Választások 2018 – ADK

Választási Bizottság felhívása

Az ELTE Kollégiumi Hallgatói Önkormányzat Választási Bizottsága értesíti az ELTE Ajtósi Dürer sori Tagkollégium lakóit, hogy a rendes 2018/19. tanévi kollégiumi tisztújító választásra 2018. november 19-23. között kerül sor.

A választás az ELTE Kollégiumi Hallgatói Részönkormányzat Alapszabályának 205.-206. § illetve 210.-217. § szerint definiált elektronikus választási mód szerint zajlik.

Helyszín: 1146 Budapest, Ajtósi Dürer sor 23.

Jelöltállítási időszak:

2018. november 3. 0:00 – 2018. november 9.23:59

A választás pontos időpontja:

2018. november 19. 0:00 – 2018. november 23. 23:59

A választás menete:

Az ELTE Kollégiumi Hallgatói Önkormányzat Alapszabályának 233. § (2) bekezdése alapján a választás során 2 fős listákra lehet szavazni, melyek egy diákbizottsági elnökjelöltből és egy diákbizottsági alelnökjelöltből állnak. Az Alapszabály 230. § (2) bekezdése szerint ADK DB elnökének és alelnökének bármely ADK HÖK tag indulhat, kivéve a Kollégiumi Küldöttgyűlés szavazati joggal rendelkező tagjai, aki a jelölési időszakban az ADK HÖK tagok 50 támogató aláírásával ellátott jelölőlapot a Választási Bizottság felé lead. Az elnöki programot a választások megkezdése előtt legalább 96 órával el kell juttatni a Választási Bizottság elnökének, aki ezta kollégium lakói felé legalább 72 órával a választások megkezdése előtt írásban igazolhatóan továbbítani köteles. A jelöltállítási időszakot követően a KolHÖK Választási Bizottsága közzéteszi a jelöltállítási időszak alatt leadott érvényes jelöltek listáját. A jelöltállítási időszak és a választási időszak között a Választási Bizottság bemutatkozási lehetőséget biztosít a jelölteknek. A bemutatkozás pontos időpontjáról és helyéről a jelöltállítási időszak végén a Diákbizottság írásban igazolhatóan értesíti a tagkollégium minden tagját. (EHÖK Asz. 2. melléklet HÖOK Választási Kódexe 2.§ (7)) A választási időszakban minden ADK HÖK tagnak egy, át nem ruházható szavazati joga van, amellyel egy lista támogatható érvényesen (208. § (3)). 212. § szerint a választási időszak lezárta után a KolHÖK Választási Bizottsága ellenőrzi a részvételi arányt, amely, ha meghaladja a kollégium lakóinak egynegyedét, akkor a megbízást a legtöbb támogató szavazatot kapó lista tagjai kapják (213. § (1)). Amennyiben a részvételi arány nem éri el a beköltözött lakók számának egynegyedét, abban az esetben a Választási Bizottság pótnapokat szavazhat meg, legalább 1, legfeljebb 3 napot.

Szintképviselői választás

Szintképviselőnek az ADK HÖK bármely tagja indulhat.Minden ADK HÖK tag választható, aki a jelölési időszakban a saját választókörzetében lakó tíz ADK HÖK tag támogató aláírásával érvényesen ellátott jelölőlapot a Választási Bizottság felé lead, kivéve az ADK DB tagjait, vagy akik az aktuális választási időszakban ADK DB mandátumért indulnak. A választás elektronikus választási mód szerint zajlik. Minden választási körzet esetében a két legtöbb érvényes szavazatot kapott induló nyer szintképviselői tisztséget. (231. §)

Jogorvoslat

Az Alapszabály 217. §-a: „A választás eredményének nyilvánosságra hozatalától számított két munkanapon belül az adott kollégiummal tagsági jogviszonyban álló bármely hallgató a Választási Bizottsághoz a jelen Alapszabály 108. § meghatározott rend szerint írásban óvást nyújthat be az észlelt szabálytalanságok részletes ismertetésével.”

A KolHÖK Választási Bizottságának elérhetősége

Email: valasztas@kolhok.elte.hu

                                                                                   Kelt: Budapest, 2018. október 13.

Pintér Sándor

elnök

KolHÖK Választási Bizottság

A választási jelölőlapok itt érhetők el:

Elnöki jelölőlap

Szintképviselői jelölőlap