A 2023 őszi KolHÖK elnökválasztás jelöltállításának eredménye

Az ELTE KolHÖK Ellenőrző Bizottsága megállapítja, hogy a jelöltállítási időszakban egy érvényes elnöki pályázat érkezett be. Ez alapján az ELTE KolHÖK Ellenőrző Bizottsága megállapítja, hogy az ELTE KolHÖK 2023. őszi elnökválasztásán Kis Virág Tamara érvényes elnökjelölt, míg Ribly Zita érvényes alelnökjelölt.

Jogorvoslati záradék

A KolHÖK EB választási eljárása alatt hozott döntései ellen az adott kollégium bármely lakója 5 napos jogvesztő határidőn belül az Ellenőrző Bizottság elnökéhez kifogást nyújthat be. A kifogás eredménye ellen az ELTE HÖK Ellenőrző Bizottságához lehet fellebbezni az eredmény kihirdetésétől számított 5 napos jogvesztő határidőn belül.