Választási eredmények 2018 – KCsSK

Kőrösi Csoma Sándor Tagkollégium

A választás az Eötvös Loránd Tudományegyetem Kollégiumi Hallgatói Részönkormányzat Alapszabály 205-206. §, illetve 210-217. § szerint definiált elektronikus választás szerint zajlott, mely során a Kőrösi Csoma Sándor Tagkollégiumban diákbizottsági elnök és alelnök mellett a választási körzetek diákbizottsági tagokat és küldöttgyűlési tagokat is választottak a hallgatók. A választás 25% feletti részvételi arány mellett érvényes, ez minden körzetben külön-külön is szükséges.

Diákbizottsági elnök-alelnök választás

A Kőrösi Csoma Sándor Tagkollégiumnak 1018 szavazati joggal rendelkező tagja van, ebből 324-an gyakorolták azt. Ez 31,83%-os részvételi arány, a választás érvényes.

A választás során a leadott 324 szavazat közül 275 igen, 49 nem és 0 érvénytelen szavazattal a Kőrösi Csoma Sándor Tagkollégium diákbizottsági elnöke Sebők Attila, alelnöke Árva Zsófia lett.

Diákbizottsági tagok és küldöttgyűlési tagok választása

Állam- és Jogtudományi Kari választási körzet

A választási körzetnek 74 szavazati joggal rendelkező tagja van, ebből 32-en adtak le szavazatot. Ez 43,24%-os részvételi arány, a választás érvényes.

Főmegbízott tag

Érvényes jelölőlapot a pozícióért 3 választási körzeti tag adott le: Krasz Péter, Szabó Kornél László és Vass Imola. Hármuk közül a pozíciót elnyerte 13 szavazattal Szabó Kornél László.

Nem szerzett pozíciót 7-7 szavazattal Krasz Péter és Vass Imola.

Indoklás: A legtöbb szavazatot kapott induló nyeri el a pozíciót.

Főmegbízott taghelyettes

Érvényes jelölőlapot a pozícióért 3 választási körzeti tag adott le: Krasz Péter, Szabó Kornél László és Vass Imola. Szabó Kornél László főmegbízott lett a választási körzetében, jelen pozícióért induló választásból kizárta a Választási Bizottság. A körzet főmegbízott taghelyettese 10 szavazattal Vass Imola lett.

Nem szerzett pozíciót: 7 szavazattal Krasz Péter

Indoklás: A legtöbb szavazatot kapott induló nyeri el a pozíciót.

Körzet által megválasztott póttag

Érvényes jelölőlapot a pozícióért 6 választási körzeti tag adott le, ebből két indulót kizárt a Választási Bizottság, mert már elnyert valamilyen pozíciót korábban. Körzet által megválasztott póttag lett Vidó Katinka 12 szavazattal, Góth Mária 10 szavazattal, Krasz Péter 10 szavazattal és Savu Ágnes 9 szavazattal.

Küldöttgyűlési tagok

A választáson a választási körzet küldöttgyűlési tagja lett:

Szabó Kornél László 14 szavazattal, Krasz Péter 13 szavazattal, Sági Enikő 13 szavazattal, Vidó Katinka 13 szavazattal, Góth Mária 12 szavazattal, Vass Imola 12 szavazattal, Savu Ágnes 11 szavazattal.

A választáson szavazategyenlőség miatt új választáson vesz részt az Alapszabály 213. § (2) bekezdése alapján Gebei Tamás és Hermán Vanessa Dóra.

Bölcsészettudományi Kari választási körzet

A választási körzetnek 294 szavazati joggal rendelkező tagja van, ebből 83-an adtak le szavazatot. Ez 28,23%-os részvételi arány, a választás érvényes.

Főmegbízott tag

A választási körzet főmegbízott tagja lett 76 szavazattal Nagy Viktor.

Főmegbízott taghelyettes

A választási körzet főmegbízott tagjának helyettese lett 77 szavazattal Garancsi Fanni.

