ELTE Felsőéves kollégiumi felvételi eljárás 2024-2025

Tisztelt Hallgató!

Az ELTE Kollégiumi Központ felsőéves felvételt hirdet az ELTE budapesti telephelyű szociális kollégiumaiba.

2024. április 1. hétfő, 9:00 órától lehet jelentkezni elektronikus úton, a NEPTUN Egységes Tanulmányi Rendszeren keresztül. A felvételi kérelmek beadási határideje: 2023. április 14. hétfő 22:00 óra.

Hiánypótlás: 2024. április 22. hétfő 10:00 órától, 2024. április 30. kedd 22:00 óráig.

Az eljárás eredményéről a NEPTUN Egységes Tanulmányi Rendszeren keresztül elérhető felvételi határozatban értesítjük a pályázókat.

A felvételi kérelmek elbírálása az ELTE Szervezeti és Működési Szabályzat II. kötet Hallgatói Követelményrendszer 121-124. § szerinti kollégiumi felvételi eljárási rend alapján történik. A felvételi szabályzat valamint a sikeres jelentkezést támogató segédanyagok és elérhetőségek megtalálhatók az ELTE Kollégiumi Hallgatói Önkormányzat weboldalán (http://kolhok.elte.hu).

Az esetleges elutasító döntés ellen a Hallgatói Jogorvoslati Bizottságához lehet fellebbezni. A fellebbezés pontos módjáról a Kollégiumi Felvételi Bizottság az elutasító határozatban részletesen tájékoztatja az érintetteket.

További információ:

 • Ajtósi Dürer sori Kollégium: adk-elnok@kolhok.elte.hu
 • Damjanich utcai Kollégium: duk-elnok@kolhok.elte.hu
 • Erdős Pál Kollégium: nuk-elnok@kolhok.elte.hu
 • Kőrösi Csoma Sándor Kollégium: kdb.elnok@csoma.elte.hu
 • Márton Áron Szakkolégium: info@kolhok.elte.hu
 • Nándorfejérvári úti Kollégium: nfk-elnok@kolhok.elte.hu
 • Pável Ágoston Kollégium: pak-elnok@kolhok.elte.hu
 • Vezér úti Kollégium: vuk-elnok@kolhok.elte.hu
 • Általános: jelentkezes@kolhok.elte.hu

Sikeres felvételit kívánunk!

Budapest, 2024. március 21.

dr. Babos János Kis                                       Virág Tamara

szolgáltatási igazgató                                      elnök

a Felvételi Bizottság elnöke             ELTE Kollégiumi Hallgatói Önkormányzat

ELTE KolHÖK elnökválasztás – 2023 ősz

Az ELTE KolHÖK Ellenőrző Bizottsága az ELTE KolHÖK Alapszabály 138. § b) és 213. § alapján kiírja az ELTE KolHÖK 2023. őszi rendes elnökválasztását, amely alapján az ELTE KolHÖK Küldöttgyűlése megválasztja az ELTE KolHÖK elnökét és alelnökét.

Elnöknek indulhat az ELTE KolHÖK minden aktív hallgatói jogviszonnyal rendelkező tagja, aki érvényes kollégiumi felvételi határozattal rendelkezik és megfelel az Nftv. (2011. évi CCIV. törvény) 60.§ (1) bekezdésében foglaltaknak.

Elnökválasztás rendje (ELTE KolHÖK Alapszabály 213. § – 250. §)

Jelöltállítási időszak

2023. október 2. (0:00) és 2023. október 8. (23:59) között

Bemutatkozási időszak

2023. október 2. (0:00) és 2023. október 8. (23:59) között

Elnökválasztó Küldöttgyűlés

Legkorábban 2023. november 6.

Az elnök személyéről az ELTE KolHÖK Küldöttgyűlése dönt a kollégiumi tisztújító választások és Diákbizottságok alakuló ülését követően – az Elnökválasztó Küldöttgyűlésen.

Jelöltállítás

A jelöltállítás szabályosságának és érvényességének ellenőrzését az ELTE KolHÖK Ellenőrző Bizottsága látja el. A jelölés érvényességi feltétele, hogy az alábbi dokumentumok maradéktalanul megküldésre kerüljenek az ELTE KolHÖK EB részére a jelöltállítási időszak végéig.

 1. A jelöltté válás szándékáról szóló nyilatkozat másolata.
 2. Az elnökjelölt nyilatkozata arról, hogy nincs olyan tisztsége, amely összeférhetetlen a képviselői megbízatással, illetve amennyiben van olyan tisztsége, megválasztása esetén arról lemond, továbbá a jelölése nem ütközik az Nftv. (2011. évi CCIV. törvény 60. § (2a) bekezdésének a) pontjába.
 3. Az elnökjelölt pályázata – elnöki programja, amely tartalmazza az elnök- és alelnökjelölt terveit és elképzeléseit megválasztásuk esetére.
 4. Jelölőlap – amely a KolHÖK tagjai legalább 10%-ának érvényes, támogató aláírását tartalmazza.
 5. Hallgatói jogviszony igazolás (aktív félévről).
KollégiumFérőhelyek
ADK278
DUK155
EPK830
KCSSK1177
MÁK358
NFK100
PÁK581
VUK242
ZUK166
Összesen:3887
Minimum érvényes aláírás:389

Jelöltállításhoz szükséges dokumentumok elküldése

A szükséges dokumentumokat elektronikus úton, az ellenorzobizottsag@kolhok.elte.hu e-mail címre van lehetőség elküldeni. A jelölőlapokat Ügyfélkapun keresztüli elektronikus hitelesítést követően .pdf formátumban szükséges megküldeni az ELTE KolHÖK Ellenőrző Bizottsága részére. A KolHÖK Elnöki és Alelnöki jelöléshez szükséges támogató aláírásokkal ellátott jelölőlap minden oldalát olvashatóan beszkennelve / fotózva kell elküldeni.

