ELTE KolHÖK időközi elnokválasztás 2023

Az ELTE KolHÖK Ellenőrző Bizottsága az ELTE KolHÖK Alapszabály 138.§ b) és 213.§ alapján kiírja az ELTE KolHÖK időközi elnökválasztását, amely alapján az ELTE KolHÖK Küldöttgyűlése megválasztja az ELTE KolHÖK elnökét és alelnökét.

Elnöknek indulhat az ELTE KolHÖK minden aktív hallgatói jogviszonnyal rendelkező tagja, aki érvényes kollégiumi felvételi határozattal rendelkezik és megfelel az Nftv. (2011. évi CCIV. törvény) 60.§ (1) bekezdésében foglaltaknak.
Elnökválasztás rendje (ELTE KolHÖK Alapszabály 213.§-250.§)
Jelöltállítási időszak

  1. március 6. (0:00) és 2023. március 12. (23:59) között

Bemutatkozási időszak

  1. március 6. (0:00) és 2023. március 12. (23:59) között

Elnökválasztó Küldöttgyűlés

Legkorábban – 2023. április 3.

Az elnök személyéről az ELTE KolHÖK Küldöttgyűlése dönt az időközi kollégiumi választások és azokon megválasztott Diákbizottságok alakuló ülését követően – az Elnökválasztó Küldöttgyűlésen.

Jelöltállítás

A jelöltállítás szabályosságának és érvényességének ellenőrzését az ELTE KolHÖK Ellenőrző Bizottsága látja el. A jelölés érvényességi feltétele, hogy az alábbi dokumentumok maradéktalanul megküldésre kerüljenek az ELTE KolHÖK EB részére a jelöltállítási időszak végéig.

  1. A jelöltté válás szándékáról szóló nyilatkozat másolata.
  2. Az elnökjelölt nyilatkozata arról, hogy nincs olyan tisztsége, amely összeférhetetlen a képviselői megbízatással, illetve amennyiben van olyan tisztsége, megválasztása esetén arról lemond, továbbá a jelölése nem ütközik az Nftv. (2011. évi CCIV. törvény 60.§ (2a) bekezdésének a) pontjába.
  3. Az elnökjelölt pályázata – elnöki programja, amely tartalmazza az elnök- és alelnökjelölt terveit és elképzeléseit megválasztásuk esetére.
  4. Jelölőlap – amely a KolHÖK tagjai legalább 10%-ának érvényes, támogató aláírását tartalmazza.
  5. Hallgatói jogviszony igazolás (aktív félévről).

KolHÖK elnöki és alelnöki jelöléshez szükséges aláírások száma:

Kollégium Férőhelyek
ADK 274
DUK 155
KCSSK 1147
NFK 96
EPK 828
MÁK 200
PÁK 583
VUK 240
ZUK 156
Összes férőhely: 3679
Minimum érvényes aláírás: 368

 

Jeltöltállításhoz szükséges dokumentumok elküldése

Elektronikus úton – eb@ehok.elte.hu e-mail címre – a nyilatkozatokat és az elnöki programot ügyfélkapun keresztüli elektornikus hitelesítést követően (.pdf) formátumban. A jelölőlap minden oldalát olvashatóan bescannelve / fotózva – ügyfélkapun keresztüli elektronikus hitelesítést követően (.pdf) formátumban. Az elektronikus hitelesítést az alábbi linken keresztül lehet elvégezni:

https://niszavdh.gov.hu/index;jsessionid=E44ED134DC1495D1B379D7D3AE05C1B4.route1

Postai úton – Címzett: ELTE KolHÖK Ellenőrző Bizottság / Cím: 1118 Budapest, Dayka Gábor u. 4.)

A jelöltállításhoz szükséges dokumentumok eredeti példányát, az érvényes jelöltállításhoz, szükséges továbbá leadni az ELTE HÖK EB részére a következő címen: ELTE KolHÖK Ellenőrző Bizottság / Cím: 1118 Budapest, Dayka Gábor u. 4.)

Jelölés érvényességének megállapítása

A jelöltállítás eredményét az ELTE KolHÖK Ellenőrző Bizottsága állapítja meg.

Az Elnökválasztó Küldöttgyűlés kiírásáról az ELTE KolHÖK Ellenőrző Bizottsága gondoskodik.

Jogorvoslat

A jelölést megállapító döntés ellen a döntés közlésétől számított 3 munkanapon belül fellebbezéssel lehet élni, melyet az ELTE KolHÖK Ellenőrző Bizottsága részére elektronikus formában kell eljuttatni az ellenorzobizottsag@kolhok.elte.hu e-mail címre.

További információ az ellenorzobizottsag@kolhok.elte.hu címen kérhető.

 

Budapest, 2023. február 20.

 

Árva Zsófia

s.k.

ELTE KolHÖK EB elnök

 

Összeférhetetlenségi nyilatkozat: osszeferhetetlensegi_nyilatkozat_2023

Nyilatkozat: jeloles_nyilatkozat_2023

Jelölőlap: jelololap_elnokvalasztas_2023