Körzet által megválasztott tag

A választási körzet tagja lett a diákbizottságban 77 szavazattal Árki Nóra.

Körzet által megválasztott póttag

A pozícióért 6 fő adott le érvényes jelölőlapot, melyek közül Árki Nórát a Választási Bizottság kizárta, mert a választás során körzet által megválasztott tag lett.

Körzet által megválasztott póttagok lettek 49 szavazattal Havasi Dóra, 42 szavazattal Horváth-Lukics Adrián, szintén 42 szavazattal Mahler Balázs, 41 szavazattal Hornyák Bence Botond, 39 szavazattal Sándor Katalin.

Küldöttgyűlési tagok

A választási körzet küldöttgyűlési tagja lett:

49 szavazattal Havasi Dóra, 46 szavazattal Garancsi Fanni, 45 szavazattal Hornyák Bence Botond és Horváth-Lukics Adrián, 43 szavazattal Horog Vanda, 42 szavazattal Kozma András és Sándor Katalin, 41 szavazattal Mahler Balázs, 39 szavazattal Árva Zsófia, 38 szavazattal Árvai Eszter és 32 szavazattal Árki Nóra.

Nem szerzett mandátumot: 28 szavazattal Morgan Ronald Gordon

Indoklás: A 12 legtöbb szavazatot szerző indulók nyernek mandátumot a választási körzet küldöttgyűlésén.

Informatikai Kari és Bárczi Gusztáv Gyógypedagógiai Kari választási körzet

A választási körzetnek 209 szavazati joggal rendelkező tagja van, ebből 75-en adtak le szavazatot. Ez 35,89%-os részvételi arány, a választás érvényes.

Főmegbízott tag

A választási körzet főmegbízott tagja lett a diákbizottságban 54 szavazattal Balogh Fruzsina Tímea.

Főmegbízott taghelyettes

A választási körzet főmegbízott tagjának helyettese lett 55 szavazattal Nádai Zsombor Csaba.

Körzet által megválasztott tag

A választási körzet tagja lett a diákbizottságban 56 szavazattal Pántya Réka.

Körzet által megválasztott póttag

Választási körzet által megválasztott póttagok lettek a választáson 48 szavazattal Káposzta Gergő, 44 szavazattal Ádámszki Marcell és 39 szavazattal Szabó Barna.

Küldöttgyűlési tagok

A választási körzet küldöttgyűlési tagja lett:

39 szavazattal Káposzta Gergő, 38 szavazattal Ádámszki Marcell és Tuboly Dorka, 37 szavazattal Pántya Réka, 36 szavazattal Szabó Barna, 35 szavazattal Balogh Fruzsina Tímea és Nádai Zsombor Csaba, 33 szavazattal Poósz Patrik, 31 szavazattal Baj Bianka és Novák Márk Attila, 30 szavazattal Barbér Máté és Vida Péter.

Pedagógiai és Pszichológiai Kari és Társadalomtudományi választási körzet

A választási körzetnek 132 szavazati joggal rendelkező tagja van, ebből 41-en adtak le szavazatot. Ez 31,06%-os részvételi arány, a választás érvényes.

Főmegbízott tag

A választási körzet főmegbízott tagja lett a diákbizottságban 39 szavazattal Kis Hunor.

Főmegbízott taghelyettes

A választási körzet főmegbízott tagjának helyettese 38 szavazattal Májer Alexandra lett.

Körzet által megválasztott tag

A választási körzet tagja lett a diákbizottságban 37 szavazattal Tóth Zsolt Dániel.

Körzet által megválasztott póttag

A választási körzet által megválasztott póttagok lett 29 szavazattal Karácsony Katalin Elizabet, 26 szavazattal Barna Kristóf és 25 szavazattal Kiss-Batta Rozália.

