ELTE KolHÖK elnökválasztás – 2023 ősz

Az ELTE KolHÖK Ellenőrző Bizottsága az ELTE KolHÖK Alapszabály 138. § b) és 213. § alapján kiírja az ELTE KolHÖK 2023. őszi rendes elnökválasztását, amely alapján az ELTE KolHÖK Küldöttgyűlése megválasztja az ELTE KolHÖK elnökét és alelnökét.

Elnöknek indulhat az ELTE KolHÖK minden aktív hallgatói jogviszonnyal rendelkező tagja, aki érvényes kollégiumi felvételi határozattal rendelkezik és megfelel az Nftv. (2011. évi CCIV. törvény) 60.§ (1) bekezdésében foglaltaknak.

Elnökválasztás rendje (ELTE KolHÖK Alapszabály 213. § – 250. §)

Jelöltállítási időszak

2023. október 2. (0:00) és 2023. október 8. (23:59) között

Bemutatkozási időszak

2023. október 2. (0:00) és 2023. október 8. (23:59) között

Elnökválasztó Küldöttgyűlés

Legkorábban 2023. november 6.

Az elnök személyéről az ELTE KolHÖK Küldöttgyűlése dönt a kollégiumi tisztújító választások és Diákbizottságok alakuló ülését követően – az Elnökválasztó Küldöttgyűlésen.

Jelöltállítás

A jelöltállítás szabályosságának és érvényességének ellenőrzését az ELTE KolHÖK Ellenőrző Bizottsága látja el. A jelölés érvényességi feltétele, hogy az alábbi dokumentumok maradéktalanul megküldésre kerüljenek az ELTE KolHÖK EB részére a jelöltállítási időszak végéig.

  1. A jelöltté válás szándékáról szóló nyilatkozat másolata.
  2. Az elnökjelölt nyilatkozata arról, hogy nincs olyan tisztsége, amely összeférhetetlen a képviselői megbízatással, illetve amennyiben van olyan tisztsége, megválasztása esetén arról lemond, továbbá a jelölése nem ütközik az Nftv. (2011. évi CCIV. törvény 60. § (2a) bekezdésének a) pontjába.
  3. Az elnökjelölt pályázata – elnöki programja, amely tartalmazza az elnök- és alelnökjelölt terveit és elképzeléseit megválasztásuk esetére.
  4. Jelölőlap – amely a KolHÖK tagjai legalább 10%-ának érvényes, támogató aláírását tartalmazza.
  5. Hallgatói jogviszony igazolás (aktív félévről).
KollégiumFérőhelyek
ADK278
DUK155
EPK830
KCSSK1177
MÁK358
NFK100
PÁK581
VUK242
ZUK166
Összesen:3887
Minimum érvényes aláírás:389

Jelöltállításhoz szükséges dokumentumok elküldése

A szükséges dokumentumokat elektronikus úton, az ellenorzobizottsag@kolhok.elte.hu e-mail címre van lehetőség elküldeni. A jelölőlapokat Ügyfélkapun keresztüli elektronikus hitelesítést követően .pdf formátumban szükséges megküldeni az ELTE KolHÖK Ellenőrző Bizottsága részére. A KolHÖK Elnöki és Alelnöki jelöléshez szükséges támogató aláírásokkal ellátott jelölőlap minden oldalát olvashatóan beszkennelve / fotózva kell elküldeni.

Az elektronikus hitelesítést az alábbi linken lehet elvégezni:

https://magyarorszag.hu/avdh

A jelöltállításhoz szükséges dokumentumok eredeti példányát szükséges továbbá leadni az ELTE KolHÖK EB részére a következő címen: 1118 Budapest, Dayka Gábor utca 4., D009 – KolHÖK iroda.

Jelölés érvényességének megállapítása

A jelöltállítás eredményét az ELTE KolHÖK Ellenőrző Bizottsága állapítja meg.

Az Elnökválasztó Küldöttgyűlés kiírásáról az ELTE KolHÖK Ellenőrző Bizottsága gondoskodik.

Jogorvoslat

A jelölést megállapító döntés ellen a döntés közlésétől számított 3, azaz három munkanapon belül fellebbezéssel lehet élni, melyet az ELTE KolHÖK Ellenőrző Bizottsága részére elektronikus formában kell eljuttatni az ellenorzobizottsag@kolhok.elte.hu  e-mail címre.

Budapest, 2023. szeptember 18.

ELTE KolHÖK EB