Szenátusi határozat a kollégiumi térítési díjakról és a Hallgatói Követelményrendszer módosításáról

Tisztelt Kollégisták!

A nemzeti felsőoktatásról szóló 2011. évi CCIV. törvény 12. §-a és az ELTE Szervezeti és Működési Szabályzat I. kötete, a Szervezeti és Működési Rend 77. §-a alapján az ELTE szenátusa 2018. augusztus 31. napján határozatot (CCXXVI/2018. (VIII. 31.) fogadott el a kollégiumi térítési díjak rendezése, valamint ezzel összefüggésben a Hallgatói Követelményrendszer módosítása tárgyában.

Előzmények

A kollégiumi működés finanszírozása – a jelenlegi támogatási struktúrában – jelentős nehézségeket okoz. A bevételi oldalon a kollégiumi díj, a hallgatók után járó normatíva, a lakhatási támogatás egy része, illetve a kollégiumokban elérhető egyéb bevételek teremtenek forrást, amit a kiadási oldal meghalad, míg teljesülnek a nemzeti felsőoktatásról szóló 2011. évi CCIV. törvény egyes rendelkezéseinek végrehajtásáról szóló 87/2015. (IV. 9.) Kormányrendeletben előírt szolgáltatások (internet, főzés, mosás, akadálymentesség, stb.), az épületek üzemeltetésével, felújításával, valamint az egyéb hallgatói szolgáltatásokkal kapcsolatos költségek. A kollégiumokat illető normatív támogatás 2006 óta, a kollégiumi díj 2013 óta nem emelkedett.

A kollégiumi díj mértéke a felsőoktatásban részt vevő hallgatók juttatásairól és az általuk fizetendő egyes térítésekről szóló 51/2007. (III. 26.) Kormányrendeletben rögzített kategóriarendszerhez kötött. Az előterjesztés egyik célja, hogy az SZMSZ II. kötetében (HKR) megállapított kollégiumi térítési díjakat a jogszabályi előírásokhoz közelítse.

Országszerte tapasztalható, hogy más egyetemek kollégiumainak finanszírozása is nehézségekbe ütközik, ezért a kollégiumi díj mellé új költség-elemeket vezettek be (szolgáltatási díj, kompenzációs díj, egyéb díjak). Annak ellenére, hogy az ELTE kollégiumaiban a pénzügyi helyzet stabilizálása céljából az elmúlt években növeltük az egyéb bevételeket (nyári kollégiumhasznosítás, kollégiumi területek bérbeadása, stb.), azonban az ebből származó többletbevétel nem elegendő a szinten tartásra és végképpen nem fedezi a fejlesztési igényeket. Ezért – a  Kollégiumi Hallgatói Önkormányzattal való aktív egyeztetésekre alapozva – szükségesnek tartottuk egy új költségnem (fejlesztési és kompenzációs keret) bevezetését, mely részben a kollégiumi fejlesztések finanszírozására szolgál, részben pótolja az önköltséges hallgatók miatt kieső normatív támogatást.

A Szenátus Rikker Emília igazgatási vezető és Babos János szolgáltatási igazgató előterjesztésére meghozta a CCXXVI/2018. (VIII. 31.) Szen. sz. határozatát a kollégiumi térítési díjak rendezéséről, valamint ezzel összefüggésben a Hallgatói Követelményrendszer módosításáról. A határozat alapján, a kollégiumi térítési és juttatási szabályzat a kollégiumi térítés díjak tekintetében az alábbi összegeket tartalmazza 2018/19 tanévre kollégiumonként:

 • Ajtósi Dürer sori Tagkollégium: 11.650,- Ft/fő/hó;
 • Bérelt kollégium (Kerekes Kollégium): 9.320,- Ft/fő/hó;
 • Damjanich utcai Tagkollégium: 9.320,- Ft/fő/hó;
 • Kőrösi Csoma Sándor Tagkollégium: 15.320,- Ft/fő/hó;
 • Nagytétényi úti Tagkollégium (két férőhelyes szobák): 17.475,- Ft/fő/hó;
 • Nagytétényi úti Tagkollégium (három férőhelyes szobák): 15.320,- Ft/fő/hó;
 • Nándorfejérvári úti Tagkollégium: 11.650,- Ft/fő/hó;
 • Vezér úti Tagkollégium: 9.320,- Ft/fő/hó;
 • Angelusz Róbert Társadalomtudományi Szakkollégium: 11.650,- Ft/fő/hó;
 • Bibó István Szakkollégium: 15.320,- Ft/fő/hó;
 • Bolyai Kollégium: 11.650,- Ft/fő/hó;
 • Eötvös József Collegium: 9 320,- Ft/fő/hó;
 • Illyés Sándor Szakkollégium: 11.650,- Ft/fő/hó;
 • Márton Áron Kollégium és Szakkollégium debreceni telephelye
  • két férőhelyes szoba: 12.500,- Ft/fő/hó;
  • három férőhelyes szoba: 11.000,- Ft/fő/hó;
 • Márton Áron Kollégium és Szakkollégium pécsi telephelye: 9 320,- Ft/fő/hó;
 • Márton Áron Kollégium és Szakkollégium szegedi telephelye: 9 320,- Ft/fő/hó;
 • Pável Ágoston Kollégium
  • apartman jellegű szoba: 13.880,- Ft/fő/hó;
  • Magyar utcai kollégium, 4. emeleti szoba: 12.380,- Ft/fő/hó;
  • egyéb kollégiumi szoba: 9.320,- Ft/fő/hó.

A kollégiumi térítési és juttatási szabályzat a fejlesztési és kompenzációs keret javára megfizetendő hozzájárulás tekintetében az alábbi összegeket tartalmazza 2018/19 tanévre kollégiumonként:

 • Ajtósi Dürer sori Tagkollégium: 3.000,- Ft/fő/hó;
 • Bérelt kollégium: 3.000,- Ft/fő/hó;
 • Damjanich utcai Tagkollégium: 3.000,- Ft/fő/hó;
 • Kőrösi Csoma Sándor Tagkollégium: 3.000,- Ft/fő/hó;
 • Nagytétényi úti Tagkollégium: 1.000,- Ft/fő/hó;
 • Nándorfejérvári úti Tagkollégium: 3.000,- Ft/fő/hó;
 • Vezér úti Tagkollégium: 3.000,- Ft/fő/hó;
 • Angelusz Róbert Társadalomtudományi Szakkollégium: 3.000,- Ft/fő/hó;
 • Bolyai Kollégium: 3.000,- Ft/fő/hó;
 • Eötvös József Collegium: 3 000,- Ft/fő/hó;
 • Illyés Sándor Szakkollégium: 3.000,- Ft/fő/hó;
 • Márton Áron Kollégium és Szakkollégium debreceni telephelye:
  • 2 ágyas szoba 2.500,- Ft/fő/hó
  • 3 ágyas szoba 2.000,- Ft/fő/hó
 • Márton Áron Kollégium és Szakkollégium pécsi telephelye: 4.000,- Ft/fő/hó;
 • Márton Áron Kollégium és Szakkollégium szegedi telephelye: 1.500 – Ft/fő/hó;
 • Pável Ágoston Kollégium
  • apartman jellegű szoba: 4.000,- Ft/fő/hó
  • Magyar utcai Kollégium, 4. emeleti szoba: 3.000,- Ft/fő/hó
  • egyéb kollégiumi szoba: 3.000,- Ft/fő/hó.

Az ELTE Kollégiumi Központja az elmúlt két évben felismerte azt, hogy új források bevonása nélkül, jelen pénzügyi környezetben csak rövid ideig fenntartható a kollégiumok aktuális állapota. A szervezet célja az, hogy önellátó, a XXI. század hallgatói elvárásainak és igényeinek megfelelő, korszerű épületek és berendezések, eszközök álljanak a kollégisták rendelkezésére, melyhez a fenti intézkedés elengedhetetlen. Törekvéseink részét képezi az, hogy a Kollégiumi Központ (HKR-ben rögzítve, szabályozott módon) a hallgatókkal egyetértésben jelölik ki a fejlesztési célokat, biztosítva ezzel a paritás elvének megvalósulását.

Kérem szíves megértésüket és együttműködésüket!

Budapest, 2018. szeptember 10.

dr. Babos János sk.
igazgató
ELTE Szolgáltatási igazgatóság kollégiumi Központ

Vélemény, hozzászólás?

Az e-mail címet nem tesszük közzé. A kötelező mezőket * karakterrel jelöltük