Az elektronikus hitelesítést az alábbi linken lehet elvégezni:

https://magyarorszag.hu/avdh

A jelöltállításhoz szükséges dokumentumok eredeti példányát szükséges továbbá leadni az ELTE KolHÖK EB részére a következő címen: 1118 Budapest, Dayka Gábor utca 4., D009 – KolHÖK iroda.

Jelölés érvényességének megállapítása

A jelöltállítás eredményét az ELTE KolHÖK Ellenőrző Bizottsága állapítja meg.

Az Elnökválasztó Küldöttgyűlés kiírásáról az ELTE KolHÖK Ellenőrző Bizottsága gondoskodik.

Jogorvoslat

A jelölést megállapító döntés ellen a döntés közlésétől számított 3, azaz három munkanapon belül fellebbezéssel lehet élni, melyet az ELTE KolHÖK Ellenőrző Bizottsága részére elektronikus formában kell eljuttatni az ellenorzobizottsag@kolhok.elte.hu  e-mail címre.

Budapest, 2023. szeptember 18.

ELTE KolHÖK EB

Kollégiumi választások – 2023 ősz

Az ELTE KolHÖK Ellenőrző Bizottsága az ELTE KolHÖK Alapszabály 138. § b) és 188. § alapján kiírja az ELTE KolHÖK 2022. őszi választásait. A 2023/2024-es tanév tisztújító választásaira az alábbi kollégiumokban kerül sor:

 1. ELTE Ajtósi Dürer sori Kollégium (ADK)
 2. ELTE Damjanich utcai Kollégium (DUK)
 3. ELTE Erdős Pál Kollégium (EPK)
 4. ELTE Kőrösi Csoma Sándor Kollégium (KCSSK)
 5. ELTE Márton Áron Kollégium (MÁK)
 6. ELTE Nándorfejérvári úti Kollégium (NFK)
 7. ELTE Pável Ágoston Kollégiumok (PÁK)
 8. ELTE Vezér úti Kollégium (VUK)
 9. ELTE Zágrábi úti Kollégium (ZUK)

Jelöltállítási időszak

2023. október 2. (0:00) és 2023. október 8. (23:59) között

Bemutatkozási időszak              

2023. október 2. (0:00) és 2023. október 8. (23:59) között

Szavazási időszak

2023. október 16. (0:00) és 2023. október 22. (23:59) között

A jelöltállítás menete

A kollégiumi tisztújító választások az ELTE KolHÖK Alapszabály 188.§-207.§ alapján zajlanak.

A választások az ELTE KolHÖK Alapszabály 200.§ (1) bekezdés alapján elektronikus úton zajlanak, kivéve az aláírásgyűjtést.

Az ELTE KolHÖK Alapszabály 199.§ (2) bekezdés alapján egy személy egyszerre indulhat diákbizottsági elnök és alelnöki listán, illetve mint diákbizottsági egyéni jelölt. Amennyiben ellenőrző bizottsági mandátumért indul egy személy, úgy a diákbizottsági elnök és alelnöki listáról, valamit a diákbizottsági egyéni jelöltségéből automatikusan kizárásra kerül.

Diákbizottság Elnökének és Alelnökének az egyes kollégiumok tekintetében az adott kollégium bármely lakója jelölhető, aki rendelkezik aktív ELTE hallgatói jogviszonnyal és érvényes felvételi határozattal az adott kollégium vonatkozásában. A jelöltté válás feltétele, hogy a jelöltek a KolHÖK EB számára a jelöltállítási időszak végéig megküldjék:

 • a jelöltállításhoz szükséges számú támogató aláírásokkal ellátott jelölőlapot,
 • az elnöki programot, amely tartalmazza az elnök- és alelnökjelölt terveit és elképzeléseit megválasztása esetére,
 • az összeférhetetlenségi nyilatkozatot,
 • a jelenlegi félévről szóló, aktív jogviszonyt igazoló hallgatói jogviszony igazolást.

A jelölőlap érvényességéhez szükséges az adott kollégium lakói 10%-ának érvényes támogató aláírása, de minimum 20, azaz húsz aláírás. Az alábbi táblázatban kollégiumokra lebontva látható a szükséges aláírások száma (193.§-194.§).

DB Elnöki és Alelnöki jelöléshez szükséges minimum érvényes aláírások száma
KollégiumÖsszes férőhely (2023)Minimum érvényes aláírás
ADK27828
DUK15520
EPK83083
KCSSK1177118
MÁK35836
NFK10020
PÁK58159
VUK24224
ZUK16620

Diákbizottság tagjának az adott kollégium bármely lakója jelölhető, aki rendelkezik aktív ELTE hallgatói jogviszonnyal és érvényes felvételi határozattal az adott kollégium tekintetében. A jelöltté válás feltétele, hogy a jelölt az ELTE KolHÖK EB számára a jelöltállítási időszak végéig megküldje:

 • a jelöltté válás szándékáról szóló nyilatkozat másolatát (195. §),
 • a jelenlegi félévről szóló, aktív jogviszonyt igazoló hallgatói jogviszony igazolást.

Az ELTE KolHÖK Ellenőrző Bizottság tagjának az adott kollégium bármely lakója jelölhető, aki rendelkezik aktív ELTE hallgatói jogviszonnyal és érvényes felvételi határozattal az adott kollégium tekintetében. A jelöltté válás feltétele, hogy a jelölt az ELTE KolHÖK EB számára a jelöltállítási időszak végéig megküldje:

 • a jelöltté válás szándékáról szóló nyilatkozat másolatát (195. §),
 • az összeférhetetlenségi nyilatkozatot,
 • a jelenlegi félévről szóló, aktív jogviszonyt igazoló hallgatói jogviszony igazolást.

