Várólista információk

Kedves Érintettek!

A kollégiumi várólista egy dinamikusan működő folyamat, azaz nincs határidőkhöz kötve. Amennyiben jelentkezésed ügyintézés alatt van és már egy ideje leadtad, úgy jelentkezésedet az ezzel foglalkozó ügyintéző ellenőrizte, hibát nem talált benne. Ez nem egyenlő azzal, hogy felvételt nyertél, ez csupán annyi információt hordoz magában, hogy a jelentkezésed rendben van. Amíg valamilyen dokumentum nem megfelelő, addig javításra vissza fogod kapni kérvényedet.

A megüresedett férőhelyek számát nézve tudunk a kieső helyekre várólistáról hallgatókat felvenni. Amellett, hogy a jelentkezésedben nem találtunk hibát, különösen figyelembe vesszük az egy főre jutó jövedelmet és a Budapesttől való távolságot. Felvételt akkor nyersz, ha a Neptunban a felvételi határozat kiküldésre került a beköltözési információkkal.

Amennyiben jelentkezésed javításra vissza lett küldve, akkor azt az Ügyintézés->Kollégiumi Jelentkezés menüpontban, az általad leadott kérvény + jelére kattintva elérhetővé válik a javítási funkció, ahol megtalálod a hiba forrását és az ügyintéző javaslatát annak megoldására.

További kérdés esetén a jelentkezes@kolhok.elte.hu címen érhettek el bennünket.

KolHÖK Időközi Elnökválasztó

Az ELTE Kollégiumi Hallgatói Önkormányzatának Választási Bizottsága Időközi Elnökválasztást ír ki.

Az Időközi Elnökválasztás kiírását a KolHÖK Elnöke kezdeményezte a KolHÖK Alapszabályának 17. § 2. pontjára hivatkozva.

Az Alapszabály 17. § 7. pontja alapján a választás a jelöléssel kezdődik. Az Elnöknek és Alelnöknek az ELTE azon hallgatói jogviszonnyal rendelkező és kollégiumi tagsággal rendelkező polgáraiból álló, elnök- és alelnökjelöltet tartalmazó kétfős lista jelölhető és választható, akik az Időközi Elnökválasztó Küldöttgyűlés megnyitása előtt 120 órával a KolHÖK tagjainak a választás kiírásakor legalább 10%-a (331 fő) által aláírt jelölőlapot a KolHÖK Választási Bizottságának leadtak. A jelölőlapot legkésőbb a választás kiírását követő 72 órán belül a Választás Bizottság minden KolHÖK tag számára elektronikusan elérhetővé teszi. A jelölőlaphoz a jelöltek elnöki programot csatolnak, amelynek kötelező tartalmi eleme a két fős lista tagjai közül az elnöknek és az alelnöknek jelölt személy megnevezése, valamint terveik és elképzeléseik kifejtése. A programot a Választási Bizottság köteles az Időközi Elnökválasztó Küldöttgyűlést megelőzően a KolHÖK minden tagjához írásban, igazolhatóan eljuttatni.

Az Alapszabály 17. § 9. pontja szerint az elnökjelölt a Küldöttgyűlés előtt személyesen ismerteti elnöki programját. Az Alapszabály 17. § 10. pontja szerint a Küldöttgyűlés szavazati joggal rendelkező tagjai szavazatának több, mint a fele szükséges. Egy Küldöttgyűlési tag csak egy listára szavazhat. A KolHÖK elnökének az új elnök és alelnök megválasztásakor nincs szavazati joga; őt a szavazati joggal rendelkező tagok számlálásakor e szavazásnál figyelmen kívül kell hagyni.

Az Alapszabály 17. § 11. pontja szerint, amennyiben az első szavazás alkalmával 17. § 10. pontban írt arányt egyik lista sem éri el, újabb szavazást kell tartani. Szavazategyenlőség és sikertelen szavazás esetén új szavazást kell tartani.

 

Budapest, 2018.09.20.

