Új Házirend

Kedves Kollégisták!

 

Az ELTE Kollégiumi Szolgáltató Központ (ELTE KSZK), valamint az ELTE Kollégiumi

Hallgatói Önkormányzat (KolHÖK) a Kancellária ügyrendjéről szóló 6/2015. (IV.15.) számú

kancellári utasítás 10. számú mellékletének (17) pontja alapján, a Műszaki Főigazgatóság

(MÜFIG) együttműködésével elkészült az ELTE KSZK HÁZIRENDJE.

 

A Házirend hatálya kiterjed:

  • a KSZK valamennyi tagkollégiumának minden lakójára, aki a Kollégiummal tagsági
  • jogviszonyban áll,
  • a kollégiumi nevelőkre és
  • a kollégium dolgozóira,
  • a KSZK telephelyein dolgozó külsős vállalkozók munkatársaira,
  • kollégiumok területére lépő egyéb személyre.

Kérünk Titeket, figyelmesen olvassátok el a Házirendet! A Házirendbe foglalt előírások célja

biztosítani a kollégiumok törvényes működését, a kulturált együttélést, mások jogát a

munkára, a tanulásra és a pihenésre, valamint megóvni a Kollégiumok épületének és

berendezéseinek állagát.

 

A házirend ismeretének hiánya nem mentesít annak betartása, és a megszegés esetén

életbe lépő szankciók alól!

.

A KSZK Házirendjét itt olvashatjátok el.

A kollégiumokra vonatkozó különös rendelkezéseket pedig erről az oldalról nyithatjátok meg.

 

 

Továbbá a Házirend mindenki által hozzáférhető a Tagkollégiumok  portáin, weboldalain, valamint az ww.elte.hu honlapon is megtekinthető

 

Kérdés esetén forduljanak bizalommal a Kollégiumi Diákbizottság Elnökéhez vagy az

Intézmény Osztályvezetőjéhez!