2017. Választások- KUK

Ezúton tájékoztatjuk az ELTE Kerekes Tagkollégium lakóit, hogy a rendes 2017. évi őszi kollégiumi választásokra 2017.10.17-19. között kerül sor.

 

 

Helyszín: ELTE Kerekes Tagkollégium, 1135, Budapest, Kerekes utca 12-20, Aula

 

A választás az Eötvös Loránd Tudományegyetem Kollégiumi Hallgatói Részönkormányzat Alapszabály 205.-217. § szerint definiált urnás választási mód szerint zajlik.

Jelöltállítási időszak

2017.10.11. /szerda/ 00:00 – 2017.10.13. /péntek/ 24:00

 

A választás pontos időpontjai:

okt.17.(kedd) 19.00-22.00
okt. 18.(szerda): 18.00- 21.00
okt.19.(csütörtök): 17.00-20.00

 

Jelölés érvényessége:

30 fő KGY-s –> emberenként 15 darab aláírás kell az érvényességhez!
DB elnök+alelnök –> 40 darab aláírás kell az érvényességhez!

 

A választás menete

  1. § (1) A választás során 2 fős listákra lehet szavazni, melyek egy diákbizottsági elnökjelöltből és egy diákbizottsági alelnök-jelöltből állnak. A listák esetében a választást megelőzően előre meg kell jelölni, a lista tagjai közül, a lista győzelme esetén ki tölti be az 96 elnöki, és ki az alelnöki tisztséget. A győztes lista tagjai nyerik el a diákbizottsági elnöki illetve diákbizottsági alelnöki mandátumokat. (2) A Diákbizottság fennmaradó legalább 4, legfeljebb 7 helyére a Diákbizottsági Elnök nevezhet ki személyeket. A Diákbizottsági Elnök jogkörébe tartozik az egyes tagok diákbizottságon belüli feladatának, tisztségének meghatározása is. Az így felálló Diákbizottságról a Diákbizottsági Elnöknek minden KUK HÖK tagot írásban, igazolhatóan tájékoztatni kell a megválasztását követő 7 munkanapon belül. (3) Egyben a Diákbizottsági Elnök joga a Diákbizottság – diákbizottsági alelnökön kívüli – tagjainak visszahívása és helyükre új tag kinevezése is. Minden ilyen jellegű változásról a Diákbizottsági Elnök feladata írásban, igazolhatóan tájékoztatni minden KUK HÖK tagot a változást követő 7 munkanapon belül.

A KUK HÖK Kollégiumi Küldöttgyűlésének tagjainak választása

A KUK HÖK Kollégiumi Küldöttgyűlés – melynek 30 szavazati joggal rendelkező tagja van – tagjának bármely KUK HÖK tag indulhat, minden KUK HÖK tag választható, aki a jelölési időszak lezárultáig tizenöt KUK HÖK tag támogató aláírásával érvényesen ellátott jelölőlapot ad le a Helyi Választási Bizottság felé. A választás urnás választási mód szerint zajlik. A KUK HÖK Kollégiumi Küldöttgyűlésének tagja lesz a 30 legtöbb szavazatot kapott induló.

További információ és kérdés esetén keressétek a Választási Bizottságot:

Kelemen Kamilla, Választási Bizottság elnöke

Horvát Miklós, Választási Bizottság alelnöke

valasztas@kolhok.elte.hu 

 

KUK elnöki program- Jakó Róbert

 

KUK Küldöttgyűlés jelölőlap

KUK Elnök jelölőlap

2017. Választás- HGJ

Ezúton tájékoztatjuk az ELTE Hotel Griff Junior Tagkollégium lakóit, hogy a rendes 2017. évi őszi kollégiumi választásokra 2017.10.17-19. között kerül sor.

 

Helyszín: ELTE Hotel Griff Junior Kollégium, 1115 Budapest, Bartók Béla út 152.

A választás az Eötvös Loránd Tudományegyetem Kollégiumi Hallgatói Részönkormányzat Alapszabály 205.-217. § szerint definiált urnás választási mód szerint zajlik.

