: 103 szavazat
Szabó Péter: 79 szavazat
Szerecz Dávid: 66 szavazat
Takács Márk:  91 Szavazat
Tóth Kristóf: 79 szavazat
Érvénytelen: 13 szavazat

(Összesített) Időpontok és helyszínek

Választások- SZAVAZZ TE IS!!!
 
Az ELTE alábbi kollégiumaiban: KCSSK, PÁK rendes, őszi választásokat tartanak.
 
 
Tudni akarod, hol és mikor szavazhatsz?
 
📙KCSSK:
okt.24.(kedd): 16.00-22.00
okt.25.(szerda): 16.00-22.00
okt. 26.(csütörtök): 16.00-23.00
 
Helyszín: ELTE Kőrösi Csoma Sándor Tagkollégium B-C Porta.
 
 
📒 PÁK:
Jelöltállítási időszak
2017.10.24. /kedd/ 00.00 – 2017.10.26. /csütörtök/ 24:00
A választás pontos időpontjai:
2017.11.06. 19.00-22.00
2017.11.07. 19.00-22.00
2017.11.08. 19.00-22.00
 
Helyszín: ELTE Pável Ágoston Kollégium II., 9700 Szombathely, Ady tér 3/A 014-es szoba.

2017.Választások- PÁK

Ezúton tájékoztatjuk az ELTE Pável Ágoston Kollégium lakóit, hogy a kollégiumi választásokra 2017.11.6-8. között kerül sor.

 

Helyszín: ELTE Pável Ágoston Kollégium II., 9700 Szombathely, Ady tér 3/A 014-es szoba.

A választás az Eötvös Loránd Tudományegyetem Kollégiumi Hallgatói Részönkormányzat Alapszabály 198. – 206. § szerint definiált urnás választási mód szerint zajlik.

 

Jelöltállítási időszak

2017.10.24. /kedd/ 00.00 – 2017.10.26. /csütörtök/ 24:00

 

A választás pontos időpontja

2017.11.06. 19.00-22.00

2017.11.07. 19.00-22.00

2017.11.08. 19.00-22.00

 

A Helyi Választási Bizottság tagjai

Cservég Ádám

Dús Dávid

Sári Dávid

 

A helyi Diákbizottság megválasztása

A választás két részből tevődik össze. Egyrészt 2 fős listákra lehet szavazni, melyek egy diákbizottsági elnökjelöltből és egy diákbizottsági alelnökjelöltből állnak. A PÁK DB elnökének és alelnökének bármely PÁK HÖK tag indulhat, minden PÁK HÖK tag választható, aki a jelölési időszakban 15 PÁK HÖK tag támogató aláírásával érvényesen ellátott jelölőlapot a helyi választási bizottság felé lead – kivéve a PÁK Kollégiumi Küldöttgyűlési szavazati joggal rendelkező tagjait, – illetve a Választási Bizottság felé legkésőbb a választás kezdetét megelőző 96. óráig egy programot lead. (valasztas@kolhok.elte.hu )

A program kötelező tartalmi elemét képezik a jelöltek tervei és elképzelései, megválasztásuk esetére. A programot a Választási Bizottság köteles az adott kollégiumi hallgatói részegység minden polgára számára írásban, igazolhatóan eljuttatni a választás megkezdését megelőző 72. óráig (2017. november 4. 19:00). A győztes lista tagjai nyerik el a diákbizottsági elnöki illetve diákbizottsági alelnöki mandátumokat.

Másrészt megválasztásra kerülnek a tagok a Diákbizottság fennmaradó legalább 5, legfeljebb 7 helyére, mely pozíciókra a jelöltek egyénenként választhatóak. A fennmaradó helyek száma szerint legtöbb érvényes szavazatot kapó jelöltek nyerik el a diákbizottsági tagsági tisztségeket. Egy személy részt vehet mind a két választáson. Azon személy, aki a két fős listák választása során mandátumot szerzett, az egyéni jelöltek sorából kizárásra kerül. A PÁK DB tagjának bármely PÁK HÖK tag indulhat, minden PÁK HÖK tag választható, aki a jelölési időszakban 15 PÁK HÖK tag támogató aláírásával érvényesen ellátott jelölőlapot a helyi választási bizottság felé lead – kivéve az PÁK Kollégiumi Küldöttgyűlési szavazati joggal rendelkező tagjait. 295. § (1) A PÁK DB létszáma legalább 7, legfeljebb 9 fő, amelyből pontos létszámtól függetlenül, legalább 4 fő a Pável Ágoston Kollégium II., 9700 Szombathely, Ady tér 3/A telephely lakója, legalább 3 fő a Pável Ágoston Kollégium I., 9700 Szombathely, Magyar u. 1. telephely lakója.

 

A Küldöttgyűlési tagok megválasztása

A Pável Ágoston Kollégiumi Hallgatói Részegység legfőbb döntéshozó szerve a PÁK HÖK Kollégiumi Küldöttgyűlése. A PÁK HÖK Kollégiumi Küldöttgyűlésének legalább 10, legfeljebb 20 szavazati joggal rendelkező tagja van. A PÁK HÖK Kollégiumi Küldöttgyűlése tagjának bármely PÁK HÖK tag választható. A jelöltség feltétele a jelölési időszak lezárultáig tizenöt PÁK HÖK tag támogató aláírásával érvényesen ellátott jelölőlap leadása a Helyi Választási Bizottság felé.

 

Budapest, 2017. október 20.

PÁK Elnök jelölőlap

PÁK Diákbizottsági tag jelölőlap

PÁK Szintképviselő jelölőlap

 

VÁLASZTÁSOK 2017 – A VÁLASZTÁSI BIZOTTSÁG KÖZLEMÉNYE –

2017. március 07-09. között lezajlottak a kollégiumi választások, ahol megválasztásra kerültek az ELTE Pável Ágoston Kollégium Diákbizottsági elnöke, alelnöke, valamint a diákbizottsági és a küldöttgyűlési tagok.

„VÁLASZTÁSOK 2017 – A VÁLASZTÁSI BIZOTTSÁG KÖZLEMÉNYE –” bővebben

VÁLASZTÁSOK 2017 – A VÁLASZTÁSI BIZOTTSÁG KÖZLEMÉNYE –

Ezúton tájékoztatjuk az ELTE Pável Ágoston Kollégium lakóit, hogy a kollégiumi választásokra 2017.03.7-9. között kerül sor.

„VÁLASZTÁSOK 2017 – A VÁLASZTÁSI BIZOTTSÁG KÖZLEMÉNYE –” bővebben