Választások 2018 – VUK

Választási Bizottság felhívása

Az ELTE Kollégiumi Hallgatói Önkormányzat Választási Bizottsága értesíti az ELTE Vezér úti Tagkollégium lakóit, hogy a rendes 2018/19. tanévi kollégiumi tisztújító választására 2018. november 19-23. között kerül sor.

A választás az ELTE Kollégiumi Hallgatói Részönkormányzat Alapszabályának 205.-206. § illetve 210.-217. § szerint definiált elektronikus választási mód szerint zajlik.

Helyszín: 1141 Budapest, Vezér utca 112.

Jelöltállítási időszak:

2018. november 3. 0:00 – 2018. november 9. 23:59

A választás pontos időpontja:

2018. november 19. 0:00 – 2018. november 23. 23:59

A választás menete

Az ELTE Kollégiumi Hallgatói Önkormányzat Alapszabályának 312. § (2) bekezdése alapján a választás során 2 fős listákra lehet szavazni, melyek egy diákbizottsági elnökjelöltből és egy diákbizottsági alelnökjelöltből állnak. Az Alapszabály 309. § (2) bekezdése szerint VUK DB elnökének és alelnökének bármely VUK HÖK tag indulhat, kivéve a Kollégiumi Küldöttgyűlés szavazati joggal rendelkező tagjai, aki a jelölési időszakban a VUK HÖK tagok 20 támogató aláírásával ellátott jelölőlapot a Választási Bizottság felé lead.Az elnöki programot a választások megkezdése előtt legalább 96 órával kell eljuttatni a Választási Bizottság elnökének, aki ezt a kollégium lakói felé legalább 72 órával a választások megkezdése előtt írásban igazolhatóan továbbítani köteles. A diákbizottság további fennálló 7 helyére bármely VUK HÖK tag pályázhat, aki a jelöltállítási időszakban a VUK HÖK tagok 20 támogató aláírásával ellátott jelölőlapot eljuttatott a Választási Bizottságnak. Egy személy részt vehet mind a két választáson. Azon személy, aki a két fős listák választása során mandátumot szerzett, az egyéni jelöltek soraiból automatikusan kizáratik (312. § (3)).

A jelöltállítási időszakot követően a KolHÖK Választási Bizottság közzéteszi a jelöltállítási időszak alatt leadott érvényes jelöltek listáját. A jelöltállítási időszak és a választási időszak között a Választási Bizottság bemutatkozási lehetőséget biztosít a jelölteknek. A bemutatkozás pontos időpontjáról és helyéről a jelöltállítási időszak végén a Diákbizottság írásban igazolhatóan értesíti a tagkollégium minden tagját. (EHÖK Asz. 2. melléklet HÖOK Választási Kódexe 2.§ (7)) Az Alapszabály 212. § szerint a választási időszak lezárta után a KolHÖK Választási Bizottsága ellenőrzi a részvételi arányt, ha az meghaladja a kollégium lakóinak egynegyedét, akkor a megbízást a legtöbb támogató szavazatot kapó lista tagjai kapják (213. § (1)). Amennyiben a részvételi arány nem éri el a beköltözött lakók számának egynegyedét, abban az esetben a választási bizottság pótnapokat szavazhat meg, legalább 1, legfeljebb 3 napot. A diákbizottsági mandátumokat a választási időszak alatt a legtöbb szavazatot kapó 7 jelölt nyeri el.

Szintképviselői választás

Szintképviselőnek a VUK HÖK bármely tagja indulhat, akinek nincs mandátuma a VUK DB-ben. Minden VUK HÖK tag választható, aki a jelölési időszakban a saját választókörzetében – ebből 9 van – lakó öt VUK HÖK tagtámogató aláírásával érvényesen ellátott jelölőlapot a Választási Bizottság felé lead.

Minden választási körzet esetében a legtöbb érvényes szavazatot kapott induló nyer szintképviselői tisztséget. A választás elektronikus választási mód szerint zajlik.

Jogorvoslat

Az Alapszabály 217. §-a: „A választás eredményének nyilvánosságra hozatalától számított két munkanapon belül az adott kollégiummal tagsági jogviszonyban álló bármely hallgató a Választási Bizottsághoz a jelen Alapszabály 108. §-a alapján meghatározott rend szerint írásban óvást nyújthat be az észlelt szabálytalanságok részletes ismertetésével.

A KolHÖK Választási Bizottságának elérhetősége

Email: valasztas@kolhok.elte.hu

                                                                                        Kelt: Budapest, 2018. október 13.

Pintér Sándor

elnök

KolHÖK Választási Bizottság

A választási jelölőlapok itt érhetők el:

Elnöki jelölőlap

Diákbizottsági jelölőlap

Szintképviselői jelölőlap