Pável Ágoston Kollégium tisztújító választásainak eredménye

 

 Választási Bizottság közleménye 

 

Az ELTE Pável Ágoston Kollégium a KolHÖK Választási Bizottsága a rendes őszi tisztújító választását 2019. október 13-án írta ki, amely során a kollégium lakói megválasztották a diákbizottsági elnö-köt és alelnököt, a diákbizottság 15 tagját, valamint az Ellenőrző Bizottság egy tagját. A jelöltállítási időszak során a diákbizottsági elnök-alelnök listán indulóknak, a honlapon is elérhető, jelölőlapot kellett leadniuk 52 fő támogató aláírásával ellátva, valamint csatolniuk kellett egy elnöki programot, melyet a lakók is megkaptak. A diákbizottsági és ellenőrző bizottsági tagjelöltek szintén egy jelölőlapon nyilatkozhattak az indulási szándékukról.
A tisztújtó választások eredményei

 

2019. október 20-án a Választási Bizottság megállapította, hogy a Pável Ágoston Kollégiumnak 472 szavazóképes lakójából, amelyből 468 fő nappali tanulmányi jogviszonnyal rendelkező, 134 fő vette fel szavazólapját, ez 28,39%-os részvétel, a választás érvényes (201. § (1)). A 134 felvett szavazólap közül 127 lapot tud a Választási Bizottság ismert tanulmányi státuszú emberhez társítani, amelyből 125 szavazat nappali tanulmányi jogviszonnyal rendelkező lakótól érkezett. A maradét 7 szavazólapot a Választási Bizottság nem tudja társítani ismert státuszú hallgatóhoz, ezért az összes jelölttől levontunk 7-7 szavazatot A KolHÖK Alapszabályának 201. § (2) bekezdése szerint eredményes a választás, ha a jelöltek a választás során beérkezett érvényes szavazatok legalább 10%-át (13) megszerzik.

 

Diákbizottsági elnök-alelnök listás eredmények

 

A Pável Ágoston Kollégium diákbizottsági elnökének Hajmási Bálint, alelnökének Juhász Máté lett megválasztva 97 szavazattal.

 

Diákbizottsági tagjelölti eredmények

 

A Pável Ágoston Kollégium diákbizottsági tajának lett megválasztva Arany Daniel és Benkő Bence 66, Szabó Fanni 64, Papp Kristóf 62, Rakos Petra Klaudia 58 szavazattal.

Az előző diákbizottsági elnök, alelnök és tagok mandátuma a mai napon megszűnik. A most megvá-lasztott diákbizottsági elnöknek az Alapszabály 77. § (1) bekezdése alapján 7 napon belül össze kell hívnia a Diákbizottság alakuló ülését, melynek meghívóját az ülés tervezett időpontját megelőzően legalább 5 nappal közölni kell a tagokkal és meghívottakkal. A diákbizottsági elnök, alelnök, továbbá a tagok megbízatása az alakuló ülést követően kezdődik.

 

Pintér Sándor
elnök
KolHÖK Választási Bizottság

KolHÖK Elnökválasztó Küldöttgyűlés

Kedves Kollégisták!

Az ELTE Kollégiumi Hallgatói Önkormányzat Elnökválasztó Küldöttgyűlését az Alapszabály 220. § (1) bekezdése alapján összehívom ellenőrző bizottsági elnök jogkörömnél fogva. Az Elnökválasztó Küldöttgyűlésre 2019. december 2-án (hétfő), 18:00-as kezdéssel kerül sor az Eötvös József Collegium dísztermében (címe 1118 Budapest, Ménesi út 11-13.) az alábbi napirendi pontokkal:
1. Elnöki beszámoló
2. Kabinet tagjainak beszámolója
3. A Választási Bizottság beszámolója
4. A KolHÖK elnökének és alelnökének megválasztása
5. A KolHÖK delegáltjainak és póttagjainak megválasztása az Egyetemi Hallgatói Önkormányzat Küldöttgyűlésébe
6. Felvételi Bizottság tagjainak és póttagjainak megválasztása
7. Ellenőrző Bizottság elnökének megválasztása
Az Alapszabály 221. §-a alapján az Elnökválasztó Küldöttgyűlés akkor határozatképes, ha a szavazati joggal rendelkező tagok legalább kétharmada jelen van.
Megállapítható, hogy a KolHÖK elnökválasztásának jelöltállítási időszaka során két érvényes jelölés érkezett be az Ellenőrző Bizottsághoz, időrendi sorrendben
Vitovszki Marcell elnökjelölt és Kasnyik Adrienn Szilvia alelnökjelölttől [PROGRAM],
valamint dr. Krasz Péter elnökjelölt és Jakó Róbert alelnökjelölttől [PROGRAM].
A 4. napirendi ponthoz tartozó előterjesztése a két elnöki program.

 

Kelt.: Budapest, 2019. november 15.
Pintér Sándor
elnök
KolHÖK Választási Bizottság

Kollégiumi tisztújító választások jelöltek és elnöki programok

Kedves Kollégisták!

 

A Kollégiumi Hallgatói Önkormányzat őszi tisztújító választásainak jelöltállítási időszaka véget ért. A Választási Bizottsághoz az alábbi hallgatók adtak le érvényes jelölést az egyes kollégiumokban. A választáson induló hallgatókra 2019. október 14. 0:00 és 2019. október 18. 23:59 között elektronikusan az Egységes tanulmányi rendszerben tudja szavazatát leadni. 

