Jelentkezz te is az ELTE kollégiumaiba! Indul a 2020-as elsős felvételi!

A Felvételi Bizottság felhívása:

 

2020/2021. évi, elsőéves kollégiumi elhelyezésre és lakhatási hozzájárulásra vonatkozó jelentkezés

 

Tisztelt Hallgató!

 

Az ELTE Kollégiumi Központ elsőéves jelentkezési időszakot hirdet az ELTE budapesti telephelyű szociális kollégiumaiba és lakhatási hozzájárulásra. Azon hallgatók számára, akik szociális helyzetüket a kollégiumi felvételi eljárás során igazolják, azonban kollégiumi férőhelyet nem kapnak és lakhatási hozzájárulásra szóló igényüket a tárgyban megjelölt kérvényben jelzik, az őszi szemeszterben előreláthatólag 20.000-40.000 Ft/fő/hó ösztöndíjat folyósítunk. Az ösztöndíj pontos összegről, az abban részesülők pontos számáról a járványhelyzet, a lehetőségek és az igények alapján születik döntés, melyről az alább meghatározott időben és módon tájékoztatjuk Önöket.

2020 június 24., péntek 8:00 órától lehet jelentkezni elektronikus úton, a NEPTUN Egységes Tanulmányi Rendszeren keresztül.

A kérelmek beadási határideje: 2020. augusztus 3., hétfő 10:00 óra.

Hiánypótlás: 2020. augusztus 6., 8:00 órától 2020. augusztus 14. 20:00 óráig.

Az eljárás eredményéről várhatóan 2020. augusztus 19.-én, a NEPTUN Egységes Tanulmányi Rendszeren keresztül elérhető felvételi határozatban értesítjük a pályázókat. 

A kollégiumi felvételi kérelmek elbírálása az ELTE Szervezeti és Működési Szabályzat II. kötet Hallgatói Követelményrendszer 121-124. § szerinti kollégiumi felvételi eljárási rend alapján történik. A felvételi szabályzat valamint a sikeres jelentkezést támogató segédanyagok és elérhetőségek megtalálhatók az ELTE Kollégiumi Hallgatói Önkormányzat weboldalán (http://kolhok.elte.hu).

A lakhatási hozzájárulás odaítélését illetően a fenti dokumentumok az irányadóak, az elbírálás a kollégiumi felvételi eljárás szempontjai szerint történik.

Az esetleges elutasító döntés ellen a Hallgatói Jogorvoslati Bizottsághoz lehet fellebbezni. A fellebbezés pontos módjáról a Kollégiumi Felvételi Bizottság az elutasító határozatban részletesen tájékoztatja az érintetteket.

A járványügyi helyzet aktuális állására való tekintettel a rendelkezésre álló férőhelyszámokról a későbbiekben tájékoztatjuk Önöket, illetve a fenti dátumok ugyanezen okból változhatnak, melyről idejében, a Neptun-felületen informáljuk az érintetteket. 

 

További információ: jelentkezes@kolhok.elte.hu

 

Sikeres jelentkezést kívánunk!

 

Budapest, 2020. július 23.

 

 

 

dr. Babos János

igazgató

Kollégiumi Központ,

a Felvételi Bizottság elnöke

Vitovszki Marcell

elnök

ELTE Kollégiumi Hallgatói Önkormányzat