2022 őszi kollégiumi választási eredmények

1/2022.(XI.07.) ELTE KolHÖK Ellenőrző Bizottsági határozat az ELTE KolHÖK 2022. őszi kollégiumi választásainak eredményéről

 

Az ELTE EHÖK Ellenőrző Bizottsága a KolHÖK Ellenőrző Bizottsága helyett eljárva a KolHÖK Alapszabály 206. § alapján a következő határozatot alkotja a 2022. őszi kollégiumi választások eredményéről.

A KolHÖK Alapszabály 201. § alapján érvényes a választás, ha azon legalább az adott választókerület (kollégium) lakóinak több, mint 25%-a részt vesz. Eredményes a választás továbbá, ha az egyes jelöltek a választáson résztvevő érvényes szavazatok legalább 10%-át megszerzik.

 

 

1.      számú táblázat

az egyes kollégiumokban szavazati joggal rendelkező hallgatók létszámáról és az érvényesen leadott szavazatok számáról

Kollégium Hallgatói létszám (fő) Leadott szavazatok száma (fő) Leadott szavazatok aránya (%)
ADK 274 80 29,2%
DUK 155 83 53,54%
KCSSK 1147 308 26,85%
NFK 96 36 37,5%
NUK 828 221 26,69%
MÁK 200 0%
PÁK 583 0%
VUK 240 83 34,58%
ZUK 156 42 26,92%

 

2.      számú táblázat

az ADK-ban megválasztott hallgatók listája és elnyert tisztsége, illetve pozíciója

Név Szavazat szám (fő) Szavazat arány (%) Tisztség / pozíció
1. Losonczi Vilmos 73 91,25% db elnök
2. Kis Virág Tamara 73 91,25% db alelnök
3. Soós Ádám 66 82,5% db tag
4. Köteles Kata Diána 70 87,5% db tag
5. Jószai Eszter 68 85% db tag

 

3.      számú táblázat

a DUK-ban megválasztott hallgatók listája és elnyert tisztsége, illetve pozíciója

Név Szavazat szám (fő) Szavazat arány (%) Tisztség / pozíció
1. Balassa Bence 48 57,83% db elnök
2. Bognár Krisztián 48 57,83% db alelnök
3. Kis Áron 52 62,65% db tag
4. Balogh Boglárka 52 62,65% db tag
5. Laki Anna Sára 53 63,85% db tag
A 2022. KolHÖK kollégiumi választások során póttagnak megválasztott hallgatók listája
1. Járóka Jázmin Anna 40 48,20% db póttag
2. Márton Tímea 40 48,20% db póttag
3. Várnai Zsófia Izabella 39 46,98% db póttag
A 2022. KolHÖK kollégiumi választások során meg nem választott hallgatók listája a 2022. KolHÖK kollégiumi választások során meg nem választott hallgatók listája
1. Pintér Sándor 30 36,14%
2. Németh Magdaléna Vivien 30 36,14%
 

4.      számú táblázat

a KCSSK-ban megválasztott hallgatók listája és elnyert tisztsége, illetve pozíciója

Név Szavazat szám (fő) Szavazat arány (%) Tisztség / pozíció
1. Nagy Marcell 247 80,19% db elnök
2. Szalai Vivien 247 80,19% db alelnök
3. Maurer Kristóf 226 73,37% db tag
4. Muliter Márk 203 65,9% db tag
5. Forrai Edina 203 65,9% db tag
6. Bakonyi Bertalan 204 66,23% db tag
7. Kozma Márk 216 70,12% db tag
8. Kovács Szabolcs 218 70,77% db tag
9. Magyar Boglárka 207 67,20% db tag
10. Tóth Réka 224 72,72% db tag
11. Zsigri László 214 69,48% db tag
12. Bedő Boglárka 229 74,35% db tag
13. Kozma Bulcsú 232 75,32% db tag
14. Gál Laura 229 74,35% db tag
15. Maier-Kurpé Ervin 216 70,12% db tag
16. Berekméri Barna 211 68,50% db tag
17. Nagy Panna 216 70,12% db tag
18. Borcsik Zsanett 214 69,48% db tag
19. Mészáros Nikolett 213 69,15% db tag
20. Berczi Zoltán 204 66,23% db tag
21. Kiss-Batta Rozália 233 75,64% db tag
22. Bőcskei Dániel 132 42,85% eb tag
A 2022. KolHÖK kollégiumi választások során meg nem választott hallgatók listája
1. Opre Eszter 71 23,05%

