Nyári kollégiumi férőhelyek 2018

 Nyári kollégiumi férőhelyek 2018

Az ELTE Kollégiumi Szolgáltató Központ tagkollégiumaiban az idei évben is meghirdetésre kerülnek a nyári kollégiumi férőhelyek, melyekre az alábbi módon lehet jelentkezni:

A jelentkezés (a Kerekes Kollégium és a Hotel Griff Junior Kollégium kivételével) a Neptunban történik. A jelentkezési felületet a Neptunba belépve az Ügyintézés, Kollégiumi jelentkezés fül alatt találják meg, a Nyári jelentkezési időszakot kiválasztva.

A jelentkezési felület 2018. május 7-én, 18:00 – kor nyílik meg.

A Kerekes és a Hotel Griff Junior nyári bentlakási lehetőségeiről az épület portaszolgálatán kaphatnak információt.

Az idei, 2018-as évben az alábbi táblázatban megjelölt díj ellenében vehető igénybe a nyári kollégiumi szolgáltatás:

ELTE kedvezményes ELTE Nem ELTE
Ajtósi Dürer sori Kollégium 12 320 Ft 22 980 Ft 36 000 Ft
Damjanich utcai Kollégium 10 320 Ft 19 980 Ft 35 000 Ft
Kőrösi Csoma Sándor Kollégium 15 320 Ft 27 480 Ft 40 500 Ft
Nándorfejérvári úti Kollégium 12 320 Ft 22 980 Ft 36 000 Ft
Vezér úti Kollégium 9 320 Ft 18 480 Ft 35 000 Ft

A Márton Áron Kollégiumra vonatkozó díjszabás:

1 fő/szoba 2 fő/szoba 3 fő/szoba
Márton Áron Kollégium – Budapest 45 000 Ft 27 000 Ft 18 000 Ft

ELTE hallgató kedvezményes térítési díjat fizetnek:

–          a doktoranduszok (finanszírozott, nappali);

–          az államközi egyezményes ELTE külföldi hallgatók, akiknek 12 hónapra jár a kollégium (A2 kategória);

–          az árva és volt állami gondozott hallgatók;

–          valamint, külön igazolás benyújtásával

–          a tanulmányi illetve tudományos tevékenységet végző hallgatók a tevékenység időtartamára (tanszékvezetői igazolás szükséges, mely tartalmazza a tevékenység leírását, és pontos időtartamát);

–          és az Egyetem érdekében tevékenységet végző hallgatók a tevékenység időtartamára (dékán-helyettesi, EHÖK/KolHÖK Elnöki igazolás szükséges).

Azon hallgatók, akik kedvezményre jogosultak, 2018. május 22-ig jelezhetik ezt a jelentkezési felületen, a megfelelő eredeti igazolásokat digitális formában kell csatolni! A kedvezményes helyek száma korlátozott, a pályázatokat bírálják, tehát nem kapja meg mindenki automatikusan a kedvezményt.

ELTE hallgató térítési díjat fizetnek:

–          azok a tavaszi félévben (tehát akik májusban, júniusban abszolváltak) aktív vagy passzív jogviszonnyal rendelkező hallgatók, akik számára ezt kérelmükre, szociális körülményeikre tekintettel a tagkollégiumi hallgatói részönkormányzatok javaslata alapján a KSZK igazgató engedélyezi.

Nem ELTE hallgató térítési díjat fizetnek:

Azok a más felsőoktatási intézménnyel aktív hallgatói jogviszonnyal rendelkező hallgatók, akik az ELTE valamely tagkollégiumába nyári kollégiumi férőhelyre jelentkeznek. Számukra a kollégiumi férőhely igénybevételére 2018. július 09. és augusztus 31. között van lehetőség.

Más felsőoktatási intézmény hallgatói az adott tagkollégium vezetőjénél tudnak jelentkezni e-mailben. A jelentkezésben meg kell jelölni, hogy mely tagkollégiumba, mely hónapokra kíván jelentkezni, valamint csatolni kell egy három hónapnál nem régebbi hallgatói jogviszony igazolást is.

Az ELTE hallgatói számára a nyári kollégium havi térítési díja a Neptunban kerül kivetésre. A kivetés július, augusztus hónapra szól, azonban aki július 31-ig szabályszerűen kiköltözik, annak az augusztusi díj törlésre kerül.

Mindemelett felhívom a figyelmét a következőkre:

  1. Az idei évben az Ajtósi Dürer sori Kollégiumban a megszokottnál kevesebb férőhely áll rendelkezésre a nyári felújítási munkálatok, illetve az előre lekötött férőhelyek forgalmazása miatt, ebből adódóan a jelentkezés határidőhöz kötött, illetve a bírálás a jelentkezés sorrendjében történik.

–          Jelentkezési határidő: 2018. május 22.

–          Amennyiben férőhelyhiány miatt nem nyer felvételt az Ajtósi Dürer sori Kollégiumba, az Ön által második helyen megjelölt kollégiumban kap elhelyezést.

  1. A budapesti Márton Áron Kollégium a felújítási előkészületek miatt csak a ’B’ épületben, illetve korlátozott létszámban fogad hallgatókat, legkésőbb 2018. augusztus 31-ig.
  2. A nem ELTE hallgatók számára is igénybe vehető a nyári kollégiumi férőhely, erről az adott kollégium vezetőjétől kérhet tájékoztatást, e-mailben.

Amennyiben további kérdései vannak a nyári kollégiumi férőhely igénybevételéről, forduljon bizalommal a kollégium vezetőjéhez és a Kollégiumi Hallgatói Önkormányzat képviselőihez!

Sikeres jelentkezést kívánok!

Budapest, 2018. május 7.

Babos János s.k.

igazgató

Szolgáltatási Igazgatóság