Jelöltállítási időszak

2017.10.11. /szerda/ 00:00 – 2017.10.13. /péntek/ 24:00

A választás pontos időpontjai:

okt.17.(kedd): 19.00-22.00
okt.18.(szerda): 19.00-22.00
okt.19.(csütörtök): 17.00-20.00

 

Jelölés érvényessége:

1 szintképviselő lakóegységenként –> emberenként 30 aláírás az adott lakószinten lakóktól az érvényességhez!
DB tagok: a kollégium lakóinak 30%-nak kell az aláírása

 

A választás menete

A HGJ DB tagjainak választásakor minden HGJ HÖK tagnak egy, át nem ruházható szavazata van, a választás a jelen Alapszabály 205 – 217. § szerint definiált urnás vagy elektronikus választási mód szerint zajlik. A szavazás alkalmával legalább 7, legfeljebb 10 fős listák támogathatóak. A legtöbb szavazatot nyert lista tagjai nyernek diákbizottsági mandátumot. Az egyes listák esetében a választást megelőzően az elnöki programban meg kell jelölni, a lista győzelme esetén a lista mely tagja töltené be a diákbizottsági elnöki és diákbizottsági alelnöki pozíciókat. A Diákbizottság többi tagjának feladatkörére a Diákbizottsági Elnök tehet javaslatot a Diákbizottság alakuló ülésén. Az egyes feladatkörökről és azok betöltéséről a Diákbizottság egyszerű többséggel szavaz. Amennyiben a diákbizottság egy jelöltet nem fogad el, az elnök az adott feladatkörre új jelöltet állíthat.

Szintképviselői választás

  1. § (1) A Hotel Griff Junior Kollégiumi Hallgatói Részegység szintképviselőinek száma megegyezik a HGJ HÖK választási körzeteinek számával, a HGJ HÖK tagok által lakott lakószintek választási körzetei által megválasztott szintenkénti egy fő. (2) Minden választási körzet esetében a legtöbb érvényes szavazatot kapott induló nyer szintképviselői tisztséget. (3) A szintképviselők tisztségüknél fogva tagjai a Kollégiumi Küldöttgyűlésnek. (4) Szintképviselőnek minden HGJ HÖK tag választható, aki a jelölési időszakban a saját választókörzetében lakó harminc HGJ HÖK tag támogató aláírásával érvényesen ellátott jelölőlapot a Választási Bizottság felé lead, kivéve a HGJ DB tagjait, vagy akik az aktuális választási időszakban HGJ DB mandátumért indulnak.

További információ és kérdés esetén keressétek a Választási Bizottságot:

Kelemen Kamilla, Választási Bizottság elnöke

Horvát Miklós, Választási Bizottság alelnöke

valasztas@kolhok.elte.hu 

 

HGJ elnöki program- Lukács Richárd

 

HGJ Elnök jelölőlap

HGJ Szintképviselő jelölőlap

2017. Választások- DUK

Ezúton tájékoztatjuk az ELTE Damjanich utcai Tagkollégium lakóit, hogy a 2017. október 16. Kollégiumi Közgyűlésen kerül sor a rendes 2017. évi őszi kollégiumi választásra.

 

Helyszín: Damjanich utcai Tagkollégium, F-15 (Lovarda)

 

Közgyűlés pontos időpontja: 2017. október 16. (kedd) 19:30

 

A választás az Eötvös Loránd Tudományegyetem Kollégiumi Hallgatói Részönkormányzat Alapszabály 218-226. § szerint definiált ülésen, titkos szavazással történő választási mód szerint, a tisztújító Kollégiumi Közgyűlésen fog lezajlani.

 

A választás menete

A választás során 2 fős listák jelölhetőek és választhatóak, melyek egy diákbizottságielnök-jelöltből és egy diákbizottsági alelnök-jelöltből állnak. A listák esetében a választást megelőzően előre meg kell jelölni, a lista tagjai közül, a lista győzelme esetén ki tölti be az elnöki, és ki az alelnöki tisztséget. A győztes lista tagjai nyerik el a diákbizottsági elnöki illetve diákbizottsági alelnöki mandátumokat. A Diákbizottság fennmaradó helyeire a Diákbizottsági Elnök nevezhet ki személyeket. A Diákbizottsági Elnök jogkörébe tartozik az egyes tagok diákbizottságon belüli feladatának, 88 tisztségének meghatározása is. Az így felálló Diákbizottságról a Diákbizottsági Elnöknek minden DUK HÖK tagot írásban, igazolhatóan tájékoztatni kell a megválasztását követő 7 munkanapon belül. Egyben a Diákbizottsági Elnök joga a Diákbizottság – diákbizottsági alelnökön kívüli – tagjainak visszahívása és helyükre új tag kinevezése is. Minden ilyen jellegű változásról a Diákbizottsági Elnök feladata írásban, igazolhatóan tájékoztatni minden DUK HÖK tagot a változást követő 7 munkanapon belül.