Küldöttgyűlési tagok

A választási körzet küldöttgyűlésének tagja lett:

27 szavazattal Kis Hunor, 25 szavazattal Szabó Zsanett, 24 szavazattal Karácsony Katalin Elizabet és Májer Alexandra, 23 szavazattal Bata Orsolya, 22 szavazattal Kiss-Batta Rozália, 20 szavazattal Gortva Melitta és Tóth Zsolt Dániel, 19 szavazattal Barna Kristóf, Porció Petra és Szuhai Botond, valamint 17 szavazattal Szabó Anita.

Természettudományi Kari és Tanító- és Óvóképző Kari választási körzet

A választási körzetnek 297 szavazati joggal rendelkező tagja van, ebből 90-en adtak le szavazatot. Ez 30,3%-os részvételi arány, a választás érvényes.

Főmegbízott tag

A választási körzet főmegbízott tagja lett a diákbizottságban 77 szavazattal Basa Bettina.

Főmegbízott taghelyettes

A választási körzet főmegbízott tagjának helyettese lett 78 szavazattal Sarkadi Vivien Zsófia.

Körzet által megválasztott tag

A választási körzet tagjai lettek a diákbizottságban 48 szavazattal Kelemen Ádám András és 37 szavazattal Mentes Alexa.

Nem szerzett pozíciót: 27 szavazattal Szaszala Eszter.

Indoklás: A választási körzetben a két legtöbb szavazatot szerző jelölt nyer pozíciót.

Körzet által megválasztott póttag

A pozícióért 8 fő adott le érvényes jelölőlapot, melyek közül két főt, Mentes Alexát és Kelemen Ádám Andrást kizárta a Választási Bizottság, mert már más pozíciót elnyert a diákbizottságban.

Körzet által megválasztott póttag lett 32 szavazattal Fülöp Flóra, 28 szavazattal Pálfi Gyöngyvér, 25 szavazattal Lőczi Benjamin és 23 szavazattal Bibók Benjamin.

Nem szerzett pozíciót: 22 szavazattal Szaszala Eszter és 18 szavazattal Varga Linda.

Indoklás: A választási körzetben a négy legtöbb szavazatot szerző jelölt nyer pozíciót.

Küldöttgyűlési tagok

A választási körzet küldöttgyűlési tagja lett:

36 szavazattal Pálfi Gyöngyvér, 34 szavazattal Bordi Sára és Szaszala Eszter, 32 szavazattal Fülöp Flóra, 31 szavazattal Mentes Alexa, Ostváth Botond és Sarkadi Vivien Zsófia, 30 szavazattal Basa Bettina, Bibók Benjamin, Kelemen Ádám András és Kotra Zoltán, 29 szavazattal Lőczi Benjamin László és Mihályi Péter, 28 szavazattal Varga Linda, 27 szavazattal Csiszár Barnabás, valamint 26 szavazattal Plébán Viktória.

Nem szerzett mandátumot: 24 szavazattal Gergely Gréta.

Indoklás: A választási körzet küldöttgyűlésén a 16 legtöbb szavazatot szerző jelölt nyer mandátumot.

A megválasztott tisztségviselőknek sikeres munkát kívánunk!

Választási eredmények 2018 – NUK

Nagytétényi úti Kollégium

A választás az Eötvös Loránd Tudományegyetem Kollégiumi Hallgatói Részönkormányzat Alapszabály 207-209. §, illetve 212-217. § szerint definiált urnás választás szerint zajlott, mely során a Nagytétényi úti Tagkollégiumban diákbizottsági elnök és alelnök mellett titkos szavazással szintképviselőket választottak a hallgatók. A választás 25% feletti részvételi arány mellett érvényes.

Diákbizottsági elnök-alelnök választás

A Nagytétényi úti Tagkollégiumnak 545 szavazati joggal rendelkező tagja van, ebből 168-an gyakorolták azt. Ez 30,83%-os részvételi arány, a választás érvényes.

