ELTE KolHÖK elnökválasztás – 2023 ősz

Az ELTE KolHÖK Ellenőrző Bizottsága az ELTE KolHÖK Alapszabály 138. § b) és 213. § alapján kiírja az ELTE KolHÖK 2023. őszi rendes elnökválasztását, amely alapján az ELTE KolHÖK Küldöttgyűlése megválasztja az ELTE KolHÖK elnökét és alelnökét.

Elnöknek indulhat az ELTE KolHÖK minden aktív hallgatói jogviszonnyal rendelkező tagja, aki érvényes kollégiumi felvételi határozattal rendelkezik és megfelel az Nftv. (2011. évi CCIV. törvény) 60.§ (1) bekezdésében foglaltaknak.

Elnökválasztás rendje (ELTE KolHÖK Alapszabály 213. § – 250. §)

Jelöltállítási időszak

2023. október 2. (0:00) és 2023. október 8. (23:59) között

Bemutatkozási időszak

2023. október 2. (0:00) és 2023. október 8. (23:59) között

Elnökválasztó Küldöttgyűlés

Legkorábban 2023. november 6.

Az elnök személyéről az ELTE KolHÖK Küldöttgyűlése dönt a kollégiumi tisztújító választások és Diákbizottságok alakuló ülését követően – az Elnökválasztó Küldöttgyűlésen.

Jelöltállítás

A jelöltállítás szabályosságának és érvényességének ellenőrzését az ELTE KolHÖK Ellenőrző Bizottsága látja el. A jelölés érvényességi feltétele, hogy az alábbi dokumentumok maradéktalanul megküldésre kerüljenek az ELTE KolHÖK EB részére a jelöltállítási időszak végéig.

 1. A jelöltté válás szándékáról szóló nyilatkozat másolata.
 2. Az elnökjelölt nyilatkozata arról, hogy nincs olyan tisztsége, amely összeférhetetlen a képviselői megbízatással, illetve amennyiben van olyan tisztsége, megválasztása esetén arról lemond, továbbá a jelölése nem ütközik az Nftv. (2011. évi CCIV. törvény 60. § (2a) bekezdésének a) pontjába.
 3. Az elnökjelölt pályázata – elnöki programja, amely tartalmazza az elnök- és alelnökjelölt terveit és elképzeléseit megválasztásuk esetére.
 4. Jelölőlap – amely a KolHÖK tagjai legalább 10%-ának érvényes, támogató aláírását tartalmazza.
 5. Hallgatói jogviszony igazolás (aktív félévről).
KollégiumFérőhelyek
ADK278
DUK155
EPK830
KCSSK1177
MÁK358
NFK100
PÁK581
VUK242
ZUK166
Összesen:3887
Minimum érvényes aláírás:389

Jelöltállításhoz szükséges dokumentumok elküldése

A szükséges dokumentumokat elektronikus úton, az ellenorzobizottsag@kolhok.elte.hu e-mail címre van lehetőség elküldeni. A jelölőlapokat Ügyfélkapun keresztüli elektronikus hitelesítést követően .pdf formátumban szükséges megküldeni az ELTE KolHÖK Ellenőrző Bizottsága részére. A KolHÖK Elnöki és Alelnöki jelöléshez szükséges támogató aláírásokkal ellátott jelölőlap minden oldalát olvashatóan beszkennelve / fotózva kell elküldeni.

Az elektronikus hitelesítést az alábbi linken lehet elvégezni:

https://magyarorszag.hu/avdh

A jelöltállításhoz szükséges dokumentumok eredeti példányát szükséges továbbá leadni az ELTE KolHÖK EB részére a következő címen: 1118 Budapest, Dayka Gábor utca 4., D009 – KolHÖK iroda.

Jelölés érvényességének megállapítása

A jelöltállítás eredményét az ELTE KolHÖK Ellenőrző Bizottsága állapítja meg.

Az Elnökválasztó Küldöttgyűlés kiírásáról az ELTE KolHÖK Ellenőrző Bizottsága gondoskodik.

Jogorvoslat

A jelölést megállapító döntés ellen a döntés közlésétől számított 3, azaz három munkanapon belül fellebbezéssel lehet élni, melyet az ELTE KolHÖK Ellenőrző Bizottsága részére elektronikus formában kell eljuttatni az ellenorzobizottsag@kolhok.elte.hu  e-mail címre.