 

Ajtósi Dürer sori Kollégium

 

Diákbizottsági elnök-alelnök lista
Kis Zsanett elnökjelölt – Ujj Kíra Diána alelnökjelölt

programuk az alábbi linkre kattintva érhető el: ADK_program

Diákbizottsági egyéni jelöltek
Brutóczki András; Donkó Rebeka; Huszár Dorina; Kiss Virág Tamara

Ellenőrző Bizottsági jelöltek
Bodó Laura


Damjanich utcai Kollégium

 

Diákbizottsági elnök-alelnök lista
Tóth Tímea elnökjelölt – Hegedüs Dóra alelnökjelölt

programuk az alábbi linkre kattintva érhető el: DUK_program

Diákbizottsági egyéni jelöltek:
Kovács Petra; Sarkadi Réka; Szladovics Vanessza

Ellenőrző Bizottsági jelöltek
Horváth Réka
Pichler Patrícia


Kerekes Kollégium

 

Diákbizottsági elnök-alelnök lista
Dobó Márk elnökjelölt – Kajati Marcell alelnökjelölt

programuk az alábbi linkre kattintva érhető el: KUK_program

Diákbizottsági egyéni jelöltek
Balázs Enikő; Botka Eszter; Havasdi Dániel; Simon Kincső Gabriella; Stelkovics Réka; Szabó Szabolcs; Vaszilandó János
Vincze Dóra

Ellenőrző Bizottsági jelöltek
Gurzó Zsanett


Kőrösi Csoma Sándor Kollégium

 

Diákbizottsági elnök-alelnök lista
Árva Zsófia elnökjelölt – Kis Hunor alelnökjelölt

programuk az alábbi linkre kattintva érhető el: KCSSK_program

Diákbizottsági egyéni jelöltek
Árki Nóra; Balázs Bálint; Balogh Fruzsina Tímea; Basa Bettina; Bordi Sára; Csinyi Zsófia; Egle Botond; Garancsi Fanni
Havasi Dóra; Káposzta Gergő; Karácsony Katalin Elizabet; Kelemen Ádám András; Kiss-Batta Rozália; Lippai Tivadar
Lőczi Benjamin László; Májer Alexandra; Majoros Alexandra; Mentes Alexa Dóra; Molnár Adrienn; Morgan Ronald Gordon; Nádai Zsombor Csaba; Pálfi Gyöngyvér; Pántya Réka; Rácz Botond; Sári Bertold József; Savu Ágnes; Szabó Kornél László; Vidó Katinka

Ellenőrző Bizottsági jelöltek
Szűr Gábor


Nagytétényi úti Kollégium

 

Diákbizottsági elnök-alelnök lista
Takács Eszter elnökjelölt – Fodor Zoltán alelnökjelölt

programuk az alábbi linkre kattintva érhető el: NUK_program

Diákbizottsági egyéni jelöltek
Bárány Dóra; Borsos Bálint József; Cortea Levente; Demeter Attila Árpád; Kocsis Márk János; Osváth Magdolna
Sallay Kíra; Vona Zsófia

Ellenőrző Bizottsági jelöltek
Schermann Dániel


Nándorfejérvári úti Kollégium

 

Diákbizottsági elnök-alelnök lista
Poór Katalin Anett elnökjelölt – Papp Tamás Ernő alelnökjelölt

programuk az alábbi linkre kattintva érhető el: NFK_program

Diákbizottsági egyéni jelöltek
Bedő József Botond; Bencsik Bence Dániel; Fodor Melinda

Ellenőrző Bizottsági jelöltek


Vezér úti Kollégium

 

Diákbizottsági elnök-alelnök lista
Petró Marcell elnökjelölt – Milbacher Dániel alelnökjelölt

programuk az alábbi linkre kattintva érhető el: VUK_program

Diákbizottsági egyéni jelöltek
Hajdu Zsóka; Király Judit Mária; Komár Kinga; Pukli Réka;Takács Tamara Eszter

Ellenőrző Bizottsági jelöltek
Baracskai Vidor

 

Üdvözlettel:

Pintér Sándor

elnök

Választási Bizottság

Választások: a jelöltek bemutatkozása

Választási Bizottság közleménye

Kedves Kollégisták!

A 2019/20. tanévi őszi Kollégiumi Hallgatói Önkormányzat tisztújító választásain induló hallgatók személyes bemutatkozására a következő időpontokban van lehetőség:

Ajtósi Dürer sori Kollégium – 2019. október 1. 19:00 – Külső klub
Damjanich utcai Kollégium – 2019. október 1. 19:30 – Fsz. 15 terem (Lovarda)
Kerekes Kollégium – 2019. október 2. 19:00 – Konferencia 1 terem
Kőrösi Csoma Sándor Kollégium – 2019. október 1. 19:00 – Lepény
Nándorfejérvári úti Kollégium – 2019. szeptember 30. 21:00 – 104 terem
Nagytétényi úti Kollégium – 2019. október 3. 20:00 – Klubterem
Vezér úti Kollégium – 2019. október 2. 19:00 – Nagyterem

A bemutatkozáson a kollégiumok bármely lakójának lehetősége van részt venni és bemutatkozni, attól függetlenül, hogy még nem adott le jelölőlapot, továbbá előzetes regisztrációhoz sincs kötve. Abban az esetben, ha egy lakó a jelöltállítási időszakban később dönti el, hogy indulni szeretne a választáson, vagy a fenti időpont nem megfelelő számára, abban az esetben a jelölőlappal egyetemben írásbeli bemutatkozását a Választási Bizottság a választási időszakot megelőzően továbbítja a kollégium lakói felé.

A jelölőlapokat legkésőbb a jelöltállítási időszak végéig a valasztas@kolhok.elte.hu email címre kell elküldeni.

 

KolHÖK Választási Bizottság

KolHÖK Elnökválasztás

Választási Bizottság felhívása

 

Az ELTE Kollégiumi Hallgatói Önkormányzat Választási Bizottsága értesíti az ELTE kollégiumok polgárait, hogy a 2019/20. tanévi rendes tisztújító KolHÖK elnök és alelnök választására 2019. október 22-én kerül sor.

A választás az ELTE Kollégiumi Hallgatói Önkormányzat Alapszabályának 219.§-a alapján a KolHÖK rendes Elnökválasztó Küldöttgyűlésén kerül sor titkos szavazással, amelynek pontos időpontja:2019. október 22. 18:30, helyszíne: Eötvös József Collegium díszterme, 1118 Budapest, Ménesi út 11-13.

