VÁLASZTÁS 2016 – a Választási bizottság közleménye –

Ezúton tájékoztatjuk az ELTE Kőrösi Csoma Sándor Tagkollégium lakóit, hogy 2016. 24-26. napokon 18:00 – 21:00 óra kerül sor a rendes 2016 évi őszi kollégiumi választásokra, melynek helyszíne az ELTE Kőrösi Csoma Sándor Tagkollégium B-C portája.

Kollégiumi Küldöttgyűlési delegáltjainak választása

A KCSSK választási körzeteinek Kollégiumi Küldöttgyűlési delegáltjainak választása az Eötvös Loránd Tudományegyetem Kollégiumi Hallgatói Részönkormányzat Alapszabálya 207 – 219. § szerint definiált urnás választási mód szerint zajlik. A választási körzet minden tagja jelölhető. Választható az adott választási körzet minden tagja, aki a jelölési időszakban, azaz október 17. 00:00-tól október 19. 19:00-ig, a Helyi Választási Bizottság (Péter Barna, Laki Csaba, Fölföldi Boldizsár) részére érvényes jelölőlapot leadott, vagy azt e-mailben eljuttatta a valasztas@kolhok.elte.hu e-mail címre. A választáson az adott választási körzet minden tagja egy szavazattal rendelkezik.

Diákbizottsági tagok választása

A KCsSK Diákbizottsági tagjainak választása az Eötvös Loránd Tudományegyetem Kollégiumi Hallgatói Részönkormányzat Alapszabálya 207 – 219. § szerint definiált urnás választási mód szerint zajlik. A választási körzet minden tagja jelölhető. Választható az adott választási körzet minden tagja, aki a jelölési időszakban, azaz október 17. 00:00-tól október 19. 19:00-ig, a Helyi Választási Bizottság (Péter Barna, Laki Csaba, Fölföldi Boldizsár) részére érvényes jelölőlapot leadott, vagy azt e-mailben eljutatta a valasztas@kolhok.elte.hu e-mail címre. A választáson az adott választási körzet minden tagja egy szavazattal rendelkezik.

A Kőrösi Csoma Sándor Tagkollégiumi Hallgatói Részegység Diákbizottságának (KCSSK DB) létszáma 34 fő. A Diákbizottsági Elnök: 1 fő; a Diákbizottsági Alelnök: 1 fő; Állam- és Jogtudományi Kari választási körzet által választott tag: 6 fő; Bölcsészettudományi Kari Választási Körzet által választott tag: 8 fő; Informatikai Kari és Bárczi Gusztáv Gyógypedagógiai Kari választási körzet által választott tag: 6 fő; Pedagógiai és Pszichológiai Kari és Társadalomtudományi Kari Választási Körzet által választott tag: 6 fő; Természettudományi Kari és Tanító- és Óvóképző Kari Választási körzet által választott tag: 8 fő.

A 34 tagból 17 rendelkezik szavazati joggal. A Diákbizottsági Elnök: 1 fő; a Diákbizottsági Alelnök: 1 fő; Állam- és Jogtudományi Kari választási körzet által választott tag: 2 fő; Bölcsészettudományi Kari Választási Körzet által választott tag: 3 fő; Informatikai Kari és Bárczi Gusztáv Gyógypedagógiai Kari választási körzet által választott tag: 3 fő; Pedagógiai és Pszichológiai Kari és Társadalomtudományi Kari Választási Körzet által választott tag: 3 fő; Természettudományi Kari és Tanító- és Óvóképző Kari Választási körzet által választott tag: 4 fő. A Diákbizottság szavazati joggal nem rendelkező tagjai (a továbbiakban: Póttagok) a Diákbizottság ülésein rendes esetben tanácskozási jogkörrel vehetnek részt. Azonban, amennyiben valamely szavazati joggal rendelkező tag(ok) nem vesz(nek) részt az ülésen, a szavazati jog(ok)ot a Póttag(ok) gyakorolják, a választás során az alapszabály 257. § által ismertetett módon meghatározott sorrend szerint helyettesítve.

A diákbizottsági tagok választása esetén a választók négy pozícióra szavazhatnak:

a) 1 fő, aki a Diákbizottságban szavazati joggal rendelkezik és a Diákbizottságon belül kiemelten felel az adott választási körzet tagjainak érdekképviseletéért, különösen a kollégiumi felvételi eljáráshoz és a szobabeosztáshoz kötődően; (Fő megbízott)

b) 1 fő, aki Diákbizottságban szavazati joggal rendelkezik és a 257. § (2) a)-ban ismertetett személy első számú helyettesítője; (Helyettes)

c) az adott választási körzet által megválasztandó, egyéb szavazati joggal rendelkező Diákbizottsági tagok. Minden választási körzet esetében a 255. § (2) pontban meghatározott, a választási körzet által megválasztandó, szavazati joggal rendelkező Diákbizottsági tagok száma, mínusz 2 fő, akik jelen § (2) a) és b) pontjában kerültek ismertetésre; (Tag)

d) az adott választási körzet által választandó Póttagok. Minden választási körzet esetében a 255. § (1) pontban meghatározott, a választási körzet által megválasztandó Diákbizottsági tagok száma, mínusz a 255. § (2) pontban meghatározott számú, szavazati joggal rendelkező tagok. (Póttag)

Egy személy több pozícióra is jelöltetheti magát. A választás eredményének megállapítása abban a sorrendben történik, amely sorrendben jelen Alapszabály 257§ (2) pontja ismerteti a tisztségeket. Ha egy jelölt az eredmények megállapítása során elnyer egy tisztséget, a többi, még meg nem állapított tisztség jelöltjei közül törlődik.

A KCSSK DB elnökének és alelnökének megválasztása

A KCSSK DB elnökének és alelnökének megválasztása urnás választási mód szerint zajlik. Ennek időpontja és helyszíne szintén 2016. október 24-26. napokon 18:00 – 21:00 óra között a kollégium B-C portája.

A KCSSK DB elnökének és alelnökének választása során 2 fős listák jelölhetőek és választhatóak, melyek egy diákbizottsági elnökjelöltből és egy diákbizottsági alelnökjelöltből állnak. A listák esetében a választást megelőzően előre meg kell jelölni, a lista tagjai közül, a lista győzelme esetén ki tölti be az elnöki, és ki az alelnöki tisztséget. A KCSSK DB elnökének és alelnökének bármely KCSSK HÖK tag indulhat, minden KCSSK HÖK tag választható, aki a Választási Bizottság felé legkésőbb a választás kezdetét megelőző 96. óráig (október 20. 18:00) egy programot lead. A program kötelező tartalmi elemét képezik a jelöltek tervei és elképzelései, megválasztásuk esetére. A programot a Választási Bizottság köteles az adott kollégiumi hallgatói részegység minden polgára számára írásban, igazolhatóan eljuttatni a választás megkezdését megelőző 72. óráig (2016. október 21. 18:00).

 

Hlavacska Darinka Nagy Bence Lampert Jácinta Kovács Gerda Ferencz Bence
Választási Bizottság tag Választási Bizottság elnök Választási Bizottság tag Választási Bizottság tag Választási Bizottság tag

 

2016. október 12.

Jelölőlap_kcs

Elnöki tervezet

Vélemény, hozzászólás?

Az e-mail címet nem tesszük közzé. A kötelező mezőket * karakterrel jelöltük