Választási eredmények: KCSSK

Választási Bizottság tájékoztatója

 

Az ELTE Kőrösi Csoma Sándor Kollégium a KolHÖK Választási Bizottsága a rendes őszi tisztújító választását 2019. szeptember 14-én írta ki, amely során a kollégium lakói megválasztották a diákbizottsági elnököt és alelnököt, a diákbizottság további 22 tagját, valamint az Ellenőrző Bizottság egy tagját. A jelöltállítási időszak során a diákbizottsági elnök-alelnök listán indulóknak, a honlapon is elérhető, jelölőlapot kellett leadniuk legalább 111 fő támogató aláírásával ellátva, valamint csatolniuk kellett egy elnöki programot, melyet a lakók is megkaptak. A diákbizottsági és ellenőrző bizottsági tagjelöltek szintén egy jelölőlapon nyilatkozhattak az indulási szándékukról.

2019. október 20-án a Választási Bizottság megállapította, hogy a Kőrösi Csoma Sándor Kollégiumnak 1051 szavazóképes lakójából 527 fő élt választói jogával, ez 50,14%-os részvétel, a választás érvényes (201. § (1)). A KolHÖK Alapszabályának 201. § (2) bekezdése szerint eredményes a választás, ha a jelöltek a választás során beérkezett érvényes szavazatok legalább 10%-át (53) megszerzik.

 

Diákbizottsági elnök-alelnök listás eredmények

A Kőrösi Csoma Sándor Kollégium diákbizottsági elnökének Árva Zsófia, alelnökének Kis Hunor lett megválasztva 387 szavazattal.

Diákbizottsági tagjelölti eredmények

A Kőrösi Csoma Sándor Kollégium diákbizottsági tagjának lett megválasztva Havasi Dóra 184, Kiss-Batta Rozália 177, Garancsi Fanni 173, Szabó Kornél László 170, Balogh Fruzsina Tímea 162, Mentes Alexa Dóra 158, Káposzta Gergő 150, Kelemen Ádám András 146, Basa Bettina és Morgan Ronald Gordon 142, Bordi Sára 137, Májer Alexandra és Majoros Alexandra 135, Lőczi Benjamin László 131, Pálfi Gyöngyvér 130, Karácsony Katalin Elizabet 127, Nádai Zsombor Csaba 119, Árki Nóra és Rácz Botond 118, Egle Botond 116, Csinyi Zsófia 114 szavazattal.

A Kőrösi Csoma Sándor Kollégium diákbizottságának póttaglistájára kerül Savu Ágnes 101, Vidó Katinka 92, Sári Bertold József 91, Balázs Bálint 89, Lippai Tivadar 81 szavazattal.

A kollégium rendes őszi tisztújító választásai során két diákbizottsági tagjelölt között szavazategyenlőség áll fenn a diákbizottsági egyéni jelöltek utolsó mandátumáért. Molnár Adrienn és Pántya Réka egyaránt 106-106 szavazatot gyűjtött be, ezért a KolHÖK Alapszabályának 207. § (1) bekezdése szerint új választási időszak dönt. A választás során csak erre a két jelöltre lehet szavazni, amely időszak 7 napig tart. A választás során legfeljebb 1 jelöltre lehet szavazni, a diákbizottsági egyéni mandátumot az egyszerű többséget megszerző jelölt nyeri el, míg a másik jelölt a póttaglista első helyére kerül. Amennyiben újabb szavazategyenlőség áll fenn, abban az esetben újabb választási időszak dönt, az előbbiek szerint.

Ellenőrző Bizottsági eredmények

Az Ellenőrző Bizottság Kőrösi Csoma Sándor Kollégiumlakói által megválasztott tagja Szűr Gábor 340 szavazattal.

Az előző diákbizottsági elnök, alelnök és tagok mandátuma a mai napon megszűnik.A most megválasztott diákbizottsági elnöknek az Alapszabály 77. § (1) bekezdése alapján 7 napon belül össze kell hívnia a Diákbizottság alakuló ülését, melynek meghívóját az ülés tervezett időpontját megelőzően legalább 5 nappal közölni kell a tagokkal és meghívottakkal. A diákbizottsági elnök, alelnök, továbbá a tagok megbízatása az alakuló ülést követően kezdődik.

A megválasztott ellenőrző bizottsági tag megbízatása az Alapszabály 137. §-át, 219. §-át és 278. §-át figyelembe véve a KolHÖK Ellenőrző Bizottságának elnökének megválasztása után lép érvénybe.

 

Kelt: Budapest, 2019. október 20.

Pintér Sándor

Elnök

KolHÖK Választási Bizottság