A választás jelöltállítással kezdődik. A jelöltállítási időszaka 2019. október 7. 0:00-tól és 2019. október 13. 23:59-ig tart. Az Alapszabály 216. §-a alapján a KolHÖK Elnökének és Alelnökének a KolHÖK tagjait tartalmazó azon két fős listákjelölhetők és választhatók, amely lista tagjai a jelöltállítási időszakban a KolHÖK tagjainak a választás kiírásakor legalább 10%-a által aláírt (416 fő)jelölőlapot juttatnak el az Ellenőrző Bizottság felé, valamint ezzel együtt elnöki programot adtak le. Az Elnökválasztó Küldöttgyűlés ülésén kerül megválasztásraa KolHÖK Elnöke és Alelnöke, továbbá a KolHÖK delegáltjai és póttagjai az Egyetemi Hallgatói Önkormányzat Küldöttgyűlésébe, a Felvételi Bizottság tagjai és póttagjai, valamint az Ellenőrző Bizottság (219. §), amely ülés csak a Küldöttgyűlés rendes ülésén tartható meg (220. § (2)).

Választás menete

Az Elnökválasztó Küldöttgyűlés ülésének meghívóját minden esetben az ülés tervezett időpontját legalább 8 nappal megelőzően írásban, igazolhatóan közölni kell a tagokkal, a meghívottakkal és az Ellenőrző Bizottsággal (220. § (3)). Az ülést az Ellenőrző Bizottság egy tagja vezeti, ez a tag az Ellenőrző Bizottság Elnöke feltéve, hogy az Alapszabály 219.§-ban meghatározott választások kimenetelében nem érdekelt (222. §). Az Ellenőrző Bizottság elnöke ismerteti a jelöltállítási időszak eredményét, majd az elnök- és alelnökjelöltek személyesen ismertetik programjukat a Küldöttgyűlés előtt (223. §). Az Alapszabály 224. §-a szerint a szavazás során egy küldöttgyűlési tag csak egy listára szavazhat, valamint a KolHÖKelnökének az új elnök és alelnökválasztásakor nincs szavazati joga, amennyiben a választások kimenetelében érdekelt.

Egy lista tagjainak elnökké és alelnökké választásához a Küldöttgyűlés jelenlevő szavazati joggal rendelkező tagjai kétharmadának érvényes szavazata szükséges (224. § (1)). Amennyiben az első szavazás alkalmával egyik lista sem éri el ezt az arányt, úgy újabb szavazást kell tartani, a megismételt szavazáson azon Elnöki és Alelnöki lista nyeri el a mandátumokat, amely a tagok többségi szavazatával rendelkezik (225. §). Szavazategyenlőség és sikertelen szavazás esetén új szavazást kell tartani.

Jogorvoslat

A választási eljárásban jogorvoslattal a KolHÖK bármely tagja 5 napos jogvesztő határidőn belül az Ellenőrző Bizottság elnökéhez írásbeli kifogást nyújthat be az Alapszabály 249. §-ban foglaltak szerint. A kifogás eredménye ellen az Alapszabály 250. §-a szerint az ELTE HÖK Ellenőrző Bizottságához lehet fellebbezni az eredmény kihirdetésétől számított 5 napos jogvesztő határidőn belül.

A KolHÖK Alapszabályának 278. §-a szerint az Ellenőrző Bizottság feladatkörét, megalakulásáig az előző Alapszabály alapján felállított Választási Bizottság látja el.

A KolHÖKVálasztási Bizottság elérhetősége:

Email: valasztas@kolhok.elte.hu

jelölőlap az alábbi linken érhető el: jelololap_evkgy

 

Pintér Sándor Kelt: Budapest, 2019. szeptember 20.
elnök  
KolHÖKVálasztási Bizottság  

Választások 2019: NUK

Választási Bizottság felhívása

Az ELTE Kollégiumi Hallgatói Önkormányzat Ellenőrző Bizottsága értesíti az ELTE Nagytétényi úti Kollégium lakóit, hogy a 2019/20. tanévi kollégiumi rendes tisztújító választására 2019. október 14-18. körött kerül sor.

A választás az ELTE Kollégiumi Hallgatói Önkormányzat Alapszabályának 200. § szerint meghatározott elektronikus választási mód szerint zajlik.

Jelöltállítási időszak

A kollégiumi választások jelöltállítási időszakkal kezdődik. Az Alapszabály 192. § (1) bekezdés figyelembevételével a jelöltállítási időszak:

  1. szeptember 30. 0.00 – 2019. október 6. 23:59

A kollégiumi választás pontos ideje:

  1. október 14. 0:00 – 2019. október 18. 23:59.

Az Alapszabály 192. § (2) bekezdése szerint az Ellenőrző Bizottságnak lehetőséget kell biztosítania a jelöltek bemutatkozására, amelynek helyszínét és időpontját a jelöltállítási időszak kezdetéig a KolHÖK hivatalos honlapján közzéteszi a bizottság. Akadályoztatás esetén a jelölt a jelölőlappal együtt elküldött pdf kiterjesztésű dokumentumban írásban is megteheti, amelyet az Ellenőrző Bizottság továbbít a kollégium lakói felé a jelöltállítási időszak befejeztével.

Az Alapszabály 199. § (2) bekezdése alapján egy személy a kollégiumi választáson indulhat egyszerre diákbizottsági elnök-alelnökjelölt listán és diákbizottsági tagjelöltként vagy indulhat a kollégium ellenőrző bizottság tagjelöltjeként. Amennyiben Ellenőrző Bizottsági mandátumért indul egy személy, úgy a Diákbizottsági Elnök és Alelnöki listáról és a Diákbizottsági egyéni jelöltségből automatikusan kizáratik.