A választás során az urnába bedobott 163 szavazat közül 153 igen, 3 nem, 7 érvénytelen szavazattal a Nagytétényi úti Tagkollégium diákbizottsági elnöke Hombolygó Péter, alelnöke Takács Eszter.

Szintképviselőválasztás

 1. szint

A körzetnek 39 szavazati joggal rendelkező tagja közül 16 gyakorolta szavazati jogát, ez 41,03%-os részvételi arány. A szintképviselőválasztás érvényes.

A választás során a Nagytétényi úti Kollégium 1. szintjének szintképviselője lett 16 igen, 0 nem és 0 érvénytelen szavazattal Bárány Dóra.

 1. szint

A körzetnek 72 szavazati joggal rendelkező tagja közül 32 gyakorolta szavazati jogát, ez 44,44%-os részvételi arány. A szintképviselőválasztás érvényes.

A választás során a Nagytétényi úti Kollégium 3. szintjének szintképviselője lett 30 igen, 1 nem és 1 érvénytelen szavazattal Katona Zsolt.

 1. szint

A körzetnek 67 szavazati joggal rendelkező tagja közül 27 gyakorolta szavazati jogát, ez 40,3%-os részvételi arány. A szintképviselőválasztás érvényes.

A választás során a Nagytétényi úti Kollégium 4. szintjének szintképviselője lett 26 igen, 1 nem és 0 érvénytelen szavazattal Kocsis Márk János.

 1. szint

A körzetnek 77 szavazati joggal rendelkező tagja közül 24 gyakorolta szavazati jogát, ez 31,17%-os részvételi arány. A szintképviselőválasztás érvényes.

A választás során Fodor Zoltánra és Lenzinger Dorinára szavazhattak a szint szavazati joggal rendelkező tagjai. Lenzinger Dorinára 14 szavazat, míg Fodor Zoltánra 8 szavazat érkezett 2 érvénytelen szavazat mellett. A Nagytétényi úti Kollégium 5. szintjének szintképviselője Lenzinger Dorina lett.

 1. szint

A körzetnek 68 szavazati joggal rendelkező tagja közül 27 gyakorolta szavazati jogát, ez 39,71%-os részvételi arány. A szintképviselőválasztás érvényes.

A választás során a Nagytétényi úti Kollégium 6. szintjének szintképviselője lett 22 igen, 0 nem és 5 érvénytelen szavazattal Nagy Anna Fruzsina.

 1. szint

A körzetnek 57 szavazati joggal rendelkező tagja közül 25 gyakorolta szavazati jogát, ez 43,86%-os részvételi arány. A szintképviselőválasztás érvényes.

A választás során a Nagytétényi úti Kollégium 7. szintjének szintképviselője lett 25 igen, 0 nem és 0 érvénytelen szavazattal Stangl Rebeka.

 1. szint

A körzetnek 50 szavazati joggal rendelkező tagja közül 14 gyakorolta szavazati jogát, ez 28%-os részvételi arány. A szintképviselőválasztás érvényes.

A választás során a Nagytétényi úti Kollégium 8. szintjének szintképviselője lett 14 igen, 0 nem és 0 érvénytelen szavazattal Litter Kitti.

Az újonnan megválasztott tisztségviselőknek sikeres munkát kívánunk!

Választási eredmények 2018 – KUK

Kerekes Tagkollégium

A választás az Eötvös Loránd Tudományegyetem Kollégiumi Hallgatói Részönkormányzat Alapszabály 205-206. §, illetve 210-217. § szerint definiált elektronikus választás szerint zajlott, mely során a Kerekes Tagkollégiumban diákbizottsági elnök és alelnök mellett küldöttgyűlési tagokat isválasztottak a hallgatók. A választás 25% feletti részvételi arány mellett érvényes.

Diákbizottsági elnök-alelnök választás

A Kerekes Tagkollégiumnak 404 szavazati joggal rendelkező tagja van, ebből 125-en gyakorolták azt. Ez 30,94%-os részvételi arány, a választás érvényes.

