Választási eredmények: KUK

Választási Bizottság tájékoztatója

 

Az ELTE Kerekes úti Kollégium a KolHÖK Választási Bizottsága a rendes őszi tisztújító választását 2019. szeptember 14-én írta ki, amely során a kollégium lakói megválasztották a diákbizottsági elnököt és alelnököt, a diákbizottság 12 tagját, valamint az Ellenőrző Bizottság egy tagját. A jelöltállítási időszak során a diákbizottsági elnök-alelnök listán indulóknak, a honlapon is elérhető, jelölőlapot kellett leadniuk legalább 40 fő támogató aláírásával ellátva, valamint csatolniuk kellett egy elnöki programot, melyet a lakók is megkaptak. A diákbizottsági és ellenőrző bizottsági tagjelöltek szintén egy jelölőlapon nyilatkozhattak az indulási szándékukról.

2019. október 20-án a Választási Bizottság megállapította, hogy a Kerekes úti Kollégiumnak 381 szavazóképes lakójából 163 fő élt választói jogával, ez 42,78%-os részvétel, a választás érvényes (201. § (1)). A KolHÖK Alapszabályának 201. § (2) bekezdése szerint eredményes a választás, ha a jelöltek a választás során beérkezett érvényes szavazatok legalább 10%-át (17) megszerzik.

Diákbizottsági elnök-alelnök listás eredmények

A Kerekes úti Kollégium diákbizottsági elnökének Dobó Márk, alelnökének Kajati Marcell lett megválasztva 140 szavazattal.

Diákbizottsági tagjelölti eredmények

A Kerekes úti Kollégium diákbizottsági tagjának lett megválasztva Vaszilandó János 117, Botka Eszter 104, Vincze Dóra 98, Balázs Enikő és Szabó Szabolcs 96, Simon Kincső Gabriella 93, Stelkovics Réka 92, Havasdi Dániel 89 szavazattal.

Ellenőrző Bizottsági eredmények

Az Ellenőrző Bizottság Kerekes úti Kollégiumlakói által megválasztott tagja Gurzó Zsanett 132 szavazattal.

 

Az előző diákbizottsági elnök, alelnök és tagok mandátuma a mai napon megszűnik.A most megválasztott diákbizottsági elnöknek az Alapszabály 77. § (1) bekezdése alapján 7 napon belül össze kell hívnia a Diákbizottság alakuló ülését, melynek meghívóját az ülés tervezett időpontját megelőzően legalább 5 nappal közölni kell a tagokkal és meghívottakkal. A diákbizottsági elnök, alelnök, továbbá a tagok megbízatása az alakuló ülést követően kezdődik.

A megválasztott ellenőrző bizottsági tag megbízatása az Alapszabály 137. §-át, 219. §-át és 278. §-át figyelembe véve a KolHÖK Ellenőrző Bizottságának elnökének megválasztása után lép érvénybe.

 

Kelt: Budapest, 2019. október 20.

Pintér Sándor

Elnök

KolHÖK Választási Bizottság