Nyári kollégiumi férőhelyek 2021

Az ELTE Kollégiumi Központ az idei évben is meghirdeti a nyári kollégiumi jelentkezést, melyekre az alábbi módon lehet jelentkezni:

A jelentkezés a Neptunban történik, a jelentkezési felületet a Neptunba belépve az Ügyintézés, Kollégiumi jelentkezés fül alatt találják meg, a Nyári jelentkezési időszakot kiválasztva.

A hallgatók, a jelentkezés során a nyári kollégium teljes idejére fennálló védettségüket előzetesen igazolni kötelesek az alábbi módok egyikével:

-védettségi igazolvány
-védettségi igazolvány hiányában: igazolás SARS-COV-2 elleni védőoltásról (pecsétes papír)
-vagy oltási ellenjavallatról orvosi igazolás (ebben az esetben beköltözéskor negatív PCR teszt bemutatása kötelező)

A jelentkezési felület 2021. május 20-án, 18:00 – kor nyílik meg.

Az idei, 2021-es évben az alábbi táblázatban megjelölt díj ellenében vehető igénybe a nyári kollégiumi szolgáltatás:

Kőrösi Csoma Sándor Kollégium

ELTE kedvezményes : 15 320 Ft
ELTE : 36 640 Ft
Nem ELTE  : 47 250 Ft

Nagytétényi úti Kollégium 2 ágyas

ELTE kedvezményes : 17 475 Ft
ELTE : 36 640 Ft
Nem ELTE : 47 250 Ft

Nagytétényi úti Kollégium 3 ágyas

ELTE kedvezményes : 15 320 Ft
ELTE : 36 640 Ft
Nem ELTE : 47 250 Ft

Damjanich utcai Kollégium

ELTE kedvezményes : 9 320 Ft
ELTE : 26 640 Ft
Nem ELTE : 42 000 Ft

SEK Pável Ágoston Kollégium

ELTE kedvezményes : 9 320 Ft
ELTE : 28 000 Ft
Nem ELTE : 40 000 Ft

ELTE hallgató kedvezményes térítési díjat fizetnek:

a doktoranduszok (finanszírozott, nappali);
az államközi egyezményes ELTE külföldi hallgatók, akiknek 12 hónapra jár a kollégium (A2 kategória);
az árva és volt állami gondozott hallgatók;
valamint, külön igazolás benyújtásával
a tanulmányi illetve tudományos tevékenységet végző hallgatók a tevékenység időtartamára (tanszékvezetői igazolás szükséges, mely tartalmazza a tevékenység leírását, és pontos időtartamát);
és az Egyetem érdekében tevékenységet végző hallgatók a tevékenység időtartamára (dékán-helyettesi, EHÖK/KolHÖK Elnöki igazolás szükséges).

Azon hallgatók, akik kedvezményre jogosultak, 2021. június 15-ig jelezhetik ezt a jelentkezési felületen, a megfelelő eredeti igazolásokat digitális formában kell csatolni! A kedvezményes helyek száma korlátozott, a pályázatokat bírálják, tehát nem kapja meg mindenki automatikusan a kedvezményt.

ELTE hallgató térítési díjat fizetnek:

azok a tavaszi félévben (végzősöket illetően tehát akik májusban, júniusban abszolváltak) aktív vagy passzív jogviszonnyal rendelkező hallgatók, akik számára ezt kérelmükre, szociális körülményeikre tekintettel a tagkollégiumi hallgatói részönkormányzatok javaslata alapján a szolgáltatási igazgató engedélyezi,

azok a külhoni magyar hallgatók (MÁSZ hallgatók), akik az ELTE Nagytétényi úti Kollégiumában nyertek elhelyezést a 2020/21/2. félévben (csak a Nagytétényi úti Kollégiumban!).

Nem ELTE hallgató térítési díjat fizetnek:

Azok a más felsőoktatási intézménnyel aktív hallgatói jogviszonnyal rendelkező hallgatók, akik az ELTE valamely tagkollégiumába nyári kollégiumi férőhelyre jelentkeznek. Számukra a kollégiumi férőhely igénybevételére 2021. július 5. és augusztus 28. között van lehetőség.

Más felsőoktatási intézmény hallgatói az adott tagkollégium vezetőjénél tudnak jelentkezni e-mailben. A jelentkezésben meg kell jelölni, hogy mely tagkollégiumba, mely hónapokra kíván jelentkezni, valamint csatolni kell a védettséget igazoló dokumentumon túl egy három hónapnál nem régebbi hallgatói jogviszony igazolást is.

Az ELTE hallgatói számára a nyári kollégium havi térítési díja a Neptunban kerül kivetésre. A kivetés július, augusztus hónapra szól, azonban aki július 31-ig szabályszerűen kiköltözik, annak az augusztusi díj törlésre kerül.

Mindemelett felhívom a figyelmét a következőkre:

A nyári kollégium teljes ideje alatt, minden bentlakóra az ELTE Járványügyi Operatív Koordináló Testületének intézkedései és a Kollégium Házirendje az irányadóak. A Házirendet és a – veszélyhelyzetre és járványügyi készültségre vonatkozóan kiegészített – kollégiumi szabályokat megsértő bentlakó lakhatását azonnali hatállyal megszüntetjük.

Az idei évben az Ajtósi Dürer sori Kollégiumban, a Nándorfejérvári úti és a Vezér úti Kollégiumban nyári férőhelyek nem állnak rendelkezésre.

A nem ELTE hallgatók számára is igénybe vehető a nyári kollégiumi férőhely, erről az adott kollégium vezetőjétől e-mailben kérhet tájékoztatást.

A külhoni magyar (MÁSZ) hallgatók jelentkezése a ELTE hagyományos kollégiumaival egyszerre és együtt – a Neptunban – történik. (Neptun regisztrációval kapcsolatban ld. http://regisztracio.martonaron.elte.hu/). A nem ELTE, de MÁSZ hallgatók ELTE hallgatói térítési díj mellett csak a Nagytétényi úti Kollégiumban nyerhetnek elhelyezést.

Amennyiben további kérdése van a nyári kollégiumi férőhely igénybevételéről, forduljon bizalommal a kollégium vezetőjéhez és a Kollégiumi Hallgatói Önkormányzat képviselőihez!

Sikeres jelentkezést kívánunk!