ELTE KOLLÉGIUMI IDŐKÖZI VÁLASZTÁSI KIÍRÁS 2022 TAVASZ

ELTE KOLLÉGIUMI IDŐKÖZI VÁLASZTÁSI KIÍRÁS
2022 TAVASZ

Az ELTE KolHÖK Ellenőrző Bizottsága az ELTE KolHÖK Alapszabály 209. § (6) bekezdés, a 210. § (1), (2) és (3) bekezdés, a 211. § (1) és (2) bekezdése, valamint a 212. § alapján kiírja az ELTE KolHÖK 2022. tavaszi időközi választásait. A 2021/2022. tanévi időközi választásokra az alábbi kollégiumokban kerül sor:

Ellenőrző Bizottsági tag időközi választása:

  1. ELTE Ajtósi Dürer sori Kollégium (ADK)
  2. ELTE Damjanich utcai Kollégium (DUK)
  3. ELTE Kőrösi Csoma Sándor Kollégium (KCSSK)
  4. ELTE Nagytétényi úti Kollégium (NUK)
  5. ELTE Nándorfejérvári úti Kollégium (NFK)
  6. ELTE Pável Ágoston Kollégiumok (PÁK)
  7. ELTE Vezér úti Kollégium (VUK)

Diákbizottsági tag időközi választása:

  1. ELTE Nándorfejérvári úti Kollégium (NFK)
  2. ELTE Damjanich utcai Kollégium (DUK)

Diákbizottsági Elnök és Alelnök választása:

  1. ELTE Damjanich utcai Kollégium (DUK)

Jelöltállítási időszak

2022. április 10. (0:00) és 2022. április 17. (23:59) között

Bemutatkozási időszak

2022. április 9. (0:00) és 2022. április 17. (23:59) között

Szavazási időszak

2022. április 25. (0:00) és 2022. április 30. (23:59) között


A jelöltállítás menete

A kollégiumi időközi választások az ELTE KolHÖK Alapszabály 188.§-207.§ alapján zajlanak.
A választások az ELTE KolHÖK Alapszabály 200.§ (1) alapján elektronikus úton zajlanak, kivéve az aláírásgyűjtést.
Az ELTE KolHÖK Alapszabály 199.§ (2) bekezdése alapján egy személy a kollégiumi választáson indulhat egyszerre diákbizottsági elnök-alelnökjelölt listán, diákbizottsági tagjelöltként, vagy ellenőrző bizottság tagjelöltjeként. Amennyiben ELTE KolHÖK Ellenőrző Bizottsági mandátumért indul egy személy, úgy a Diákbizottsági Elnök és Alelnök, valamint a Diákbizottsági egyéni jelöltségből automatikusan kizáratik.
Diákbizottsági Elnökének és Alelnökének az egyes kollégiumok tekintetében az adott kollégium bármely lakója jelölhető, aki rendelkezik ELTE hallgatói jogviszonnyal és érvényes felvételi határozattal az adott kollégium tekintetében. A jelöltté válás feltétele, hogy a jelölt a KolHÖK EB számára a jelöltállítási időszak végéig megküldje a jelöltté válása szándékáról szóló nyilatkozat másolatát, a jelöltállításoz szükséges támogató aláírásokkal ellátott jelölőlapot és elnöki programját, amely tartalmazza az elnök- és alelnökjelölt terveit és elképzeléseit megválasztása esetére. A jelölőlap érvényességéhez szükséges az adott kollégium lakói 10%-ának érvényes támogató aláírása, de minimum 20 aláírás. Az alábbi táblázatban kollégiumokra lebontva látható a szükséges aláírások száma. (193.§-194.§)

DB Elnöki és Alelnöki jelöléshesz szükséges minimum érvényes aláírások száma
Kollégium Összes férőhely (2022) Minimum érvényes aláírás
DUK 155 20