 

5.      számú táblázat

az NFK-ban megválasztott hallgatók listája és elnyert tisztsége, illetve pozíciója

Név Szavazat szám (fő) Szavazat arány (%) Tisztség / pozíció
1. Weinhoffer Péter 34 94,44% db elnök
2. Iván Levente Botond 34 94,44% db alelnök
3. Sinkó Renáta 35 97,22% db tag
4. Iski Laura 34 94,44% db tag
5. Rákozdi Máté 34 94,44% db tag

 

6.      számú táblázat

a NUK/EPK-ban megválasztott hallgatók listája és elnyert tisztsége, illetve pozíciója

Név Szavazat szám (fő) Szavazat arány (%) Tisztség / pozíció
1. Becse Donát 174 78,73% db elnök
2. Horváth Soma Gábor 174 78,73% db alelnök
3. Fodor Zoltán 161 72,85% db tag
4. Kocsis Márk 171 77,37% db tag
5. Vikor Bogdán Vitold 163 73,75% db tag
6. Kalamár Kevin 172 77,82% db tag
7. Demeter Orsi 165 74,66% db tag
8. Makkos Dávid 148 66,96% db tag
9. Hellmann Zoltán 163 73,75% db tag
10. Sarusi-Kis Olivér 168 76,01% db tag
11. Gerely Viktor András 168 76,01% db tag
12. Nagy Zétény 168 76,01% db tag
13. Vincze Natália 164 74,20% db tag

 

 

7.      számú táblázat

a VUK-ban megválasztott hallgatók listája és elnyert tisztsége, illetve pozíciója

Név Szavazat szám (fő) Szavazat arány (%) Tisztség / pozíció
1. Takács Tamara Eszter 77 92,7% db elnök
2. Komár Kinga 77 92,7% db alelnök
3. Géczy Patrik Gábor 64 77,10% db tag
4. Fülep Diána 65 78,31% db tag
Szavazategyenlőség miatt megismételt szavazáson részt vevő jelöltek listája
1. Ujvári Bálint 59 71,08%  
2. Kanyári Zsombor 59 71,08%  
3. Katona Krisztián 59 71,08%  
         

 

8.      számú táblázat

a ZUK-ban megválasztott hallgatók listája és elnyert tisztsége, illetve pozíciója

Név Szavazat szám (fő) Szavazat arány (%) Tisztség / pozíció
1. Szeles Bence 38 90,47% db elnök
2. Galgóczi Anna 38 90,47% db alelnök
3. Eged Miklós László 37 88,09% db tag
Szavazategyenlőség miatt megismételt szavazáson részt vevő jelöltek listája
1. Hujber András 35 83,33%  
2. Glaser Zina 35 83,33%  
3. Temesi Ádám 35 83,33%  
         

 

Az Alapszabály 205. § alapján azon hallgatók, akik a választásokon érvényes jelöléssel indultak, de mandátumot nem szereztek, automatikusan póttag listára kerülnek. A póttag listáról a két választás közötti időszakban megüresedő mandátumokra a jelöltek közötti sorrendiség alapján lehet bekerülni.

Az ELTE EHÖK Ellenőrző Bizottsága megállapítja, hogy a 2022. őszi kollégiumi választások választások megfeleltek az Alapszabály 201.§-ban foglaltaknak, így a 2.-8. táblázatokban megnevezett hallgatók megválasztásra kerültek a nevezett tisztségekre, pozíciókra.

Tekintettel az Alapszabály 207.§-ban foglaltakra, a 7. és 8. táblázatokban feltüntetett személyek vonatkozásában az ELTE EHÖK Ellenőrző Bizottsága 7 (azaz hét) napon belül új szavazási időszakot állapít meg.

 

Jogorvoslati záradék

Az EHÖK EB választási eljárása alatt hozott döntései ellen az adott kollégium bármely lakója 5 (azaz öt) napos jogvesztő határidőn belül az Ellenőrző Bizottság elnökéhez kifogást nyújthat be. A kifogás eredménye ellen az ELTE EHÖK Ellenőrző Bizottságához lehet fellebbezni az eredmény kihirdetésétől számított 5 (azaz öt) napos jogvesztő határidőn belül.

Budapest, 2022. november 07.

 

  1. Krasz Péter

s.k.

ELTE EHÖK EB elnök