A szükséges dokumentumokat csak és kizárólag elektronikus úton, az ellenorzobizottsag@kolhok.elte.hu e-mail címre van lehetőség elküldeni. A jelölőlapokat Ügyfélkapun keresztüli elektronikus hitelesítést követően .pdf formátumban szükséges megküldeni az ELTE KolHÖK Ellenőrző Bizottsága részére. A DB Elnöki és Alelnöki jelöléshez szükséges támogató aláírásokkal ellátott jelölőlap minden oldalát olvashatóan beszkennelve / fotózva kell elküldeni.

Az elektronikus hitelesítést az alábbi linken lehet elvégezni:

https://magyarorszag.hu/avdh

A szavazás menete (197. § – 207. §)

Az elektronikus választás során három szavazás zajlik. A kollégium lakói általános és egyenlő választójog alapján, titkos és közvetlen szavazással választják meg a Diákbizottsági Elnököt és Alelnököt, a Diákbizottság tagjait és az Ellenőrző Bizottság egy tagját. A szavazatok leadására a Neptun tanulmányi rendszeren keresztül van mód UniPoll kérdőív kitöltésével a szavazási időszak ideje alatt.

A szavazás során a kérdőívet minden arra jogosult szavazó egyszer töltheti ki. Érvényes szavazásnak számít minden szavazat, ha legfeljebb 1, azaz egy Diákbizottsági Elnök-Alelnökjelölt listára szavaz, legfeljebb a betölthető egyéni mandátumok számával megegyező számú egyéni Diákbizottsági tagjelöltre szavaz, valamint legfeljebb 1, azaz egy Ellenőrző Bizottsági tagjelöltre szavaz. Amennyiben egy személy egyszerre van jelölve Diákbizottsági Elnök-Alelnökjelölt listán és egyéni jelöltként, abban az esetben, ha Diákbizottsági Elnök-Alelnök listán mandátumot szerzett, az egyéni jelöltek közül automatikusan kizáratik.

Érvényes a választás, ha az adott kollégium tekintetében szavazásra jogosult lakóinak legalább egynegyede részt vett a szavazáson, eredményes, ha az egyes jelöltek a választáson résztvevő érvényes szavazatok legalább 10%-át megszerzik. Az adott kollégiumban elnyerhető mandátumoknak megfelelő számú, legtöbb érvényes szavazatot kapott jelölt nyer mandátumot. A választások eredményét az ELTE KolHÖK EB a szavazási időszak utolsó napját követő legkésőbb 7, azaz hét napon belül közzéteszi a KolHÖK hivatalos honlapján.

Adott kollégiumban a betölthető diákbizottsági mandátumok száma (az Elnököt és Alelnököt is beleértve) legfeljebb az adott kollégium mindenkori férőhelyeinek számát alapul véve, minden megkezdett 50., azaz ötvenedik férőhely után 1, azaz egy fő, de legalább 5, azaz öt fő (199. § (5)).

Betölthető diákbizottsági mandátumok száma (az Elnököt és Alelnököt is beleértve)
KollégiumFérőhelyDB mandátumok
ADK2786
DUK1555
EPK83017
KCSSK114724
MÁK3587
NFK1005
PÁK58112
VUK2425
ZUK1665

A jelölés érvényességének megállapítása

A jelöltállítás eredményét az ELTE KolHÖK Ellenőrző Bizottsága állapítja meg.

Jogorvoslat (249. § – 250. §)

A KolHÖK EB választási eljárása alatt hozott döntései ellen az adott kollégium bármely lakója 5, azaz öt napos jogvesztő határidőn belül az Ellenőrző Bizottság elnökéhez kifogást nyújthat be. A kifogás eredménye ellen az ELTE HÖK Ellenőrző Bizottságához lehet fellebbezni az eredmény kihirdetésétől számított 5, azaz öt napos jogvesztő határidőn belül.

További információ az ellenorzobizottsag@kolhok.elte.hu címen kérhető.

Budapest, 2023. szeptember 18.

ELTE KolHÖK EB

2023/2024 évi elsőéves kollégiumi felvételi

Tisztelt Hallgató! 

Az ELTE Kollégiumi Központ elsőéves felvételt hirdet az ELTE budapesti telephelyű szociális kollégiumaiba.

 
2023. július 27. csütörtök, 8:00 órától lehet jelentkezni elektronikus úton, a NEPTUN Egységes Tanulmányi Rendszeren keresztül. A felvételi kérelmek beadási határideje: 2023. augusztus 4. péntek 22:00 óra.
 

Hiánypótlás: 2023. augusztus 7. hétfő 8:00 órától, 2023. augusztus 12. szombat 22:00 óráig.

Az eljárás eredményéről a NEPTUN Egységes Tanulmányi Rendszeren keresztül elérhető felvételi határozatban értesítjük a pályázókat.

A felvételi kérelmek elbírálása az ELTE Szervezeti és Működési Szabályzat II. kötet Hallgatói Követelményrendszer 121-124. § szerinti kollégiumi felvételi eljárási rend alapján történik. A felvételi szabályzat valamint a sikeres jelentkezést támogató segédanyagok és elérhetőségek megtalálhatók az ELTE Kollégiumi Hallgatói Önkormányzat weboldalán (http://kolhok.elte.hu).

Az eljárás eredményéről várhatóan 2023. augusztus 17-19. között, a NEPTUN Egységes Tanulmányi Rendszeren keresztül elérhető felvételi határozatban értesítjük a pályázókat.

Az esetleges elutasító döntés ellen a Hallgatói Jogorvoslati Bizottságához lehet fellebbezni. A fellebbezés pontos módjáról a Kollégiumi Felvételi Bizottság az elutasító határozatban részletesen tájékoztatja az érintetteket.