 

További információ és kérdés esetén keressétek a Választási Bizottságot:

Kelemen Kamilla, Választási Bizottság elnöke

Horvát Miklós, Választási Bizottság alelnöke

valasztas@kolhok.elte.hu 

2017. őszi Választások- ADK

Ezúton tájékoztatjuk az ELTE Ajtósi Dürer sori Tagkollégium lakóit, hogy a rendes 2017. évi őszi kollégiumi választásokra 2017.10.17-19. között kerül sor.

 

Helyszín: ELTE Ajtósi Dürer sori Tagkollégium, 1146, Budapest, Ajtósi Dürer sor 23, Porta

 

A választás az Eötvös Loránd Tudományegyetem Kollégiumi Hallgatói Részönkormányzat Alapszabály 205.-217. § szerint definiált urnás választási mód szerint zajlik.

Jelöltállítási időszak

2017.10.11. /szerda/ 00:00 – 2017.10.13. /péntek/ 24:00

A választás pontos időpontjai:

okt.17.(kedd): 19.00-22.00
okt.18.(szerda): 19.00-22.00
okt.19.(csütörtök): 18.00-21.00

 

Jelölés érvényessége:

18 szintképviselő (2/szint) –>páronként 10 aláírás az adott szinten lakóktól kell az érvényességhez!
DB elnök és alelnök –>50 aláírás az érvényességhez!
A helyi Diákbizottság megválasztása

A választás során 2 fős listákra lehet szavazni, melyek egy diákbizottsági elnökjelöltből és egy diákbizottsági alelnökjelöltből állnak. Az ADK DB elnökének és alelnökének bármely ADK HÖK tag indulhat, minden ADK HÖK tag választható, aki a jelölési időszakban ötven ADK HÖK tag támogató aláírásával érvényesen ellátott jelölőlapot a helyi választási bizottság felé lead – kivéve az ADK Kollégiumi Küldöttgyűlési szavazati joggal rendelkező tagjait, illetve az aktuálisan szintképviselői tisztségért induló ADK HÖK tagokat – illetve a Választási Bizottság felé legkésőbb a választás kezdetét megelőző 96. óráig egy programot lead. A program kötelező tartalmi elemét képezik a jelöltek tervei és elképzelései, megválasztásuk esetére. A programot a Választási Bizottság köteles az adott kollégiumi hallgatói részegység minden polgára számára írásban, igazolhatóan eljuttatni a választás megkezdését megelőző 72. óráig. A győztes lista tagjai nyerik el a diákbizottsági elnöki illetve diákbizottsági alelnöki mandátumokat.

A Diákbizottság fennmaradó 7 helyére a Diákbizottsági Elnök nevezhet ki személyeket. Az ADK DB tagjának bármely ADK HÖK tag kinevezhető, kivéve az ADK Kollégiumi Küldöttgyűlési szavazati joggal rendelkező tagjait, illetve az aktuálisan szintképviselői tisztségért induló ADK HÖK tagokat. A kizárást megtestesítő indulókat a Választási Bizottság a választásokból kizárja.

Szintképviselői választás

Szintképviselőnek az ADK HÖK bármely tagja indulhat, minden ADK HÖK tag választható, aki a jelölési időszakban a saját választókörzetében – ebből összesen 9 van – lakó tíz ADK HÖK tag támogató aláírásával érvényesen ellátott jelölőlapot a választási bizottság felé lead, kivéve az ADK DB tagjait, vagy akik az aktuális választási időszakban ADK DB mandátumért indulnak.

Minden választási körzet esetében a két legtöbb érvényes szavazatot kapott induló nyer szintképviselői tisztséget, akik tisztségüknél fogva tagjai lesznek a 18 tagú Kollégiumi Küldöttgyűlésnek. A választás urnás szavazással történik.

További információ és kérdés esetén keressétek a Választási Bizottságot:

Kelemen Kamilla, Választási Bizottság elnöke

Horvát Miklós, Választási Bizottság alelnöke

valasztas@kolhok.elte.hu 

 

ADK elnöki program- Kis Marcell

 

ADK Elnök jelölőlap

ADK Szintképviselő jelölőlap