Diákbizottság tagjának és ELTE KolHÖK Ellenőrző Bizottság tagjának az adott kollégium bármely lakója jelölhető, aki rendelkezik ELTE hallgatói jogviszonnyal és érvényes felvételi határozattal az adott kollégium tekintetében. A jelöltté válás feltétele, hogy a jelölt az ELTE KolHÖK EB számára a jelöltállítási időszak végéig megküldje a jelöltté válás szándékáról szóló nyilatkozat másolatát. (195.§)
Továbbá minden jelölt (DB elnök- alelnök / DB tag / EB tag) köteles megküldeni a jelenlegi félévről szóló aktív jogviszonyát igazoló hallgatói jogviszony igazolást.
Elektronikus útonellenorzobizottsag@kolhok.elte.hu e-mail címre – a nyilatkozatot és az elnöki programot ügyfélkapun keresztüli elektornikus hitelesítést követően (.pdf) formátumban. A jelölőlap minden oldalát olvashatóan bescannelve / fotózva – ügyfélkapun keresztüli elektronikus hitelesítést követően (.pdf) formátumban. Az elektronikus hitelesítést az alábbi linken keresztül lehet elvégezni:
https://niszavdh.gov.hu/index;jsessionid=E44ED134DC1495D1B379D7D3AE05C1B4.route1
Postai úton – Címzett: ELTE KolHÖK Ellenőrző Bizottság / Cím: 1118 Budapest, Dayka Gábor utca 4.

A szavazás menete (197.§-207.§)

Az elektronikus választás során három szavazás zajlik. A kollégium lakói általános és egyenlő választójog alapján, titkos és közvetlen szavazással választják meg a Diákbizottsági Elnököt és Alelnököt, a Diákbizottság tagjait és az Ellenőrző Bizottság egy tagját. A szavazatok leadására a Neptun tanulmányi rendszeren keresztül van mód UniPoll kérdőív kitöltésével a szavazási időszak ideje alatt.
A szavazás során a kérdőívet minden arra jogosult szavazó egyszer töltheti ki. Érvényes szavazásnak számít minden szavazat, ha legfeljebb egy Diákbizottsági Elnök-Alelnökjelölt listára szavaz, legfeljebb 12 fő egyéni Diákbizottsági tagjelöltre szavaz, valamint legfeljebb egy Ellenőrző Bizottsági Tagjelöltre szavaz. Amennyiben egy személy egyszerre van jelölve Diákbizottsági Elnök-Alelnökjelölt listán és egyéni jelöltként, abban az esetben, ha Diákbizottsági Elnök-Alelnök listán mandátumott szerzett, az egyéni jelöltek közül automatikusan kizáratik.
Érvényes a választás, ha az adott kollégium tekintetében szavazásra jogosult lakóinak legalább egynegyede részt vett a szavazáson, eredményes, ha az egyes jelöltek a választáson résztvevő érvényes szavazatok legalább 10%-át megszerzik. Az adott kollégiumban elnyerhető mandátumoknak megfelelő számú, legtöbb érvényes szavazatot kapott jelölt nyer mandátumot. A választások eredményét az ELTE KolHÖK EB a szavazási időszak utolsó napját követő legkésőbb 7 napon belül közzéteszi a KolHÖK hivatalos honlapján.

Adott kollégiumban a betölthető diákbizottsági mandátumok száma legfeljebb az adott kollégium mindenkori férőhelyeinek számát alapul véve, minden megkezdett 50. férőhely után 1 fő, de legalább 5 fő. (199.§ (5))

Az időközi választás során betölthető diákbizottsági mandátumok száma
Kollégium DB helyek
DUK 5
NFK 1

A jelölés érvényességének megállapítása

A jelöltállítás eredményét az ELTE KolHÖK Ellenőrző Bizottsága állapítja meg.

Jogorvoslat (249.§-250.§)

A KolHÖK EB vlasztási eljárása alatt hozott döntései ellen az adott kollégium bármely lakója 5 napos jogvesztő határidőn belül az Ellenőrző Bizottság elnökéhez kifogást nyújthat be. A kifogás eredménye ellen az ELTE HÖK Ellenőrző Bizottságához lehet fellebbezni az eredmény kihirdetésétől számított 5 napos jogvesztő határidőn belül.
További információ az ellenorzobizottsag@kolhok.elte.hu címen kérhető.
Budapest, 2022. március 26.

Összeférhetetlenségi nyilatkozat 2022
Időközi kollégiumi választások kiírás 2022
Jelöles nyilatkozat 2022
Jelölőlap DBválasztás 2022