További információ: jelentkezes@kolhok.elte.hu

Sikeres felvételit kívánunk!

2023 Időközi kollégiumi választási eredmények

1/2023. (IV. 08.) ELTE KolHÖK Ellenőrző Bizottsági határozat az ELTE KolHÖK 2023. időközi kollégiumi választásainak eredményéről

Az ELTE KolHÖK Ellenőrző Bizottsága a KolHÖK Alapszabály 206. § alapján a következő határozatot alkotja a 2023. időközi kollégiumi választások eredményéről.

A KolHÖK Alapszabály 201. § alapján érvényes a választás, ha azon legalább az adott választókerület (kollégium) lakóinak több, mint 25%-a részt vesz. Eredményes a választás továbbá, ha az egyes jelöltek a választáson résztvevő érvényes szavazatok legalább 10%-át megszerzik.

 1. számú táblázat

az egyes kollégiumokban szavazati joggal rendelkező hallgatók létszámáról és az érvényesen leadott szavazatok számáról

Kollégium

Hallgatói létszám (fő)

Leadott szavazatok száma (fő)

Leadott szavazatok aránya (%)

Érvényesen leadott szavazatok száma (fő)

KCSSK

1147

293

25,54%

233

PÁK

583

158

27,10%

158

VUK

240

73

30,41%

31

 

 1. számú táblázat

a KCSSK-ban megválasztott hallgatók listája és elnyert tisztsége, illetve pozíciója

Név

Szavazat szám (fő)

Szavazat arány (%)

Tisztség / pozíció

1.

Tóth Emma

142

60,94%

db tag

2.

Tóth György

72

30,90%

db tag

A 2022. KolHÖK kollégiumi választások során póttagnak megválasztott hallgatók listája

1.

Szabó Anett Zsuzsanna

60

25,75%

db póttag

 

 1. számú táblázat

a PÁK-ban megválasztott hallgatók listája és elnyert tisztsége, illetve pozíciója

Név

Szavazat szám (fő)

Szavazat arány (%)

Tisztség / pozíció

1.

Klujber Kristóf

146

92,40%

db elnök

2.

Góczán Péter

146

92,40%

db alelnök

3.

Mikl Tamás Zoltán

105

66,45%

db tag

4.

Csizmadia Pálma

102

64,55%

db tag

5.

Kamondi Péter

97

61,39%

db tag

6.

Hodocsek Dominika

116

79,45%

eb tag

 1. számú táblázat

a VUK-ban megválasztott hallgatók listája és elnyert tisztsége, illetve pozíciója

 

Név

Szavazat szám (fő)

Szavazat arány (%)

Tisztség / pozíció

1.

Papp Nóra Nikolet

10

13,69%

eb tag

 

A 2022. KolHÖK kollégiumi választások során meg nem választott hallgatók listája

1.

Teleki Zsófia

4

5,47%

Az Alapszabály 205. § alapján azon hallgatók, akik a választásokon érvényes jelöléssel indultak, de mandátumot nem szereztek, automatikusan póttag listára kerülnek. A póttag listáról a két választás közötti időszakban megüresedő mandátumokra a jelöltek közötti sorrendiség alapján lehet bekerülni.

Az ELTE EHÖK Ellenőrző Bizottsága megállapítja, hogy a 2023. időközi kollégiumi választások választások megfeleltek az Alapszabály 201.§-ban foglaltaknak, így a 2.-4. táblázatokban megnevezett hallgatók megválasztásra kerültek a nevezett tisztségekre, pozíciókra.

Jogorvoslati záradék

A KolHÖK EB választási eljárása alatt hozott döntései ellen az adott kollégium bármely lakója 5 (azaz öt) napos jogvesztő határidőn belül az Ellenőrző Bizottság elnökéhez kifogást nyújthat be. A kifogás eredménye ellen az ELTE KolHÖK Ellenőrző Bizottságához lehet fellebbezni az eredmény kihirdetésétől számított 5 (azaz öt) napos jogvesztő határidőn belül.

Budapest, 2023. 04. 08.

KolHÖK Ellenőrző Bizottság

ELTE KolHÖK Időközi Elnökválasztó Küldöttgyűlés

ELTE KolHÖK Időközi Elnökválasztó Küldöttgyűlés

Az Időközi Elnökválasztó Küldöttgyűlésre 2023. április 5-én (szerda) 20:00 órai kezdéssel kerül sor a Kőrösi Csoma Sándor Kollégium dísztermében (cím: 1118 Budapest, Dayka Gábor utca 4. – Lepény), az alábbi napirendi pontokkal:

 1. Elnöki beszámoló
 2. Kabinet tagjainak beszámolója
 3. A KolHÖK elnökének és alelnökének megválasztása
 4. A KolHÖK delegáltjainak és póttagjainak megválasztása az Egyetemi Hallgatói Önkormányzat Küldöttgyűlésébe
 5. Felvételi Bizottság tagjainak és póttagjainak megválasztása
 6. Egyebek

Az Ellenőrző Bizottsághoz egy érvényes jelölés érkezett be, az elnöki program itt olvasható.

ELTE Felsőéves kollégiumi felvételi eljárás 2023-2024

Tisztelt Hallgató!

Az ELTE Kollégiumi Központ felsőéves felvételt hirdet az ELTE budapesti telephelyű szociális kollégiumaiba.

2023. április 3. hétfő, 9:00 órától lehet jelentkezni elektronikus úton, a NEPTUN Egységes Tanulmányi Rendszeren keresztül. A felvételi kérelmek beadási határideje: 2023. április 17. hétfő 22:00 óra.

Hiánypótlás: 2023. április 24. hétfő 10:00 órától, 2023. május 2. kedd 22:00 óráig.

Az eljárás eredményéről a NEPTUN Egységes Tanulmányi Rendszeren keresztül elérhető felvételi határozatban értesítjük a pályázókat.

