Kollégiumi választások – 2023 ősz

Az ELTE KolHÖK Ellenőrző Bizottsága az ELTE KolHÖK Alapszabály 138. § b) és 188. § alapján kiírja az ELTE KolHÖK 2022. őszi választásait. A 2023/2024-es tanév tisztújító választásaira az alábbi kollégiumokban kerül sor:

 1. ELTE Ajtósi Dürer sori Kollégium (ADK)
 2. ELTE Damjanich utcai Kollégium (DUK)
 3. ELTE Erdős Pál Kollégium (EPK)
 4. ELTE Kőrösi Csoma Sándor Kollégium (KCSSK)
 5. ELTE Márton Áron Kollégium (MÁK)
 6. ELTE Nándorfejérvári úti Kollégium (NFK)
 7. ELTE Pável Ágoston Kollégiumok (PÁK)
 8. ELTE Vezér úti Kollégium (VUK)
 9. ELTE Zágrábi úti Kollégium (ZUK)

Jelöltállítási időszak

2023. október 2. (0:00) és 2023. október 8. (23:59) között

Bemutatkozási időszak              

2023. október 2. (0:00) és 2023. október 8. (23:59) között

Szavazási időszak

2023. október 16. (0:00) és 2023. október 22. (23:59) között

A jelöltállítás menete

A kollégiumi tisztújító választások az ELTE KolHÖK Alapszabály 188.§-207.§ alapján zajlanak.

A választások az ELTE KolHÖK Alapszabály 200.§ (1) bekezdés alapján elektronikus úton zajlanak, kivéve az aláírásgyűjtést.

Az ELTE KolHÖK Alapszabály 199.§ (2) bekezdés alapján egy személy egyszerre indulhat diákbizottsági elnök és alelnöki listán, illetve mint diákbizottsági egyéni jelölt. Amennyiben ellenőrző bizottsági mandátumért indul egy személy, úgy a diákbizottsági elnök és alelnöki listáról, valamit a diákbizottsági egyéni jelöltségéből automatikusan kizárásra kerül.

Diákbizottság Elnökének és Alelnökének az egyes kollégiumok tekintetében az adott kollégium bármely lakója jelölhető, aki rendelkezik aktív ELTE hallgatói jogviszonnyal és érvényes felvételi határozattal az adott kollégium vonatkozásában. A jelöltté válás feltétele, hogy a jelöltek a KolHÖK EB számára a jelöltállítási időszak végéig megküldjék:

 • a jelöltállításhoz szükséges számú támogató aláírásokkal ellátott jelölőlapot,
 • az elnöki programot, amely tartalmazza az elnök- és alelnökjelölt terveit és elképzeléseit megválasztása esetére,
 • az összeférhetetlenségi nyilatkozatot,
 • a jelenlegi félévről szóló, aktív jogviszonyt igazoló hallgatói jogviszony igazolást.

A jelölőlap érvényességéhez szükséges az adott kollégium lakói 10%-ának érvényes támogató aláírása, de minimum 20, azaz húsz aláírás. Az alábbi táblázatban kollégiumokra lebontva látható a szükséges aláírások száma (193.§-194.§).

DB Elnöki és Alelnöki jelöléshez szükséges minimum érvényes aláírások száma
KollégiumÖsszes férőhely (2023)Minimum érvényes aláírás
ADK27828
DUK15520
EPK83083
KCSSK1177118
MÁK35836
NFK10020
PÁK58159
VUK24224
ZUK16620

Diákbizottság tagjának az adott kollégium bármely lakója jelölhető, aki rendelkezik aktív ELTE hallgatói jogviszonnyal és érvényes felvételi határozattal az adott kollégium tekintetében. A jelöltté válás feltétele, hogy a jelölt az ELTE KolHÖK EB számára a jelöltállítási időszak végéig megküldje:

 • a jelöltté válás szándékáról szóló nyilatkozat másolatát (195. §),
 • a jelenlegi félévről szóló, aktív jogviszonyt igazoló hallgatói jogviszony igazolást.

