Időközi választás

Időközi választás

a Választási Bizottság közleménye

 

  1. május 14-16 között lezajlott az időközi választás, ahol megválasztásra került az ELTE Ajtósi Dürer sori Tagkollégiumának Diákbizottsági elnöke és alelnöke.

A választás az Eötvös Loránd Tudományegyetem Kollégiumi Hallgatói Önkormányzat Alapszabály 205.-217. § szerint definiált urnás választási mód szerint zajlott.

Az urnás szavazás folyamán a lakók 28%-a – pontosan 76 lakó – adta le voksát, így a szavazás érvényes volt.

Az Ajtósi Dürer sori Tagkollégium 76 szavazatból 73 támogató és 3 érvénytelen szavazat mellett Fehér Andrást és Szijj Rékát megválasztotta a Diákbizottság elnökének és alelnökének.

 

Budapest, 2018. május 16.

 

Borostyán Katalin                                                                                                       Rolkó Anna

Választási Bizottsági tag                                                                        Választási Bizottsági tag

Horvát Miklós

Választási Bizottsági alelnök

Eredmények- ADK évközi választás

2018. február 26-28. között lezajlott az évközi választás, ahol megválasztásra került az ELTE Ajtósi Dürer sori Kollégiumi Hallgatói Részegység új Diákbizottsági alelnöke.

A választás az Eötvös Loránd Tudományegyetem Kollégiumi Hallgatói Részönkormányzat Alapszabály 205 – 217. § szerint definiált, urnás választási mód szerint zajlott.

A kijelölt időpontban 76 fő gyakorolta szavazati jogát -ez a kollégisták 28%-a – tehát a szavazást a Választási Bizottság érvényesnek nyilvánította. Diákbizottsági Alelnök választás: 76 szavazat érkezett be.

Szijj Rékát így 76 igen, 0 nem és 0 érvénytelen szavazattal alelnöki posztra választotta a kollégium polgársága

ADK-Évközi választás

Ezúton tájékoztatjuk az ELTE Ajtósi Dürer sori Kollégiumi Hallgatói Részegység lakóit, hogy Diákbizottsági Alelnökének mandátuma a mandátum lejárta előtt szűnt meg, így a Választási Bizottság új választást hirdet meg az alelnöki pozícióra 2018. február 26-28-i időszakra.

Helyszín: ELTE Ajtósi Dürer sori Kollégiumi Hallgatói Részegység, 1146, Budapest, Ajtósi Dürer sor 23, Porta

A választás az Eötvös Loránd Tudományegyetem Kollégiumi Hallgatói Részönkormányzat Alapszabály 205.-217. § szerint definiált urnás választási mód szerint zajlik.

 

Jelöltállítási időszak
2018. február 22-24.

 

A választás pontos időpontjai:
febr. 26. (hétfő): 19.00- 21.00
febr. 27. (kedd): 19.00-21.00
febr. 28. (szerda): 20.00- 21.00

 

A helyi Diákbizottság megválasztása

A választás során 2 fős listákra lehet szavazni, melyek egy diákbizottsági elnökjelöltből és egy diákbizottsági alelnökjelöltből állnak. Az ADK DB elnökének és alelnökének bármely ADK HÖK tag indulhat, minden ADK HÖK tag választható, aki a jelölési időszakban ötven ADK HÖK tag támogató aláírásával érvényesen ellátott jelölőlapot a helyi választási bizottság felé lead – kivéve az ADK Kollégiumi Küldöttgyűlési szavazati joggal rendelkező tagjait, illetve az aktuálisan szintképviselői tisztségért induló ADK HÖK tagokat – illetve a Választási Bizottság felé legkésőbb a választás kezdetét megelőző 96. óráig egy programot lead. A program kötelező tartalmi elemét képezik a jelöltek tervei és elképzelései, megválasztásuk esetére.
A szavazáskor minden választó egy szavazólapot kap, amin az adott kollégiumi tisztségért indulókra van lehetősége szavazni. A szavazási jogosultságot, és hogy egy választó vett-e már fel szavazólapot a Helyi Választási Bizottság jelenlévő tagjai ellenőrzik az adott kollégium lakóinak nyilvántartása alapján. A kitöltött szavazólapokat az erre a célra rendszeresített, lezárt és lepecsételt urnába kell a szavazóknak bedobniuk.