A felvételi kérelmek elbírálása az ELTE Szervezeti és Működési Szabályzat II. kötet Hallgatói Követelményrendszer 121-124. § szerinti kollégiumi felvételi eljárási rend alapján történik. A felvételi szabályzat valamint a sikeres jelentkezést támogató segédanyagok és elérhetőségek megtalálhatók az ELTE Kollégiumi Hallgatói Önkormányzat weboldalán (http://kolhok.elte.hu).

Az esetleges elutasító döntés ellen a Hallgatói Jogorvoslati Bizottságához lehet fellebbezni. A fellebbezés pontos módjáról a Kollégiumi Felvételi Bizottság az elutasító határozatban részletesen tájékoztatja az érintetteket.

További információ: jelentkezes@kolhok.elte.hu

Sikeres felvételit kívánunk!

Budapest, 2023. március 22.

dr. Babos János Kis                                       Virág Tamara

szolgáltatási igazgató                                     ügyvezető elnök

a Felvételi Bizottság elnöke             ELTE Kollégiumi Hallgatói Önkormányzat

ELTE KolHÖK időközi elnokválasztás 2023

Az ELTE KolHÖK Ellenőrző Bizottsága az ELTE KolHÖK Alapszabály 138.§ b) és 213.§ alapján kiírja az ELTE KolHÖK időközi elnökválasztását, amely alapján az ELTE KolHÖK Küldöttgyűlése megválasztja az ELTE KolHÖK elnökét és alelnökét.

Elnöknek indulhat az ELTE KolHÖK minden aktív hallgatói jogviszonnyal rendelkező tagja, aki érvényes kollégiumi felvételi határozattal rendelkezik és megfelel az Nftv. (2011. évi CCIV. törvény) 60.§ (1) bekezdésében foglaltaknak.
Elnökválasztás rendje (ELTE KolHÖK Alapszabály 213.§-250.§)
Jelöltállítási időszak

 1. március 6. (0:00) és 2023. március 12. (23:59) között

Bemutatkozási időszak

 1. március 6. (0:00) és 2023. március 12. (23:59) között

Elnökválasztó Küldöttgyűlés

Legkorábban – 2023. április 3.

Az elnök személyéről az ELTE KolHÖK Küldöttgyűlése dönt az időközi kollégiumi választások és azokon megválasztott Diákbizottságok alakuló ülését követően – az Elnökválasztó Küldöttgyűlésen.

Jelöltállítás

A jelöltállítás szabályosságának és érvényességének ellenőrzését az ELTE KolHÖK Ellenőrző Bizottsága látja el. A jelölés érvényességi feltétele, hogy az alábbi dokumentumok maradéktalanul megküldésre kerüljenek az ELTE KolHÖK EB részére a jelöltállítási időszak végéig.

 1. A jelöltté válás szándékáról szóló nyilatkozat másolata.
 2. Az elnökjelölt nyilatkozata arról, hogy nincs olyan tisztsége, amely összeférhetetlen a képviselői megbízatással, illetve amennyiben van olyan tisztsége, megválasztása esetén arról lemond, továbbá a jelölése nem ütközik az Nftv. (2011. évi CCIV. törvény 60.§ (2a) bekezdésének a) pontjába.
 3. Az elnökjelölt pályázata – elnöki programja, amely tartalmazza az elnök- és alelnökjelölt terveit és elképzeléseit megválasztásuk esetére.
 4. Jelölőlap – amely a KolHÖK tagjai legalább 10%-ának érvényes, támogató aláírását tartalmazza.
 5. Hallgatói jogviszony igazolás (aktív félévről).

KolHÖK elnöki és alelnöki jelöléshez szükséges aláírások száma:

Kollégium Férőhelyek
ADK 274
DUK 155
KCSSK 1147
NFK 96
EPK 828
MÁK 200
PÁK 583
VUK 240
ZUK 156
Összes férőhely: 3679
Minimum érvényes aláírás: 368

 

Jeltöltállításhoz szükséges dokumentumok elküldése

Elektronikus úton – eb@ehok.elte.hu e-mail címre – a nyilatkozatokat és az elnöki programot ügyfélkapun keresztüli elektornikus hitelesítést követően (.pdf) formátumban. A jelölőlap minden oldalát olvashatóan bescannelve / fotózva – ügyfélkapun keresztüli elektronikus hitelesítést követően (.pdf) formátumban. Az elektronikus hitelesítést az alábbi linken keresztül lehet elvégezni:

https://niszavdh.gov.hu/index;jsessionid=E44ED134DC1495D1B379D7D3AE05C1B4.route1

Postai úton – Címzett: ELTE KolHÖK Ellenőrző Bizottság / Cím: 1118 Budapest, Dayka Gábor u. 4.)

A jelöltállításhoz szükséges dokumentumok eredeti példányát, az érvényes jelöltállításhoz, szükséges továbbá leadni az ELTE HÖK EB részére a következő címen: ELTE KolHÖK Ellenőrző Bizottság / Cím: 1118 Budapest, Dayka Gábor u. 4.)

Jelölés érvényességének megállapítása

A jelöltállítás eredményét az ELTE KolHÖK Ellenőrző Bizottsága állapítja meg.

Az Elnökválasztó Küldöttgyűlés kiírásáról az ELTE KolHÖK Ellenőrző Bizottsága gondoskodik.

Jogorvoslat

A jelölést megállapító döntés ellen a döntés közlésétől számított 3 munkanapon belül fellebbezéssel lehet élni, melyet az ELTE KolHÖK Ellenőrző Bizottsága részére elektronikus formában kell eljuttatni az ellenorzobizottsag@kolhok.elte.hu e-mail címre.

További információ az ellenorzobizottsag@kolhok.elte.hu címen kérhető.

