Választási eredmények 2018 – KCsSK

Kőrösi Csoma Sándor Tagkollégium

A választás az Eötvös Loránd Tudományegyetem Kollégiumi Hallgatói Részönkormányzat Alapszabály 205-206. §, illetve 210-217. § szerint definiált elektronikus választás szerint zajlott, mely során a Kőrösi Csoma Sándor Tagkollégiumban diákbizottsági elnök és alelnök mellett a választási körzetek diákbizottsági tagokat és küldöttgyűlési tagokat is választottak a hallgatók. A választás 25% feletti részvételi arány mellett érvényes, ez minden körzetben külön-külön is szükséges.

Diákbizottsági elnök-alelnök választás

A Kőrösi Csoma Sándor Tagkollégiumnak 1018 szavazati joggal rendelkező tagja van, ebből 324-an gyakorolták azt. Ez 31,83%-os részvételi arány, a választás érvényes.

A választás során a leadott 324 szavazat közül 275 igen, 49 nem és 0 érvénytelen szavazattal a Kőrösi Csoma Sándor Tagkollégium diákbizottsági elnöke Sebők Attila, alelnöke Árva Zsófia lett.

Diákbizottsági tagok és küldöttgyűlési tagok választása

Állam- és Jogtudományi Kari választási körzet

A választási körzetnek 74 szavazati joggal rendelkező tagja van, ebből 32-en adtak le szavazatot. Ez 43,24%-os részvételi arány, a választás érvényes.

Főmegbízott tag

Érvényes jelölőlapot a pozícióért 3 választási körzeti tag adott le: Krasz Péter, Szabó Kornél László és Vass Imola. Hármuk közül a pozíciót elnyerte 13 szavazattal Szabó Kornél László.

Nem szerzett pozíciót 7-7 szavazattal Krasz Péter és Vass Imola.

Indoklás: A legtöbb szavazatot kapott induló nyeri el a pozíciót.

Főmegbízott taghelyettes

Érvényes jelölőlapot a pozícióért 3 választási körzeti tag adott le: Krasz Péter, Szabó Kornél László és Vass Imola. Szabó Kornél László főmegbízott lett a választási körzetében, jelen pozícióért induló választásból kizárta a Választási Bizottság. A körzet főmegbízott taghelyettese 10 szavazattal Vass Imola lett.

Nem szerzett pozíciót: 7 szavazattal Krasz Péter

Indoklás: A legtöbb szavazatot kapott induló nyeri el a pozíciót.

Körzet által megválasztott póttag

Érvényes jelölőlapot a pozícióért 6 választási körzeti tag adott le, ebből két indulót kizárt a Választási Bizottság, mert már elnyert valamilyen pozíciót korábban. Körzet által megválasztott póttag lett Vidó Katinka 12 szavazattal, Góth Mária 10 szavazattal, Krasz Péter 10 szavazattal és Savu Ágnes 9 szavazattal.

Küldöttgyűlési tagok

A választáson a választási körzet küldöttgyűlési tagja lett:

Szabó Kornél László 14 szavazattal, Krasz Péter 13 szavazattal, Sági Enikő 13 szavazattal, Vidó Katinka 13 szavazattal, Góth Mária 12 szavazattal, Vass Imola 12 szavazattal, Savu Ágnes 11 szavazattal.

A választáson szavazategyenlőség miatt új választáson vesz részt az Alapszabály 213. § (2) bekezdése alapján Gebei Tamás és Hermán Vanessa Dóra.

Bölcsészettudományi Kari választási körzet

A választási körzetnek 294 szavazati joggal rendelkező tagja van, ebből 83-an adtak le szavazatot. Ez 28,23%-os részvételi arány, a választás érvényes.

Főmegbízott tag

A választási körzet főmegbízott tagja lett 76 szavazattal Nagy Viktor.

Főmegbízott taghelyettes

A választási körzet főmegbízott tagjának helyettese lett 77 szavazattal Garancsi Fanni.

Körzet által megválasztott tag

A választási körzet tagja lett a diákbizottságban 77 szavazattal Árki Nóra.

Körzet által megválasztott póttag

A pozícióért 6 fő adott le érvényes jelölőlapot, melyek közül Árki Nórát a Választási Bizottság kizárta, mert a választás során körzet által megválasztott tag lett.

Körzet által megválasztott póttagok lettek 49 szavazattal Havasi Dóra, 42 szavazattal Horváth-Lukics Adrián, szintén 42 szavazattal Mahler Balázs, 41 szavazattal Hornyák Bence Botond, 39 szavazattal Sándor Katalin.

Küldöttgyűlési tagok

A választási körzet küldöttgyűlési tagja lett:

49 szavazattal Havasi Dóra, 46 szavazattal Garancsi Fanni, 45 szavazattal Hornyák Bence Botond és Horváth-Lukics Adrián, 43 szavazattal Horog Vanda, 42 szavazattal Kozma András és Sándor Katalin, 41 szavazattal Mahler Balázs, 39 szavazattal Árva Zsófia, 38 szavazattal Árvai Eszter és 32 szavazattal Árki Nóra.

Nem szerzett mandátumot: 28 szavazattal Morgan Ronald Gordon

Indoklás: A 12 legtöbb szavazatot szerző indulók nyernek mandátumot a választási körzet küldöttgyűlésén.