A Nagytétényi úti Kollégium Diákbizottsági Elnökének és Alelnökének a NUK valamennyi lakója jelölhető, aki az Ellenőrző Bizottság felé a jelöltállítási időszakban jelölőlapot adott le minimum 55 fő támogató aláírásával és elnöki programot adtak le (193. §), amely tartalmazza az elnök- és alelnökjelölt terveit és elképzeléseit megválasztása esetére, illetve továbbításra kerül az Ellenőrző Bizottság által a kollégium lakóinak (194. §).

Az Alapszabály 195. §-a szerint a Nagytétényi úti Kollégium Diákbizottsági Tagjának és Ellenőrző Bizottsági Tagjának a NUK valamennyi lakója jelölhető, aki érvényes jelölőlapot adott le a jelöltállítási időszakban az Ellenőrző Bizottság felé.

Az Ellenőrző Bizottság a jelöltállítási időszak után összesíti a jelöltállítás eredményeit és közzéteszi a KolHÖK hivatalos honlapján az Alapszabály 196. §-a szerint.

Választás menete

Az Alapszabály 199. §-a szerint az elektronikus választás során három szavazás zajlik. A Nagytétényi úti Kollégium lakói általános és egyenlő választójog alapján, titkos és közvetlen szavazással választják meg a Diákbizottsági Elnököt és Alelnököt, a Diákbizottság tagjait és az Ellenőrző Bizottság egy tagját (198. §). A szavazatok leadására a Neptun tanulmányi rendszeren keresztül lehet szavazni UniPoll kérdőív kitöltésével a választás ideje alatt.

A választás során a kérdőívet minden arra jogosult szavazó egyszer töltheti ki. Az Alapszabály 199. §-a szerint érvényes szavazatnak számít minden szavazat, ha legfeljebb egy Diákbizottsági Elnök-Alelnökjelölt listára szavaz, legfeljebb 15 fő egyéni Diákbizottsági Tagjelöltre szavaz (199.§ (5)), valamint legfeljebb egy Ellenőrző Bizottsági Tagjelöltre szavaz. Amennyiben egy személy egyszerre van jelölve Diákbizottsági Elnök-Alelnökjelölt listán és egyéni jelöltként, abban az esetben, ha Diákbizottsági Elnök-Alelnök listán mandátumot szerzett, az egyéni jelöltek közül automatikusan kizáratik (199. § (2)).

Érvényes a választás, ha a Nagytétényi úti Kollégium választásra jogosult lakóinak legalább egynegyede részt vett a szavazáson, eredményes, ha az egyes jelöltek a választáson résztvevő érvényes szavazatok legalább 10%-át megszerzik (201. §). Ha a választási időszak végéig a választás nem éri el az érvényességhez szükséges részvételi arányt, abban az esetben az Ellenőrző Bizottság pótnapok beiktatásával meghosszabbítja a választási időszakot (202. §). Az Alapszabály 204. §-a szerint az Nagytétényi úti Kollégiumban elnyerhető mandátumoknak megfelelő számú, legtöbb érvényes szavazatot kapott jelölt nyer mandátumot. A választások eredményét az Ellenőrző Bizottság a szavazási időszak utolsó napját követő legkésőbb hét napon belül közzéteszi a KolHÖK hivatalos honlapján (206. §).

Jogorvoslat

A választási eljárásban jogorvoslattal a Nagytétényi úti Kollégium bármely lakója 5 napos jogvesztő határidőn belül az Ellenőrző Bizottság elnökéhez írásbeli kifogást nyújthat be az Alapszabály 249. §-ban foglaltak szerint. A kifogás eredménye ellen az Alapszabály 250. §-a szerint az ELTE HÖK Ellenőrző Bizottságához lehet fellebbezni az eredmény kihirdetésétől számított 5 napos jogvesztő határidőn belül.

A KolHÖK Alapszabályának 278. §-a szerint az Ellenőrző Bizottság feladatkörét, megalakulásáig az előző Alapszabály alapján felállított Választási Bizottság látja el.

A KolHÖK Választási Bizottság elérhetősége:

Email: valasztas@kolhok.elte.hu

Pintér Sándor

Kelt: Budapest, 2019. szeptember 14.

elnök  
KolHÖK Választási Bizottság  

 

A jelölőlapok innen érhetők el:

Elnöki jelölőlap

Diákbizottsági jelölőlap / Ellenőrző bizottsági jelölőlap

Választások 2019: KCSSK

Választási Bizottság felhívása

Az ELTE Kollégiumi Hallgatói Önkormányzat Ellenőrző Bizottsága értesíti az ELTE Kőrösi Csoma Sándor Kollégium lakóit, hogy a 2019/20. tanévi kollégiumi rendes tisztújító választására 2019. október 14-18. körött kerül sor.

A választás az ELTE Kollégiumi Hallgatói Önkormányzat Alapszabályának 200. § szerint meghatározott elektronikus választási mód szerint zajlik.

Jelöltállítási időszak

A kollégiumi választások jelöltállítási időszakkal kezdődik. Az Alapszabály 192. § (1) bekezdés figyelembevételével a jelöltállítási időszak:

  1. szeptember 30. 0.00 – 2019. október 6. 23:59

A kollégiumi választás pontos ideje:

  1. október 14. 0:00 – 2019. október 18. 23:59.

Az Alapszabály 192. § (2) bekezdése szerint az Ellenőrző Bizottságnak lehetőséget kell biztosítania a jelöltek bemutatkozására, amelynek helyszínét és időpontját a jelöltállítási időszak kezdetéig a KolHÖK hivatalos honlapján közzétesz a bizottság. Akadályoztatás esetén a jelölt a jelölőlappal együtt elküldött pdf kiterjesztésű dokumentumban írásban is megteheti, amelyet az Ellenőrző Bizottság továbbít a kollégium lakói felé a jelöltállítási időszak befejeztével.