 

Budapest, 2023. február 20.

 

Árva Zsófia

s.k.

ELTE KolHÖK EB elnök

 

Összeférhetetlenségi nyilatkozat: osszeferhetetlensegi_nyilatkozat_2023

Nyilatkozat: jeloles_nyilatkozat_2023

Jelölőlap: jelololap_elnokvalasztas_2023

ELTE Kollégiumi őszi időközi választások 2023

2023 tavasz

Az ELTE KolHÖK Ellenőrző Bizottsága az ELTE KolHÖK Alapszabály 138.§ b), 188.§ és 208. § alapján kiírja az ELTE KolHÖK időközi kollégiumi választásait. Időközi választásokra az alábbi kollégiumokban kerül sor:

ELTE Ajtósi Dürer sori Kollégium (ADK)

ELTE Damjanich utcai Kollégium (DUK)

ELTE Márton Áron Kollégium (MÁK)

ELTE Kőrösi Csoma Sándor Kollégium (KCSSK)

ELTE Erdős Pál Kollégium (EPK)

ELTE Nándorfejérvári úti Kollégium (NFK)

ELTE Pável Ágoston Kollégiumok (PÁK)

ELTE Vezér úti Kollégium (VUK)

ELTE Zágrábi úti Kollégium (ZUK)

Jelöltállítási időszak

 1. március 6. (0:00) és 2023. március 12. (23:59) között

Bemutatkozási időszak             

 1. március 6. (0:00) és 2023. március 12. (23:59) között

Szavazási időszak

 1. március 20. (0:00) és 2022. március 24. (23:59) között

A jelöltállítás menete

A kollégiumi időközi választások az ELTE KolHÖK Alapszabály 188.§-207.§ alapján zajlanak.

A választások az ELTE KolHÖK Alapszabály 200.§ (1) bekezdés alapján elektronikus úton zajlanak, kivéve az aláírásgyűjtést.

Az ELTE KolHÖK Alapszabály 199.§ (2) bekezdés alapján egy személy egyszerre indulhat diákbizottsági elnök és alelnöki listán, illetve mint diákbizottsági egyéni jelölt. Amennyiben ellenőrző bizottsági mandátumért indul egy személy, úgy a diákbizottsági elnök és alelnöki listáról, valamit a diákbizottsági egyéni jelöltségéből automatikusan kizárásra kerül.

Diákbizottság Elnökének és Alelnökének az egyes kollégiumok tekintetében az adott kollégium bármely lakója jelölhető, aki rendelkezik ELTE hallgatói jogviszonnyal és érvényes felvételi határozattal az adott kollégium vonatkozásában. A jelöltté válás feltétele, hogy a jelölt a KolHÖK EB számára a jelöltállítási időszak végéig megküldje a jelöltté válása szándékáról szóló nyilatkozat másolatát, a jelöltállításhoz szükséges támogató aláírásokkal ellátott jelölőlapot és elnöki programját, amely tartalmazza az elnök- és alelnökjelölt terveit és elképzeléseit megválasztása esetére. A jelölőlap érvényességéhez szükséges az adott kollégium lakói 10%-ának érvényes támogató aláírása, de minimum 20 (azaz húsz) aláírás. Az alábbi táblázatban kollégiumokra lebontva látható a szükséges aláírások száma. (193.§-194.§)

DB Elnöki és Alelnöki jelöléshez szükséges minimum érvényes aláírások száma:

Kollégium Összes férőhely (2023) Minimum érvényes aláírás
MÁK 200 20
PÁK 583 59

 

Diákbizottság tagjának és ELTE KolHÖK Ellenőrző Bizottság tagjának az adott kollégium bármely lakója jelölhető, aki rendelkezik ELTE hallgatói jogviszonnyal és érvényes felvételi határozattal az adott kollégium tekintetében. A jelöltté válás feltétele, hogy a jelölt az ELTE KolHÖK EB számára a jelöltállítási időszak végéig megküldje a jelöltté válás szándékáról szóló nyilatkozat másolatát. (195.§)

Továbbá minden jelölt (DB elnök-alelnök / DB tag / EB tag) köteles megküldeni a jelenlegi félévről szóló aktív jogviszonyát igazoló hallgatói jogviszony igazolást.

Elektronikus úton – ellenorzobizottsag@kolhok.elte.hu e-mail címre – a nyilatkozatot és az elnöki programot ügyfélkapun keresztüli elektronikus hitelesítést követően (.pdf) formátumban. A jelölőlap minden oldalát olvashatóan bescannelve / fotózva – ügyfélkapun keresztüli elektronikus hitelesítést követően (.pdf) formátumban. Az elektronikus hitelesítést az alábbi linken keresztül lehet elvégezni:

https://niszavdh.gov.hu/index;jsessionid=E44ED134DC1495D1B379D7D3AE05C1B4.route1

Postai úton – Címzett: ELTE KolHÖK Ellenőrző Bizottság / Cím: 1118 Budapest, Dayka Gábor u. 4.)

A szavazás menete (197.§-207.§)

Az elektronikus választás során legfeljebb három szavazás zajlik. A kollégium lakói általános és egyenlő választójog alapján, titkos és közvetlen szavazással választják meg a Diákbizottsági Elnököt és Alelnököt, a Diákbizottság tagjait és az Ellenőrző Bizottság egy tagját. A szavazatok leadására a Neptun tanulmányi rendszeren keresztül van mód UniPoll kérdőív kitöltésével a szavazási időszak ideje alatt.