 

Jelöltek

Szijj Réka

Szijj Réka elnöki program
További információ és kérdés esetén keressétek a Választási Bizottságot:

Kelemen Kamilla, Választási Bizottság elnöke

Horvát Miklós, Választási Bizottság alelnöke

 

valasztas@kolhok.elte.hu

2017. őszi Választások- ADK

Ezúton tájékoztatjuk az ELTE Ajtósi Dürer sori Tagkollégium lakóit, hogy a rendes 2017. évi őszi kollégiumi választásokra 2017.10.17-19. között kerül sor.

 

Helyszín: ELTE Ajtósi Dürer sori Tagkollégium, 1146, Budapest, Ajtósi Dürer sor 23, Porta

 

A választás az Eötvös Loránd Tudományegyetem Kollégiumi Hallgatói Részönkormányzat Alapszabály 205.-217. § szerint definiált urnás választási mód szerint zajlik.

Jelöltállítási időszak

2017.10.11. /szerda/ 00:00 – 2017.10.13. /péntek/ 24:00

A választás pontos időpontjai:

okt.17.(kedd): 19.00-22.00
okt.18.(szerda): 19.00-22.00
okt.19.(csütörtök): 18.00-21.00

 

Jelölés érvényessége:

18 szintképviselő (2/szint) –>páronként 10 aláírás az adott szinten lakóktól kell az érvényességhez!
DB elnök és alelnök –>50 aláírás az érvényességhez!
A helyi Diákbizottság megválasztása

A választás során 2 fős listákra lehet szavazni, melyek egy diákbizottsági elnökjelöltből és egy diákbizottsági alelnökjelöltből állnak. Az ADK DB elnökének és alelnökének bármely ADK HÖK tag indulhat, minden ADK HÖK tag választható, aki a jelölési időszakban ötven ADK HÖK tag támogató aláírásával érvényesen ellátott jelölőlapot a helyi választási bizottság felé lead – kivéve az ADK Kollégiumi Küldöttgyűlési szavazati joggal rendelkező tagjait, illetve az aktuálisan szintképviselői tisztségért induló ADK HÖK tagokat – illetve a Választási Bizottság felé legkésőbb a választás kezdetét megelőző 96. óráig egy programot lead. A program kötelező tartalmi elemét képezik a jelöltek tervei és elképzelései, megválasztásuk esetére. A programot a Választási Bizottság köteles az adott kollégiumi hallgatói részegység minden polgára számára írásban, igazolhatóan eljuttatni a választás megkezdését megelőző 72. óráig. A győztes lista tagjai nyerik el a diákbizottsági elnöki illetve diákbizottsági alelnöki mandátumokat.

A Diákbizottság fennmaradó 7 helyére a Diákbizottsági Elnök nevezhet ki személyeket. Az ADK DB tagjának bármely ADK HÖK tag kinevezhető, kivéve az ADK Kollégiumi Küldöttgyűlési szavazati joggal rendelkező tagjait, illetve az aktuálisan szintképviselői tisztségért induló ADK HÖK tagokat. A kizárást megtestesítő indulókat a Választási Bizottság a választásokból kizárja.

Szintképviselői választás

Szintképviselőnek az ADK HÖK bármely tagja indulhat, minden ADK HÖK tag választható, aki a jelölési időszakban a saját választókörzetében – ebből összesen 9 van – lakó tíz ADK HÖK tag támogató aláírásával érvényesen ellátott jelölőlapot a választási bizottság felé lead, kivéve az ADK DB tagjait, vagy akik az aktuális választási időszakban ADK DB mandátumért indulnak.

Minden választási körzet esetében a két legtöbb érvényes szavazatot kapott induló nyer szintképviselői tisztséget, akik tisztségüknél fogva tagjai lesznek a 18 tagú Kollégiumi Küldöttgyűlésnek. A választás urnás szavazással történik.

További információ és kérdés esetén keressétek a Választási Bizottságot:

Kelemen Kamilla, Választási Bizottság elnöke

Horvát Miklós, Választási Bizottság alelnöke

valasztas@kolhok.elte.hu 

 

ADK elnöki program- Kis Marcell

 

ADK Elnök jelölőlap

ADK Szintképviselő jelölőlap

VÁLASZTÁSOK 2017 – Választási bizottság közleménye –

2017. május 15-17. között lezajlott a kollégiumi diákbizottság elnök-alelnök választás, ahol megválasztásra került az ELTE Ajtósi Dürer sori Tagkollégiumának új Diákbizottsági elnöke és alelnöke.

„VÁLASZTÁSOK 2017 – Választási bizottság közleménye –” bővebben