 

 

Szenátusi határozat a kollégiumi térítési díjakról és a Hallgatói Követelményrendszer módosításáról

Tisztelt Kollégisták!

A nemzeti felsőoktatásról szóló 2011. évi CCIV. törvény 12. §-a és az ELTE Szervezeti és Működési Szabályzat I. kötete, a Szervezeti és Működési Rend 77. §-a alapján az ELTE szenátusa 2018. augusztus 31. napján határozatot (CCXXVI/2018. (VIII. 31.) fogadott el a kollégiumi térítési díjak rendezése, valamint ezzel összefüggésben a Hallgatói Követelményrendszer módosítása tárgyában.

Előzmények

A kollégiumi működés finanszírozása – a jelenlegi támogatási struktúrában – jelentős nehézségeket okoz. A bevételi oldalon a kollégiumi díj, a hallgatók után járó normatíva, a lakhatási támogatás egy része, illetve a kollégiumokban elérhető egyéb bevételek teremtenek forrást, amit a kiadási oldal meghalad, míg teljesülnek a nemzeti felsőoktatásról szóló 2011. évi CCIV. törvény egyes rendelkezéseinek végrehajtásáról szóló 87/2015. (IV. 9.) Kormányrendeletben előírt szolgáltatások (internet, főzés, mosás, akadálymentesség, stb.), az épületek üzemeltetésével, felújításával, valamint az egyéb hallgatói szolgáltatásokkal kapcsolatos költségek. A kollégiumokat illető normatív támogatás 2006 óta, a kollégiumi díj 2013 óta nem emelkedett.

A kollégiumi díj mértéke a felsőoktatásban részt vevő hallgatók juttatásairól és az általuk fizetendő egyes térítésekről szóló 51/2007. (III. 26.) Kormányrendeletben rögzített kategóriarendszerhez kötött. Az előterjesztés egyik célja, hogy az SZMSZ II. kötetében (HKR) megállapított kollégiumi térítési díjakat a jogszabályi előírásokhoz közelítse.

Országszerte tapasztalható, hogy más egyetemek kollégiumainak finanszírozása is nehézségekbe ütközik, ezért a kollégiumi díj mellé új költség-elemeket vezettek be (szolgáltatási díj, kompenzációs díj, egyéb díjak). Annak ellenére, hogy az ELTE kollégiumaiban a pénzügyi helyzet stabilizálása céljából az elmúlt években növeltük az egyéb bevételeket (nyári kollégiumhasznosítás, kollégiumi területek bérbeadása, stb.), azonban az ebből származó többletbevétel nem elegendő a szinten tartásra és végképpen nem fedezi a fejlesztési igényeket. Ezért – a  Kollégiumi Hallgatói Önkormányzattal való aktív egyeztetésekre alapozva – szükségesnek tartottuk egy új költségnem (fejlesztési és kompenzációs keret) bevezetését, mely részben a kollégiumi fejlesztések finanszírozására szolgál, részben pótolja az önköltséges hallgatók miatt kieső normatív támogatást.

A Szenátus Rikker Emília igazgatási vezető és Babos János szolgáltatási igazgató előterjesztésére meghozta a CCXXVI/2018. (VIII. 31.) Szen. sz. határozatát a kollégiumi térítési díjak rendezéséről, valamint ezzel összefüggésben a Hallgatói Követelményrendszer módosításáról. A határozat alapján, a kollégiumi térítési és juttatási szabályzat a kollégiumi térítés díjak tekintetében az alábbi összegeket tartalmazza 2018/19 tanévre kollégiumonként:

 • Ajtósi Dürer sori Tagkollégium: 11.650,- Ft/fő/hó;
 • Bérelt kollégium (Kerekes Kollégium): 9.320,- Ft/fő/hó;
 • Damjanich utcai Tagkollégium: 9.320,- Ft/fő/hó;
 • Kőrösi Csoma Sándor Tagkollégium: 15.320,- Ft/fő/hó;
 • Nagytétényi úti Tagkollégium (két férőhelyes szobák): 17.475,- Ft/fő/hó;
 • Nagytétényi úti Tagkollégium (három férőhelyes szobák): 15.320,- Ft/fő/hó;
 • Nándorfejérvári úti Tagkollégium: 11.650,- Ft/fő/hó;
 • Vezér úti Tagkollégium: 9.320,- Ft/fő/hó;
 • Angelusz Róbert Társadalomtudományi Szakkollégium: 11.650,- Ft/fő/hó;
 • Bibó István Szakkollégium: 15.320,- Ft/fő/hó;
 • Bolyai Kollégium: 11.650,- Ft/fő/hó;
 • Eötvös József Collegium: 9 320,- Ft/fő/hó;
 • Illyés Sándor Szakkollégium: 11.650,- Ft/fő/hó;
 • Márton Áron Kollégium és Szakkollégium debreceni telephelye
  • két férőhelyes szoba: 12.500,- Ft/fő/hó;
  • három férőhelyes szoba: 11.000,- Ft/fő/hó;
 • Márton Áron Kollégium és Szakkollégium pécsi telephelye: 9 320,- Ft/fő/hó;
 • Márton Áron Kollégium és Szakkollégium szegedi telephelye: 9 320,- Ft/fő/hó;
 • Pável Ágoston Kollégium
  • apartman jellegű szoba: 13.880,- Ft/fő/hó;
  • Magyar utcai kollégium, 4. emeleti szoba: 12.380,- Ft/fő/hó;
  • egyéb kollégiumi szoba: 9.320,- Ft/fő/hó.

A kollégiumi térítési és juttatási szabályzat a fejlesztési és kompenzációs keret javára megfizetendő hozzájárulás tekintetében az alábbi összegeket tartalmazza 2018/19 tanévre kollégiumonként:

 • Ajtósi Dürer sori Tagkollégium: 3.000,- Ft/fő/hó;
 • Bérelt kollégium: 3.000,- Ft/fő/hó;
 • Damjanich utcai Tagkollégium: 3.000,- Ft/fő/hó;
 • Kőrösi Csoma Sándor Tagkollégium: 3.000,- Ft/fő/hó;
 • Nagytétényi úti Tagkollégium: 1.000,- Ft/fő/hó;
 • Nándorfejérvári úti Tagkollégium: 3.000,- Ft/fő/hó;
 • Vezér úti Tagkollégium: 3.000,- Ft/fő/hó;
 • Angelusz Róbert Társadalomtudományi Szakkollégium: 3.000,- Ft/fő/hó;
 • Bolyai Kollégium: 3.000,- Ft/fő/hó;
 • Eötvös József Collegium: 3 000,- Ft/fő/hó;
 • Illyés Sándor Szakkollégium: 3.000,- Ft/fő/hó;
 • Márton Áron Kollégium és Szakkollégium debreceni telephelye:
  • 2 ágyas szoba 2.500,- Ft/fő/hó
  • 3 ágyas szoba 2.000,- Ft/fő/hó
 • Márton Áron Kollégium és Szakkollégium pécsi telephelye: 4.000,- Ft/fő/hó;
 • Márton Áron Kollégium és Szakkollégium szegedi telephelye: 1.500 – Ft/fő/hó;
 • Pável Ágoston Kollégium
  • apartman jellegű szoba: 4.000,- Ft/fő/hó
  • Magyar utcai Kollégium, 4. emeleti szoba: 3.000,- Ft/fő/hó
  • egyéb kollégiumi szoba: 3.000,- Ft/fő/hó.

Az ELTE Kollégiumi Központja az elmúlt két évben felismerte azt, hogy új források bevonása nélkül, jelen pénzügyi környezetben csak rövid ideig fenntartható a kollégiumok aktuális állapota. A szervezet célja az, hogy önellátó, a XXI. század hallgatói elvárásainak és igényeinek megfelelő, korszerű épületek és berendezések, eszközök álljanak a kollégisták rendelkezésére, melyhez a fenti intézkedés elengedhetetlen. Törekvéseink részét képezi az, hogy a Kollégiumi Központ (HKR-ben rögzítve, szabályozott módon) a hallgatókkal egyetértésben jelölik ki a fejlesztési célokat, biztosítva ezzel a paritás elvének megvalósulását.

