2017. Választások- KCSSK

Ezúton tájékoztatjuk az ELTE Kőrösi Csoma Sándor Tagkollégium lakóit, hogy 2017. október 24-26. napokon kerül sor a rendes 2017 évi őszi kollégiumi választásokra,

 

Helyszín: a ELTE Kőrösi Csoma Sándor Tagkollégium B-C Porta.

 

A választás az Eötvös Loránd Tudományegyetem Kollégiumi Hallgatói Részönkormányzat Alapszabály 205.-217. § szerint definiált urnás választási mód szerint zajlik.

Jelöltállítás időszaka:

OKTÓBER 17-19

 

A választás pontos időpontjai:

okt.24.(kedd): 16.00-22.00
okt.25.(szerda): 16.00-22.00
okt. 26.(csütörtök): 16.00-23.00

 

 

Kollégiumi Küldöttgyűlési delegáltjainak választása

A KCsSK választási körzeteinek Kollégiumi Küldöttgyűlési delegáltjainak választása a jelen Alapszabály 205 – 217. § szerint definiált urnás vagy elektronikus választási mód szerint zajlik. A választási körzet minden tagja jelölhető. Választható az adott választási körzet minden tagja, aki a jelölő időszak végéig a Választási Bizottság részére érvényes jelölőlapot leadott. A választáson az adott választási körzet minden tagja egy szavazattal rendelkezik. A Kollégiumi választási körzeti tagjai minden tanév elején megválasztják a Kollégiumi Küldöttgyűlési delegáltakat, akiknek mandátuma a következő Kollégiumi Küldöttgyűlési delegáltak megválasztásáig tart.

Diákbizottsági tagok választása

  1. § (1) A KCsSK Diákbizottsági tagjainak választása a jelen Alapszabály 205 – 217. § szerint definiált urnás vagy elektronikus választási mód szerint zajlik. A választási körzet minden tagja jelölhető. Választható az adott választási körzet minden tagja, aki a jelölő időszak végéig a Választási Bizottság részére érvényes jelölőlapot leadott. A választáson az adott választási körzet minden tagja egy szavazattal rendelkezik. A diákbizottsági tagok választása esetén a választók négy pozícióra szavazhatnak: a) 1 fő, aki a Diákbizottságban szavazati joggal rendelkezik és a Diákbizottságon belül kiemelten felel az adott választási körzet tagjainak érdekképviseletéért, különösen a kollégiumi felvételi eljáráshoz és a szobabeosztáshoz kötődően; b) 1 fő, aki Diákbizottságban szavazati joggal rendelkezik és a 266. § a)-ban ismertetett személy első számú helyettesítője; c) az adott választási körzet által megválasztandó, egyéb szavazati joggal rendelkező Diákbizottsági tagok. Minden választási körzet esetében a 264. § (2) pontban meghatározott, a 100 választási körzet által megválasztandó, szavazati joggal rendelkező Diákbizottsági tagok száma, mínusz 2 fő, akik jelen §  a) és b) pontjában kerültek ismertetésre; d) az adott választási körzet által választandó Póttagok. Minden választási körzet esetében a 264. § (1) pontban meghatározott, a választási körzet által megválasztandó Diákbizottsági tagok száma, mínusz a 264. §  pontban meghatározott számú, szavazati joggal rendelkező tagok. (3) Egy személy több pozícióra is jelöltetheti magát. A választás eredményének megállapítása abban a sorrendben történik, amely sorrendben jelen Alapszabály 266.§ (2) pontja ismerteti a tisztségeket. Ha egy jelölt az eredmények megállapítása során elnyer egy tisztséget, a többi, még meg nem állapított tisztség jelöltjei közül törlődik. (4) A Póttagok közt sorrendiség áll fönn, mely sorrend szükség esetén a Diákbizottság ülésén, az adott póttagok választási körzetével egyező választási körzet által megválasztott, szavazati joggal rendelkező tagok helyettesítésének sorrendje. (5) Amennyiben valamely szavazati joggal rendelkező tag nem tud részt venni a Diákbizottság ülésén, jogait az ülésen az adott választási körzet által választott első póttag gyakorolja. Amennyiben ő sem tud jelen lenni, a jogokat a soron következő póttagok gyakorolják. (6) Több tisztségviselő helyettesítése esetén az Diákbizottság ülésén a tisztségviselők jogait a soron következő póttagok gyakorolják. (7) A megválasztott póttagok közti sorrendiséget a leadott szavazatok száma határozza meg. Első póttag lesz a legtöbb szavazatot kapott személy, második póttag lesz a második legtöbb szavazatot kapott póttag, és így tovább. (8) Amennyiben a választás eredményének megállapításakor szavazategyenlőség miatt nem eldönthető, mely indulók szereztek Diákbizottsági mandátumot, a Választási Bizottság új szavazást köteles tartani úgy, hogy csak a szavazategyenlőségben érintett jelöltekre lehet szavazni, és az így kialakult sorrend alapján nyerheti meg a megbízatást a jelölt, vagy alakul ki a sorrendiség. (9) Amennyiben a választási eredmények megállapításakor szavazategyenlőség miatt nem eldönthető a Póttagok közt fennálló sorrendiség, ha egy ülésen a szavazategyenlőségben érintett személyek egy része gyakorolhat szavazati jogot, az adott ülés idejére az érintett póttagok az ülésen, felszólalás formájában lemondhatnak szavazati jog gyakorlási szándékukról egy szintén érintett Póttag számára. Amennyiben nem történik ilyen felszólalás, a szavazati jog gyakorlójának személyéről a Diákbizottság hoz határozatot..