A szavazás során a kérdőívet minden arra jogosult szavazó egyszer töltheti ki. Érvényes szavazásnak számít minden szavazat, ha legfeljebb egy Diákbizottsági Elnök-Alelnökjelölt listára szavaz, legfeljebb a betölthető mandátumok számával megegyező számú egyéni Diákbizottsági tagjelöltre szavaz, valamint legfeljebb egy Ellenőrző Bizottsági Tagjelöltre szavaz. Amennyiben egy személy egyszerre van jelölve Diákbizottsági Elnök-Alelnökjelölt listán és egyéni jelöltként, abban az esetben, ha Diákbizottsági Elnök-Alelnök listán mandátumot szerzett, az egyéni jelöltek közül automatikusan kizáratik.

Érvényes a választás, ha az adott kollégium tekintetében szavazásra jogosult lakóinak legalább egynegyede részt vett a szavazáson, eredményes, ha az egyes jelöltek a választáson résztvevő érvényes szavazatok legalább 10%-át megszerzik. Az adott kollégiumban elnyerhető mandátumoknak megfelelő számú, legtöbb érvényes szavazatot kapott jelölt nyer mandátumot. A választások eredményét az ELTE KolHÖK EB a szavazási időszak utolsó napját követő legkésőbb 7 (azaz hét) napon belül közzéteszi a KolHÖK hivatalos honlapján.

Adott kollégiumban a betölthető diákbizottsági mandátumok száma legfeljebb az adott kollégium mindenkori férőhelyeinek számát alapul véve, minden megkezdett 50. (azaz ötvenedik) férőhely után 1 (azaz egy) fő, de legalább 5 (azaz öt) fő. (199.§ (5).

Betölthető diákbizottsági mandátumok száma:

Kollégium Férőhely DB helyek
ADK 274 1
KCSSK 1147 2
EPK 828 4
MÁK 200 5
PÁK 583 12

 

Betölthető ellenőrző bizottsági mandátumok száma:

Kollégium EB hely
ADK 1
DUK 1
NFK 1
EPK 1
MÁK 1
PÁK 1
VUK 1
ZUK 1

 

A jelölés érvényességének megállapítása

A jelöltállítás eredményét az ELTE KolHÖK Ellenőrző Bizottsága állapítja meg.

Jogorvoslat (249.§-250.§)

A KolHÖK EB választási eljárása alatt hozott döntései ellen az adott kollégium bármely lakója 5 (azaz öt) napos jogvesztő határidőn belül az Ellenőrző Bizottság elnökéhez kifogást nyújthat be. A kifogás eredménye ellen az ELTE HÖK Ellenőrző Bizottságához lehet fellebbezni az eredmény kihirdetésétől számított 5 (azaz öt) napos jogvesztő határidőn belül.

További információ az ellenorzobizottsag@kolhok.elte.hu címen kérhető.

Budapest, 2023. február 20.

 

Árva Zsófia

s.k.

ELTE KolHÖK EB elnök

 

Összeférhetetlenségi nyilatkozat: osszeferhetetlensegi_nyilatkozat_2023

Nyilatkozat: jeloles_nyilatkozat_2023

Jelölőlap: jelololap_DBvalasztas_2023

2022 őszi kollégiumi választási eredmények

1/2022.(XI.07.) ELTE KolHÖK Ellenőrző Bizottsági határozat az ELTE KolHÖK 2022. őszi kollégiumi választásainak eredményéről

 

Az ELTE EHÖK Ellenőrző Bizottsága a KolHÖK Ellenőrző Bizottsága helyett eljárva a KolHÖK Alapszabály 206. § alapján a következő határozatot alkotja a 2022. őszi kollégiumi választások eredményéről.

A KolHÖK Alapszabály 201. § alapján érvényes a választás, ha azon legalább az adott választókerület (kollégium) lakóinak több, mint 25%-a részt vesz. Eredményes a választás továbbá, ha az egyes jelöltek a választáson résztvevő érvényes szavazatok legalább 10%-át megszerzik.

 

 

1.      számú táblázat

az egyes kollégiumokban szavazati joggal rendelkező hallgatók létszámáról és az érvényesen leadott szavazatok számáról

Kollégium Hallgatói létszám (fő) Leadott szavazatok száma (fő) Leadott szavazatok aránya (%)
ADK 274 80 29,2%
DUK 155 83 53,54%
KCSSK 1147 308 26,85%
NFK 96 36 37,5%
NUK 828 221 26,69%
MÁK 200 0%
PÁK 583 0%
VUK 240 83 34,58%
ZUK 156 42 26,92%

 

2.      számú táblázat

az ADK-ban megválasztott hallgatók listája és elnyert tisztsége, illetve pozíciója

Név Szavazat szám (fő) Szavazat arány (%) Tisztség / pozíció
1. Losonczi Vilmos 73 91,25% db elnök
2. Kis Virág Tamara 73 91,25% db alelnök
3. Soós Ádám 66 82,5% db tag
4. Köteles Kata Diána 70 87,5% db tag
5. Jószai Eszter 68 85% db tag

 

3.      számú táblázat

a DUK-ban megválasztott hallgatók listája és elnyert tisztsége, illetve pozíciója

Név Szavazat szám (fő) Szavazat arány (%) Tisztség / pozíció
1. Balassa Bence 48 57,83% db elnök
2. Bognár Krisztián 48 57,83% db alelnök
3. Kis Áron 52 62,65% db tag
4. Balogh Boglárka 52 62,65% db tag
5. Laki Anna Sára 53 63,85% db tag
A 2022. KolHÖK kollégiumi választások során póttagnak megválasztott hallgatók listája
1. Járóka Jázmin Anna 40 48,20% db póttag
2. Márton Tímea 40 48,20% db póttag
3. Várnai Zsófia Izabella 39 46,98% db póttag
A 2022. KolHÖK kollégiumi választások során meg nem választott hallgatók listája a 2022. KolHÖK kollégiumi választások során meg nem választott hallgatók listája
1. Pintér Sándor 30 36,14%
2. Németh Magdaléna Vivien 30 36,14%
 

