VÁLASZTÁSOK 2016 – a Választási bizottság közleménye –

Ezúton tájékoztatjuk az ELTE Kőrösi Csoma Sándor Tagkollégium lakóit, hogy 2016. 10-12. napokon 17:00 – 21:00 óra kerül sor a rendes 2016 évi őszi kollégiumi választásokra, melynek helyszíne a ELTE Kőrösi Csoma Sándor Tagkollégium D épületének 008-as terme.

Kollégiumi választásokon induló körzet szerinti jelöltek bemutatkozásai a következő időpontokban és helyszíneken zajlanak:

-TTK- TÓK: október 9. 19:00, D nagyelőadó

-ÁJK: október 9. 20:00, B008

-BTK: október 9. 20:00, D008

-PPK- TáTK: október 9. 20:00, Könyvtár

-BGGyK- IK: október 9. 21:00, D nagyelőadó

 

Kollégiumi Küldöttgyűlési delegáltjainak választása

A KCSSK választási körzeteinek Kollégiumi Küldöttgyűlési delegáltjainak választása az Eötvös Loránd Tudományegyetem ollégiumi Hallgatói Részönkormányzat Alapszabálya 207 – 219. § szerint definiált urnás választási mód szerint zajlik. A választási körzet minden tagja jelölhető. Választható az adott választási körzet minden tagja, aki a jelölő időszak végéig, azaz október 8. 19:00-ig, a Helyi Választási Bizottság (Péter Barna, Laki Csaba, Fölföldi Boldizsár) részére érvényes jelölőlapot leadott.( a Helyi Választási Bizottság egy tagja október 5-8 között minden nap 20 és 21 óra között megtalálható a B épület B008-as szobájában) A álasztáson az adott választási körzet minden tagja egy szavazattal rendelkezik.

Diákbizottsági tagok választása

A KCSSK Diákbizottsági tagjainak választása az Eötvös Loránd Tudományegyetem Kollégiumi Hallgatói Részönkormányzat Alapszabálya 207 – 219. § szerint definiált urnás választási mód szerint zajlik. A választási körzet minden tagja jelölhető. álasztható az adott választási körzet minden tagja, aki a jelölő időszak végéig, azaz október 8. 19:00-ig, a Helyi Választási Bizottság (Péter Barna, Laki Csaba, Fölföldi Boldizsár) részére érvényes jelölőlapot leadott. ( a Helyi Választási Bizottság egy tagja október 5-8 között minden nap 20 és 21 óra között megtalálható a B épület B008-as szobájában) A választáson az adott választási körzet minden tagja egy szavazattal rendelkezik.

A Kőrösi Csoma Sándor Tagkollégiumi Hallgatói Részegység Diákbizottságának (KCSSK DB) létszáma 34 fő. A Diákbizottsági Elnök: 1 fő; a Diákbizottsági Alelnök: 1 fő; Állam- és Jogtudományi Kari választási körzet által választott tag: 6 fő; Bölcsészettudományi Kari Választási Körzet által választott tag: 8 fő; Informatikai Kari és Bárczi Gusztáv Gyógypedagógiai Kari választási körzet által választott tag: 6 fő; Pedagógiai és Pszichológiai Kari és Társadalomtudományi Kari Választási Körzet által választott tag: 6 fő; Természettudományi Kari és Tanító- és Óvóképző Kari Választási körzet által választott tag: 8 fő. A 34 tagból 17 rendelkezik szavazati joggal. A Diákbizottsági Elnök: 1 fő; a Diákbizottsági Alelnök: 1 fő; Állam- és Jogtudományi Kari választási körzet által választott tag: 2 fő; Bölcsészettudományi Kari Választási Körzet által választott tag: 3 fő; Informatikai Kari és Bárczi Gusztáv Gyógypedagógiai Kari választási körzet által választott tag: 3 fő; Pedagógiai és Pszichológiai Kari és Társadalomtudományi Kari Választási Körzet által választott tag: 3 fő; Természettudományi Kari és Tanító- és Óvóképző Kari Választási körzet által választott tag: 4 fő. A Diákbizottság szavazati joggal nem rendelkező tagjai (a továbbiakban: Póttagok) a Diákbizottság ülésein rendes esetben tanácskozási jogkörrel vehetnek részt. Azonban, amennyiben valamely szavazati joggal rendelkező tag(ok) nem vesz(nek) részt az ülésen, a szavazati jog(ok)ot a Póttag(ok) gyakorolják, a választás során az alapszabály 257. § által ismertetett módon meghatározott sorrend szerint helyettesítve.