A választás során a leadott 125 szavazat közül 118 igen, 7 nem, 0 érvénytelen szavazattal a Kerekes Tagkollégium diákbizottsági elnöke Jakó Róbert, alelnöke Vaszilandó János.

Küldöttgyűlési tagok választása

A Kerekes Tagkollégium szavazati joggal rendelkező tagjai diákbizottsági elnök és alelnök mellett küldöttgyűlési tagokat is választhattak. Küldöttgyűlési tagokra a szavazati joggal rendelkező hallgatók közül 125-en adták le szavazatukat, ez 30,94%-os részvételi arány, a választás érvényes.

Küldöttgyűlési tagnak lett megválasztva:

Csutor Orsolya 102 szavazattal,

Dobó Márk 102 szavazattal,

Jakó Róbert 102 szavazattal,

Vaszilandó János 93 szavazattal,

Vincze Dóra 86 szavazattal,

Incze Zoltán 82 szavazattal,

Galovicz Kitti 81 szavazattal,

Kajati Marcell 75 szavazattal,

Szabó Szabolcs 75 szavazattal,

Máté Bálint 68 szavazattal,

Radács Máté 68 szavazattal,

Sárközi Ferenc 65 szavazattal,

Kasza Alex 61 szavattal.

A megválasztott tisztségviselőknek sikeres munkát kívánunk!

Választási eredmények 2018 – ADK

Ajtósi Dürer sori Kollégium

A választás az Eötvös Loránd Tudományegyetem Kollégiumi Hallgatói Részönkormányzat Alapszabály 205-206. §, illetve 210-217. § szerint definiált elektronikus választás szerint zajlott, mely során az Ajtósi Dürer sori Tagkollégiumban diákbizottsági elnök és alelnök mellett szintképviselőket választottak a hallgatók. A választás 25% feletti részvételi arány mellett érvényes.

Diákbizottsági elnök-alelnök választás

Az Ajtósi Dürer sori Tagkollégiumnak 252 szavazati joggal rendelkező tagja van, ebből 113-an gyakorolták azt. Ez 44,84%-os részvételi arány, a választás érvényes.

A választás során a leadott 113 szavazat közül 92 igen, 21 nem, 0 érvénytelen szavazattal az Ajtósi Dürer sori Tagkollégium diákbizottsági elnöke Fehér András, alelnöke Kis Zsanett.

Szintképviselőválasztás

½ és1. szint

A körzetnek 16 szavazati joggal rendelkező tagja közül a választási időszak végéig 3 tag adta le szavazatát, ez 18,75%-os részvételi arány. A KolHÖK Alapszabálya szerint (212. § (2)) a körzetben a választást két munkanappal, 2018. november 27. 23:59-ig meghosszabbította a Választási Bizottság.

 1. szint

A körzetnek 30 szavazati joggal rendelkező tagja közül 11 gyakorolta szavazati jogát, ez 36,67%-os részvételi arány. A szintképviselőválasztás érvényes.

A választás során az Ajtósi Dürer Tagkollégium 2. szintjének szintképviselője lett 11 igen, 0 nem és 0 érvénytelen szavazattal Ébner Zsuzsa, illetve 10 igen, 1 nem és 0 érvénytelen szavazattal Ébner Anna.

 1. szint

A körzetnek 29 szavazati joggal rendelkező tagja közül 9 gyakorolta szavazati jogát, ez 31,03%-os részvételi arány. A szintképviselőválasztás érvényes.

A választás során az Ajtósi Dürer Tagkollégium 3. szintjének szintképviselője lett 7 igen, 2 nem és 0 érvénytelen szavazattal Berecz Lilla, illetve 6 igen, 3 nem és 0 érvénytelen szavazattal Mészáros Emma.

 1. szint

A körzetnek 30 szavazati joggal rendelkező tagja közül 13 gyakorolta szavazati jogát, ez 43,33%-os részvételi arány. A szintképviselőválasztás érvényes.

