Választási eredmények: DUK

Választási Bizottság tájékoztatója

 

Az ELTE Damjanich utcai Kollégium a KolHÖK Választási Bizottsága a rendes őszi tisztújító választását 2019. szeptember 14-én írta ki, amely során a kollégium lakói megválasztották a diákbizottsági elnököt és alelnököt, a diákbizottság három tagját, valamint az Ellenőrző Bizottság egy tagját. A jelöltállítási időszak során a diákbizottsági elnök-alelnök listán indulóknak, a honlapon is elérhető, jelölőlapot kellett leadniuk legalább 20 fő támogató aláírásával ellátva, valamint csatolniuk kellett egy elnöki programot, melyet a lakók is megkaptak. A diákbizottsági és ellenőrző bizottsági tagjelöltek szintén egy jelölőlapon nyilatkozhattak az indulási szándékukról.

2019. október 20-án a Választási Bizottság megállapította, hogy a Damjanich utcai Kollégiumnak 162 szavazóképes lakójából 61 fő élt választói jogával, ez 37,65%-os részvétel, a választás érvényes (201. § (1)). A KolHÖK Alapszabályának 201. § (2) bekezdése szerint eredményes a választás, ha a jelöltek a választás során beérkezett érvényes szavazatok legalább 10%-át (7) megszerzik.

Diákbizottsági elnök-alelnök listás eredmények

A Damjanich utcai Kollégium diákbizottsági elnökének Tóth Tímea, alelnökének Hegedüs Dóra lett megválasztva 49 szavazattal.

Diákbizottsági tagjelölti eredmények

A Damjanich utcai Kollégium diákbizottsági tagjának lett megválasztva Kovács Petra 44, Sarkadi Réka 44, Szladovics Vanessza 40 szavazattal.

Ellenőrző Bizottság tagjelölti eredmények

Az Ellenőrző Bizottság Damjanich utcai Kollégium lakói által megválasztott tagja Horváth Réka 27 szavazattal, póttaglistára került Pichler Patrícia 18 szavazattal.

Az előző diákbizottsági elnök, alelnök és tagok mandátuma a mai napon megszűnik.A most megválasztott diákbizottsági elnöknek az Alapszabály 77. § (1) bekezdése alapján 7 napon belül össze kell hívnia a Diákbizottság alakuló ülését, melynek meghívóját az ülés tervezett időpontját megelőzően legalább 5 nappal közölni kell a tagokkal és meghívottakkal. A diákbizottsági elnök, alelnök, továbbá a tagok megbízatása az alakuló ülést követően kezdődik.

A megválasztott ellenőrző bizottsági tag megbízatása az Alapszabály 137. §-át, 219. §-át és 278. §-át figyelembe véve a KolHÖK Ellenőrző Bizottságának elnökének megválasztása után lép érvénybe.

 

Kelt: Budapest, 2019. október 20.

Pintér Sándor

Elnök

KolHÖK Választási Bizottság