Az Alapszabály 199. § (2) bekezdése alapján egy személy a kollégiumi választáson indulhat egyszerre diákbizottsági elnök-alelnökjelölt listán és diákbizottsági tagjelöltként vagy indulhat a kollégium ellenőrző bizottság tagjelöltjeként. Amennyiben Ellenőrző Bizottsági mandátumért indul egy személy, úgy a Diákbizottsági Elnök és Alelnöki listáról és a Diákbizottsági egyéni jelöltségből automatikusan kizáratik.

A Kőrösi Csoma Sándor Kollégium Diákbizottsági Elnökének és Alelnökének a KCSSK valamennyi lakója jelölhető, aki az Ellenőrző Bizottság felé a jelöltállítási időszakban jelölőlapot adott le minimum 111 fő támogató aláírásával és elnöki programot adtak le (193. §), amely tartalmazza az elnök- és alelnökjelölt terveit és elképzeléseit megválasztása esetére, illetve továbbításra kerül az Ellenőrző Bizottság által a kollégium lakóinak (194. §).

Az Alapszabály 195. §-a szerint a Kőrösi Csoma Sándor Kollégium Diákbizottsági Tagjának és Ellenőrző Bizottsági Tagjának a KCSSK valamennyi lakója jelölhető, aki érvényes jelölőlapot adott le a jelöltállítási időszakban az Ellenőrző Bizottság felé.

Az Ellenőrző Bizottság a jelöltállítási időszak után összesíti a jelöltállítás eredményeit és közzéteszi a KolHÖK hivatalos honlapján az Alapszabály 196. §-a szerint.

Választás menete

Az Alapszabály 199. §-a szerint az elektronikus választás során három szavazás zajlik. Az [adott kollégium] lakói általános és egyenlő választójog alapján, titkos és közvetlen szavazással választják meg a Diákbizottsági Elnököt és Alelnököt, a Diákbizottság tagjait és az Ellenőrző Bizottság egy tagját (198. §). A szavazatok leadására a Neptun tanulmányi rendszeren keresztül lehet szavazni UniPoll kérdőív kitöltésével a választás ideje alatt.

A választás során a kérdőívet minden arra jogosult szavazó egyszer töltheti ki. Az Alapszabály 199. §-a szerint érvényes szavazatnak számít minden szavazat, ha legfeljebb egy Diákbizottsági Elnök-Alelnökjelölt listára szavaz, legfeljebb 22 fő egyéni Diákbizottsági Tagjelöltre szavaz (199.§ (5)), valamint legfeljebb egy Ellenőrző Bizottsági Tagjelöltre szavaz. Amennyiben egy személy egyszerre van jelölve Diákbizottsági Elnök-Alelnökjelölt listán és egyéni jelöltként, abban az esetben, ha Diákbizottsági Elnök-Alelnök listán mandátumot szerzett, az egyéni jelöltek közül automatikusan kizáratik (199. § (2)).

Érvényes a választás, ha a KCSSK választásra jogosult lakóinak legalább egynegyede részt vett a szavazáson, eredményes, ha az egyes jelöltek a választáson résztvevő érvényes szavazatok legalább 10%-át megszerzik (201. §). Ha a választási időszak végéig a választás nem éri el az érvényességhez szükséges részvételi arányt, abban az esetben az Ellenőrző Bizottság pótnapok beiktatásával meghosszabbítja a választási időszakot (202. §). Az Alapszabály 204. §-a szerint a Kőrösi Csoma Sándor Kollégiumban elnyerhető mandátumoknak megfelelő számú, legtöbb érvényes szavazatot kapott jelölt nyer mandátumot. A választások eredményét az Ellenőrző Bizottság a szavazási időszak utolsó napját követő legkésőbb hét napon belül közzéteszi a KolHÖK hivatalos honlapján (206. §).

Jogorvoslat

A választási eljárásban jogorvoslattal a Kőrösi Csoma Sándor Kollégium bármely lakója 5 napos jogvesztő határidőn belül az Ellenőrző Bizottság elnökéhez írásbeli kifogást nyújthat be az Alapszabály 249. §-ban foglaltak szerint. A kifogás eredménye ellen az Alapszabály 250. §-a szerint az ELTE HÖK Ellenőrző Bizottságához lehet fellebbezni az eredmény kihirdetésétől számított 5 napos jogvesztő határidőn belül.

A KolHÖK Alapszabályának 278. §-a szerint az Ellenőrző Bizottság feladatkörét, megalakulásáig az előző Alapszabály alapján felállított Választási Bizottság látja el.

A KolHÖK Választási Bizottság elérhetősége:

Email: valasztas@kolhok.elte.hu

Pintér Sándor

Kelt: Budapest, 2019. szeptember 14.

elnök  
KolHÖK Választási Bizottság  

 

A jelölőlapok innen érhetők el:

Elnöki jelölőlap

Diákbizottsági jelölőlap / Ellenőrző bizottsági jelölőlap

Választások 2019: NFK

Választási Bizottság felhívása

Az ELTE Kollégiumi Hallgatói Önkormányzat Ellenőrző Bizottsága értesíti az ELTE Nándorfejérvári úti Kollégium lakóit, hogy a 2019/20. tanévi kollégiumi rendes tisztújító választására 2019. október 14-18. körött kerül sor.

A választás az ELTE Kollégiumi Hallgatói Önkormányzat Alapszabályának 200. § szerint meghatározott elektronikus választási mód szerint zajlik.

Jelöltállítási időszak

A kollégiumi választások jelöltállítási időszakkal kezdődik. Az Alapszabály 192. § (1) bekezdés figyelembevételével a jelöltállítási időszak:

  1. szeptember 30. 0.00 – 2019. október 6. 23:59

A kollégiumi választás pontos ideje:

  1. október 14. 0:00 – 2019. október 18. 23:59.

