3/2021.(X.22.) ELTE KolHÖK Ellenőrző Bizottsági határozat az ELTE KolHÖK 2022. tavaszi időközi kollégiumi választásainak eredményéről

Az ELTE KolHÖK Ellenőrző Bizottsága megállapítja, hogy a 2022. tavaszi időközi választásokon az egyes kollégiumokban az alábbi eredmények születtek és a jelen határozatban megjelölt képviselők és tisztségviselők megválasztására került sor.

A Damjanich úti kollégiumban:

Szavazati joggal rendelkezett: 148 fő
Érvényesen szavazott: 59 fő (39,86%)
Érvénytelenül szavazott: 0 fő (0%)

Pintér Sándor (DB elnök-jelölt) és Németh Magdaléna Vivien (DB alelnök-jelölt): 59 érvényes szavazat, 56 igen szavazat (94,64%), 3 nem szavazat (5,36%);
Balogh Boglárka (DB tag-jelöl): 59 érvényes szavazat, 54 igen szavazat (90,74%), 5 nem szavazat (9,26%);
Bognár Krisztián (DB tag-jelölt): 59 érvényes szavazat, 53 igen szavazat (88,68%), 6 nem szavazat (11,32%);
Laki Anna Sára (DB tag-jelölt): 59 érvényes szavazat, 55 igen szavazat (92,73%), 4 nem szavazat (7,27%).

Megállapítom, hogy a szavazáson részt vettek száma elérte a KolHÖK Alapszabályának 201. § (1) bekezdésben rögzített érvényességi küszöböt, a leadott érvényes szavazatok száma pedig megfelel a KolHÖK Alapszabály 201. § (2) bekezdésében meghatározott 10%-os határnak, így a szavazás érvényes és eredményes volt, melynek eredményeként Pintér Sándor a Damjanich úti kollégiumban kollégiumi diákbizottsági elnök mandátumot, Németh Magdaléna Vivien a Damjanich úti kollégiumban kollégiumi diákbizottsági alelnök mandátumot, Balogh Boglárka, Bognár Krisztián és Laki Anna Sára pedig a Damjanich úti kollégiumban kollégiumi diákbizottsági tag mandátumot szereztek.

További kollégiumokban:

Megállapítom, hogy a szavazáson részt vettek száma az ELTE Kőrösi Csoma Sándor kollégiumában, valamint Nagytétényi úti kollégiumában nem éri el a KolHÖK Alapszabályának 201. § (1) bekezdésben rögzített érvényességi küszöböt, így a fent megjelölt két kollégiumban 2022/23 tanév őszi félévében új eljárásra kerül sor.

Jogorvoslati záradék

A KolHÖK EB választási eljárása alatt hozott döntései ellen az adott kollégium bármely lakója 5 napos jogvesztő határidőn belül az Ellenőrző Bizottság elnökéhez kifogást nyújthat be. A kifogás eredménye ellen az ELTE HÖK Ellenőrző Bizottságához lehet fellebbezni az eredmény kihirdetésétől számított 5 napos jogvesztő határidőn belül.

Budapest, 2022.05.21.

dr. Krasz Péter
s.k.
ELTE KolHÖK EB elnök

1/2022.(V.05.) ELTE KolHÖK Ellenőrző Bizottsági határozat az ELTE KolHÖK 2022. tavaszi időközi kollégiumi választásainak jelöltállítási eredményéről

Az ELTE KolHÖK Ellenőrző Bizottsága 2022. március 26. napján az ELTE KolHÖK Alapszabály 209. § (6) bekezdés, a 210. § (1), (2) és (3) bekezdés, a 211. § (1) és (2) bekezdése, valamint a 212. § alapján kiírta az ELTE KolHÖK 2022. tavaszi időközi választásait.
A kiírt választás során szavazásra minden aktív szavazati joggal rendelkező számára a neptun elektronikus felületen van lehetősége. A szavazás technikai megszervezése során felmerült előre nem látott akadályok miatt a szavazás időtartama az eredetileg tervezetthez képest az alábbiak szerint módosul.

Szavazási időszak
2022. május 6. (0:00) és 2022. május 11. (23:59) között

Jelöltek

Az ELTE KolHÖK Ellenőrző Bizottsága megállapítja, hogy az egyes kollégiumokban az alábbiakban felsorolt jelöltek megválasztására van mód.

A Damjanich úti kollégiumban érvényes jelölést szerző hallgatók listája

  • Pintér Sándor db elnök
  • Németh Magdaléna Vivien db alelnök
  • Balogh Boglárka db tag
  • Bognár Krisztián db tag
  • Laki Anna Sára db tag

A Kőrösi Csoma Sándor kollégiumban érvényes jelölést szerző hallgatók listája

  • Opre Eszter eb tag

A Nagytétényi úti kollégiumban érvényes jelölést szerző hallgatók listája

  • Hellmann Zoltán eb tag

A Nándorfejérvári úti kollégiumban érvényes jelölést szerző hallgatók listája

  • Weinhoffer Pétrer db tag


Jogorvoslat (249.§-250.§)

A KolHÖK EB vlasztási eljárása alatt hozott döntései ellen az adott kollégium bármely lakója 5 napos jogvesztő határidőn belül az Ellenőrző Bizottság elnökéhez kifogást nyújthat be. A kifogás eredménye ellen az ELTE HÖK Ellenőrző Bizottságához lehet fellebbezni az eredmény kihirdetésétől számított 5 napos jogvesztő határidőn belül.
További információ az ellenorzobizottsag@kolhok.elte.hu címen kérhető.

Budapest, 2022. május 5.
dr. Krasz Péter

s.k.

ELTE KolHÖK EB elnök