Választások 2018 – NUK

Választási Bizottság felhívása

Az ELTE Kollégiumi Hallgatói Önkormányzat Választási Bizottsága értesíti az ELTE Nagytétényi úti Tagkollégium lakóit, hogy a rendes 2018/19. tanévi kollégiumi tisztújító választására 2018. november 19-21. között kerül sor.

A választás az ELTE Kollégiumi Hallgatói Részönkormányzat Alapszabályának 207.-209. § illetve 212.-217. § szerint definiált urnás választási mód szerint zajlik.

Helyszín: 1223 Budapest, Nagytétényi út 162-164., Aula

Jelöltállítási időszak:

2018. november 3. 0:00 – 2018. november 9. 23:59

A választás pontos időpontja:

2018. november 19. 18:00-21:00
2018. november 20. 18:00-21:00
2018. november 21. 18:00-22:00

A választás menete

Az ELTE Kollégiumi Hallgatói Önkormányzat Alapszabályának 285. § (2) bekezdése alapján a választás során 2 fős listákra lehet szavazni, melyek egy diákbizottsági elnökjelöltből és egy diákbizottsági alelnökjelöltből állnak. Az Alapszabály 282. § (2) bekezdése szerint NUK DB elnökének és alelnökének bármely NUK HÖK tag indulhat, aki a jelölési időszakban a NUK HÖK tagok legalább 25 százalékának (137) támogató aláírásával ellátott jelölőlapot a Választási Bizottság felé lead. Az elnöki programot a választások megkezdése előtt legalább 96 órával kell eljuttatni a Választási Bizottság elnökének, aki ezt a kollégium lakói felé a választások megkezdése előtt legalább 72 órával írásban igazolhatóan továbbítani köteles. A jelöltállítási időszakot követően a KolHÖK Választási Bizottság közzéteszi a jelöltállítási időszak alatt leadott érvényes jelöltek listáját. A jelöltállítási időszak és a választási időszak között a Választási Bizottság bemutatkozási lehetőséget biztosít a jelölteknek. A bemutatkozás pontos időpontjáról és helyéről a jelöltállítási időszak végén a Diákbizottság írásban igazolhatóan értesíti a tagkollégium minden tagját. (EHÖK Asz. 2. melléklet HÖOK Választási Kódexe 2.§ (7)) A választási időszakban minden NUK HÖK tagnak egy át nem ruházható szavazati joga van, amellyel egy lista támogatható érvényesen (208. § (3)).212. § szerint a választási időszak lezárta után a KolHÖK Választási Bizottsága ellenőrzi a részvételi arányt, ha az meghaladja a kollégium lakóinak egynegyedét, akkor a megbízást a legtöbb támogató szavazatot kapó lista tagjai kapják (213. § (1)). Amennyiben a részvételi arány nem éri el a beköltözött lakók számának egynegyedét, abban az esetben a Választási Bizottság pótnapokat szavazhat meg, legalább 1, legfeljebb 3 napot.

Szintképviselői választás

Szintképviselőnek a NUK HÖK bármely tagja indulhat, minden NUK HÖK tag választható, aki a jelölési időszakban a saját választókörzetében lakó tíz NUK HÖK tag támogató aláírásával érvényesen ellátott jelölőlapot a Választási Bizottság felé lead, kivéve a NUK DB tagjait, vagy akik az aktuális választási időszakban NUK DB mandátumért indulnak.A Nagytétényi úti Kollégiumi Hallgatói Részegység szintképviselőinek száma megegyezik a NUK HÖK választási körzeteinek számával, a NUK HÖK tagok által lakott lakószintek választási körzetei által megválasztott szintenkénti egy fő. Minden választási körzet esetében a legtöbb érvényes szavazatot kapott induló nyer szintképviselői tisztséget. (284. §)

Jogorvoslat

Az Alapszabály 217. §-a: „A választás eredményének nyilvánosságra hozatalától számított két munkanapon belül az adott kollégiummal tagsági jogviszonyban álló bármely hallgató a Választási Bizottsághoz a jelen Alapszabály 108. § meghatározott rend szerint írásban óvást nyújthat be az észlelt szabálytalanságok részletes ismertetésével.”

A KolHÖK Választási Bizottságának elérhetősége

Email: valasztas@kolhok.elte.hu

Kelt: Budapest, 2018. október 13.

Pintér Sándor

elnök

KolHÖK Választási Bizottság

A választási jelölőlapok itt érhetők el:

Elnöki jelölőlap

Szintképviselői jelölőlap