Az Alapszabály 192. § (2) bekezdése szerint az Ellenőrző Bizottságnak lehetőséget kell biztosítania a jelöltek bemutatkozására, amelynek helyszínét és időpontját a jelöltállítási időszak kezdetéig a KolHÖK hivatalos honlapján közzéteszi a bizottság. Akadályoztatás esetén a jelölt a jelölőlappal együtt elküldött pdf kiterjesztésű dokumentumban írásban is megteheti, amelyet az Ellenőrző Bizottság továbbít a kollégium lakói felé a jelöltállítási időszak befejeztével.

Az Alapszabály 199. § (2) bekezdése alapján egy személy a kollégiumi választáson indulhat egyszerre diákbizottsági elnök-alelnökjelölt listán és diákbizottsági tagjelöltként vagy indulhat a kollégium ellenőrző bizottság tagjelöltjeként. Amennyiben Ellenőrző Bizottsági mandátumért indul egy személy, úgy a Diákbizottsági Elnök és Alelnöki listáról és a Diákbizottsági egyéni jelöltségből automatikusan kizáratik.

A Nándorfejérvári úti Kollégium Diákbizottsági Elnökének és Alelnökének az NFK valamennyi lakója jelölhető, aki az Ellenőrző Bizottság felé a jelöltállítási időszakban jelölőlapot adott le minimum 20 fő támogató aláírásával és elnöki programot adtak le (193. §), amely tartalmazza az elnök- és alelnökjelölt terveit és elképzeléseit megválasztása esetére, illetve továbbításra kerül az Ellenőrző Bizottság által a kollégium lakóinak (194. §).

Az Alapszabály 195. §-a szerint a Nándorfejérvári úti Kollégium Diákbizottsági Tagjának és Ellenőrző Bizottsági Tagjának az NFK valamennyi lakója jelölhető, aki érvényes jelölőlapot adott le a jelöltállítási időszakban az Ellenőrző Bizottság felé.

Az Ellenőrző Bizottság a jelöltállítási időszak után összesíti a jelöltállítás eredményeit és közzéteszi a KolHÖK hivatalos honlapján az Alapszabály 196. §-a szerint.

Választás menete

Az Alapszabály 199. §-a szerint az elektronikus választás során három szavazás zajlik. A Nándorfejérvári úti Kollégium lakói általános és egyenlő választójog alapján, titkos és közvetlen szavazással választják meg a Diákbizottsági Elnököt és Alelnököt, a Diákbizottság tagjait és az Ellenőrző Bizottság egy tagját (198. §). A szavazatok leadására a Neptun tanulmányi rendszeren keresztül lehet szavazni UniPoll kérdőív kitöltésével a választás ideje alatt.

A választás során a kérdőívet minden arra jogosult szavazó egyszer töltheti ki. Az Alapszabály 199. §-a szerint érvényes szavazatnak számít minden szavazat, ha legfeljebb egy Diákbizottsági Elnök-Alelnökjelölt listára szavaz, legfeljebb három fő egyéni Diákbizottsági Tagjelöltre szavaz (199.§ (5)), valamint legfeljebb egy Ellenőrző Bizottsági Tagjelöltre szavaz. Amennyiben egy személy egyszerre van jelölve Diákbizottsági Elnök-Alelnökjelölt listán és egyéni jelöltként, abban az esetben, ha Diákbizottsági Elnök-Alelnök listán mandátumot szerzett, az egyéni jelöltek közül automatikusan kizáratik (199. § (2)).

Érvényes a választás, ha a Nándorfejérvári úti Kollégium választásra jogosult lakóinak legalább egynegyede részt vett a szavazáson, eredményes, ha az egyes jelöltek a választáson résztvevő érvényes szavazatok legalább 10%-át megszerzik (201. §). Ha a választási időszak végéig a választás nem éri el az érvényességhez szükséges részvételi arányt, abban az esetben az Ellenőrző Bizottság pótnapok beiktatásával meghosszabbítja a választási időszakot (202. §). Az Alapszabály 204. §-a szerint az Nándorfejérvári úti Kollégiumban elnyerhető mandátumoknak megfelelő számú, legtöbb érvényes szavazatot kapott jelölt nyer mandátumot. A választások eredményét az Ellenőrző Bizottság a szavazási időszak utolsó napját követő legkésőbb hét napon belül közzéteszi a KolHÖK hivatalos honlapján (206. §).

Jogorvoslat

A választási eljárásban jogorvoslattal az NFK bármely lakója 5 napos jogvesztő határidőn belül az Ellenőrző Bizottság elnökéhez írásbeli kifogást nyújthat be az Alapszabály 249. §-ban foglaltak szerint. A kifogás eredménye ellen az Alapszabály 250. §-a szerint az ELTE HÖK Ellenőrző Bizottságához lehet fellebbezni az eredmény kihirdetésétől számított 5 napos jogvesztő határidőn belül.

A KolHÖK Alapszabályának 278. §-a szerint az Ellenőrző Bizottság feladatkörét, megalakulásáig az előző Alapszabály alapján felállított Választási Bizottság látja el.

A KolHÖK Választási Bizottság elérhetősége:

Email: valasztas@kolhok.elte.hu

Pintér Sándor

Kelt: Budapest, 2019. szeptember 14.

elnök  
KolHÖK Választási Bizottság  

 

A jelölőlapok innen érhetők el:

Elnöki jelölőlap

Diákbizottsági jelölőlap / Ellenőrző bizottsági jelölőlap

Választások 2019: VUK

Választási Bizottság felhívása

Az ELTE Kollégiumi Hallgatói Önkormányzat Ellenőrző Bizottsága értesíti az ELTE Vezér úti Kollégium lakóit, hogy a 2019/20. tanévi kollégiumi rendes tisztújító választására 2019. október 14-18. körött kerül sor.

A választás az ELTE Kollégiumi Hallgatói Önkormányzat Alapszabályának 200. § szerint meghatározott elektronikus választási mód szerint zajlik.

Jelöltállítási időszak

A kollégiumi választások jelöltállítási időszakkal kezdődik. Az Alapszabály 192. § (1) bekezdés figyelembevételével a jelöltállítási időszak:

  1. szeptember 30. 0.00 – 2019. október 6. 23:59

A kollégiumi választás pontos ideje:

  1. október 14. 0:00 – 2019. október 18. 23:59.

