Választási Bizottság felhívása KolHÖK Elnök-és alelnök választásra

Választási Bizottság felhívása

Az ELTE Kollégiumi Hallgatói Önkormányzat Választási Bizottsága értesíti az ELTE kollégiumok polgárait, hogy a tisztújító KolHÖK elnök és alelnökválasztásra 2019. május 31-én kerül sor.

A választás az ELTE Kollégiumi Hallgatói Önkormányzat Alapszabályának 17. §-a szerint a KolHÖKrendes Elnökválasztó Küldöttgyűlés ülésén kerül sor titkos szavazással, amelynek pontos időpontja 2019. május 31. 17:00, helyszíne: Eötvös József Collegium díszterme,1118 Budapest, Ménesi út 11-13.

A választás jelöltállítással kezdődik (17. § (7)). A jelöltállítási időszak 2019. május 16. 0:00 – 2019. május 22. 23:59-ig tart. A KolHÖK elnökének és alelnökének az ELTE azon aktív hallgatói jogviszonnyal és kollégiumi tagsági jogviszonnyal rendelkező polgáraiból álló Elnök- és Alelnökjelölteket tartalmazó két fős lista jelöltethető és választható, akik a jelöltállítási időszakban a KolHÖK tagjainak a választás kiírásakor legalább 10%-a által aláírt (340 fő) jelölőlapot a KolHÖK Választási Bizottságának leadtak, valamint ehhez a jelöltek elnöki programot csatoltak. Az elnöki program kötelező tartalmi eleme a két fős lista tagjai közül az elnöknek és alelnöknek jelölt személyek megnevezése, valamint terveik és elképzeléseik kifejtése, és megválasztásuk esetére a KolHÖK referenseinek megnevezése. A programot a Választási Bizottság köteles az Elnökválasztó Küldöttgyűlést megelőzően a KolHÖK minden tagjához írásban, igazolhatóan eljuttatni. Az érvényes jelölés további feltétele, hogy amennyiben a lista valamely tagja a jelöléskor valamely kollégiumi hallgatói részegység elnöke vagy szakkollégiumi delegáltja, akkor a jelölőlaphoz csatolja nyilatkozatát az adott tisztségről való azonnali lemondásról KolHÖK elnökévé választása esetén.

Választás menete

Az elnökválasztó Küldöttgyűlés határozatképes a szavazati joggal rendelkező tagok legalább kétharmadának jelenlétével. A KolHÖK elnökének az új elnök és alelnök megválasztásakor nincs szavazati joga, őt a szavazati joggal rendelkező tagok számbavételekor e szavazásnál figyelmen kívül kell hagyni (17. § (8-10)).A választás megkezdése előtt minden elnökjelölt személyesen ismerteti az elnöki programját a Küldöttgyűlés előtt. Egy küldöttgyűlési tag csak egy listára szavazhat érvényesen.

Egy lista tagjainak elnökké és alelnökké választásához a Küldöttgyűlés szavazati joggal rendelkező tagjainak több mint fele szükséges. (17. § (10))

Az Alapszabály 17. § (11) pontja szerint, amennyiben az első szavazás alkalmával egyik lista sem éri el a 17: § (10) pontban említett arányt, újabb szavazást kell tartani. A második szavazás alkalmával arra a két listára lehet szavazni, amelyek az első szavazáskor a legtöbb szavazatot kapták. Ha a második szavazásra sor kerül, akkor azon lista tagjai nyerik a mandátumokat, amely listára több szavazat érkezett. Szavazategyenlőség és sikertelen szavazás esetén új szavazást kell tartani.

Jogorvoslat

Az Alapszabály 217. §-a szerint a választás eredményének nyilvánosságra hozatalától számított két munkanapon belül az adott kollégiummal tagsági jogviszonyban álló bármely hallgató a Választási Bizottsághoz a jelen Alapszabály 108. § meghatározott rend szerint írásban óvást nyújthat be az észlelt szabálytalanságok részletes ismertetésével.

A KolHÖK Választási Bizottságának elérhetősége: valasztas@kolhok.elte.hu

Pintér Sándor                                                                                  Kelt: Balatonszabadi, 2019. április 29.

elnök

KolHÖK Választási Bizottság

jelölőlapok az alábbi linkre kattintva érhetők el: jelololap_kolhok_elnok