ELTE KolHÖK elnökválasztás

ELTE KolHÖK elnökválasztás

 

Az ELTE HÖK Ellenőrző Bizottságának elnöke az ELTE KolHÖK Alapszabály 220. § (1) bekezdése alapján elnökválasztást ír ki az ELTE HÖK Alapszabályának és a HÖOK Választási kódexének rendelkezései alapján, mely alapján az ELTE KolHÖK Küldöttgyűlése megválasztja az ELTE KolHÖK elnökét.

Elnöknek indulhat az ELTE KolHÖK minden aktív státuszú tagja a nemzeti felsőoktatásról szóló 2011. évi CCIV. törvény 60. § (1) alapján meghatározott hallgatói körből.

 

Elnökválasztás rendje

Jelöltállítási időszak: 2020. szeptember 18. 00:00 – 2020. szeptember 28. 23:59

Bemutatkozási időszak: 2020. szeptember 29. 00:00 – 2020. október 18. 23:59

Elnökválasztó Küldöttgyűlés: 2020. október 19.

Az elnök személyéről az ELTE KolHÖK Küldöttgyűlése dönt.

 

Jelöltállítás

A jelölés érvényességi feltétele, hogy az alábbi dokumentumok maradéktalanul megküldésre kerüljenek az ELTE HÖK EB számára az eb@ehok.elte.hu email címre a jelöltállítási időszak végéig.

  1. A jelöltté válás szándékáról szóló nyilatkozat másolata.
  2. Az elnökjelölt nyilatkozata arról, hogy nincs olyan tisztsége, amely összeférhetetlen a képviselői megbízatással, illetve amennyiben van olyan tisztsége, amely összeférhetetlen a megbízatással, megválasztása esetén arról lemond; továbbá a jelölése nem ütközik a nemzeti felsőoktatásról szóló 2011. évi CCIV. törvény 60. § (2a) bekezdésének a) pontjába.
  3. Az elnökjelölt pályázata, mely alapján az ELTE KolHÖK hallgatói és képviselői megismerhetik céljait.

A jelöltállítás további érvényességi feltétele, hogy az 1. és 2. pontban szereplő nyilatkozatok eredeti példányait a jelölt az ELTE HÖK EB számára postai úton megküldje a jelöltállítás végéig (Címzett: ELTE Hallgatói Önkormányzat, Cím: 1084 Budapest, Múzeum körút 4/A.).

A jelölt dönthet úgy, hogy saját elektronikus aláírással ellátott példányokat küld az eb@ehok.elte.hu email címre az 1. és 2. pontban előírt nyilatkozatokból. Amennyiben a jelölt elektronikusan hitelesített nyilatkozatot küld, akkor saját kezű aláírás nem szükséges a nyilatkozatra és postázni sem szükséges az. Az elektronikus hitelesítést ügyfélkapuval az alábbi linken lehet elvégezni.

https://niszavdh.gov.hu/index;jsessionid=E44ED134DC1495D1B379D7D3AE05C1B4.route1

 

Jelölés érvényességének megállapítása

A jelöltállítás eredményét az ELTE HÖK Ellenőrző Bizottsága állapítja meg.

 

Jogorvoslat

A jelölést megállapító döntés ellen a döntés közlésétől számított 3 munkanapon belül fellebbezéssel lehet élni, melyet ELTE HÖK Ellenőrző Bizottsága részére elektronikus formában kell eljuttatni az eb@ehok.elte.hu email címre.

 

További információ az eb@ehok.elte.hu e-mail címen kérhető.

 

Kelt: Budapest, 2020. szeptember 2.

 

A jelöltállítás elektronikus menetének biztosítása céljából eszközölt módosításokra a 47/2020. (IX.9.) ELTE HÖK küldöttgyűlési határozat alapján 2020. szeptember 10-én került sor.

Az elektronikus aláírás lehetőségét megteremtő módosítás 2020. szeptember 19-én került eszközölésre.

 

 

Szabó Tamás (s.k.)

elnök

Ellenőrző Bizottság

ELTE HÖK

Kiírás:
http://kolhok.elte.hu/wp-content/uploads/2020/09/KolHÖK-elnökválasztás-kiírás-202009-KolHÖK_1.pdf

Összeférhetetlenségi nyilatkozat:
http://kolhok.elte.hu/wp-content/uploads/2020/09/KolHÖK-Összeférhetetlenségi-Nyilatkozat.pdf

Nyilatkozat:
http://kolhok.elte.hu/wp-content/uploads/2020/09/KolHÖK-Nyilatkozati-sablon-2020-ősz-KolHÖK.pdf