A diákbizottsági tagok választása esetén a választók négy pozícióra szavazhatnak:

a) 1 fő, aki a Diákbizottságban szavazati joggal rendelkezik és a Diákbizottságon belül kiemelten felel az adott választási körzet tagjainak érdekképviseletéért, különösen a kollégiumi felvételi eljáráshoz és a szobabeosztáshoz kötődően;

b) 1 fő, aki Diákbizottságban szavazati joggal rendelkezik és a 257. § (2) a)-ban ismertetett személy első számú helyettesítője;

c) az adott választási körzet által megválasztandó, egyéb szavazati joggal rendelkező Diákbizottsági tagok. Minden választási körzet esetében a 255. § (2) pontban meghatározott, a választási körzet által megválasztandó, szavazati joggal rendelkező Diákbizottsági tagok száma, mínusz 2 fő, akik jelen § (2) a) és b) pontjában kerültek ismertetésre;

d) az adott választási körzet által választandó Póttagok. Minden választási körzet esetében a 255. § (1) pontban meghatározott, a választási körzet által megválasztandó Diákbizottsági tagok száma, mínusz a 255. § (2) pontban meghatározott számú, szavazati joggal rendelkező tagok.

Egy személy több pozícióra is jelöltetheti magát. A választás eredményének megállapítása abban a sorrendben történik, amely sorrendben jelen Alapszabály 257§ (2) pontja ismerteti a tisztségeket. Ha egy jelölt az eredmények megállapítása során elnyer egy tisztséget, a többi, még meg nem állapított tisztség jelöltjei közül törlődik.

.

A KCSSK DB elnökének és alelnökének megválasztása

A KCSSK DB elnökének és alelnökének megválasztása urnás választási mód szerint zajlik. Ennek időpontja és helyszíne szintén 2016. október 10-12. napokon 17:00 – 21:00 óra között a kollégium D épületének D008-as terme.

A KCSSK DB elnökének és alelnökének választása során 2 fős listák jelölhetőek és választhatóak, melyek egy diákbizottsági elnökjelöltből és egy diákbizottsági alelnökjelöltből állnak. A listák esetében a választást megelőzően előre meg kell jelölni, a lista tagjai közül, a lista győzelme esetén ki tölti be az elnöki, és ki az alelnöki tisztséget. A KCSSK DB elnökének és alelnökének bármely KCSSK HÖK tag indulhat, minden KCSSK HÖK tag választható, aki a Választási Bizottság felé legkésőbb a választás kezdetét megelőző 96. óráig (október 8. 17:00) egy programot lead. A program kötelező tartalmi elemét képezik a jelöltek tervei és elképzelései, megválasztásuk esetére. A programot a Választási Bizottság köteles az adott kollégiumi hallgatói részegység minden polgára számára írásban, igazolhatóan eljuttatni a választás megkezdését megelőző 72. óráig (2016. október 9. 17:00).

Hlavacska Darinka Nagy Bence Lampert Jácinta Kovács Gerda Ferencz Bence
Választási Bizottság tag Választási Bizottság elnök Választási Bizottság tag Választási Bizottság tag Választási Bizottság tag

Budapest, 2016. szeptember 29.

Jelölőlap_kcs

Elnöki tervezet

Vélemény, hozzászólás?

Az e-mail címet nem tesszük közzé. A kötelező mezőket * karakterrel jelöltük