Pável Ágoston Kollégium tisztújító választásainak eredménye

 

 Választási Bizottság közleménye 

 

Az ELTE Pável Ágoston Kollégium a KolHÖK Választási Bizottsága a rendes őszi tisztújító választását 2019. október 13-án írta ki, amely során a kollégium lakói megválasztották a diákbizottsági elnö-köt és alelnököt, a diákbizottság 15 tagját, valamint az Ellenőrző Bizottság egy tagját. A jelöltállítási időszak során a diákbizottsági elnök-alelnök listán indulóknak, a honlapon is elérhető, jelölőlapot kellett leadniuk 52 fő támogató aláírásával ellátva, valamint csatolniuk kellett egy elnöki programot, melyet a lakók is megkaptak. A diákbizottsági és ellenőrző bizottsági tagjelöltek szintén egy jelölőlapon nyilatkozhattak az indulási szándékukról.
A tisztújtó választások eredményei

 

2019. október 20-án a Választási Bizottság megállapította, hogy a Pável Ágoston Kollégiumnak 472 szavazóképes lakójából, amelyből 468 fő nappali tanulmányi jogviszonnyal rendelkező, 134 fő vette fel szavazólapját, ez 28,39%-os részvétel, a választás érvényes (201. § (1)). A 134 felvett szavazólap közül 127 lapot tud a Választási Bizottság ismert tanulmányi státuszú emberhez társítani, amelyből 125 szavazat nappali tanulmányi jogviszonnyal rendelkező lakótól érkezett. A maradét 7 szavazólapot a Választási Bizottság nem tudja társítani ismert státuszú hallgatóhoz, ezért az összes jelölttől levontunk 7-7 szavazatot A KolHÖK Alapszabályának 201. § (2) bekezdése szerint eredményes a választás, ha a jelöltek a választás során beérkezett érvényes szavazatok legalább 10%-át (13) megszerzik.

 

Diákbizottsági elnök-alelnök listás eredmények

 

A Pável Ágoston Kollégium diákbizottsági elnökének Hajmási Bálint, alelnökének Juhász Máté lett megválasztva 97 szavazattal.

 

Diákbizottsági tagjelölti eredmények

 

A Pável Ágoston Kollégium diákbizottsági tajának lett megválasztva Arany Daniel és Benkő Bence 66, Szabó Fanni 64, Papp Kristóf 62, Rakos Petra Klaudia 58 szavazattal.

Az előző diákbizottsági elnök, alelnök és tagok mandátuma a mai napon megszűnik. A most megvá-lasztott diákbizottsági elnöknek az Alapszabály 77. § (1) bekezdése alapján 7 napon belül össze kell hívnia a Diákbizottság alakuló ülését, melynek meghívóját az ülés tervezett időpontját megelőzően legalább 5 nappal közölni kell a tagokkal és meghívottakkal. A diákbizottsági elnök, alelnök, továbbá a tagok megbízatása az alakuló ülést követően kezdődik.

 

Pintér Sándor
elnök
KolHÖK Választási Bizottság

KolHÖK Elnökválasztó Küldöttgyűlés

Kedves Kollégisták!

Az ELTE Kollégiumi Hallgatói Önkormányzat Elnökválasztó Küldöttgyűlését az Alapszabály 220. § (1) bekezdése alapján összehívom ellenőrző bizottsági elnök jogkörömnél fogva. Az Elnökválasztó Küldöttgyűlésre 2019. december 2-án (hétfő), 18:00-as kezdéssel kerül sor az Eötvös József Collegium dísztermében (címe 1118 Budapest, Ménesi út 11-13.) az alábbi napirendi pontokkal:
1. Elnöki beszámoló
2. Kabinet tagjainak beszámolója
3. A Választási Bizottság beszámolója
4. A KolHÖK elnökének és alelnökének megválasztása
5. A KolHÖK delegáltjainak és póttagjainak megválasztása az Egyetemi Hallgatói Önkormányzat Küldöttgyűlésébe
6. Felvételi Bizottság tagjainak és póttagjainak megválasztása
7. Ellenőrző Bizottság elnökének megválasztása
Az Alapszabály 221. §-a alapján az Elnökválasztó Küldöttgyűlés akkor határozatképes, ha a szavazati joggal rendelkező tagok legalább kétharmada jelen van.
Megállapítható, hogy a KolHÖK elnökválasztásának jelöltállítási időszaka során két érvényes jelölés érkezett be az Ellenőrző Bizottsághoz, időrendi sorrendben
Vitovszki Marcell elnökjelölt és Kasnyik Adrienn Szilvia alelnökjelölttől [PROGRAM],
valamint dr. Krasz Péter elnökjelölt és Jakó Róbert alelnökjelölttől [PROGRAM].
A 4. napirendi ponthoz tartozó előterjesztése a két elnöki program.

 

Kelt.: Budapest, 2019. november 15.
Pintér Sándor
elnök
KolHÖK Választási Bizottság

PÁK tisztújító választások – jelöltek és elnöki program

Kedves Kollégisták!

A Kollégiumi Hallgatói Önkormányzat Pável Ágoston Kollégium őszi tisztújító választásának jelöltállítási időszaka véget ért. A Választási Bizottsághoz az alábbi hallgatók adtak le érvényes jelölést az egyes kollégiumokban. A választáson induló hallgatókra 2019. november 18. 0:00 és 2019. november 22. 23:59 között elektronikusan az Egységes tanulmányi rendszerben tudja szavazatát leadni.

Diákbizottsági elnök-alelnökjelölti lista

Hajmási Bálint elnökjelölt – Juhász Máté alelnökjelölt

Programjuk az alábbi linken érhető el: PAK_program

Diákbizottsági egyéni jelöltek

Benkő Bence

Papp Kristóf

Szabó Fanni

Rakos Petra Klaudia

Ellenőrző Bizottsági jelöltek

 

 

Baráti üdvözlettel,

Pintér Sándor

elnök

KolHÖK Választási Bizottság

Kőrösi Csoma Sándor Kollégium – Szavazategyenlőség miatti új választási időszak eredménye

Kedves Kollégisták!

A rendes őszi tisztújító választások során a Kőrösi Csoma Sándor Kollégiumban a diákbizottsági tagok választásakor két jelölt között, Molnár Adrienn és Pántya Réka között szavazategyenlőség állt fenn, ezért az utolsó diákbizottsági mandátumot egyértelműen nem lehetett meghatározni, ezért új választási időszak döntött a két jelölt között, amely 2019. november 4. és 11. között volt. A rendes választási időszakhoz hasonlóan ebben az esetben is elektronikus választási forma szerint zajlott a választás, amely során a választásra jogosultak egy egyszer kitölthető UniPoll kérdőív formájában adhatták le szavazataikat a Neptun tanulmányi rendszeren keresztül.

A választás során 1052 hallgatónak volt jogosultsága szavazni, köztük 1047 nappali tagozatos hallgató. A választási időszak végéig 272 érvényes szavazat érkezett be, 272 nappali tagozatos hallgatótól, ami 25,86%-os részvételi arány, a választás érvényes. 

A választási során a két hallgató közül diákbizottsági tagnak a több szavazatot szerző induló lett megválasztva, a kevesebb szavazatot szerző induló pedig a diákbizottsági póttaglista első helyét.

A Kőrösi Csoma Sándor Kollégium Diákbizottságának tagjának Molnár Adrienn lett megválasztva 130 érvényes szavazattal, elsőszámú póttagnak Pántya Réka lett megválasztva 124 szavazattal.

Kelt.: Budapest, 2019. november 15.

 

Pintér Sándor

elnök

KolHÖK Választási Bizottság