Budapest, 2023. szeptember 18.

ELTE KolHÖK EB

Kollégiumi választások – 2023 ősz

Az ELTE KolHÖK Ellenőrző Bizottsága az ELTE KolHÖK Alapszabály 138. § b) és 188. § alapján kiírja az ELTE KolHÖK 2022. őszi választásait. A 2023/2024-es tanév tisztújító választásaira az alábbi kollégiumokban kerül sor:

 1. ELTE Ajtósi Dürer sori Kollégium (ADK)
 2. ELTE Damjanich utcai Kollégium (DUK)
 3. ELTE Erdős Pál Kollégium (EPK)
 4. ELTE Kőrösi Csoma Sándor Kollégium (KCSSK)
 5. ELTE Márton Áron Kollégium (MÁK)
 6. ELTE Nándorfejérvári úti Kollégium (NFK)
 7. ELTE Pável Ágoston Kollégiumok (PÁK)
 8. ELTE Vezér úti Kollégium (VUK)
 9. ELTE Zágrábi úti Kollégium (ZUK)

Jelöltállítási időszak

2023. október 2. (0:00) és 2023. október 8. (23:59) között

Bemutatkozási időszak              

2023. október 2. (0:00) és 2023. október 8. (23:59) között

Szavazási időszak

2023. október 16. (0:00) és 2023. október 22. (23:59) között

A jelöltállítás menete

A kollégiumi tisztújító választások az ELTE KolHÖK Alapszabály 188.§-207.§ alapján zajlanak.

A választások az ELTE KolHÖK Alapszabály 200.§ (1) bekezdés alapján elektronikus úton zajlanak, kivéve az aláírásgyűjtést.

Az ELTE KolHÖK Alapszabály 199.§ (2) bekezdés alapján egy személy egyszerre indulhat diákbizottsági elnök és alelnöki listán, illetve mint diákbizottsági egyéni jelölt. Amennyiben ellenőrző bizottsági mandátumért indul egy személy, úgy a diákbizottsági elnök és alelnöki listáról, valamit a diákbizottsági egyéni jelöltségéből automatikusan kizárásra kerül.

Diákbizottság Elnökének és Alelnökének az egyes kollégiumok tekintetében az adott kollégium bármely lakója jelölhető, aki rendelkezik aktív ELTE hallgatói jogviszonnyal és érvényes felvételi határozattal az adott kollégium vonatkozásában. A jelöltté válás feltétele, hogy a jelöltek a KolHÖK EB számára a jelöltállítási időszak végéig megküldjék:

 • a jelöltállításhoz szükséges számú támogató aláírásokkal ellátott jelölőlapot,
 • az elnöki programot, amely tartalmazza az elnök- és alelnökjelölt terveit és elképzeléseit megválasztása esetére,
 • az összeférhetetlenségi nyilatkozatot,
 • a jelenlegi félévről szóló, aktív jogviszonyt igazoló hallgatói jogviszony igazolást.

A jelölőlap érvényességéhez szükséges az adott kollégium lakói 10%-ának érvényes támogató aláírása, de minimum 20, azaz húsz aláírás. Az alábbi táblázatban kollégiumokra lebontva látható a szükséges aláírások száma (193.§-194.§).

DB Elnöki és Alelnöki jelöléshez szükséges minimum érvényes aláírások száma
KollégiumÖsszes férőhely (2023)Minimum érvényes aláírás
ADK27828
DUK15520
EPK83083
KCSSK1177118
MÁK35836
NFK10020
PÁK58159
VUK24224
ZUK16620

Diákbizottság tagjának az adott kollégium bármely lakója jelölhető, aki rendelkezik aktív ELTE hallgatói jogviszonnyal és érvényes felvételi határozattal az adott kollégium tekintetében. A jelöltté válás feltétele, hogy a jelölt az ELTE KolHÖK EB számára a jelöltállítási időszak végéig megküldje:

 • a jelöltté válás szándékáról szóló nyilatkozat másolatát (195. §),
 • a jelenlegi félévről szóló, aktív jogviszonyt igazoló hallgatói jogviszony igazolást.