A KCSSK DB elnökének és alelnökének megválasztása

KCsSK DB elnökének és alelnökének bármely KCsSK HÖK tag indulhat, minden KCsSK HÖK tag választható, aki a jelölési időszakban érvényes jelölést lead a Választási Bizottság felé, illetve, elnökjelölt esetében, aki jelen alapszabály 160. § (2) pontjában foglaltaknak eleget tesz. (2) A KCsSK DB elnökének és alelnökének választásakor minden KCsSK HÖK tagnak egy, át nem ruházható szavazata van, a választás a jelen Alapszabály 205 – 217. § szerint definiált urnás vagy elektronikus választási mód szerint zajlik. (3) A választás során 2 fős listák jelölhetőek és választhatóak, melyek egy diákbizottsági elnök-jelöltből és egy diákbizottsági alelnök-jelöltből állnak. A listák esetében a választást megelőzően előre meg kell jelölni, a lista tagjai közül, a lista győzelme esetén ki tölti be az elnöki, és ki az alelnöki tisztséget. A győztes lista tagjai nyerik el a diákbizottsági elnöki illetve diákbizottsági alelnöki mandátumokat. (4) Azon személyek, akik e választás során mandátumot nyernek, automatikusan elveszítik esetleges diákbizottsági tagsági mandátumukat. Amennyiben a diákbizottsági elnöki – diákbizottsági alelnöki választás egybeesik valamely választási körzet(ek) urnás vagy 102 elektronikus diákbizottsági tag választásával, egy személy két választáson is részt vehet. Azon személy, aki a két fős listák választása során mandátumot szerzett, a diákbizottsági tag – jelöltek sorából automatikusan kizáratik.

 

További információ és kérdés esetén keressétek a Választási Bizottságot:

Kelemen Kamilla, Választási Bizottság elnöke

Horvát Miklós, Választási Bizottság alelnöke

valasztas@kolhok.elte.hu 

 

Elnöki program- Kiss Zsombor

 

KCSSK jelölőlap

Vélemény, hozzászólás?

Az e-mail címet nem tesszük közzé. A kötelező mezőket * karakterrel jelöltük