Kérem szíves megértésüket és együttműködésüket!

Budapest, 2018. szeptember 10.

dr. Babos János sk.
igazgató
ELTE Szolgáltatási igazgatóság kollégiumi Központ

Vár téged is a KolHÖK Utánpótlásképzése!

Vár téged is a KolHÖK idei Utánpótlásképzése!

Olvashatod a plakátokon is, na de mi is az az utánpótlásképzés, hova is képezi az utánpótlást és miért jó ha a részese leszel? Olvass tovább és kiderül.

Az Utánpótlásképzés (rövidítve UPK) remek alkalom arra, hogy közelebbről megismerkedj a Diákbizottsággal, a DB munkájával, a Kollégiumi Hallgatói Önkormányzat felépítésével és működésével, amellett, hogy ismerősöket, barátokat szerezz más ELTE kolikból.

Mindemellett lehetőséged nyílik közelebbről belecsöppenni a kollégiumi hallgatói érdekképviseletbe, amellett, hogy egy összetartó csapat részévé válsz. Nagyon hasznos azoknak az érdekképviselőknek, akik először foglalkoznak hallgatói érdekképviselettel, illetve nélkülözhetetlen azok számára, akik a későbbiekben tervezik a HÖK-be való bekapcsolódást. Természetesen azokat a jelentkezőket is szívesen várjuk, akik mélyebben szeretnének a kollégiumukban történő munkálatok mögé látni.
Ne egy egyetemi előadásra gondolj a képzés kapcsán, hanem egy egymást kiegészítő és egymástól sokat tanuló közösségre, akikkel a szakmaibb tudást is játszva szippanthatod magadba. Amellett, hogy sok tapasztalatot és élményt szerzel, folyamatosan fejlődni fogsz az év során és sajátítasz el olyan készségeket, amik segítenek, hogy az élet bármely területén megálld a helyed. Például megtanulsz egy csapatban dolgozni, nyitottabb és közvetlenebb lehetsz, fejlődhet a kommunikációd, tárgyalástechnikád, szervezői készségeket, érvelői készségeket fejleszthetsz, szituációkat gördülékenyebben oldhatsz meg , gyakorlati tapasztalatot szerezhetsz és sokkal talpraesettebbé válhatsz.
Az első félév során messzire sem kell menned, kollégiumod UPK referense(i) segíti(k) a szakmai fejlődésedet, és lesz(nek) azon, hogy a képzések mellett csapatotok is formálódjon.

A második félév során 2 közös alkalom megszervezésével lesznek az UPK Bizottság tagjai azon, hogy a többi kollégium UPK-sait is megismerd, amellett, hogy tovább képesítsenek. Április végén rendhagyóan megrendezésre kerül az UPK 7vége, amely fergeteges lezárásául szolgál az évnek és ahonnan felejthetetlen élményekkel távoznak a résztvevők, szervezők és érdekképviselők is.
Összegezzünk csak:
• csapatmunka
• szakmai dolgok ( ezek is élvezhető formában)
• kolik megismerése
• DB megismerése
• közösség
• csapatmunka
• kolin belüli és kolik közötti alkalmak
• élmények, tapasztalatok, barátok

 

Ugye most már Te sem gondolkozol azon, hogy jelentkezz-e?

 

Várjuk jelentkezésedet az alábbi felületen: https://docs.google.com/forms/d/e/1FAIpQLSd1WVOx8TaiQHAwSi31lN0WVhWGZ_ljVShAHsHxL__Fu2KZaw/viewform

 

Találkozásunkig üdvözlettel,
Az UPK Bizottság nevében Kasnyik Adrienn
KolHÖK Alelnök, Továbbképzésekért és utánpótlásképzésért felelős referens