Az ELTE KolHÖK Ellenőrző Bizottság tagjának az adott kollégium bármely lakója jelölhető, aki rendelkezik aktív ELTE hallgatói jogviszonnyal és érvényes felvételi határozattal az adott kollégium tekintetében. A jelöltté válás feltétele, hogy a jelölt az ELTE KolHÖK EB számára a jelöltállítási időszak végéig megküldje:

 • a jelöltté válás szándékáról szóló nyilatkozat másolatát (195. §),
 • az összeférhetetlenségi nyilatkozatot,
 • a jelenlegi félévről szóló, aktív jogviszonyt igazoló hallgatói jogviszony igazolást.

A szükséges dokumentumokat csak és kizárólag elektronikus úton, az ellenorzobizottsag@kolhok.elte.hu e-mail címre van lehetőség elküldeni. A jelölőlapokat Ügyfélkapun keresztüli elektronikus hitelesítést követően .pdf formátumban szükséges megküldeni az ELTE KolHÖK Ellenőrző Bizottsága részére. A DB Elnöki és Alelnöki jelöléshez szükséges támogató aláírásokkal ellátott jelölőlap minden oldalát olvashatóan beszkennelve / fotózva kell elküldeni.

Az elektronikus hitelesítést az alábbi linken lehet elvégezni:

https://magyarorszag.hu/avdh

A szavazás menete (197. § – 207. §)

Az elektronikus választás során három szavazás zajlik. A kollégium lakói általános és egyenlő választójog alapján, titkos és közvetlen szavazással választják meg a Diákbizottsági Elnököt és Alelnököt, a Diákbizottság tagjait és az Ellenőrző Bizottság egy tagját. A szavazatok leadására a Neptun tanulmányi rendszeren keresztül van mód UniPoll kérdőív kitöltésével a szavazási időszak ideje alatt.

A szavazás során a kérdőívet minden arra jogosult szavazó egyszer töltheti ki. Érvényes szavazásnak számít minden szavazat, ha legfeljebb 1, azaz egy Diákbizottsági Elnök-Alelnökjelölt listára szavaz, legfeljebb a betölthető egyéni mandátumok számával megegyező számú egyéni Diákbizottsági tagjelöltre szavaz, valamint legfeljebb 1, azaz egy Ellenőrző Bizottsági tagjelöltre szavaz. Amennyiben egy személy egyszerre van jelölve Diákbizottsági Elnök-Alelnökjelölt listán és egyéni jelöltként, abban az esetben, ha Diákbizottsági Elnök-Alelnök listán mandátumot szerzett, az egyéni jelöltek közül automatikusan kizáratik.

Érvényes a választás, ha az adott kollégium tekintetében szavazásra jogosult lakóinak legalább egynegyede részt vett a szavazáson, eredményes, ha az egyes jelöltek a választáson résztvevő érvényes szavazatok legalább 10%-át megszerzik. Az adott kollégiumban elnyerhető mandátumoknak megfelelő számú, legtöbb érvényes szavazatot kapott jelölt nyer mandátumot. A választások eredményét az ELTE KolHÖK EB a szavazási időszak utolsó napját követő legkésőbb 7, azaz hét napon belül közzéteszi a KolHÖK hivatalos honlapján.

Adott kollégiumban a betölthető diákbizottsági mandátumok száma (az Elnököt és Alelnököt is beleértve) legfeljebb az adott kollégium mindenkori férőhelyeinek számát alapul véve, minden megkezdett 50., azaz ötvenedik férőhely után 1, azaz egy fő, de legalább 5, azaz öt fő (199. § (5)).

Betölthető diákbizottsági mandátumok száma (az Elnököt és Alelnököt is beleértve)
KollégiumFérőhelyDB mandátumok
ADK2786
DUK1555
EPK83017
KCSSK114724
MÁK3587
NFK1005
PÁK58112
VUK2425
ZUK1665

A jelölés érvényességének megállapítása

A jelöltállítás eredményét az ELTE KolHÖK Ellenőrző Bizottsága állapítja meg.

Jogorvoslat (249. § – 250. §)

A KolHÖK EB választási eljárása alatt hozott döntései ellen az adott kollégium bármely lakója 5, azaz öt napos jogvesztő határidőn belül az Ellenőrző Bizottság elnökéhez kifogást nyújthat be. A kifogás eredménye ellen az ELTE HÖK Ellenőrző Bizottságához lehet fellebbezni az eredmény kihirdetésétől számított 5, azaz öt napos jogvesztő határidőn belül.

További információ az ellenorzobizottsag@kolhok.elte.hu címen kérhető.

Budapest, 2023. szeptember 18.