4.      számú táblázat

a KCSSK-ban megválasztott hallgatók listája és elnyert tisztsége, illetve pozíciója

Név Szavazat szám (fő) Szavazat arány (%) Tisztség / pozíció
1. Nagy Marcell 247 80,19% db elnök
2. Szalai Vivien 247 80,19% db alelnök
3. Maurer Kristóf 226 73,37% db tag
4. Muliter Márk 203 65,9% db tag
5. Forrai Edina 203 65,9% db tag
6. Bakonyi Bertalan 204 66,23% db tag
7. Kozma Márk 216 70,12% db tag
8. Kovács Szabolcs 218 70,77% db tag
9. Magyar Boglárka 207 67,20% db tag
10. Tóth Réka 224 72,72% db tag
11. Zsigri László 214 69,48% db tag
12. Bedő Boglárka 229 74,35% db tag
13. Kozma Bulcsú 232 75,32% db tag
14. Gál Laura 229 74,35% db tag
15. Maier-Kurpé Ervin 216 70,12% db tag
16. Berekméri Barna 211 68,50% db tag
17. Nagy Panna 216 70,12% db tag
18. Borcsik Zsanett 214 69,48% db tag
19. Mészáros Nikolett 213 69,15% db tag
20. Berczi Zoltán 204 66,23% db tag
21. Kiss-Batta Rozália 233 75,64% db tag
22. Bőcskei Dániel 132 42,85% eb tag
A 2022. KolHÖK kollégiumi választások során meg nem választott hallgatók listája
1. Opre Eszter 71 23,05%

 

5.      számú táblázat

az NFK-ban megválasztott hallgatók listája és elnyert tisztsége, illetve pozíciója

Név Szavazat szám (fő) Szavazat arány (%) Tisztség / pozíció
1. Weinhoffer Péter 34 94,44% db elnök
2. Iván Levente Botond 34 94,44% db alelnök
3. Sinkó Renáta 35 97,22% db tag
4. Iski Laura 34 94,44% db tag
5. Rákozdi Máté 34 94,44% db tag

 

6.      számú táblázat

a NUK/EPK-ban megválasztott hallgatók listája és elnyert tisztsége, illetve pozíciója

Név Szavazat szám (fő) Szavazat arány (%) Tisztség / pozíció
1. Becse Donát 174 78,73% db elnök
2. Horváth Soma Gábor 174 78,73% db alelnök
3. Fodor Zoltán 161 72,85% db tag
4. Kocsis Márk 171 77,37% db tag
5. Vikor Bogdán Vitold 163 73,75% db tag
6. Kalamár Kevin 172 77,82% db tag
7. Demeter Orsi 165 74,66% db tag
8. Makkos Dávid 148 66,96% db tag
9. Hellmann Zoltán 163 73,75% db tag
10. Sarusi-Kis Olivér 168 76,01% db tag
11. Gerely Viktor András 168 76,01% db tag
12. Nagy Zétény 168 76,01% db tag
13. Vincze Natália 164 74,20% db tag

 

 

7.      számú táblázat

a VUK-ban megválasztott hallgatók listája és elnyert tisztsége, illetve pozíciója

Név Szavazat szám (fő) Szavazat arány (%) Tisztség / pozíció
1. Takács Tamara Eszter 77 92,7% db elnök
2. Komár Kinga 77 92,7% db alelnök
3. Géczy Patrik Gábor 64 77,10% db tag
4. Fülep Diána 65 78,31% db tag
Szavazategyenlőség miatt megismételt szavazáson részt vevő jelöltek listája
1. Ujvári Bálint 59 71,08%  
2. Kanyári Zsombor 59 71,08%  
3. Katona Krisztián 59 71,08%  
         

 

8.      számú táblázat

a ZUK-ban megválasztott hallgatók listája és elnyert tisztsége, illetve pozíciója

Név Szavazat szám (fő) Szavazat arány (%) Tisztség / pozíció
1. Szeles Bence 38 90,47% db elnök
2. Galgóczi Anna 38 90,47% db alelnök
3. Eged Miklós László 37 88,09% db tag
Szavazategyenlőség miatt megismételt szavazáson részt vevő jelöltek listája
1. Hujber András 35 83,33%  
2. Glaser Zina 35 83,33%  
3. Temesi Ádám 35 83,33%  
         

 

Az Alapszabály 205. § alapján azon hallgatók, akik a választásokon érvényes jelöléssel indultak, de mandátumot nem szereztek, automatikusan póttag listára kerülnek. A póttag listáról a két választás közötti időszakban megüresedő mandátumokra a jelöltek közötti sorrendiség alapján lehet bekerülni.

Az ELTE EHÖK Ellenőrző Bizottsága megállapítja, hogy a 2022. őszi kollégiumi választások választások megfeleltek az Alapszabály 201.§-ban foglaltaknak, így a 2.-8. táblázatokban megnevezett hallgatók megválasztásra kerültek a nevezett tisztségekre, pozíciókra.

Tekintettel az Alapszabály 207.§-ban foglaltakra, a 7. és 8. táblázatokban feltüntetett személyek vonatkozásában az ELTE EHÖK Ellenőrző Bizottsága 7 (azaz hét) napon belül új szavazási időszakot állapít meg.

 

Jogorvoslati záradék

Az EHÖK EB választási eljárása alatt hozott döntései ellen az adott kollégium bármely lakója 5 (azaz öt) napos jogvesztő határidőn belül az Ellenőrző Bizottság elnökéhez kifogást nyújthat be. A kifogás eredménye ellen az ELTE EHÖK Ellenőrző Bizottságához lehet fellebbezni az eredmény kihirdetésétől számított 5 (azaz öt) napos jogvesztő határidőn belül.

Budapest, 2022. november 07.

 

 1. Krasz Péter

s.k.

ELTE EHÖK EB elnök