A választás során az Ajtósi Dürer Tagkollégium 4. szintjének szintképviselője lett 13 igen, 0 nem és 0 érvénytelen szavazattal Tózer Kitti, illetve 11 igen, 2 nem és 0 érvénytelen szavazttal Perlaki Adriána.

 1. szint

A körzetnek 30 szavazati joggal rendelkező tagja közül 17 gyakorolta szavazati jogát, ez 56,67%-os részvételi arány. A szintképviselőválasztás érvényes.

A választás során az Ajtósi Dürer Tagkollégium 5. szint szintképviselőjének lett megválasztva Bukor Ákos és Bogdány Máté egységesen 14 igen, 3 nem és 0 érvénytelen szavazattal.

 1. szint

A körzetnek 30 szavazati joggal rendelkező tagja közül 15 gyakorolta szavazati jogát, ez 50%-os részvételi arány. A szintképviselőválasztás érvényes.

A választás során az Ajtósi Dürer Tagkollégium 7. szintjének szintképviselője lett 14 igen, 1 nem és 0 érvénytelen szavazattal Hudry Anna Dorottya.

 1. szint

A körzetnek 28 szavazati joggal rendelkező tagja közül 15 gyakorolta szavazati jogát, ez 53,57%-os részvételi arány. A szintképviselőválasztás érvényes.

A választás során az Ajtósi Dürer Tagkollégium 8. szintjének szintképviselője lett 15 igen, 0 nem és 0 érvénytelen szavazattal Oláh Eszter Etelka, illetve 12 igen, 3 nem és 0 érvénytelen szavazattal Polereczki Fanni.

 1. szint

A körzetnek 30 szavazati joggal rendelkező tagja közül 16 gyakorolta szavazati jogát, ez 53,33%-os részvételi arány. A szintképviselőválasztás érvényes.

A választás során az Ajtósi Dürer Tagkollégium 9. szintjének szintképviselője lett 13 igen, 3 nem és 0 érvénytelen szavazattal Jelenik Dorka, illetve 11 igen, 5 nem és 0 érvénytelen szavazattal Nemesi Zsófia.

Az újonnan megválasztott tisztségviselőknek sikeres munkát kívánunk!

Választási eredmények 2018 – VUK

Vezér úti Tagkollégium

A választás az Eötvös Loránd Tudományegyetem Kollégiumi Hallgatói Részönkormányzat Alapszabály 205-206. §, illetve 210-217. § szerint definiált elektronikus választás szerint zajlott, mely során a Vezér úti Tagkollégiumban diákbizottsági elnök és alelnök mellett diákbizottsági tagokat választottak a hallgatók. A választás 25% feletti részvételi arány mellett érvényes.

Diákbizottsági elnök-alelnök választás

A Vezér úti Tagkollégiumnak 243 szavazati joggal rendelkező tagja van, ebből 79-en gyakorolták azt. Ez 32,51%-os részvételi arány, a választás érvényes.

A választás során a leadott 79 szavazat közül 76 igen, 3 nem, 0 érvénytelen szavazattal a Vezér úti Tagkollégium diákbizottsági elnöke Petró Marcell, alelnöke Milbacher Dániel.

Diákbizottsági tagok választása

A választás során a tagkollégium szavazati joggal rendelkező tagjai közül 79-en adták le szavazatukat, ez 32,51%-os részvételi arány, a választás érvényes.

A választáson diákbizottsági tag lett:

Filiczki Sára 60 szavazattal

Komár Kinga 56 szavazattal

Pukli Réka Kinga 54 szavazattal

Ruzsics Bianka 52 szavazattal

Király Judit Mária 51 szavazattal

Szarvas Katalin 46 szavazattal.

A megválasztott tisztségviselőknek sikeres munkát kívánunk!