ELTE KolHÖK EB

2023/2024 évi elsőéves kollégiumi felvételi

Tisztelt Hallgató! 

Az ELTE Kollégiumi Központ elsőéves felvételt hirdet az ELTE budapesti telephelyű szociális kollégiumaiba.

 
2023. július 27. csütörtök, 8:00 órától lehet jelentkezni elektronikus úton, a NEPTUN Egységes Tanulmányi Rendszeren keresztül. A felvételi kérelmek beadási határideje: 2023. augusztus 4. péntek 22:00 óra.
 

Hiánypótlás: 2023. augusztus 7. hétfő 8:00 órától, 2023. augusztus 12. szombat 22:00 óráig.

Az eljárás eredményéről a NEPTUN Egységes Tanulmányi Rendszeren keresztül elérhető felvételi határozatban értesítjük a pályázókat.

A felvételi kérelmek elbírálása az ELTE Szervezeti és Működési Szabályzat II. kötet Hallgatói Követelményrendszer 121-124. § szerinti kollégiumi felvételi eljárási rend alapján történik. A felvételi szabályzat valamint a sikeres jelentkezést támogató segédanyagok és elérhetőségek megtalálhatók az ELTE Kollégiumi Hallgatói Önkormányzat weboldalán (http://kolhok.elte.hu).

Az eljárás eredményéről várhatóan 2023. augusztus 17-19. között, a NEPTUN Egységes Tanulmányi Rendszeren keresztül elérhető felvételi határozatban értesítjük a pályázókat.

Az esetleges elutasító döntés ellen a Hallgatói Jogorvoslati Bizottságához lehet fellebbezni. A fellebbezés pontos módjáról a Kollégiumi Felvételi Bizottság az elutasító határozatban részletesen tájékoztatja az érintetteket.

További információ: jelentkezes@kolhok.elte.hu

Sikeres felvételit kívánunk!

2023 Időközi kollégiumi választási eredmények

1/2023. (IV. 08.) ELTE KolHÖK Ellenőrző Bizottsági határozat az ELTE KolHÖK 2023. időközi kollégiumi választásainak eredményéről

Az ELTE KolHÖK Ellenőrző Bizottsága a KolHÖK Alapszabály 206. § alapján a következő határozatot alkotja a 2023. időközi kollégiumi választások eredményéről.

A KolHÖK Alapszabály 201. § alapján érvényes a választás, ha azon legalább az adott választókerület (kollégium) lakóinak több, mint 25%-a részt vesz. Eredményes a választás továbbá, ha az egyes jelöltek a választáson résztvevő érvényes szavazatok legalább 10%-át megszerzik.

 1. számú táblázat

az egyes kollégiumokban szavazati joggal rendelkező hallgatók létszámáról és az érvényesen leadott szavazatok számáról

Kollégium

Hallgatói létszám (fő)

Leadott szavazatok száma (fő)

Leadott szavazatok aránya (%)

Érvényesen leadott szavazatok száma (fő)

KCSSK

1147

293

25,54%

233

PÁK

583

158

27,10%

158

VUK

240

73

30,41%

31

 

 1. számú táblázat

a KCSSK-ban megválasztott hallgatók listája és elnyert tisztsége, illetve pozíciója

Név

Szavazat szám (fő)

Szavazat arány (%)

Tisztség / pozíció

1.

Tóth Emma

142

60,94%

db tag

2.

Tóth György

72

30,90%

db tag

A 2022. KolHÖK kollégiumi választások során póttagnak megválasztott hallgatók listája

1.

Szabó Anett Zsuzsanna

60

25,75%

db póttag

 

 1. számú táblázat

a PÁK-ban megválasztott hallgatók listája és elnyert tisztsége, illetve pozíciója

Név

Szavazat szám (fő)

Szavazat arány (%)

Tisztség / pozíció

1.

Klujber Kristóf

146

92,40%

db elnök

2.

Góczán Péter

146

92,40%

db alelnök

3.

Mikl Tamás Zoltán

105

66,45%

db tag

4.

Csizmadia Pálma

102

64,55%

db tag

5.

Kamondi Péter

97

61,39%

db tag

6.

Hodocsek Dominika

116

79,45%

eb tag

 1. számú táblázat

a VUK-ban megválasztott hallgatók listája és elnyert tisztsége, illetve pozíciója

 

Név

Szavazat szám (fő)

Szavazat arány (%)

Tisztség / pozíció

1.

