Választási eredmények: ADK

Választási Bizottság tájékoztatása

Az ELTE Ajtósi Dürer sori Kollégium a KolHÖK Választási Bizottsága a rendes őszi tisztújító választását 2019. szeptember 14-én írta ki, amely során a kollégium lakói megválasztották a diákbizottsági elnököt és alelnököt, a diákbizottság 4 tagját, valamint az Ellenőrző Bizottság egy tagját. A jelöltállítási időszak során a diákbizottsági elnök-alelnök listán indulóknak, a honlapon is elérhető, jelölőlapot kellett leadniuk legalább 26 fő támogató aláírásával ellátva, valamint csatolniuk kellett egy elnöki programot, melyet a lakók is megkaptak. A diákbizottsági és ellenőrző bizottsági tagjelöltek szintén egy jelölőlapon nyilatkozhattak az indulási szándékukról.

2019. október 20-án a Választási Bizottság megállapította, hogy az Ajtósi Dürer sori Kollégiumnak 243 szavazóképes lakójából 116 fő élt választói jogával, ez 47,74%-os részvétel, a választás érvényes (201. § (1)). A KolHÖK Alapszabályának 201. § (2) bekezdése szerint eredményes a választás, ha a jelöltek a választás során beérkezett érvényes szavazatok legalább 10%-át (12) megszerzik.

Diákbizottsági elnök-alelnök listás eredmények

Az Ajtósi Dürer sori Kollégium diákbizottsági elnökének Kis Zsanett, alelnökének Ujj Kíra Diána lett megválasztva 103 szavazattal.

Diákbizottsági tagjelölti eredmények

Az Ajtósi Dürer sori Kollégium diákbizottsági tagjának lett megválasztva Brutóczki András 80, Huszár Dorina 79, Kiss Virág Tamara 78, Donkó Rebeka 77 szavazattal.

Ellenőrző Bizottsági tagjelölti eredmények

Az Ellenőrző Bizottság Ajtósi Dürer sori Kollégium lakói által megválasztott tagja Bodó Laura 88 szavazattal.

 

Az előző diákbizottsági elnök, alelnök és tagok mandátuma a mai napon megszűnik.A most megválasztott diákbizottsági elnöknek az Alapszabály 77. § (1) bekezdése alapján 7 napon belül össze kell hívnia a Diákbizottság alakuló ülését, melynek meghívóját az ülés tervezett időpontját megelőzően legalább 5 nappal közölni kell a tagokkal és meghívottakkal. A diákbizottsági elnök, alelnök, továbbá a tagok megbízatása az alakuló ülést követően kezdődik.

A megválasztott ellenőrző bizottsági tag megbízatása az Alapszabály 137. §-át, 219. §-át és 278. §-át figyelembe véve a KolHÖK Ellenőrző Bizottságának elnökének megválasztása után lép érvénybe.

 

Kelt: Budapest, 2019. október 20.

Pintér Sándor 

Elnök

KolHÖK Választási Bizottság