Választási eredmények: VUK

Választási Bizottság tájékoztatója

Az ELTE Vezér úti Kollégium a KolHÖK Választási Bizottsága a rendes őszi tisztújító választását 2019. szeptember 14-én írta ki, amely során a kollégium lakói megválasztották a diákbizottsági elnököt és alelnököt, a diákbizottság további öt tagját, valamint az Ellenőrző Bizottság egy tagját. A jelöltállítási időszak során a diákbizottsági elnök-alelnök listán indulóknak, a honlapon is elérhető, jelölőlapot kellett leadniuk legalább 32 fő támogató aláírásával ellátva, valamint csatolniuk kellett egy elnöki programot, melyet a lakók is megkaptak. A diákbizottsági és ellenőrző bizottsági tagjelöltek szintén egy jelölőlapon nyilatkozhattak az indulási szándékukról.

2019. október 20-án a Választási Bizottság megállapította, hogy a Vezér úti Kollégiumnak 285 szavazóképes lakójából 129 fő élt választói jogával, ez 45,26%-os részvétel, a választás érvényes (201. § (1)). A KolHÖK Alapszabályának 201. § (2) bekezdése szerint eredményes a választás, ha a jelöltek a választás során beérkezett érvényes szavazatok legalább 10%-át (13) megszerzik.

Diákbizottsági elnök-alelnök listás eredmények

A Vezér úti Kollégium diákbizottsági elnökének Petró Marcell, alelnökének Milbacher Dániel lett megválasztva 117 szavazattal.

Diákbizottsági tagjelölti eredmények

A Vezér úti Kollégium diákbizottsági tagjának lett megválasztva Takács Tamara Eszter 89, Komár Kinga 80, Hajdu Zsóka 77, Király Judit Mária 76, Pukli Réka 72 szavazattal.

Ellenőrző Bizottsági eredmények

Az Ellenőrző Bizottság Vezér úti Kollégiumlakói által megválasztott tagja Baracskai Vidor 102 szavazattal.

Az előző diákbizottsági elnök, alelnök és tagok mandátuma a mai napon megszűnik.A most megválasztott diákbizottsági elnöknek az Alapszabály 77. § (1) bekezdése alapján 7 napon belül össze kell hívnia a Diákbizottság alakuló ülését, melynek meghívóját az ülés tervezett időpontját megelőzően legalább 5 nappal közölni kell a tagokkal és meghívottakkal. A diákbizottsági elnök, alelnök, továbbá a tagok megbízatása az alakuló ülést követően kezdődik.

A megválasztott ellenőrző bizottsági tag megbízatása az Alapszabály 137. §-át, 219. §-át és 278. §-át figyelembe véve a KolHÖK Ellenőrző Bizottságának elnökének megválasztása után lép érvénybe.

 

Kelt: Budapest, 2019. október 20.

Pintér Sándor

Elnök

KolHÖK Választási Bizottság