Papp Nóra Nikolet

10

13,69%

eb tag

 

A 2022. KolHÖK kollégiumi választások során meg nem választott hallgatók listája

1.

Teleki Zsófia

4

5,47%

Az Alapszabály 205. § alapján azon hallgatók, akik a választásokon érvényes jelöléssel indultak, de mandátumot nem szereztek, automatikusan póttag listára kerülnek. A póttag listáról a két választás közötti időszakban megüresedő mandátumokra a jelöltek közötti sorrendiség alapján lehet bekerülni.

Az ELTE EHÖK Ellenőrző Bizottsága megállapítja, hogy a 2023. időközi kollégiumi választások választások megfeleltek az Alapszabály 201.§-ban foglaltaknak, így a 2.-4. táblázatokban megnevezett hallgatók megválasztásra kerültek a nevezett tisztségekre, pozíciókra.

Jogorvoslati záradék

A KolHÖK EB választási eljárása alatt hozott döntései ellen az adott kollégium bármely lakója 5 (azaz öt) napos jogvesztő határidőn belül az Ellenőrző Bizottság elnökéhez kifogást nyújthat be. A kifogás eredménye ellen az ELTE KolHÖK Ellenőrző Bizottságához lehet fellebbezni az eredmény kihirdetésétől számított 5 (azaz öt) napos jogvesztő határidőn belül.

Budapest, 2023. 04. 08.

KolHÖK Ellenőrző Bizottság

ELTE KolHÖK Időközi Elnökválasztó Küldöttgyűlés

ELTE KolHÖK Időközi Elnökválasztó Küldöttgyűlés

Az Időközi Elnökválasztó Küldöttgyűlésre 2023. április 5-én (szerda) 20:00 órai kezdéssel kerül sor a Kőrösi Csoma Sándor Kollégium dísztermében (cím: 1118 Budapest, Dayka Gábor utca 4. – Lepény), az alábbi napirendi pontokkal:

 1. Elnöki beszámoló
 2. Kabinet tagjainak beszámolója
 3. A KolHÖK elnökének és alelnökének megválasztása
 4. A KolHÖK delegáltjainak és póttagjainak megválasztása az Egyetemi Hallgatói Önkormányzat Küldöttgyűlésébe
 5. Felvételi Bizottság tagjainak és póttagjainak megválasztása
 6. Egyebek

Az Ellenőrző Bizottsághoz egy érvényes jelölés érkezett be, az elnöki program itt olvasható.

ELTE Felsőéves kollégiumi felvételi eljárás 2023-2024

Tisztelt Hallgató!

Az ELTE Kollégiumi Központ felsőéves felvételt hirdet az ELTE budapesti telephelyű szociális kollégiumaiba.

2023. április 3. hétfő, 9:00 órától lehet jelentkezni elektronikus úton, a NEPTUN Egységes Tanulmányi Rendszeren keresztül. A felvételi kérelmek beadási határideje: 2023. április 17. hétfő 22:00 óra.

Hiánypótlás: 2023. április 24. hétfő 10:00 órától, 2023. május 2. kedd 22:00 óráig.

Az eljárás eredményéről a NEPTUN Egységes Tanulmányi Rendszeren keresztül elérhető felvételi határozatban értesítjük a pályázókat.

A felvételi kérelmek elbírálása az ELTE Szervezeti és Működési Szabályzat II. kötet Hallgatói Követelményrendszer 121-124. § szerinti kollégiumi felvételi eljárási rend alapján történik. A felvételi szabályzat valamint a sikeres jelentkezést támogató segédanyagok és elérhetőségek megtalálhatók az ELTE Kollégiumi Hallgatói Önkormányzat weboldalán (http://kolhok.elte.hu).

Az esetleges elutasító döntés ellen a Hallgatói Jogorvoslati Bizottságához lehet fellebbezni. A fellebbezés pontos módjáról a Kollégiumi Felvételi Bizottság az elutasító határozatban részletesen tájékoztatja az érintetteket.

További információ: jelentkezes@kolhok.elte.hu

Sikeres felvételit kívánunk!

Budapest, 2023. március 22.

dr. Babos János Kis                                       Virág Tamara

szolgáltatási igazgató                                     ügyvezető elnök

a Felvételi Bizottság elnöke             ELTE Kollégiumi Hallgatói Önkormányzat