Az Alapszabály 192. § (2) bekezdése szerint az Ellenőrző Bizottságnak lehetőséget kell biztosítania a jelöltek bemutatkozására, amelynek helyszínét és időpontját a jelöltállítási időszak kezdetéig a KolHÖK hivatalos honlapján közzéteszi a bizottság. Akadályoztatás esetén a jelölt a jelölőlappal együtt elküldött pdf kiterjesztésű dokumentumban írásban is megteheti, amelyet az Ellenőrző Bizottság továbbít a kollégium lakói felé a jelöltállítási időszak befejeztével.

Az Alapszabály 199. § (2) bekezdése alapján egy személy a kollégiumi választáson indulhat egyszerre diákbizottsági elnök-alelnökjelölt listán és diákbizottsági tagjelöltként vagy indulhat a kollégium ellenőrző bizottság tagjelöltjeként. Amennyiben Ellenőrző Bizottsági mandátumért indul egy személy, úgy a Diákbizottsági Elnök és Alelnöki listáról és a Diákbizottsági egyéni jelöltségből automatikusan kizáratik.

A Vezér úti Kollégium Diákbizottsági Elnökének és Alelnökének a VUK valamennyi lakója jelölhető, aki az Ellenőrző Bizottság felé a jelöltállítási időszakban jelölőlapot adott le minimum 32 fő támogató aláírásával és elnöki programot adtak le (193. §), amely tartalmazza az elnök- és alelnökjelölt terveit és elképzeléseit megválasztása esetére, illetve továbbításra kerül az Ellenőrző Bizottság által a kollégium lakóinak (194. §).

Az Alapszabály 195. §-a szerint a Vezér úti Kollégium Diákbizottsági Tagjának és Ellenőrző Bizottsági Tagjának a VUK valamennyi lakója jelölhető, aki érvényes jelölőlapot adott le a jelöltállítási időszakban az Ellenőrző Bizottság felé.

Az Ellenőrző Bizottság a jelöltállítási időszak után összesíti a jelöltállítás eredményeit és közzéteszi a KolHÖK hivatalos honlapján az Alapszabály 196. §-a szerint.

Választás menete

Az Alapszabály 199. §-a szerint az elektronikus választás során három szavazás zajlik. A Vezér úti Kollégium lakói általános és egyenlő választójog alapján, titkos és közvetlen szavazással választják meg a Diákbizottsági Elnököt és Alelnököt, a Diákbizottság tagjait és az Ellenőrző Bizottság egy tagját (198. §). A szavazatok leadására a Neptun tanulmányi rendszeren keresztül lehet szavazni UniPoll kérdőív kitöltésével a választás ideje alatt.

A választás során a kérdőívet minden arra jogosult szavazó egyszer töltheti ki. Az Alapszabály 199. §-a szerint érvényes szavazatnak számít minden szavazat, ha legfeljebb egy Diákbizottsági Elnök-Alelnökjelölt listára szavaz, legfeljebb öt fő egyéni Diákbizottsági Tagjelöltre szavaz (199.§ (5)), valamint legfeljebb egy Ellenőrző Bizottsági Tagjelöltre szavaz. Amennyiben egy személy egyszerre van jelölve Diákbizottsági Elnök-Alelnökjelölt listán és egyéni jelöltként, abban az esetben, ha Diákbizottsági Elnök-Alelnök listán mandátumot szerzett, az egyéni jelöltek közül automatikusan kizáratik (199. § (2)).

Érvényes a választás, ha a Vezér úti Kollégium választásra jogosult lakóinak legalább egynegyede részt vett a szavazáson, eredményes, ha az egyes jelöltek a választáson résztvevő érvényes szavazatok legalább 10%-át megszerzik (201. §). Ha a választási időszak végéig a választás nem éri el az érvényességhez szükséges részvételi arányt, abban az esetben az Ellenőrző Bizottság pótnapok beiktatásával meghosszabbítja a választási időszakot (202. §). Az Alapszabály 204. §-a szerint a Vezér úti Kollégiumban elnyerhető mandátumoknak megfelelő számú, legtöbb érvényes szavazatot kapott jelölt nyer mandátumot. A választások eredményét az Ellenőrző Bizottság a szavazási időszak utolsó napját követő legkésőbb hét napon belül közzéteszi a KolHÖK hivatalos honlapján (206. §).

Jogorvoslat

A választási eljárásban jogorvoslattal a Vezér úti Kollégium bármely lakója 5 napos jogvesztő határidőn belül az Ellenőrző Bizottság elnökéhez írásbeli kifogást nyújthat be az Alapszabály 249. §-ban foglaltak szerint. A kifogás eredménye ellen az Alapszabály 250. §-a szerint az ELTE HÖK Ellenőrző Bizottságához lehet fellebbezni az eredmény kihirdetésétől számított 5 napos jogvesztő határidőn belül.

A KolHÖK Alapszabályának 278. §-a szerint az Ellenőrző Bizottság feladatkörét, megalakulásáig az előző Alapszabály alapján felállított Választási Bizottság látja el.

A KolHÖK Választási Bizottság elérhetősége:

Email: valasztas@kolhok.elte.hu

Pintér Sándor

Kelt: Budapest, 2019. szeptember 14.

elnök  
KolHÖK Választási Bizottság  

 

A jelölőlapok innen érhetők el:

Elnöki jelölőlap

Diákbizottsági jelölőlap / Ellenőrző bizottsági jelölőlap

Választások 2019: KUK

Választási Bizottság felhívása

Az ELTE Kollégiumi Hallgatói Önkormányzat Ellenőrző Bizottsága értesíti az ELTE Kerekes Kollégium lakóit, hogy a 2019/20. tanévi kollégiumi rendes tisztújító választására 2019. október 14-18. körött kerül sor.