Informatikai Kari és Bárczi Gusztáv Gyógypedagógiai Kari választási körzet

A választási körzetnek 209 szavazati joggal rendelkező tagja van, ebből 75-en adtak le szavazatot. Ez 35,89%-os részvételi arány, a választás érvényes.

Főmegbízott tag

A választási körzet főmegbízott tagja lett a diákbizottságban 54 szavazattal Balogh Fruzsina Tímea.

Főmegbízott taghelyettes

A választási körzet főmegbízott tagjának helyettese lett 55 szavazattal Nádai Zsombor Csaba.

Körzet által megválasztott tag

A választási körzet tagja lett a diákbizottságban 56 szavazattal Pántya Réka.

Körzet által megválasztott póttag

Választási körzet által megválasztott póttagok lettek a választáson 48 szavazattal Káposzta Gergő, 44 szavazattal Ádámszki Marcell és 39 szavazattal Szabó Barna.

Küldöttgyűlési tagok

A választási körzet küldöttgyűlési tagja lett:

39 szavazattal Káposzta Gergő, 38 szavazattal Ádámszki Marcell és Tuboly Dorka, 37 szavazattal Pántya Réka, 36 szavazattal Szabó Barna, 35 szavazattal Balogh Fruzsina Tímea és Nádai Zsombor Csaba, 33 szavazattal Poósz Patrik, 31 szavazattal Baj Bianka és Novák Márk Attila, 30 szavazattal Barbér Máté és Vida Péter.

Pedagógiai és Pszichológiai Kari és Társadalomtudományi választási körzet

A választási körzetnek 132 szavazati joggal rendelkező tagja van, ebből 41-en adtak le szavazatot. Ez 31,06%-os részvételi arány, a választás érvényes.

Főmegbízott tag

A választási körzet főmegbízott tagja lett a diákbizottságban 39 szavazattal Kis Hunor.

Főmegbízott taghelyettes

A választási körzet főmegbízott tagjának helyettese 38 szavazattal Májer Alexandra lett.

Körzet által megválasztott tag

A választási körzet tagja lett a diákbizottságban 37 szavazattal Tóth Zsolt Dániel.

Körzet által megválasztott póttag

A választási körzet által megválasztott póttagok lett 29 szavazattal Karácsony Katalin Elizabet, 26 szavazattal Barna Kristóf és 25 szavazattal Kiss-Batta Rozália.

Küldöttgyűlési tagok

A választási körzet küldöttgyűlésének tagja lett:

27 szavazattal Kis Hunor, 25 szavazattal Szabó Zsanett, 24 szavazattal Karácsony Katalin Elizabet és Májer Alexandra, 23 szavazattal Bata Orsolya, 22 szavazattal Kiss-Batta Rozália, 20 szavazattal Gortva Melitta és Tóth Zsolt Dániel, 19 szavazattal Barna Kristóf, Porció Petra és Szuhai Botond, valamint 17 szavazattal Szabó Anita.

Természettudományi Kari és Tanító- és Óvóképző Kari választási körzet

A választási körzetnek 297 szavazati joggal rendelkező tagja van, ebből 90-en adtak le szavazatot. Ez 30,3%-os részvételi arány, a választás érvényes.

Főmegbízott tag

A választási körzet főmegbízott tagja lett a diákbizottságban 77 szavazattal Basa Bettina.

Főmegbízott taghelyettes

A választási körzet főmegbízott tagjának helyettese lett 78 szavazattal Sarkadi Vivien Zsófia.

Körzet által megválasztott tag

A választási körzet tagjai lettek a diákbizottságban 48 szavazattal Kelemen Ádám András és 37 szavazattal Mentes Alexa.

Nem szerzett pozíciót: 27 szavazattal Szaszala Eszter.

Indoklás: A választási körzetben a két legtöbb szavazatot szerző jelölt nyer pozíciót.

Körzet által megválasztott póttag

A pozícióért 8 fő adott le érvényes jelölőlapot, melyek közül két főt, Mentes Alexát és Kelemen Ádám Andrást kizárta a Választási Bizottság, mert már más pozíciót elnyert a diákbizottságban.

Körzet által megválasztott póttag lett 32 szavazattal Fülöp Flóra, 28 szavazattal Pálfi Gyöngyvér, 25 szavazattal Lőczi Benjamin és 23 szavazattal Bibók Benjamin.

Nem szerzett pozíciót: 22 szavazattal Szaszala Eszter és 18 szavazattal Varga Linda.

Indoklás: A választási körzetben a négy legtöbb szavazatot szerző jelölt nyer pozíciót.

Küldöttgyűlési tagok

A választási körzet küldöttgyűlési tagja lett:

36 szavazattal Pálfi Gyöngyvér, 34 szavazattal Bordi Sára és Szaszala Eszter, 32 szavazattal Fülöp Flóra, 31 szavazattal Mentes Alexa, Ostváth Botond és Sarkadi Vivien Zsófia, 30 szavazattal Basa Bettina, Bibók Benjamin, Kelemen Ádám András és Kotra Zoltán, 29 szavazattal Lőczi Benjamin László és Mihályi Péter, 28 szavazattal Varga Linda, 27 szavazattal Csiszár Barnabás, valamint 26 szavazattal Plébán Viktória.

Nem szerzett mandátumot: 24 szavazattal Gergely Gréta.

Indoklás: A választási körzet küldöttgyűlésén a 16 legtöbb szavazatot szerző jelölt nyer mandátumot.

A megválasztott tisztségviselőknek sikeres munkát kívánunk!