Az ELTE KolHÖK Ellenőrző Bizottság tagjának az adott kollégium bármely lakója jelölhető, aki rendelkezik aktív ELTE hallgatói jogviszonnyal és érvényes felvételi határozattal az adott kollégium tekintetében. A jelöltté válás feltétele, hogy a jelölt az ELTE KolHÖK EB számára a jelöltállítási időszak végéig megküldje:

 • a jelöltté válás szándékáról szóló nyilatkozat másolatát (195. §),
 • az összeférhetetlenségi nyilatkozatot,
 • a jelenlegi félévről szóló, aktív jogviszonyt igazoló hallgatói jogviszony igazolást.

A szükséges dokumentumokat csak és kizárólag elektronikus úton, az ellenorzobizottsag@kolhok.elte.hu e-mail címre van lehetőség elküldeni. A jelölőlapokat Ügyfélkapun keresztüli elektronikus hitelesítést követően .pdf formátumban szükséges megküldeni az ELTE KolHÖK Ellenőrző Bizottsága részére. A DB Elnöki és Alelnöki jelöléshez szükséges támogató aláírásokkal ellátott jelölőlap minden oldalát olvashatóan beszkennelve / fotózva kell elküldeni.

Az elektronikus hitelesítést az alábbi linken lehet elvégezni:

https://magyarorszag.hu/avdh

A szavazás menete (197. § – 207. §)

Az elektronikus választás során három szavazás zajlik. A kollégium lakói általános és egyenlő választójog alapján, titkos és közvetlen szavazással választják meg a Diákbizottsági Elnököt és Alelnököt, a Diákbizottság tagjait és az Ellenőrző Bizottság egy tagját. A szavazatok leadására a Neptun tanulmányi rendszeren keresztül van mód UniPoll kérdőív kitöltésével a szavazási időszak ideje alatt.

A szavazás során a kérdőívet minden arra jogosult szavazó egyszer töltheti ki. Érvényes szavazásnak számít minden szavazat, ha legfeljebb 1, azaz egy Diákbizottsági Elnök-Alelnökjelölt listára szavaz, legfeljebb a betölthető egyéni mandátumok számával megegyező számú egyéni Diákbizottsági tagjelöltre szavaz, valamint legfeljebb 1, azaz egy Ellenőrző Bizottsági tagjelöltre szavaz. Amennyiben egy személy egyszerre van jelölve Diákbizottsági Elnök-Alelnökjelölt listán és egyéni jelöltként, abban az esetben, ha Diákbizottsági Elnök-Alelnök listán mandátumot szerzett, az egyéni jelöltek közül automatikusan kizáratik.

Érvényes a választás, ha az adott kollégium tekintetében szavazásra jogosult lakóinak legalább egynegyede részt vett a szavazáson, eredményes, ha az egyes jelöltek a választáson résztvevő érvényes szavazatok legalább 10%-át megszerzik. Az adott kollégiumban elnyerhető mandátumoknak megfelelő számú, legtöbb érvényes szavazatot kapott jelölt nyer mandátumot. A választások eredményét az ELTE KolHÖK EB a szavazási időszak utolsó napját követő legkésőbb 7, azaz hét napon belül közzéteszi a KolHÖK hivatalos honlapján.

Adott kollégiumban a betölthető diákbizottsági mandátumok száma (az Elnököt és Alelnököt is beleértve) legfeljebb az adott kollégium mindenkori férőhelyeinek számát alapul véve, minden megkezdett 50., azaz ötvenedik férőhely után 1, azaz egy fő, de legalább 5, azaz öt fő (199. § (5)).

Betölthető diákbizottsági mandátumok száma (az Elnököt és Alelnököt is beleértve)
KollégiumFérőhelyDB mandátumok
ADK2786
DUK1555
EPK83017
KCSSK114724
MÁK3587
NFK1005
PÁK58112
VUK2425
ZUK1665

A jelölés érvényességének megállapítása

A jelöltállítás eredményét az ELTE KolHÖK Ellenőrző Bizottsága állapítja meg.

Jogorvoslat (249. § – 250. §)

A KolHÖK EB választási eljárása alatt hozott döntései ellen az adott kollégium bármely lakója 5, azaz öt napos jogvesztő határidőn belül az Ellenőrző Bizottság elnökéhez kifogást nyújthat be. A kifogás eredménye ellen az ELTE HÖK Ellenőrző Bizottságához lehet fellebbezni az eredmény kihirdetésétől számított 5, azaz öt napos jogvesztő határidőn belül.

További információ az ellenorzobizottsag@kolhok.elte.hu címen kérhető.

Budapest, 2023. szeptember 18.

ELTE KolHÖK EB