Választási eredmények 2018 – PÁK

Pável Ágoston Tagkollégium

A választás az Eötvös Loránd Tudományegyetem Kollégiumi Hallgatói Részönkormányzat Alapszabály 207-209. §, illetve 212-217. § szerint definiált urnás választás szerint zajlott, mely során a Pável Ágoston Tagkollégiumban diákbizottsági elnök és alelnök mellett küldöttgyűlési tagokat is választottak a hallgatók. A választás 25% feletti részvételi arány mellett érvényes.

Diákbizottsági elnök-alelnök választás

A Pável Ágoston Tagkollégiumnak 477 szavazati joggal rendelkező tagja van, ebből 278-an gyakorolták azt. Ez 58,28%-os részvételi arány, a választás érvényes.

A választás során a leadott 278 szavazat közül 265 igen, 3 nem, 10 érvénytelen szavazattal a Pável Ágoston Tagkollégium diákbizottsági elnöke Hajmási Bálint, alelnöke Juhász Máté lett.

Küldöttgyűlési tagok választása

A Pável Ágoston Tagkollégium szavazati joggal rendelkező tagjai diákbizottsági elnök és alelnök mellett küldöttgyűlési tagokat is választhattak. Küldöttgyűlési tagokra a szavazati joggal rendelkező hallgatók közül 278-an adták le szavazatukat, ez 58,28%-os részvételi arány, a választás érvényes.

Küldöttgyűlési tagnak lett megválasztva:

Barbalics Mátyás 180 szavazattal,

Jancsekity Judit 150 szavazattal,

Rédecsi Bence 142 szavazattal,

Mátyás Fanni 142 szavazattal,

Arany Daniel 126 szavazattal,

Albert Krisztián 124 szavazattal,

Mesics Dániel 124 szavazattal,

Molnár Mátyás 106 szavazattal,

Oláh Levente 106 szavazattal,

Nagy Barnabás 106 szavazattal,

Horváth Konrád 102 szavazattal,

Tóth Kristóf 90 szavazattal.

A megválasztott tisztségviselőknek sikeres munkát kívánunk!

Pável Ágoston Kollégium – elnöki program

Kedves PÁK-os Kollégisták!

A KolHÖK Alapszabálya szerint a választások megkezdése előtt legalább 72 órával a Választási Bizottságnak nyilvánosságra kell hoznia a hozzá beérkezett elnöki programokat.
A Választási Bizottsághoz a Pável Ágoston Kollégiumból egy elnöki program érkezett Hajmási Bálint elnökjelölt és Juhász Máté alelnökjelölt párosától. A programjukat a bejegyzés csatolmányaként megtaláljátok!

Emlékeztetőül a választási időszak 2018. november 19-21., azaz jövő héten hétfőtől szerdáig 17:00-20:00 között lesz, ezen idő alatt tudjátok támogatni az indulókat azzal a bizonyos egymást egy pontban metsző két vonallal!

Hajmási Bálint és Juhász Máté elnöki programja: Elnöki program

Üdvözlettel
Pintér Sándor
elnök
ELTE KolHÖK Választási Bizottság

Jelöltek bemutatkozása

 

Kedves Kollégisták!

Mint azt tudjátok, november 9-én lezárult a választások jelöltállítási időszaka.

A jelöltállítási időszak és a választási időszak között a Választási Bizottság bemutatkozási lehetőséget biztosít a jelölteknek. Az érintett kollégiumokban a jelöltek bemutatkozásainak az időpontjait és helyszíneit az alábbiakban olvashatjátok:

👉 ADK: november 14., szerda 18 óra – Földszinti 1-es terem

👉 KUK: november 13., kedd 19 óra – Konferencia 1-es terem

👉 NUK: november 14., szerda 20 óra – C épület, Parkettás terem

👉 VUK: november 13., kedd, 21 óra – Földszint, Nagyterem

📧 A választásokkal kapcsolatban felmerült kérdéseitekkel keressétek a Választási Bizottságot: valasztas@kolhok.elte.hu