A választás az ELTE Kollégiumi Hallgatói Önkormányzat Alapszabályának 200. § szerint meghatározott elektronikus választási mód szerint zajlik.

Jelöltállítási időszak

A kollégiumi választások jelöltállítási időszakkal kezdődik. Az Alapszabály 192. § (1) bekezdés figyelembevételével a jelöltállítási időszak:

  1. szeptember 30. 0.00 – 2019. október 6. 23:59

A kollégiumi választás pontos ideje:

  1. október 14. 0:00 – 2019. október 18. 23:59.

Az Alapszabály 192. § (2) bekezdése szerint az Ellenőrző Bizottságnak lehetőséget kell biztosítania a jelöltek bemutatkozására, amelynek helyszínét és időpontját a jelöltállítási időszak kezdetéig a KolHÖK hivatalos honlapján közzétesz a bizottság. Akadályoztatás esetén a jelölt a jelölőlappal együtt elküldött pdf kiterjesztésű dokumentumban írásban is megteheti, amelyet az Ellenőrző Bizottság továbbít a kollégium lakói felé a jelöltállítási időszak befejeztével.

Az Alapszabály 199. § (2) bekezdése alapján egy személy a kollégiumi választáson indulhat egyszerre diákbizottsági elnök-alelnökjelölt listán és diákbizottsági tagjelöltként vagy indulhat a kollégium ellenőrző bizottság tagjelöltjeként. Amennyiben Ellenőrző Bizottsági mandátumért indul egy személy, úgy a Diákbizottsági Elnök és Alelnöki listáról és a Diákbizottsági egyéni jelöltségből automatikusan kizáratik.

A Kerekes Kollégium Diákbizottsági Elnökének és Alelnökének a KUK valamennyi lakója jelölhető, aki az Ellenőrző Bizottság felé a jelöltállítási időszakban jelölőlapot adott le minimum 40 fő támogató aláírásával és elnöki programot adtak le (193. §), amely tartalmazza az elnök- és alelnökjelölt terveit és elképzeléseit megválasztása esetére, illetve továbbításra kerül az Ellenőrző Bizottság által a kollégium lakóinak (194. §).

Az Alapszabály 195. §-a szerint a Kerekes Kollégium Diákbizottsági Tagjának és Ellenőrző Bizottsági Tagjának a KUK valamennyi lakója jelölhető, aki érvényes jelölőlapot adott le a jelöltállítási időszakban az Ellenőrző Bizottság felé.

Az Ellenőrző Bizottság a jelöltállítási időszak után összesíti a jelöltállítás eredményeit és közzéteszi a KolHÖK hivatalos honlapján az Alapszabály 196. §-a szerint.

Választás menete

Az Alapszabály 199. §-a szerint az elektronikus választás során három szavazás zajlik. A Kerekes Kollégium lakói általános és egyenlő választójog alapján, titkos és közvetlen szavazással választják meg a Diákbizottsági Elnököt és Alelnököt, a Diákbizottság tagjait és az Ellenőrző Bizottság egy tagját (198. §). A szavazatok leadására a Neptun tanulmányi rendszeren keresztül lehet szavazni UniPoll kérdőív kitöltésével a választás ideje alatt.

A választás során a kérdőívet minden arra jogosult szavazó egyszer töltheti ki. Az Alapszabály 199. §-a szerint érvényes szavazatnak számít minden szavazat, ha legfeljebb egy Diákbizottsági Elnök-Alelnökjelölt listára szavaz, legfeljebb 12 fő egyéni Diákbizottsági Tagjelöltre szavaz (199.§ (5)), valamint legfeljebb egy Ellenőrző Bizottsági Tagjelöltre szavaz. Amennyiben egy személy egyszerre van jelölve Diákbizottsági Elnök-Alelnökjelölt listán és egyéni jelöltként, abban az esetben, ha Diákbizottsági Elnök-Alelnök listán mandátumot szerzett, az egyéni jelöltek közül automatikusan kizáratik (199. § (2)).

Érvényes a választás, ha a Kerekes Kollégium választásra jogosult lakóinak legalább egynegyede részt vett a szavazáson, eredményes, ha az egyes jelöltek a választáson résztvevő érvényes szavazatok legalább 10%-át megszerzik (201. §). Ha a választási időszak végéig a választás nem éri el az érvényességhez szükséges részvételi arányt, abban az esetben az Ellenőrző Bizottság pótnapok beiktatásával meghosszabbítja a választási időszakot (202. §). Az Alapszabály 204. §-a szerint a Kerekes Kollégiumban elnyerhető mandátumoknak megfelelő számú, legtöbb érvényes szavazatot kapott jelölt nyer mandátumot. A választások eredményét az Ellenőrző Bizottság a szavazási időszak utolsó napját követő legkésőbb hét napon belül közzéteszi a KolHÖK hivatalos honlapján (206. §).

Jogorvoslat

A választási eljárásban jogorvoslattal a Kerekes Kollégium bármely lakója 5 napos jogvesztő határidőn belül az Ellenőrző Bizottság elnökéhez írásbeli kifogást nyújthat be az Alapszabály 249. §-ban foglaltak szerint. A kifogás eredménye ellen az Alapszabály 250. §-a szerint az ELTE HÖK Ellenőrző Bizottságához lehet fellebbezni az eredmény kihirdetésétől számított 5 napos jogvesztő határidőn belül.

A KolHÖK Alapszabályának 278. §-a szerint az Ellenőrző Bizottság feladatkörét, megalakulásáig az előző Alapszabály alapján felállított Választási Bizottság látja el.

A KolHÖK Választási Bizottság elérhetősége:

Email: valasztas@kolhok.elte.hu

Pintér Sándor

Kelt: Budapest, 2019. szeptember 14.

elnök  
KolHÖK Választási Bizottság  

 

A jelölőlapok innen érhetők el:

Elnöki jelölőlap

Diákbizottsági / Ellenőrző bizottsági jelölőlap